Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økologiske foregangsfylker H VORFOR & H VORDAN ØKOLOGISK ? D ATO N AVN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økologiske foregangsfylker H VORFOR & H VORDAN ØKOLOGISK ? D ATO N AVN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økologiske foregangsfylker H VORFOR & H VORDAN ØKOLOGISK ? D ATO N AVN

2 Hva er økologi for deg? •Skriv ned de fem første tingen du kommer å tenke på når du hører ”Økologisk mat” Økologiske foregangsfylker

3 Regjeringas økologiske mål •15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020 •Hvorfor? •Økologisk landbruk er spydspiss i utvikling av bærekraftig og miljøvennlig landbruk. Økologiske foregangsfylker

4 Norges nasjonale miljømål 1.Levende hav og kyst 2.Livskraftige elver og innsjøer 3.Frodige våtmarker 4.Mangfoldige skoger 5.Storslått fjellandskap 6.Verdifulle kulturminner og kulturlandskap 7.Godt bymiljø 8.Aktivt friluftsliv 9.Giftfritt miljø 10.Ren luft 11.Stabilt klima Økologiske foregangsfylker

5 Bærekraft 1987 ble FN-rapporten ”Vår felles framtid” utgitt av Brundtlandkommisjonen og begrepet bærekraftig utvikling bruktes for første gang. Økologiske foregangsfylker Begrepet defineres som ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.” Bærekraftig utvikling omfatter både miljø, økonomisk og sosial utvikling.

6 Er ikke norsk landbruk og den vanlige maten god nok? •Norsk landbruk holder veldig høy standard… …men de fleste produksjoner er basert på innkjøpte driftsmidler: Økologiske foregangsfylker -Kunstgjødsel -Kjemiske plantevernmidler -Kraftfôr

7 Kg N kunstgjødsel per ha landbruksareal Økologiske foregangsfylker Matthias Koesling 2008, Source: FAOSTAT, EUROSTAT, SSB

8 Struktur i norsk landbruk •En av grunnene til at norsk jordbruk bruker mye kunstgjødsel, er intensiv husdyrproduksjon i noen områder, og nesten bare planteproduksjon (korn, grønnsaker) i andre områder – d.v.s. økt spesialisering. Økologiske foregangsfylker

9 Kunstgjødsel

10 Økologisk jordbruk bidrar til å bedre ta vare på næringsstoffene Økologiske foregangsfylker Fra lineær stofftransportTil kretsløp

11 Romfart •Lang reise – 300 år •Lukket romskip. Ingenting kan kastes eller tas inn •Solen gir energi til transporten Økologiske foregangsfylker - Hva skal dere ta med?

12 Kjemiske plantevernmidler •Tross restriktiv bruk av kjemiske plantevern i Norge finnes rester i bekker, elver og drikkevannsbrønner •Kjemiske plantevern reduserer biologisk mangfold – for eksempel Colony Collapse Syndrome •Stadig flere midler brukes - coctaileffekten •Rester finnes i maten - i tre norske jordbærprøver påviste Mattilsynet 6 middel per prøve

13 Sprøytemidler – farligst for bønder •I verden finnes i dag omtrent 700 forskjellige kjemiske sprøytemidler i landbruket •FAO beregner at 20-25 millioner rammes av helseproblemer og 220 000 mennesker dør hvert år av skadene fra kjemiske sprøytemidler •Bønder har signifikant høyere risiko for prostata/eggstokkreft

14 Men kan vi fø verdens voksende befolkning hvis vi dyrker økologisk? •Vi er i dag 7 milliarder mennesker på jorda •Vi produserer mat for 12 milliarder mennesker •Nesten en milliard mennesker sulter •1,7 milliarder er overvektige •Mellom 20 og 50 prosent av maten kastes i i- landene •Vi kan fø 30 milliarder mennesker med en vegetabilisk kost •Forsking viser at avlinger med økologisk drift er lavere i i-land, men høyere i u-land. Økologiske foregangsfylker

15 •Hvis alle levde som vi i Europa, trenger vi 3 jordkloder. •Hvis alle levde som i USA, trenger vi 5 jordkloder. Økologiske foregangsfylker

16 Matens miljøpåvirkning •Vannavtrykk – vannforbruk for matproduksjon •Matavtrykk – arealforbruk for matproduksjon •Energiforbruk – for matproduksjon •Klimapåvirkning – fra matproduksjon

17 Matavtrykk Økologiske foregangsfylker Matavtrykk for mat til en nordmann i et år, 4 mål/år = ½ fotbollbane Jordas totale landbruksareal strekker til 2,3 mål/person/år 50 % norsk50 % importert

18 Matens klimapåvirkning Økologiske foregangsfylker Brasiliansk storfekjøtt Norsk storfekjøtt

19 Kjøtt •Siden 1989 har det årlige kjøttforbruket per innbygger økt med 21 kg. •Det er en økning på drøyt 40 % de siste 20 årene. Økologiske foregangsfylker

20

21 Sjømat •70 % av fiskebestandene er berørt av, eller på grensen til, overfiske. •Svake bestand av torsk, uer og kveite i norske hav. •Oppdrettfisk kan også bidra til overfiske ettersom de fôres med fisk (minst 2 kg fisk/ kg laks) •Miljøsmart fiske er fiske fra bærekraftige bestander med bruk av passive metoder og selektiv redskap. Økologiske foregangsfylker

22 Tunfisk og scampi •Vi importerer store mengder tunfisk og scampi •Tunfisk er rammet av overfiske verden over •Tråling og oppdrett av scampi fører til en mengde av miljøproblemer: store bifangster, forstyrrelse av havbunn, skilpadder som fastner i nett, rasering av mangroveregnskog. Økologiske foregangsfylker

23 Hva er bærekraftig fiske? WWFs Sjømatguide MSC merking, kun for villfanget Debio merking for oppdrettfisk og villfanget

24 Hva betyr egentlig økologisk? •Kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel brukes ikke •Kun 10 % av de 400 tilsetningsstoffene som er tillatt i Norge, er tillatt i økologisk bearbeida produkter •Husdyr skal leve under forhold som stemmer mest mulig med deres naturlige adferd og behov •Fôr skal være økologisk dyrket •GMO er forbudt i økologisk produksjon •Ø-merket er din garanti for at varen er økologisk! Økologiske foregangsfylker

25 Dyrere med økologisk? •Råvarene er litt dyrere p.g.a. noe mer arbeid å produsere •Større plass til husdyr gir bedre dyrevelferd men økte kostnader •Små volum gir økte kostnader, for eksempel distribusjon Økologiske foregangsfylker

26 Er det farlig å spise økologisk? •Er det mer sopp og sykdom på økologisk mat, siden den ikke er sprøytet? - Er ingen holdepunkter for dette, faktisk er det mindre soppgift i økologisk korn. •Er den hygieniske kvaliteten dårlig ved økologisk produksjon? - Ingen forskning har viset dårligere hygienisk kvalitet ved økologisk produksjon. Ikke mer Salmonella i husdyrprodukter fra økologisk produksjon, ikke mer E.coli i planteprodukter gjødslet med økologisk. Økologiske foregangsfylker

27 Liten oppsummering: Hva er miljøvennlig mat?  Spis mer økologisk  Spis mer grønt  Spis sesongens frukt og grønt  Spis riktig kjøtt og fisk  Spis mindre av det søte og dyre

28 Økologi + Økonomi = Hvordan? •En økologisk meny vil koste mer dersom de økologiske råvarene blir byttet ut tvert med de konvensjonelle. - Tenk ut tre ting dere kan gjøre for å øke de økologiske innkjøpene uten å øke budsjettet! Økologiske foregangsfylker

29 Bærekraftig økonomi i kjøkkenet •God planlegging •Minske svinnet – svinn er dyrt! •Lage mat fra grunnen – hel og halvfabrikat er også dyrt! •Mer grønt og mindre kjøtt •Lage mat etter sesong •En kommune/større bedrift kan samordne sine innkjøp gjennom å bestemme at alle kjøkken bruker samme økologiske varer – bedre pris og høyere leveransetrygghet

30 Produkter det er godt å starte med •Melk, meieri og egg – enkelt og sikkert •Grønnsaker og rotfrukter – tenk norsk og sesong •Korn, gryn og belgvekster – liten prisforskjell •Kaffe og bananer – gjør stor forskjell i utviklingsland •Helfabrikat – for eksempel økologiske karbonader

31 Svinn er dyrt! •I Norge kaster vi mer enn 50 kg brukbar mat per/person/år eller 240.000 tonn per år totalt •Vi kaster mest tallerken- og gryterester, frukt/grønt og brød •Greier du å redusere matsvinnet, reduserer du også varekostnadene og avfallskostnadene. Miljøgevinsten er en bonus. Økologiske foregangsfylker

32 Hvordan kan dere minske svinnet? Økologiske foregangsfylker

33 3 gode nasjonale eksempler Økologiske foregangsfylker

34 FMBUs kantine Drammen •40-50 % økologisk mat hver dag •Helt vegetarisk salatbar med mye bønner, linser, byggryn og rotfrukter. •Hjemmelaget økologisk brød Suksessfaktorer: •Minsket svinn, lager mat etter sesong, mye vegetarisk mat, bruke mye grønt i alle retter og god planlegging.

35 Kantinen hos SLF •Omtrent 25 % økologisk mat til 160 gjester hver dag •Nesten helt økologisk salatbar •Kun økologisk brød fra Kolonihagen Suksessfaktorer: • Kutter ned på det dyre og bruker mer grønt • ”Det er bare å kaste seg ut i det”

36 Tingvoll Sykehjem •Målsetting om 60 % økologisk mat i år •All brød og dessert er hjemmelaget og 100 % økologisk •Lager nesten alt fra bunnen Suksessfaktorer: •Kutt ned på kjøtt •Øk på grønnsaker og belgvekster •Lage første klassens mat •Teamfølelse i kjøkkenet •Gå på kurs Økologiske foregangsfylker

37 Handlingsplan •Målsetting – Hva vil vi oppnå? •Gjennomføring: -Tiltak – Hva skal vi konkret gjøre for å nå målet? -Ressurser – Har vi tilstrekkelige ressurser for å kunne gjennomfør tiltakene? -Tidplan – Når skal tiltaket være gjennomført? -Evaluering - Hvordan gikk det? Økologiske foregangsfylker


Laste ned ppt "Økologiske foregangsfylker H VORFOR & H VORDAN ØKOLOGISK ? D ATO N AVN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google