Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISO-sertifisering av Psykiatrisk klinikk Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISO-sertifisering av Psykiatrisk klinikk Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ISO-sertifisering av Psykiatrisk klinikk Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk

3 Takk til •Tidligere klinikkleder Marit Bjartveit Krüger •Prosjektleder Anne Grete Valbekmo •Implementeringsrådgiver Rune Modell

4 Disposisjon •ISO •Psykiatrisk klinikk

5  Verdens mest anerkjente kvalitetsstandard eller helhetlige kvalitetssystem (ca. 146 land)  Svarer på lovkrav i vår helselovgivning W. EDWARDS DEMING (1900-1993) ISO 9001:2000

6 1.Bli revidert av en uavhengig tredjepart - et akkreditert sertifiseringsorgan (DNV) 2.Godkjent for å ha et ”levende” system for kvalitetsstyring iht. ISO 9001 i 3 år fremover 3.Viser at at vi oppfyller lovkrav, eksterne krav og krav vi stiller til oss selv 4.Årlige revisjoner av kvalitetssystemet og resertifisering om 3 år Hva er en ISO-sertifisering?

7 Sentrale punkter •Kvalitetssystem, -politikk, -mål •Avvikssystem, - håndtering •Systemfokusert, ikke personfokusert •Internrevisjon •Fokus på forbedring •Styring, ledelsesverktøy. Deming •Kompetanse-, kartlegging, plan, evaluering •Dokumentstyring. Godkjent av, revidert når. •Ledelsens gjennomgang.

8 HNT – psykiatrisk klinikk •Fire lokalisasjoner - sammenslått april 2003 •Levanger med DPS Stjørdal •Namsos med DPS Kolvereid •Enhetlig ledelse på alle nivå •10 avdelinger ( 3. nivå ) •22 enheter ( 4. nivå ) •Budsjett 2005: 161 mill. •Årsverk 2005: 350

9 Budsjett Lønn til ekstra ressurs Sertifiseringsorgan Prosessforbedringsmetodikk Kurs/opplæring i bruk av publiseringsverktøy Kick-off seminar – ledere/prosjektorganisasjon Kick-off møter avdelingsvis Milepælsmarkeringer Markering av overgang til drift Innkjøp flere pc’er til vaktrom Kurs prosjektmetodikk Veiledning – prosjektleder Kurs/seminar prosjektleder Reise Møteutgifter 90.000,- 220.000,- 140.000,- 40.000,- 50.000,- 30.000,- 20.000,- 40.000,- 100.000,- 175.000,- 30.000,- 20.000,- 50.000,- 20.000,- 1.780.000,- Lønn til prosjektleder, inkl. sosiale kostnader755.000,-

10 Investering •1,78 mill •En prosent av årsbudsjettet •Fire dager drift •4850 kroner per årsverk

11 Utfordring I •Vurdere •Informere •Diskutere •Beslutte •Forklare

12 Mål •Kvalitetsforbedring • Pasienter og pårørende • Samarbeidspartnere • Ansatte • Eier •Kulturendring

13 Motforestillinger •ISO er for industrien, ikke for sykehus •Ressurser – vi har ikke tid •Fag – tradisjon for individuell forståelse •Ikke enda flere permer!

14 Utfordring II •Finne riktig prosjektleder •Forankre i linje og fagmiljø •Må utføres uten ekstern tilførsel av personer •Kultur- og holdningsbygging •Kick off ?

15 Fremdriftsplan •Prosjektorganisering (PLP) •Hovedaktiviteter •Prosesskartlegging •Monitorering •Milepælsmarkering •Beslutningspunkter

16 Hovedaktiviteter •Egen leder/ansvarlig for hver aktivitet •Beregne ressursinnsats •Kontrakt med dennes leder •Oppfølging

17 Ikke påbegyntUnder arbeidFerdig HA 4 Informasjon HA 1 og 2 Avvikshåndtering HA 3 Velge sertifiseringsorgan HA 5 Struktur i kvalitets- systemet HA 6 Dokumentstyring HA 7 Legge inn prosedyrer og retn.linjer HA 8 Opplæring: Intranett, EQS HA 9 kvalitetspolitikk HA 10 Kvalitetsmål HA 11 Prosesskartlegging HA 12 Ansvar og myndighet HA 13 Kompetanse HA 14 Internrevisjon HA 18 Ledelsens gjennomgang HA 16 PLP HA 15 SPC HA 17 Kundetilfredshet HA 19 Brannforskrifter HA 20 FrontPage HA 21 Viderføring/ oppfølging HA 22 Samhandling med 1.linjetj. HA 25 PC på vaktrom HA 24 Samkjøring av kontor HA 23 Kantine HA 26 Risikovurdering HA 27 Henv.- og pasientflyt HA 28 ROS-analyse V/ serverbrudd HA 29 Kick-off seminar HA 30 Arbeidsmiljø Rev. 261103

18 Prosesskartlegging •Behandlingsprosess •Kompetanseprosess •Ledelsesprosess •Dokumentflyt

19

20 PAS Skriftlig henvisning (ekstern/intern) Skrive avslagsnotat Sende ut brev om time via ventelistebilde PAS EPJ Gi avslag Vurdering av team Settes på venteliste Innhente flere oppl. Diktere avslagsnotat Sende brev til pas. og henv. instans med ventetid Individuelle ventelister PAS Ta av venteliste Oppdatering av venteliste Skrive lapp til henvisningshylle med navn og f.nr. Oversending til klinisk seksjon Fylle ut vurdering, tildele behandl. Legge henv. I henv.hylle Sette inn kritisk dato (mottatt dato), vurdering og behandler Legge henv. I henv.hylle Timebestilling legges i egen hylle Fylle ut time- bestillingsskjema Ringe pas om time KONTOR ANSVAR: TEAMLEDER PAB Teamleder - inntaksmøte Inntaksliste - PAB Kontor Oppfølging av seksjonsekr. Ta av venteliste Henvisninger til poliklinikk

21 Utfordring III •Hold koken! •Leder/prosjektansvarlig må være tilgjengelig for prosjektleder og organisasjonen i hele perioden • Faste, regelmessige og hyppige møter • Ad hoc

22 Utfordring III •Monitorering – synlig for alle •Følge utviklingen •Lage spennende kvalitetssystem – IT-basert •Implementering underveis •Milepælsmarkeringer (avsluttet HA)

23 Ikke påbegyntUnder arbeidFerdig HA 4 Informasjon HA 1 og 2 Avvikshåndtering HA 3 Velge sertifiseringsorgan HA 5 Struktur i kvalitets- systemet HA 6 Dokumentstyring HA 7 Legge inn prosedyrer og retn.linjer HA 8 Opplæring: Intranett, EQS HA 9 kvalitetspolitikk HA 10 Kvalitetsmål HA 11 Prosesskartlegging HA 12 Ansvar og myndighet HA 13 Kompetanse HA 14 Internrevisjon HA 18 Ledelsens gjennomgang HA 16 PLP HA 15 SPC HA 17 Kundetilfredshet HA 19 Brannforskrifter HA 20 FrontPage HA 21 Viderføring/ oppfølging HA 22 Samhandling med 1.linjetj. HA 25 PC på vaktrom HA 24 Samkjøring av kontor HA 23 Kantine HA 26 Risikovurdering HA 27 Henv.- og pasientflyt HA 28 ROS-analyse V/ serverbrudd HA 29 Kick-off seminar HA 30 Arbeidsmiljø Rev. 261103

24 Ikke påbegyntUnder arbeidFerdig HA 4 Informasjon HA 1 Avviks- håndtering HA 3 Velge sertifiserings- organ HA 5 Struktur i kvalitets- systemet HA 6 Dokumentstyring HA 7 Legge inn prosedyrer og retn.linjer HA 8 Opplæring: Intranett, EQS HA 9 kvalitetspolitikk HA 10 Kvalitetsmål HA 11 Prosesskartlegging HA 12 Ansvar og myndighet HA 13 Kompetanse HA 14 Internrevisjon HA 18 Ledelsens gjennomgang HA 16 PLP HA 15 SPC HA 17 Kundetilfredshet HA 19 Brannforskrifter HA 20 FrontPage HA 21 Videreføring/ oppfølging HA 22 Samhandling med 1.linjetj. HA 25 PC på vaktrom HA 24 Samkjøring av kontor HA 23 Kantine HA 26 Risikovurdering HA 27 Henv.- og pasientflyt HA 28 ROS-analyse V/ serverbrudd HA 29 Kick-off seminar HA 30 Arbeidsmiljø HA 31 Leverandører HA 32 Katastrofe- plan HA 33 Oversikt – registreringer HA 34 Samhandlings- diagram HA 35 Ledelses- prosessen HA 2 Avviks- håndtering Rev. 090304

25 Ikke påbegyntUnder arbeidFerdig HA 4 Informasjon HA 1 Avviks- håndtering HA 3 sertifiserings- organ HA 5 Struktur i kvalitetssystemet HA 6 Dokumentstyring HA 7 Legge inn prosedyrer og retn.linjer HA 8 Opplæring: Intranett, EQS HA 9 kvalitetspolitikk HA 10 Kvalitetsmål HA 11 Prosesskartlegging HA 12 Ansvar og myndighet HA 13 Kompetanse HA 14 Internrevisjon HA 18 Ledelsens gjennomgang HA 16 PLP HA 15 SPC HA 17 Kundetilfredshet HA 19 Brannforskrifter HA 20 FrontPage HA 21 Videreføring/ oppfølging HA 22 Samhandling med 1.linjetj. HA 25 PC på vaktrom HA 24 Samkjøring av kontor HA 23 Kantine HA 26 Risikovurdering HA 27 Henv.- og pasientflyt HA 28 ROS-analyse V/ serverbrudd HA 29 Kick-off seminar HA 30 Arbeidsmiljø HA 31 Leverandører HA 32 Katastrofe- plan HA 33 Oversikt – registreringer HA 34 Oppdatering lovverk HA 35 Samhandlings- diagram HA 2 Avviks- håndtering HA 36 Ledelses- prosessen HA 37 Vaktmester- tjenesten HA 38 Medikament- håndtering Rev. 050704 HA 39 Forebyggende aktivitet @ @ @ @

26 Ikke påbegyntUnder arbeidFerdig HA 4 Informasjon HA 1 Avviks- håndtering HA 3 sertifiserings- organ HA 5 Struktur i kvalitetssystemet HA 6 Dokumentstyring HA 7 Legge inn prosedyrer og retn.linjer HA 8 Opplæring: Intranett, EQS HA 9 kvalitetspolitikk HA 10 Kvalitetsmål HA 11 Prosesskartlegging HA 12 Ansvar og myndighet HA 13 Kompetanse HA 14 Internrevisjon HA 18 Ledelsens gjennomgang HA 16 PLP HA 15 SPC HA 17 Kundetilfredshet HA 19 Brannforskrifter HA 20 FrontPage HA 21 Videreføring/ oppfølging HA 22 Samhandling med 1.linjetj. HA 25 PC på vaktrom HA 24 Samkjøring av kontor HA 23 Kantine HA 26 Risikovurdering HA 27 Henv.- og pasientflyt HA 28 ROS-analyse V/ serverbrudd HA 29 Kick-off seminar HA 30 Arbeidsmiljø HA 31 Leverandører HA 32 Katastrofe- plan HA 33 Oversikt – registreringer HA 34 Oppdatering lovverk HA 35 Samhandlings- diagram HA 2 Avviks- håndtering HA 36 Ledelses- prosessen HA 37 Vaktmester- tjenesten HA 38 Medikament- håndtering Rev. 230804 HA 39 Forebyggende aktivitet @ @ @ @ @ = markert med twist = markert via mail

27 Ikke påbegyntUnder arbeidFerdig HA 4 Informasjon HA 1 Avviks- håndtering HA 3 sertifiserings- organ HA 5 Struktur i kvalitetssystemet HA 6 Dokument- styring HA 7 Legge inn prosedyrer og retn.linjer HA 8 Opplæring: Intranett, EQS HA 9 kvalitetspolitikk HA 10 Kvalitetsmål HA 11 Prosess- kartlegging HA 12 Ansvar og myndighet HA 13 Kompetanse HA 14 Internrevisjon HA 18 Ledelsens gjennomgang HA 16 PLP HA 15 SPC HA 17 Kundetilfredshet HA 19 Brannforskrifter HA 20 FrontPage HA 21 Videreføring/ oppfølging HA 22 Samhandling med 1.linjetj. HA 25 PC på vaktrom HA 24 Samkjøring av kontor HA 23 Kantine HA 26 Risikovurdering HA 27 Henv.- og pasientflyt HA 28 ROS-analyse V/ serverbrudd HA 29 Kick-off seminar HA 30 Arbeidsmiljø HA 31 Leverandører HA 32 Katastrofe- plan HA 33 Oversikt – registreringer HA 34 Oppdatering lovverk HA 35 Samhandlings- diagram HA 2 Avviks- håndtering HA 36 Ledelses- prosessen HA 37 Vaktmester- tjenesten HA 38 Medikament- håndtering Rev. 201204 HA 39 Forebyggende aktivitet @ @ @ @ @ = markert med twist = markert via mail @ @

28 Ikke påbegynt Under arbeidFerdig HA 4 Informasjon HA 1 Avviks- håndtering HA 3 sertifiserings- organ HA 5 Struktur i kvalitets- systemet HA 6 Dokument- styring HA 7 Legge inn prosedyrer og retn.linjer HA 8 Opplæring: Intranett, EQS HA 9 kvalitetspolitikk HA 10 Kvalitetsmål HA 11 Prosess- kartlegging HA 12 Ansvar og myndighet HA 13 Kompetanse HA 14 Internrevisjon HA 18 Ledelsens gjennomgang HA 16 PLP HA 15 SPC HA 17 Kundetilfredshet HA 19 Brann forskrifter HA 20 FrontPage HA 21 Videreføring/ oppfølging HA 22 (+HA 26) Samhandling med 1.linjetj. HA 25 PC på vaktrom HA 24 Samkjøring av kontor HA 23 Kantine HA 27 Henv.- og pasientflyt HA 28 ROS-analyse V/ serverbrudd HA 29 Kick-off seminar HA 30 Arbeidsmiljø/ HMS HA 31 Leverandører HA 32 Katastrofe- plan HA 33 Oversikt – registreringer HA 34 Oppdatering lovverk HA 35 Samhandlings- diagram HA 2 Avviks- håndtering HA 36 Ledelses- prosessen HA 37 Vaktmester- tjenesten HA 38 Medikament- håndtering Rev. 11.04.05 HA 39 Fore- byggende aktivitet @ @ @ @ @ = markert med twist e.l = markert via mail = info til prosjektansvarlig @ @ HA 40 Kalibrering @ PA

29 Kvalitetssystemet •IT-basert • Kompetanse • Samarbeid med IT-avdeling •Brukervennlig •Tilgjengelig •Dynamisk

30

31

32

33 Utfordring IV •Gjennomføring •Sertifisering •Feiring •Videre implementering •Kontinuerlig videreutvikling •Motivering og holdningsbygging •Kultur

34 Konklusjon •Vurder •Informer •Diskuter •Beslutt •Forklar •Arbeid hardt og lenge Motiver 

35 Spørsmål ? nils.h.dahl@hnt.no Psykiatrisk klinikk

36 •ISO hjelper til med systematikken i forbedringsarbeidet. Få orden i eget hus •Fordel at eksterne kommer og ser en i kortene og sjekker: Gjør en det en sier en skal gjøre? - Oppnår forbedring •ISO sertifikatet er et internasjonalt anerkjent kvalitetsstempel, som sier at: Her jobbes det med forbedring på en systematisk måte”. Et konkurransefortrinn •I stedet for å utvikle et ”hjemmesnekret” kvalitetssystem, basere seg på anerkjent internasjonal standard. Hvorfor ISO sertifiseres ? Ikke gjøre det for å bli sertifisert i seg selv ! Men:

37 •Kvalitetsarbeidet har fokus på lederskap, medvirkning, struktur, dokumenterte rutiner og kontinuerlig forbedring. •Et kvalitetssystem er et ledelsesverktøy for alle nivåer •Det skaper orden, oversikt og ryddighet i organisasjonen •ISO 9001:2000 gir en basis som gjør det lettere å drive utviklingsarbeid Gevinster

38  Struktur i kvalitetssystemet  Dokumentstyring  Kvalitetspolitikk  Kvalitetsmål  Identifisering og styring av kjerneprosessene  Beskrivelse av ansvar og myndighet  Ivaretakelse av krav i lover og forskrifter  Opplæring, kompetanse  Avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak  Risikovurdering  Intern revisjon  Kontinuerlig forbedring  Kundetilfredshet  Ledelsens gjennomgåelse Plan for implementering Kilde:Veileder for bruk ISO 9001 i helsesektoren

39 Tema: •Hvorfor ISO-sertifiseres? •Hva er ISO 9001:2000? •Utfordringer •Beslutning: Sertifiseres eller ikke?

40 Utfordringer •Geografisk avstand •Kulturforskjeller •Forankring i ledelse og fagmiljø •Positiv kultur og holdninger til kvalitetsarbeid •Informasjon •Hva? •Hvorfor? •Hvordan? •Resultat!! •Få det elektroniske kvalitetssystemet ”levende”.

41 Strategi / ressurser •Prosesskartlegging? •Prosjekt med egen prosjektleder? •Prosjektgruppe? •Tett samarbeid med kvalitetsrådgiverne? •Kompetanse internt i klinikken og foretaket? •Ekstern kompetanse? •Budsjett? •Hvordan få involvering og delaktighet fra ”alle”? •Sertifisere hele eller deler? •Kick-off? •Hensyn til ”modenhet”

42 Måle opp kaffe og vann Trykke på start-knapp Ta ut kolbe fra trakter Skjenke i kopp Behov for kaffe Behov for kaffe dekket Lage-kaffe-prosessen Hente vann i kolbe Fylle opp trakter med vann Sette filter i trakter Fylle kaffepulver i filter Sette på plass kolbe

43 Henvisning til poliklinikk Sette på venteliste Henvisning / journal til arkiv Fordeling til team Bestille jrn. Inntaksmøte Vurdering Sette inn vurdering i PAS Kontor Teamleder Håndtering/vurdering av henvisningene Ansvarlig:

44 Vurdering inntaksmøte Tildeles PAB Inntaksmøte/ vurdering avslag Gi beskjed Ta av venteliste Vurdering NHD Innleggelse forvern/ innleggelse Annen enhet (BUP, pol.kl annet sykehus) Hast Ikke hast Kontor Behandlere Tirsdag Innen 2 dager dvs torsdag PAS Henvisninger til klinisk Reg. i protokoll og på venteliste Ekstern henvisning

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 O •t•t•t•t


Laste ned ppt "ISO-sertifisering av Psykiatrisk klinikk Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google