Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk som fremmedspråk Aslak Tvedt, rådgiver for kinesisk Fremmedspråksenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk som fremmedspråk Aslak Tvedt, rådgiver for kinesisk Fremmedspråksenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk som fremmedspråk Aslak Tvedt, rådgiver for kinesisk Fremmedspråksenteret

2 www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk – noen begreper •Kinesisk: 中文, Kinas skriftspråk – Skrives med tegn •Mandarin: Et av Kinas mange muntlige språk. Mandarin er det offisielle og absolutt mest utbredte av dem. •Pinyin: Kinesisk transkribert, eller «oversatt» til latinske bokstaver.

3 www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk – noen begreper •Kinesisk: 中文, Kinas skriftspråk – Skrives med tegn •Mandarin: Et av Kinas mange muntlige språk. Mandarin er det offisielle og absolutt mest utbredte av dem. •Pinyin: Kinesisk transkribert, eller «oversatt» til latinske bokstaver. •Dette systemet må vi kunne for å lære å snakke mandarin.

4 www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk – noen begreper •Kinesisk: 中文, Kinas skriftspråk – Skrives med tegn •Mandarin: Et av Kinas mange muntlige språk. Mandarin er det offisielle og absolutt mest utbredte av dem. •Pinyin: Kinesisk transkribert, eller «oversatt» til latinske bokstaver. •Dette systemet må vi kunne for å lære å snakke mandarin. Hvordan uttales 你好 ?

5 www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk – noen begreper •Kinesisk: 中文, Kinas skriftspråk – Skrives med tegn •Mandarin: Et av Kinas mange muntlige språk. Mandarin er det offisielle og absolutt mest utbredte av dem. •Pinyin: Kinesisk transkribert, eller «oversatt» til latinske bokstaver. •Dette systemet må vi kunne for å lære å snakke mandarin. Hvordan uttales 你好 ? Nǐ hǎo

6 www.fremmedspraksenteret.no Pinyin (lydskrift) Systemet er enkelt å lære, men krever øvelse og litt musikalitet. Ord begynner på konsonanter som elevene kjenner fra før fra engelsk og norsk, (Og en lyd fra svensk)

7 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn Et kinesisk tegn er en stavelse. Ett ord kan bestå av ett eller flere tegn. Vi må lære både pinyin og tegn fra starten av. Består av to deler: Radikal og lyddel Radikalen sier noe om betydningen Lyddel gir et hint om hvordan tegnet uttales

8 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn Et kinesisk tegn er en stavelse. Ett ord kan bestå av ett eller flere tegn. Vi må lære både pinyin og tegn fra starten av. Består av to deler: Radikal og lyddel Radikalen sier noe om betydningen Lyddel gir et hint om hvordan tegnet uttales Mange ord består av to tegn 简报 = foredrag

9 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn 想 Xiǎng (Å tenke; å føle; å vurdere)

10 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn 想 Xiǎng (Å tenke; å føle; å vurdere) 心 xīn (Hjerte)

11 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn 想 Xiǎng (Å tenke; å føle; å vurdere) 心 xīn (Hjerte) Anatomisk korrekt:

12 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn 想 Xiǎng (Å tenke; å føle; å vurdere) 心 xīn (Hjerte) 相 xiāng (Hverandre; gjensidig)

13 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn 想 Xiǎng (Å tenke; å føle; å vurdere) 心 xīn (Hjerte) 相 xiāng (Hverandre; gjensidig) Kineserne mente at man tenkte med hjertet.

14 www.fremmedspraksenteret.no 汉字 Kinesiske tegn 想 Xiǎng (Å tenke; å føle; å vurdere) 心 xīn (Hjerte) 相 xiāng (Hverandre; gjensidig) Kineserne mente at man tenkte med hjertet. Man skal ikke lete etter betydning i lyddelen.

15 www.fremmedspraksenteret.no Hvilke lyder har vi til felles med mandarin? Engelsk: George – Zhōng (midten) (Zhōngguó = Midtens rike, Kina) Champion – Qiáng (sterk) Beds – Zài (på/i/ved) Church – Cháng (lang) John – Jīng (Hovedstad, som i Beijing, som betyr «Nord- hovedstaden») Yankee – Yòng (Å trenge, å bruke) Roam – Rè (Varmt) Norsk: Tsar – Cài (grønnsaker) Kjøtt – Xiè (takk) Shampo – Shànghǎi (En by «Over havet») Svensk: Chocklad – hěn (veldig)

16 www.fremmedspraksenteret.no Uttaleøvelse for de fire tonene i mandarin 1. tone 2. tone 3. tone 4. tone mā má mǎ mà Høy og jevn Stigende Synker litt-stiger Synker brått Som “ja” i Litt spørrende, som i “Treet” Som i “FY!” “Ja, vi elsker” som i “duu….?”

17 www.fremmedspraksenteret.no Hva skjer om jeg sier feil tonefall? 1.tone: mā, betyr mamma. 2.tone: má, betyr hamp. 3.tone: mǎ, betyr hest. 4.tone: mà, betyr å kjefte eller skjelle ut noen. Nøytral tone: Settes til sist i en setning for å gjøre den til et ja/nei- spørsmål

18 www.fremmedspraksenteret.no Toneøvelse māma mà mǎ ma? 妈妈 骂 马 吗 ?

19 www.fremmedspraksenteret.no Toneøvelse māma mà mǎ ma? 妈妈 骂 马 吗 ? [mamma] [kjefte] [hest] [spørrepartikkel] Kjefter mamma på hesten? Kan du se noen likheter i tegnene over?

20 www.fremmedspraksenteret.no Tone-, og tegnøvelse māma mà mǎ ma? 妈妈 骂 马 吗 ? Kjefter mamma på hesten? Disse tegnene har alle samme lyddel. Tegnet under mǎ, 马, (hest) fungerer som lyddel i de andre tegnene. For ordens skyld: Det er svært få setninger som har så mange like lyder.

21 www.fremmedspraksenteret.no Tone-, og tegnøvelse māma mà mǎ ma? 妈妈 骂 马 吗 ? Kjefter mamma på hesten? Disse tegnene har alle samme lyddel. Tegnet under 马, mǎ (hest) fungerer som lyddel i de andre tegnene. Tegn-delen som ikke er lyddel heter radikal. I tegnet til venstre er radikalen 女 (kvinne) Tegnet til høyre har radikalen 口 (munn) Tegn nr. to er det også radikalen 口 –Tegnet betyr å kjefte (to munner)

22 www.fremmedspraksenteret.no Introduser deg selv Nǐ hǎo, wǒ jiào [navnet ditt] Hei, jeg heter….. Nǐ jiào shénme? [Du] [heter] [hva]? Hva heter du?

23 www.fremmedspraksenteret.no Svært enkel setningsstruktur Subjekt – Verb – Objekt (Som på norsk og engelsk) Wǒ Chī fàn Jeg spiser ris I eat rice

24 www.fremmedspraksenteret.no Veldig enkel grammatikk Ingen bøyninger av verb eller substantiv Substantiv har ikke kjønn Man sier i stedenfor tidspunkt etter subjektet og da trenger man ikke forskjellige verbtider: Jeg igår er på kino. Når jeg har sagt ‘i går’ skjønner lytteren at det er fortid.

25 www.fremmedspraksenteret.no Veldig enkel grammatikk Å være – er – var – har vært

26 www.fremmedspraksenteret.no Veldig enkel grammatikk Å være – er – var – har vært Shì – shì – shì – shì

27 www.fremmedspraksenteret.no Veldig enkel grammatikk Alle adjektiv og adverb gradbøyes på samme måte: •hǎo – bra •gèng hǎo – bedre •zuì hǎo – best

28 www.fremmedspraksenteret.no Noen små greie ord •‘Nǐ hǎo’ betyr ‘hei’ •‘Xièxie’ betyr ‘takk’ •Bù yòng xiè betyr ‘vær så god’ •Duì bu qǐ betyr ‘unnskyld’

29 www.fremmedspraksenteret.no Noen låneord •Āsīpǐlín – aspirin •Kāfēi – Kaffe •Àobāmǎ – Obama •Àosīlù – Oslo •Sàpǔsībǎo – Sarpsborg •Sīdégē'ěrmó – Stockholm •Tāngmǔ Hànkèsī – Tom Hanks •Jiǎsītīng Bǐbó – Justin Bieber •Bìángsī – Beyonce

30 www.fremmedspraksenteret.no Hvordan skrive kinesiske tegn •For hånd: Ruteark (ett tegn i 2x2 ruter) •Følg regler for strøk og strøkrekkefølge •Strøk:

31 www.fremmedspraksenteret.no Hvordan skrive kinesiske tegn •Strøkrekkefølge:

32 www.fremmedspraksenteret.no Hvordan skrive kinesiske tegn for hånd •Hei på kinesisk •Nǐ hǎo 你好

33 www.fremmedspraksenteret.no Hvordan skrive kinesiske tegn for hånd

34 www.fremmedspraksenteret.no Hvordan skrive kinesiske tegn •Det finnes mange nyttige ressurser på nettet: •http://www.archchinese.com/http://www.archchinese.com/ •På Fremmedspråksenterets sider finnes det en samling av gode undervisningsressurser: •http://www.fremmedspraksenteret.no/http://www.fremmedspraksenteret.no/

35 www.fremmedspraksenteret.no Hvordan skrive kinesiske tegn •Ved å skrive tegn for hånd lærer man grunnprinsippene •Bruk av ordbok – både i papir og på pc/mac/smartphone •Det finnes mange forskjellige radikaler (betydningsdeler) – når man kan disse lærer man raskt nye ord •Radikalen for ‘hånd’, 扌, brukes i alle ord der man bruker hånden: Slå, trekke, dytte, holde, kose, kaste osv. 打 拉 推 扽 抓 投 报 把 技 扣

36 www.fremmedspraksenteret.no Det er mye som går igjen Radikalen for ild, 火, finnes i ord som: røyk, sigarett, bål, ild, lys, lampe, steke, koke, Radikalen for hjerte, 心, finnes i ord som: føle, tenke, synes, mening, forstå, puste, glede, hastverk, nervøsitet, være kjent med, helbrede, godhet Radikalen for sykdom, 疒, finnes i ord som kreft, galskap, kløe, smerte, tynn(!), avhengighet, lymfeknute, sjalusi, leversvikt, tuberkulose, osv.

37 www.fremmedspraksenteret.no Lese og skrive Gjenkjenne tegn – mye lettere enn å skrive dem Det passive ordforrådet – alltid større enn det aktive Vi skjønner alle mer enn vi klarer å si på et fremmedspråk

38 www.fremmedspraksenteret.no Lese og skrive •IKT har reddet det kinesiske skriftspråket •Man skriver inn pinyin, og maskinen foreslår tegn Selv ikke de som har kinesisk som morsmål husker alle tegnene.

39 www.fremmedspraksenteret.no Hvordan skrive kinesiske tegn - PC Installer kinesisk språkfiler Skriv på pinyin og velg de rette tegnene 你叫什么?

40 www.fremmedspraksenteret.no Mye er nytt, men er det egentlig så vanskelig? Utfordringen ligger i å bygge opp ordforrådet. Elever lærer svært mye i løpet av tre år på ungdomsskolen. Før utgangen av 9.klasse kan de holde samtaler og lærer seg raskt nye ord. Bruk aktiviteter, leker, konkurranser og quiz i timene.

41 www.fremmedspraksenteret.no Ord består av kombinasjon av tegn De samme meningsbærende tegnene går igjen i flere ord: 水, shuǐ, betyr vann 水果 shuǐguǒ frukt 洪水 hóngshuǐ flomvann 雨水 yǔshuǐ regnvann 药水 yàoshuǐ flytende medisin 汽水 qìshuǐ brus 水坝 shuǐbàdemning

42 www.fremmedspraksenteret.no Det er ikke så vanskelig som mange tror Man må pugge uansett hvilket språk man skal lære seg. Det første semesteret er det vanskeligste, deretter får man mye gratis.

43 www.fremmedspraksenteret.no Takk for oppmerksomheten Lykke til med kinesiskstudiet 加油 ! Jiāyóu!


Laste ned ppt "Www.fremmedspraksenteret.no Kinesisk som fremmedspråk Aslak Tvedt, rådgiver for kinesisk Fremmedspråksenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google