Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer og utfordringer ved levende lagring av skalldyr Skalldyrkonferansen, 2-3 nov. 2009 Astrid K. Woll, Møreforsking Marin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer og utfordringer ved levende lagring av skalldyr Skalldyrkonferansen, 2-3 nov. 2009 Astrid K. Woll, Møreforsking Marin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer og utfordringer ved levende lagring av skalldyr Skalldyrkonferansen, 2-3 nov. 2009 Astrid K. Woll, Møreforsking Marin

2 Levende sjømat Møreforsking har jobbet med levende lagring og transport av skalldyr i flere bedriftsorienterte prosjekt. Fokus: overlevelse og dyrevelferd, sluttkvalitet på varen og marked. •Taskekrabbe •Reker •Kamskjell •Sjøkreps

3 Crustasea (www.crustasea.com)www.crustasea.com

4 Crustasea Bransjerettet EU prosjekt •NSL koordinator •Partnere fra Norge, Island, Irland, Wales, UK - Portugal, Spania (bransjeorganisasjoner, SMB og FoU) •3 årig prosjekt som avsluttes des. 2009 •30 % av midlene er beregnet til utarbeiding av informasjonsmateriell og til kunnskapsformidling Fokus følgende arter Taskekrabbe, sjøkreps og hummer

5 Noen biologiske aspekt levende skalldyr •Skalldyr er vekselvarme dyr •Store temperaturforandringer stresser •Kjernetemperatur forandres raskt i vann, senere i luft. •Oksygenforbruket øker med temp og aktivitet •Oksygenforbruket synker ved sulting •Tåler tørr lagring Toleranse og KRITISKE GRENSER varierer for ulike arter

6 Logistikk Stress akkumuleres gjennom alle ledd. KJØLEKJEDEN – bør så langt mulig opprettholdes. Fangst - Sortering - Lagring om bord – Mellomlagring Transport til marked Lagring importør – Distribusjon HORECA etc. t °C

7 Logistikk

8 Logistikk Lagringsfasiliteter importør Source: Sara Barrento Eksempel: Portugal, 22 anlegg identifisert •7 med åpne system, avhengig av tidevann. Ingen temperaturstyring. • 5 såkalt semi-open, noen med sandfilter og kjøling. • 10 lukkede, dvs resirkulering med sandfilter, biofilter, UV behandling og kjøling.

9 Logistikk Flyfrakt •Tørr lagring •Isoporkasser med gelis •Med oksygen eller uten?

10 Eksempel: taskekrabbe Trøndelag – Beijing 2000. Rød: temp i kasse. Svart: utvendig kasse Logistikk

11 Skalldyr tåler tørr lagring / transport. Temperatur, tid, luftfuktighet viktig for kritiske grenser. Gjellene og gjellehulen viktig!

12 t °Ctimer 5 7090 10 3045 15 1118 20 59 Tid der krabber er forventet å være ved god vitalitet (forutsatt fuktige omgivelser uten trekk). Logistikk Grønn Tid som er forventet å gi økt dødelighet. Rød Eksempel: Forsøk med taskekrabbe lagret i 20 kg krabbekasser

13 Håndtering •Skader i skall, gangbein og klør •Amputasjon gangben og klør •Skader indre organer •Fysiologiske forandringe, bl.a. opphoping av melkesyre i blod og muskel Håndtering STRESS Tap kvalitet /økonomi

14 Håndtering Eksempel: Ved fangst av kamskjell utsettes skjellene for støt og fall: ved inntak og lagring ombord – mellomlagring på land – og under pakkeprosessen. Hvilken betydning kan dette ha for overlevelse? Vekstkant

15 Håndtering Forsøk ulik behandlingDødelighet etter 5 dager Tre dropp mot hardt underlag fra 1 – 1.5 m.90 % Skjell gruppevis (10 skjell) helt 3 ganger mellom tørre dunker, tilsvarende fall på 1 m. 7 % Skjell hvor vekstkanten ble skrapet/hakket av.0 % Kontroll0 %

16 Håndtering Lagringsenheter Ca 20 kg krabbe i hver enhet. Totalt 1038 krabber. Vitaliteten registrert -ved levering (6 timer etter fangst) -lagring kjølerom (24 t etter fangst) ”Legg” ”Kast” Erfaren fisker ”Legg”: < ½ m ”Kast”: 1 – 1 ½ m Eksempel: Fangstbehandling taskekrabbe

17 Håndtering Sterk Svak Halv- død

18 Kvalitet / Matfylde NIR •Near Infrared (NIR) spektroskopi nyttes i dag for on-line måling av fett og farge og vanninnhold i klippfisk. •Instrumentet produseres av Qvision. •I forbindelse med prosjektet Crustasea ble instrumentet installert hos Hitramat i 2007.

19 Kvalitet / Matfylde Taskekrabbe •Mål å utvikle en rask ikke-destruktiv metode for industriell måling av matinnhold i krabber på produksjonslinje. •Data samlet inn, bearbeidet og modeller utviklet for å identifiseres mengde lever/rogn og innhold av vann •Flere biologiske, tekniske og mekaniske utfordringer, men høsten 2009 fungerer maskinen lovende.

20 Kvalitet / matfylde Lite matinnhold Krabbe sett ovenfra, hvor ryggskjoldet er tatt vekk.

21 Stress – påvirker dette kvalitet og holdbarhet? •Innledende forsøk kvalitet av stresset krabbe (tørr lagring) i forhold til kontrollgruppe •Duo-trio test ga forskjell på klomat men ikke levermasse. •Innledende forsøk i gang i forhold til stress og holdbarhet ved lagring av kokt hel kabbe.

22 Dyrevelferd •Med velferd menes at individet ikke skal utsettes for unødig lidelse •Tifotkreps er også innlemmet i Dyrevernloven •Hvordan skal vi måle dyrevelferd hos skalldyr? - fysiologiske kriterier (blodparametere) - vitalitet - annet

23 Miljøaspekt •Forsendelse av levende dyr over grenser kan gi mulighet for blanding med lokale arter(jfr. Amerikansk hummer) •Smitte / sykdommer kan overføres


Laste ned ppt "Erfaringer og utfordringer ved levende lagring av skalldyr Skalldyrkonferansen, 2-3 nov. 2009 Astrid K. Woll, Møreforsking Marin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google