Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?"— Utskrift av presentasjonen:

1 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?

2 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
Tidslinje: Sivilisasjonens vugge Ca 1000 år f.kr: Dronningen av Saba 1441: Europeisk samarbeid 1478: Den første u-hjelp? 1896: Slaget ved Adwa 1930: Haile Selassie krones til konge 1935: Italia erobrer Etiopia 1941: Europeiske geriljasoldater, briter og franskmenn frigjør Etiopia fra det Italienske herredømmet 1952: Eritrea forenes med Etiopia (Det eldste mennesket i verden er funnet i Danakilforsenkningen i ”Lucy” levde der for 3millioner år siden) (Ifølge et sagn besøker dronningen av Saba kong Salomon i Jerusalem, og de får en sønn, Menelik 1. Han regnes som forfar til Etiopias salomonske dynasti, som regjerte i Etiopia fra 1270 til 1974) (To etiopiske munker deltar på kirkemøte i Firenze.) (Dronningmoren Helena ber portugiserne om u-hjelp etter at landet er rammet av en rekke ulykker) (Italienerne taper slaget ved Adwa. Dette er første gang en afrikansk hær vinner over en europeisk.)

3 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
1962: Haile Selassie gjør Eritrea til etiopisk provins 1974: Hæren styrter Haile Selassie 1975: Nytt kupp : Den røde terrors tid 1982: Den eritreiske frigjøringskrigen tiltar i styrke 1987: Ny statsforfatning 1989: Kuppforsøk 1991: Nytt kupp 1993: Eritrea blir selvstendig etter folkeavstemning 1996: Flagget forandres : Krig mot Eritrea (Som nå får en lenge etterlengtet kystlinje) (Den eritreiske frigjøringskrigen starter) (Med dette er det salomonske dynastiets 704 års regjeringstid over, og landet får en militærregjering ledet av Teferi Benti, som erklærer landet for sosialistisk) (Teferi Benti myrdes, og oberst Mengistu Haile Mariam kommer til makten) (Regjeringen dreper tusenvis av mennesker, og i 1978 havner Etiopia i en væpned konflikt med Somalia) (Mengistu blir utnevnt til president) (Det etiopiske folks demokratiske revolusjonsfront erobrer Addis Abeba og avsetter Mengistu) (I det originale flagget symboliserte den grønne stripen landets frodighet, den gule symboliserer landets religionsfrihet, og den røde for blodet som ble ofret i landets kamp for nasjonal integritet) ( mennesker dør i kamphandlingene før fredsavtalen blir signert i desember Om denne opprettholdes gjenstår å se, siden det foregår en propagandakrig på begge sider om hvem som fikk dem beste avtalen)

4 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
GEOGRAFISKE FAKTA: ligger i øst Afrika - Et av verdens eldste land Hovedstaden er Addis Ababa Denakil Depression –125m Ras Dejen 4620m Nasjonaldag: 28 mai (slaget av MENGISTU regimet). Språk: Amharik. Har aldri vært koloni, men var okkupert av Italia i 6 år ( ). * Federal Democratic Republic of Ethiopia, lenge kjent som Abyssinia. Stjerna I flagget kom I 1996, men endel bruker fortsatt det gamle. total:  1,127,127 sq km land:  1,119,683 sq km water:  7,444 sq km Nabo: Eritrea i nord Sudan i vest Etiopia Djibalti i øst og sørøst Somalia Kenya i sør Landegrenser: Djibouti 337 km, Eretria 912 km, Kenya 830 km, Somalia 1 626 km, Sudan 1 606 km. Befolkningstallet har økt med 300 % på 50 år ( ) Befolkningsveksten er 2.7 % i året (2001) (Den store økningen i befolkningen vil gi en større fattigdom, både i byer og bygder, dersom det ikke blir satt til verks rehabiliterings programmer.) 0-14 år: 47.18% 15-64 år: 50.03% 65 + år: 2.79 % Over 80 % av befolkningen driver en eller annen form for jordbruk Har ingen kystlinje, som følge av Eritrea's uavhengighet. landlocked - entire coastline along the Red Sea was lost with the de jure independence of Eritrea on 24 May 1993 Addis Ababa: (betyr ”Den nye blomsten) blir skrevet og uttalt på mange måter. Dette skyldes alle språkene landet har, og innflytelsen fra språket til Italia, Frankrike og England. Byen har en jevn tilstrømming av mennesker fra bygdeområdene som søker ”det gode liv”. Denne drømmen blir ofte snudd om til et mareritt, og mange finner seg selv boende i slumområder… ofte uten trygg vannforsyning, elektrisitet eller andre gode. Etniske grupper: Oromo 40%, Amhara and Tigre 32%, Sidamo 9%, Shankella 6%, Somali 6%, Afar 4%, Gurage 2%, other 1% Natur: geologically active Great Rift Valley susceptible to earthquakes, volcanic eruptions; frequent droughts. Etter å ha sjekket flere kilder, har vi funnet ut at det er litt uenighet om når Etiopia var okkupert av Italia. Det blir sagt til , og det varierer mellom 5 og 6 år i okkupasjon. Religion: Muslim 45%-50%, Ethiopian Orthodox 35%-40%, animist 12%, other 3%-8%

5 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
Areal: km2, hvorav 7 444 km2 er vann. 13% dyrket mark 40% beitemark 25% skog (87% lever på landsbygda) (Viktigste eksportartikkel er kaffe (67%) (Ligger på topp 20-lista over land med størst befolkningsvekst) (150 av 1000 dør første leveår) (25000 pasienter pr lege)

6 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
Demografiske fakta: Befolkning: Snittalder: år Folkegrupper: Oromoene 33% Amharene 28% Tigreanerne 17% 90 etniske grupper- 70 og 80 ulike språk

7 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
Økonomi Etiopia er et av verdens fattigste land Økonomien er i hovedsak basert på landbruk og landbruksprodukter som står for 45 % av landets brutto nasjonalprodukt. 55 % av eksportinntektene kommer fra kaffe Situasjonen har forverret seg etter 1998, p.g.a flom og krig med Eritrea. Barn i arbeid er viktig for produksjon, og det koster penger å sende de på skolen. Tigging på gaten er vanlig.

8 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
Utdanning Utdanningssystemet kom etter 2. verdenskrig. 1969: mindre enn 10% av alle barn mellom 7-12 år gikk i skole. Vgs: fikk et løft i åra – 400 internasjonale fredskorpsdeltakere Kuppet i -74; den politiske alliansen med Sovjet Unionen influerte utdanningsreformene. De 8 første årene er ”obligatoriske” Analfabetismen ligger på ca. 75 %

9 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
RELIGION Kristendommen og kirken står sterkt i landet The Ethiopian Orthodox Union Church 33 % Muslimer Månedlig sum til kirka. Prestene har mye innflytelse Norsk misjonsarbeid

10 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
THE BLUE NILE Den blå Nilen (også kalt ”The Gihon) starter i Lake Tana, Etiopia. Renner fra Lake Tana (NV) til Sudan. Renner opp gjennom Egypt, og munner ut i Middelhavet. * Lengste elven i verden. * Gir vekst til jordbruk (bomull, frukt, sukker osv.) Transportvei- inn- og utland. Vannet er klart og blått the Abay, or Blue Nile. For years Eich has greeted pilgrims to the spring, known for the healing power of its sacred waters. From the spring the Little Abay flows 70 miles (112 kilometers) into Lake Tana, which many geographers view as the actual source of the Blue Nile. Den Blå Nil (ABBAI i Etiopia) renner fra (1 830 meter over havet) Lake Tana I Nord- Vest til Sør- Vest. Renner videre nord- Vest til Sudan før den møter/sammenslåes med den hvite Nil i Khartoum. To tredeler av Nilen kommer fra Den Blå Nil. Elven er 1 370 km lang. Bomull hvete, citrusfrukter, sukkerrør og fiske Enkelte kvinner må gå 8 km, hver vei, for å hente vann.

11 NB! Det bor krokodiller der
VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia? Kvinnene henter vann der NB! Det bor krokodiller der

12 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?

13 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
Natur: Høylandet Lavlandet Rift Valley Tørkekatastrofer 2000 (Tørke blir etterfulgt av flom!) (Live aid, 1 mill dør) (Tre år med tørke får konsekvenser) Dette skyldes først og fremst at sjøtemperaturen i Atlanterhavet og Stillehavet har sunket, noe som fører til mindre regn på Afrikas horn fordi fuktigheten avkjøles før den rekker frem. I tillegg har de sørøstlige delene av landet blitt utsatt for en rovhogst på trær for å skaffe større beiteområder, og det regnet som kommer må derfor lengere inn i landet for å bli kjølt ned såpass at det slipper seg. Etter tørken på 70-tallet kom det allikevel frem at det ikke hadde falt mindre regn over Etiopia i tørkeperioden, men at det var mye dårligere fordelt. Der det var lite fra før ble det mindre -og dermed tørke, mens det ble mer i de vanlige nedslagsfeltene –og dermed flom. (dekker nord og sentraletiopia) (nord- og sørøst. Inneholder bla vulkaner, varme kilder og saltørkner) (Deler høylandet fra nordøst til sørvest, frodig med mange innsjøer) oromoene 30% (kalles også gallaene) (Afarfolket: bor i Danakilørkenen i Awashdalen som ligger 116 muh temperatur opp mot 100’C har tilpasset seg de ekstreme forholdene, og mange jobber i de store saltørkenene som ligger i området er halvnomader. De bor ved elven i tørkeperiodene, og lar buskapen beite langs breddene. Under regntiden i mai-juni oversvømmes elven, og folket tar med seg buskapen lenger inn i landet. Når elven går tilbake er breddene igjen frodige. Folket er derfor helt avhengig av elven for å overleve) Awash River

14 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
Konklusjon: Jo mer underutviklet et land er, jo mer er de prisgitt naturkreftene, hvor vannet er den viktigst faktor. Landet blir derfor sårbart. Ikke bare for nasjonale klimaforandringer, men også de internasjonale. Veien ut av problemet er utdanning og økonomisk vekst

15 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?

16 VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?
KILDER: “Sult, nødhjelp og utvikling” Norsk utenrikspolitisk institutt 1976 “Spectrum guide to Ethiopia” Camera Pix publisher 1995 “Fra Egypt til Tanzania” Det Beste 1997 “Competance Building in Special Education in Ethiopia” T.Endrerud 2001


Laste ned ppt "VANN SOM LIVSNERVE - hvilken følger gir manglende tilgang på vann for Etiopia?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google