Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen for å motivere studenter til l æ ring og innsats? Om erfaringer med systematisk bruk av obligatoriske aktiviteter i undervisningen. Arne Auen Grimenes Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 3 Hvem er UMB? Hvem er IMT? Kortversjon UMB  Universitetet for miljø- og biovitenskap: ”Ås”  3000 stud (+1000) ans / 30 studier  Anvendt biologi (bioteknologi - akvakultur ), forvaltning av arealressurser (naturforvaltning - landskapsarkitektur), teknologi (siv.ing. - miljøfysikk/fornybar energi), økonomi, lektorutdanning. Kortversjon IMT  Institutt for matematiske realfag og teknologi  Største UMB-institutt. Fagområder: Bygg, Vann, Geomatikk, Maskin, Miljøfysikk, Matematikk og Informatikk  Ansv. for siving, lektor/PPU samt fysikk og matematikk for hele UMB

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Utvikling av fremmøtebaserte og obligatoriske undervisningstiltak Realfagene har, på grunn av fagenes karakter alltid hatt fremmøtebaserte og/eller obligatoriske undervisningstiltak:  Laboratorieøvelser og dataøvelser  Regneøvelser Kvalitetsreformen medførte en vesentlig økning av obligatoriske undervisningstiltak, særlig i form av  Langsgående evaluering (f.eks. mindre prøver i løpet av semesteret)  Obligatoriske innleveringsoppgaver 4

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP I løpet av de siste årene er disse tiltakene blitt systematisk evaluert og årlig revidert. Kriteriene for vurderingen har vært:  Åpenbar læringseffekt i.flg. studentenes evaluering  Minimering av retting, administrasjon og annet ekstraarbeid for foreleser  Kostnadseffektivitet (men ikke sparing) I tillegg har vi stjålet så mye vi kan fra andres ideer og erfaringer, særlig videregående skole og Østfoldmodellen(HiØ) 5 Utvikling av fremmøtebaserte og obligatoriske undervisningstiltak

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Tradisjonelle fremmøtebaserte undervisningstiltak I. Forelesninger II. Regneøvelser / oppgaveseminar III. Orakeltjeneste Prinsipp: Kun aktiviteter der fremmøte er en forutsetning for aktiviteten som skal foregå, kan være obligatoriske. Fremmøte på forelesninger, regneøvelser og orakeltjeneste er derfor aldri obligatorisk. 6

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 0. Organisering av kollokviestrukturer 1. (Data)laboratoriearbeid med forhåndsoppgaver 2. Obligatoriske innleveringsoppgaver 3. Prosjektoppgaver 4. Underveisprøver 5. God gammeldags avsluttende eksamen med (noen få) oppgaver fra punkt I, II og 1-4. NB! Sterk årstrinnsdifferensiering 7 Dagens tilbud av fremmøtebaserte og obligatoriske undervisningstiltak

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Hjelpelærere  Omfattende bruk av hjelpelærere  De emneansvarlige foreleserne lager oppgaver og opplegg, instruerer hjelpelærere og sensurerer, men all veiledning, undervisning, godkjenning og logistikk utføres av hjelpelærerne Bieffekter  Bedrer informasjonsflyten mellom foreleser og studenter vesentlig – BEGGE veier.  Er den beste utdanningen vi gir (hjelpelærerne blir superflinke) 8

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Case: FYS101 Mekanikk  Første fysikkemne  Gis i vårsemesteret i første studieår.  Fellesemne for aller retninger innen sivilingeniørstudiet, samt lektorstudiet og fysikkstudiet  Om lag 200 studenter  10 sp over 15 uker  Normalbelastning ca 20 arbeidstimer pr uke (300/15 = 20 - studieåret er 1800 timer)  Omfattende pensum. Krever gode matematikkunnskaper  Oppleves som svært krevende DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 9

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 0. Organisering av kollokviestrukturer  Etter registrering første forelesningstime, inndeles alle studenter i kollokviegrupper på to  Parres etter likhet (samme studium, lik bakgrunn fra videregående, lik alder, osv).  Så mye som mulig av aktivitetene i emnet skal foregå i disse kollokviene  Særlig tilrettelegging for å etablere kollokvierbruk, både med motivasjon og ved å kreve at en del av det obligatoriske arbeidet skal leveres i én felles rapport for hver gruppe. (Det halverer også kontrollarbeidet.)  I emneevalueringen er dette ett av de tiltakene som scorer høyest: ”Endelig har vi opplevd hva kollokvering kan tilføre læringsprosessen”. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 10

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1. Laboratoriearbeid med forhåndsoppgaver Konkrete arbeidsoppgaver på stedfast utstyr (laboratorieutstyr eller datautstyr/programvare)  Obligatorisk fremmøte  Obligatoriske forhåndsoppgaver. Presentasjon i seminar.  Obligatorisk journalskriving (ferdig når du går og rapportskriving til eksamen) eller:  Obligatorisk rapportskriving  Veiledning på stedet eller løsdriftslab/orakelhjelp  Aldri karakter på journal og rapport, kun godkjent ikke godkjent. Evt karakter på eksamen. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 11

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Karakter på obligatoriske aktiviteter? Prinsipp:  Aldri tellende karakter på arbeid som ikke er utført under vakthold.  Unntak: Større prosjektoppgaver 12

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2. Obligatoriske innleveringsoppgaver  Skal sørge for at studentene må lese lærestoffet når det foreleses.  Sentrale og ”greie” oppgaver (som ikke krever modning eller trening)  10 av 13 må leveres (13 forelesningsuker)  STRENGT regime: ingen sykemelding, begravelse eller syndeferie gir unntak  Følgelig ingen administrasjon av sykemeldinger eller søknader om utsatt levering.  Plikt til å levere alt, ingen krav til riktig besvarelse  Rettekollokvium med femmøteplikt. Utdelt løsning og gjensidig retting. Hjelpelærer godkjenner underveis. DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 13

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 3. Prosjektoppgaver  Viktig fordi studentene må lære å skrive  Teller maks 40%  Muntlig individuell eksamen  Fusk i form av konsulenthjelp kan vanskelig avsløres DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 14

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 4. Underveisprøver  3 prøver i semesteret av 35 min varighet. (Mr.Bean-metoden)  Elementære spørsmål av sentral karakter + puggestoff  Kun svar teller  Automatretting  ”Snill” bedømmelse  To beste av teller 25 % av endelig karakter.  Fravær = F (altså ingen konteproblem)  Alternativ: Fravær medfører at avsluttende prøve teller 100% DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 15

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 5. Avsluttende eksamen med (noen få) oppgaver punkt 1-4 Avsluttende prøve er på 3,5 timer (for å få plass til to eksamener pr dag), har ca 4 oppgaver med til sammen delspørsmål. Som motivasjon loves studentene at de skal få delspørsmål fra  Oppgaver som er gjennomgått på forelesning  Oppgaver som er gjennomgått regneøvelser  Obligatoriske innleveringsoppgaver  Underveisprøver  Laboratorieoppgaver DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 16

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Andre undervisingsaktiviteter med suksess A. Forelesningsinteraktivitet  Semisokratiske spørsmål (inkludert små regneoppgaver) til salen, 1-5 pr dobbelttime  Studentene får et minutt til å drøfte spørsmålet to og to, det vil si å svare på spørsmålet for hverandre.  Deretter spørres salen, eller foreleser svarer selv e.g.1: Anslå foreleserens volum (Pensum: Oppdrift)  Variant: Studentene enkeltvis skriver et svar på papir og må så forsvare sitt svar for sin medstudent. e.g.2: Anslå foreleserens utstråling (El.mag.stråling) Emneevaluering: 1. god læring + hukommelsesknagger 2. ”vekker” auditoriet 3. bidrar til fokus på det som foregår på tavlen DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 17

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Andre undervisingsaktiviteter med suksess B. Oppgaveseminarer  Forelesninger hvor forhåndsvarslede aktuelle oppgaver og eksamensoppgaver tavlegjennomgås av hjelpelærer i dialog med auditoriet  Oppgaveløsningsstrategi  Føring DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN 18

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Ståsted  Panem et circensis (keiser NN)  Learning by doing  Preses inter pares  Mester svenn  Emneevaluering  Kostnadsfritt?  Arbeidskrevende/administrasjonskrevende  Karakter eller ikke  Studenter liker å lære+mestre+rettferdighet (fusk)  Finn ikke opp kruttet på nytt(Østfold), stjel og tilpass 19


Laste ned ppt "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 2 H å p og kjærlighet eller pisk og gulrot som strategi fra kateteret? Hva er egnede midler i kampen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google