Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen for å motivere studenter til l æ ring og innsats? Om erfaringer med systematisk bruk av obligatoriske aktiviteter i undervisningen. Arne Auen Grimenes Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 Hvem er UMB? Hvem er IMT? Kortversjon UMB  Universitetet for miljø- og biovitenskap: ”Ås”  3000 stud + 1000 (+1000) ans / 30 studier  Anvendt biologi (bioteknologi - akvakultur ), forvaltning av arealressurser (naturforvaltning - landskapsarkitektur), teknologi (siv.ing. - miljøfysikk/fornybar energi), økonomi, lektorutdanning. Kortversjon IMT  Institutt for matematiske realfag og teknologi  Største UMB-institutt. Fagområder: Bygg, Vann, Geomatikk, Maskin, Miljøfysikk, Matematikk og Informatikk  Ansv. for siving, lektor/PPU samt fysikk og matematikk for hele UMB

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Utvikling av fremmøtebaserte og obligatoriske undervisningstiltak Realfagene har, på grunn av fagenes karakter alltid hatt fremmøtebaserte og/eller obligatoriske undervisningstiltak:  Laboratorieøvelser og dataøvelser  Regneøvelser Kvalitetsreformen medførte en vesentlig økning av obligatoriske undervisningstiltak, særlig i form av  Langsgående evaluering (f.eks. mindre prøver i løpet av semesteret)  Obligatoriske innleveringsoppgaver 4

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no I løpet av de siste årene er disse tiltakene blitt systematisk evaluert og årlig revidert. Kriteriene for vurderingen har vært:  Åpenbar læringseffekt i.flg. studentenes evaluering  Minimering av retting, administrasjon og annet ekstraarbeid for foreleser  Kostnadseffektivitet (men ikke sparing) I tillegg har vi stjålet så mye vi kan fra andres ideer og erfaringer, særlig videregående skole og Østfoldmodellen(HiØ) 5 Utvikling av fremmøtebaserte og obligatoriske undervisningstiltak

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Tradisjonelle fremmøtebaserte undervisningstiltak I. Forelesninger II. Regneøvelser / oppgaveseminar III. Orakeltjeneste Prinsipp: Kun aktiviteter der fremmøte er en forutsetning for aktiviteten som skal foregå, kan være obligatoriske. Fremmøte på forelesninger, regneøvelser og orakeltjeneste er derfor aldri obligatorisk. 6

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 0. Organisering av kollokviestrukturer 1. (Data)laboratoriearbeid med forhåndsoppgaver 2. Obligatoriske innleveringsoppgaver 3. Prosjektoppgaver 4. Underveisprøver 5. God gammeldags avsluttende eksamen med (noen få) oppgaver fra punkt I, II og 1-4. NB! Sterk årstrinnsdifferensiering 7 Dagens tilbud av fremmøtebaserte og obligatoriske undervisningstiltak

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hjelpelærere  Omfattende bruk av hjelpelærere  De emneansvarlige foreleserne lager oppgaver og opplegg, instruerer hjelpelærere og sensurerer, men all veiledning, undervisning, godkjenning og logistikk utføres av hjelpelærerne Bieffekter  Bedrer informasjonsflyten mellom foreleser og studenter vesentlig – BEGGE veier.  Er den beste utdanningen vi gir (hjelpelærerne blir superflinke) 8

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Case: FYS101 Mekanikk  Første fysikkemne  Gis i vårsemesteret i første studieår.  Fellesemne for aller retninger innen sivilingeniørstudiet, samt lektorstudiet og fysikkstudiet  Om lag 200 studenter  10 sp over 15 uker  Normalbelastning ca 20 arbeidstimer pr uke (300/15 = 20 - studieåret er 1800 timer)  Omfattende pensum. Krever gode matematikkunnskaper  Oppleves som svært krevende DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 9

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 0. Organisering av kollokviestrukturer  Etter registrering første forelesningstime, inndeles alle studenter i kollokviegrupper på to  Parres etter likhet (samme studium, lik bakgrunn fra videregående, lik alder, osv).  Så mye som mulig av aktivitetene i emnet skal foregå i disse kollokviene  Særlig tilrettelegging for å etablere kollokvierbruk, både med motivasjon og ved å kreve at en del av det obligatoriske arbeidet skal leveres i én felles rapport for hver gruppe. (Det halverer også kontrollarbeidet.)  I emneevalueringen er dette ett av de tiltakene som scorer høyest: ”Endelig har vi opplevd hva kollokvering kan tilføre læringsprosessen”. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 10

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 1. Laboratoriearbeid med forhåndsoppgaver Konkrete arbeidsoppgaver på stedfast utstyr (laboratorieutstyr eller datautstyr/programvare)  Obligatorisk fremmøte  Obligatoriske forhåndsoppgaver. Presentasjon i seminar.  Obligatorisk journalskriving (ferdig når du går og rapportskriving til eksamen) eller:  Obligatorisk rapportskriving  Veiledning på stedet eller løsdriftslab/orakelhjelp  Aldri karakter på journal og rapport, kun godkjent ikke godkjent. Evt karakter på eksamen. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 11

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Karakter på obligatoriske aktiviteter? Prinsipp:  Aldri tellende karakter på arbeid som ikke er utført under vakthold.  Unntak: Større prosjektoppgaver 12

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2. Obligatoriske innleveringsoppgaver  Skal sørge for at studentene må lese lærestoffet når det foreleses.  Sentrale og ”greie” oppgaver (som ikke krever modning eller trening)  10 av 13 må leveres (13 forelesningsuker)  STRENGT regime: ingen sykemelding, begravelse eller syndeferie gir unntak  Følgelig ingen administrasjon av sykemeldinger eller søknader om utsatt levering.  Plikt til å levere alt, ingen krav til riktig besvarelse  Rettekollokvium med femmøteplikt. Utdelt løsning og gjensidig retting. Hjelpelærer godkjenner underveis. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 13

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3. Prosjektoppgaver  Viktig fordi studentene må lære å skrive  Teller maks 40%  Muntlig individuell eksamen  Fusk i form av konsulenthjelp kan vanskelig avsløres DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 14

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 4. Underveisprøver  3 prøver i semesteret av 35 min varighet. (Mr.Bean-metoden)  Elementære spørsmål av sentral karakter + puggestoff  Kun svar teller  Automatretting  ”Snill” bedømmelse  To beste av teller 25 % av endelig karakter.  Fravær = F (altså ingen konteproblem)  Alternativ: Fravær medfører at avsluttende prøve teller 100% DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 15

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 5. Avsluttende eksamen med (noen få) oppgaver punkt 1-4 Avsluttende prøve er på 3,5 timer (for å få plass til to eksamener pr dag), har ca 4 oppgaver med til sammen 20- 25 delspørsmål. Som motivasjon loves studentene at de skal få delspørsmål fra  Oppgaver som er gjennomgått på forelesning  Oppgaver som er gjennomgått regneøvelser  Obligatoriske innleveringsoppgaver  Underveisprøver  Laboratorieoppgaver DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 16

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Andre undervisingsaktiviteter med suksess A. Forelesningsinteraktivitet  Semisokratiske spørsmål (inkludert små regneoppgaver) til salen, 1-5 pr dobbelttime  Studentene får et minutt til å drøfte spørsmålet to og to, det vil si å svare på spørsmålet for hverandre.  Deretter spørres salen, eller foreleser svarer selv e.g.1: Anslå foreleserens volum (Pensum: Oppdrift)  Variant: Studentene enkeltvis skriver et svar på papir og må så forsvare sitt svar for sin medstudent. e.g.2: Anslå foreleserens utstråling (El.mag.stråling) Emneevaluering: 1. god læring + hukommelsesknagger 2. ”vekker” auditoriet 3. bidrar til fokus på det som foregår på tavlen DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 17

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Andre undervisingsaktiviteter med suksess B. Oppgaveseminarer  Forelesninger hvor forhåndsvarslede aktuelle oppgaver og eksamensoppgaver tavlegjennomgås av hjelpelærer i dialog med auditoriet  Oppgaveløsningsstrategi  Føring DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 18

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Ståsted  Panem et circensis (keiser NN)  Learning by doing  Preses inter pares  Mester svenn  Emneevaluering  Kostnadsfritt?  Arbeidskrevende/administrasjonskrevende  Karakter eller ikke  Studenter liker å lære+mestre+rettferdighet (fusk)  Finn ikke opp kruttet på nytt(Østfold), stjel og tilpass 19


Laste ned ppt "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google