Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte 16. juni 2013 Velkommen ÅRSMØTE MØRVIKA UTBYGGINGSLAG FLI 14 JULI 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte 16. juni 2013 Velkommen ÅRSMØTE MØRVIKA UTBYGGINGSLAG FLI 14 JULI 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte 16. juni 2013 Velkommen ÅRSMØTE MØRVIKA UTBYGGINGSLAG FLI 14 JULI 2013

2 Dagsorden • 1 Konstituering – a: Opptelling av adgangstegn som bekrefter de stemmeberettigede – b: Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. – c: Spørsmål om møtet er lovlig innkalt? – d: Spørsmål til den oppsatte dagsorden? • 2 Styrets årsberetning for 2012/2013 • 3 Økonomi og Regnskap for året 2012 (deles ut på årsmøtet) • 4 Prosjektbudsjett for året 2013 og 2014 • 5 Spørsmål om ansvarsfrihet for styret • 6 Forslag til sameiet - Forslagstekster : – Forslag til medlemsavtale for fremtidig nye medlemmer – Avtale med Halden kommune og Mørvika Avløpsforetak SA

3 Årsberetning for Mørvika utbyggingslag FLI for 2012 • Mørvika utbyggingslag har i meldingsåret 92 medlemmer, • avholdt 1 årsmøte, • 2 informasjonsmøter, • sendt ut 6 informasjonsskriv, • avholdt 12 styremøter, • sluttført forhandlinger med begge aktuelle grunneiere, entreprenør og byggeleder samt hatt diverse møter med Halden kommune.

4 Styret i Mørvika Utbyggingslag har bestått av: • Arne Tornås styreleder • Arild Lie nestleder • Rune Løken sekretær • Terje Bratlie kasserer • Truls Borling • Harald Bø

5 Året som gikk • Vi var forespeilet at byggestart 1.10.2012. Halden kommune fikk ikke tillatelse til dette grunnet steinalderbosetningsfunn i aktuell trase. • Ny trase ble godkjent 10 juni 2013. Vår entreprenør fikk igangsettingstillatelse av Halden kommune 13 juni 2013. • Leif Grimsrud antar ferdigstillelse av anlegget til påske 2014, med trykktesting og innkjøring frem til juni 2014.

6

7 Nå er vi i gang. • Hovedinnbetalingen fra hvert enkelt medlem ble på kr 240.000.- som skal være på lagets konto senest 05.08.3013 til konto 6120.06.31209. Bruk KID. • Grunneier får en ulempeerstatning på kr 10.000.- pr hyttemedlem. Dette er skattefritt beløp for grunneiere. For å være på den sikre siden i forhold til den moms refusjonen vi har blitt lovet i BFU fra Skatt Øst, ved at vi alle er medlemmer i et lag / forening/ stiftelse og ikke selvstendig næringsutøvere i hytta, har styret avtalt med grunneier at dette beløp betales direkte til grunneier når anlegget er ferdig. • Grunneier er på sin gård og hus medlem og betaler det samme som øvrige medlemmer. • Eventuelle overskudd i Mørvika Utbyggingslag FLI kan tilbakebetales til de opprinnelige stifterne av selskapet eller overføres til Mørvika Vann og avløpsforetak SA etter vedtak i Mørvika Utbyggingslag FLI sitt årsmøte.

8 Hva må medlemmene huske på ! • Tenk godt gjennom hvor dere vil ha vann og avløpstraseen over egen tomt, så dere er best mulig forberedt når Grimsrud v/Nils Vaglen kommer. • Merk evt. sikre alle grensemerker, kabler, dreneringer, rør osv som kan bli beskadiget av anleggsmaskiner. Gjelder spesielt grensemerker som ikke er koordinatfestet. • Husk at du kan ikke søke om nytt bad før fellesanlegget er ferdigstilt. • NB. TA BILDE AV SITUASJONEN FØR OG ETTER FREMFØRING AV RØRENE OVER EGEN TOMT.

9 Ole Jørgen Østby ingeniør, prosjektering og kalkulatør Leif Grimsrud A/S Nils Vaglen anleggsleder Leif Grimsrud A/S mobil: 901 97 830 Kontaktpersoner

10 • 120 ANSATTE • HOVEDKONTOR I HALDEN OG AVD KONTOR I VESTBY. ØSTFOLD OG FOLLO SOM VIRKEOMRÅDE • OMSETNING CA 300 MILL • VANN OG AVLØP, SANERING, BOLIG/HYTTEFELT • AVD. KYSTMILJØ, SJØLEDNINGER, BRYGGE,KAI • MASSE FLYTTING, OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMTER • GRUNN OG UTOMHUSARBEIDER FOR BYGG

11 Prosjektbudsjett Fratrekk: • Trekkerør for fiber • Fellespumpe Lier • Rør til Håkevika • Grunneiererstatning til Anne Marit Boberg Økninger: • Prisstigning • Betaling Grunneiererstatning Roger Johansen NB: Budsjettet er eksklusiv tilknytnings-avgift til kommunen og kostnader inne i hytten

12

13 TUSEN TAKK! Spørsmål?

14 MØRVIKA HYTTEFELT

15 Sjøtrase

16 VA-traseer på land

17

18 FELLES PUMPESTASJONER • FELLES AVLØPSSTASJON • Tank tillverkad av korrosionsfri, • galsfiberarmerad polyester. • • Tanken har en diameter av 1,2 m och • totalhöjden är 2,6 m. Den kan både • förlängas och förkortas efter behov. • • Tankens botten är formad så att den • tillsammans med pumparna hålls fri från • sediment. • • Tanken är försedd med en skiljevägg • med breddning mellan halvorna. Varje • halva fungerar alltså som en oberoende • pumpstation. Inkommande spillvatten leds • över skiljeväggen och fördelas jämt mellan • halvorna. • • Utlopp, R40 invändig gänga. • • Pumparna fungerar individuellt per • sektion. • • Pumpen är av förträngningstyp och har • visat sig överlägsen vid sammankoppling • av flera pumpar i system. • • Pumpen är vardera en 230V 1-fas motor • på ca 1kW vilket ger den absolut lägsta • installationskostnaden. • • Pumpen är konstruerad så att hydraulikresp. • automatikdelen snabbt kan • demonteras för reparation med enkla • verktyg. • • Nivåerna, start-, stopp och alarm, känns • av med hjälp av pressostater, dvs. inga • krånglande vippor. • • Vid alarmnivån ges en signal som kan • kopplas till valfri indikator som ex.vis, • lampa, summer eller GSM-sändare

19 FELLES TRYKKFORSTERKER VANN • Hytter over kote 50 moh må ha trykkforsterkning på vann forsyning.

20 HYTTE PUMPER • Kvernpumper utvendig • LPS 2000EIV Skandinavisk kommunalteknikk

21 HYTTEPUMPER • Kvernpumper innvendig montering

22 RØRMATERIELL • HOVEDLEDNINGER • Ø50-ø110 Pe Vannledninger • Ø110-Ø160 PVC SN8 Avløpsrør (selvfall) • Ø50-Ø63 Pe med varmekabel Avløpsrør ( pumpe) • STIKKLEDNINGER • Ø32/60 Pe med varmekabel, vann • Ø110/160 PVC m/isolasjon avløpsrør ( selvfall) • Ø40/50 Pe med varmekabel avløsprør ( pumpe)

23 GRENSESNITT • Entreprenør/hytteeier

24 Betaling av engangsbeløp • Faktura m/giroblankett vil bli sendt fra Skjeberg Regnskapskontor AS • Faktura kommer via e-post og sendes ut i løpet av uke 27 • Beløp som skal innbetales er kr. 240.000,- til konto 6120.06.31209 • Bruk KID • Forfall senest 5.8.2013 • Betaling etter denne dato belastes med morarenter i hht til norsk lovgivning

25 Finansiering av engangsbeløp • Nordea Bank Norge ASA, avdeling Halden • Besøksadresse Torget 3, 1767 Halden • Kontaktpersoner: – Torill Buer, tlf. 977 48 586, banksjef privatmarkedet (e-post torill.buer@nordea.no)torill.buer@nordea.no – Morten Christoffersen, tlf. 950 25 134 (e-post morten.christoffersen@nordea.no)morten.christoffersen@nordea.no • Informasjon via hjemmesiden – www.morvika.orgwww.morvika.org


Laste ned ppt "Informasjonsmøte 16. juni 2013 Velkommen ÅRSMØTE MØRVIKA UTBYGGINGSLAG FLI 14 JULI 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google