Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nansen Amundsenåret 2011: I Amundsens fotspor.... www.BancroftArnesen.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nansen Amundsenåret 2011: I Amundsens fotspor.... www.BancroftArnesen.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nansen Amundsenåret 2011: I Amundsens fotspor.... www.BancroftArnesen.com

2 •Totalt 2,200,000,000 medietreff –Television: CNN News, NBC Nightly News, 1,170,000,000 Today Show, Associated Press TV, Reuter –Radio: BBC Radio, National Public Radio 750,000,000 –Newspaper: AP & Reuters stories, Wall Street Journal New York Times 750,000,000 –Magazines: People, Sports Illustrated Women, Shape, Outside, National Geographic 250,000,000 –Internet & Misc. 165,500,000 Mediedekning 2000-01

3 I Amundsens fotspor.... ”100 days to go” Vi inviterer alle verdens barn og unge med på en ekspedisjon. Den skal sette spor og vise at drømmer kan bli virkelighet.

4 I Amundsens fotspor.... • Ekspedisjonen ledes av kvinner fra alle verdensdeler. De har ett stort felles mål: Å nå Sydpolen sammen. • Den viktigste lærdommen kvinnene vil få på turen og som de skal dele med resten av verden er: – Miljøspørsmål med vekt på vann – Dialog* – Våg å drømme *Se siste lysbilde.

5 I Amundsens fotspor.... Målet er å engasjere 50 mill. barn og unge fra hele verden til å bli med på en 100 dagers ferd til Sydpolen i skoleåret 2011/2012: – Engasjement og formidling via den virtuelle verden: • Delaktighet • Erfaring • Utfordringer • Tiltak og aktiviteter (konkurranser, forsøk, målinger, ekspedisjoner)

6 I Amundsens fotspor.... Ekspedisjonens tre fokusperioder: 1. Før ekspedisjon: • Forberedelser (utvelgelse, første møte kvinnene i mellom, første trening i Norge m.m.) • Oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt 2. Under ekspedisjon: • Ekstreme eksotiske opplevelser ”LIVE” • Kunnskapsoverføring • Oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt 3. Etter ekspedisjon: • Videreføring av kunnskapsoverføring

7 I Amundsens fotspor.... 1. Før ekspedisjon: Fokus på forberedelser både i Norge og i resten av verden: • Polarnasjonen Norge feirer jubileum med å dele sin kunnskap og sette miljø og dialog* på dagsorden gjennom et inkluderende og levende prosjekt. *Se siste lysbilde.

8 I Amundsens fotspor.... 2. Under ekspedisjonen: Kvinnenes tur til Sydpolen følges meter for meter i klasserom i hele verden: • Engasjerende og motiverende læring virtuelt og gjennom tilrettelagte aktiviteter og opplevelser • Konkurranser gjennomføres. Utvalgte barn og unge fra alle verdensdeler møter ekspedisjonen på Sydpolen sammen med Al Gore/Obama og en norsk delegasjon: miljøvernminister, utenriksminister og kronprinsen.

9 I Amundsens fotspor.... 3. Etter ekspedisjonen Kunnskapsoverføring fortsetter. Miljø og samhandling står fortsatt i fokus: • BAE fortsetter interaktive læringsaktiviter i de ulike verdensdelene i samarbeide med f.eks. UDs utenriksstasjoner, verdens speiderbevegelse, CISV og andre ikkepolitiske organisasjoner. • En arena for å kommunisere med barn og unge i hele verden om de utvalgte temaene er etablert og nye prosjekter kan planlegges.

10 Hvordan få det til? 2009 april Konseptutvikling: Konkretisering av konsept Etablering av organisasjon. Etablering av nettløsning. Kommersialisering: Utviking av div tiltak og aktiviteter for hele verden. Utgangspunkt i den nettbaserte arenaen. Aktiv fase: 100 days to go! Kunnskaps- overføring fokus på miljø og konfliktløsning. Nettaktivitet og andre tiltak og aktiviteter i hele verden. 2011 nov-2012 feb Oppfølging: Ny area for kunnskapsoverf øring innen tema mijø og konfliktløsning er etablert og videreføres Lansering av konsept nasjonalt 2009 mars Lansering av konsept internasjonalt 2009 jun/sep Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4

11 I Amundsens fotspor.... Kostnadsestimat Fase 1) Konseptutvikling: Finansiert av offentlige midler. Norge skal eie prosjektet. Norsk og internasjonalt næringsliv kan samarbeide om satsningen, men først etter at konseptet er etablert. • Konkretisering av konsept (200 000) • Etablering av organisasjon; prosjektleder/prosjektgrupper samt drifting frem t.o.m. Des 2009 (1 500 000) • Etablering av nettbasert læringskonsept (1 000 000) • Estimert kostnader for fase 1: 2 700 000

12 I Amundsens fotspor.... Kostnadsestimat Fase 2. Kommersialisering • Innhenting av sponsorer som kan finansiere selve ekspedisjonen samt etablering av relevante og troverdige samarbeidspartnere. • Etablering av tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres i hele verden med utgangspunkt i den nettbaserte løsningen. • Kostnadsestimat 14-18 mill.

13 I Amundsens fotspor.... Organisering: Ekspedisjonen samt aktiviteter før og etter denne vil bli finansiert ut fra en stiftelse ”The Liv Arnesen Foundation” Styret består av: Marianne E. Johnsen (styreleder), direktør X-Lence Group, styreverv Thorhild Widvey (nestleder), tidligere olje- og energiminister, styreverv Jan Christophersen, cand.psychol., partner de4 search&consulting, styreverv Nalan Koc, seniorforsker og leder av forskningsprogrammet Polarklima v/Norsk Polarinstitutt Arne Krokan, dr. polit., professor ved NTNU i teknologi og kommunikasjon Tom Vraalsen, Ambassadør, seniorrådgiver i UD, styreverv. Brit Aagaard, leder Aagaard kommunikasjon, styreverv Ann Bancroft, eventyrer, pedagog og foredragsholder Liv Arnesen, eventyrer, pedagog og foredragsholder Websiden www.BancroftArnesen.com oppgraderes for tiden.

14 Fra SYDiPOLEN til NORDiPOLEN Fase 2. Lansering av prosjektet nasjonalt og internasjonalt. September 2009. • Padle elven Wisla fra Krakow, via Warzawa og til Gdansk. • BAE sammen med Marek Kaminski og speidere fra Norge, Polen og USA. • Undervisningsopplegg: -Miljø med vekt på vann -Europas historie

15 I Amundsens fotspor.... DIALOG: I 2011 vil vi lage en videreføring av undervisningsopplegget “Reiser mot fred” fra 2005: Opplegget for 1.–7. klasse fokuserte på den innledende indre reisen – lære å akseptere seg selv, å forhandle i konflikter med familie og venner, og kunne formidle egne tanker og behov. Den andre delen besto av seks avsnitt – eller “stopper”– som tar elevene med på en verdensomspennende reise bortenfor deres egne, familiens og samfunnets grenser. Ved hjelp av relevante eksempler som utforsker kulturelle konflikter fra ulike verdensregioner, søker man her å hjelpe elevene til bedre å forstå hvordan vi over hele verden i stadig større grad blir avhengige av hverandre, og til å utvikle evnen tik å se en sak fra flere synsvinkler. Ledende spørsmål i andre del er blant andre: Hvordan reagerer folk i ulike deler av verden på krysskulturelle konflikter som et resultat av en økende global gjensidig avhengighet? Se www.skolenettet.no eller www.bancroftarnesen.com

16


Laste ned ppt "Nansen Amundsenåret 2011: I Amundsens fotspor.... www.BancroftArnesen.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google