Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sprogprojekt med fagpakken Sprog og Turisme 2011/12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sprogprojekt med fagpakken Sprog og Turisme 2011/12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sprogprojekt med fagpakken Sprog og Turisme 2011/12

2 OVERORDNET PROBLEMSTILLING Formelle krav >< Virkelighedens verden

3  Spansk som eksamensfag jf. bekendtgørelsen:  At eleverne bliver klædt på til B-niveau-eksamen i mundtlig spansk.  Anvendelsesaspektet i spansk i hf-sammenhæng  At eleverne udover faste konstruktioner og vendinger bliver i stand til at tale et mere spontant og friere spansk, som de vil kunne bruge i mødet med autentiske spansktalende kulturer – virkelighedens verden.  Vores mål som undervisere  At motivere eleverne nok til at de på baggrund af blot 2 års undervisning i spansk har mulighed for og lyst til at anvende og videreudvikle deres sproglige kompetencer.

4 Omdrejningspunktet i vores projekt vil være MOTIVATION Vores antagelse er nemlig, at motivation og personligt engagement hos eleven er nøglen til at kunne opfylde såvel de formelle eksamenskrav som de mere uformelle kommunikative sproglige færdigheder.

5 Vi tror, at motivationen kan styrkes ved… …at inddrage IKT og sociale medier i undervisning og forberedelse …at lade eleverne prøve sproglige kræfter af i mødet med indfødte spansktalende

6 ”HANDS ON” Vi har indtil videre brugt..  Jing, MailVu og Vocaroo (Dvs. brugt computeren til optagelse af lyd og billeder - både i forhold til den uformelle samt den mere formelle, eksamensorienterede kommunikation).  Mobilen Som opslagsværk og til spil  Sprogrejse En uge i Málaga i 2hf inkl. sprogundervisning (et stærkt fokus på mundtlig kommunikation via Task-baserede opgaver - den mere formelle grammatikundervisning nedtones)

7 ”Udfordringer” Vi er indtil videre stødt på følgende… IKT - redskaber  Tekniske vanskeligheder  Ikke en selvfølge, at eleverne på hf ejer en pc og slet ikke Smartphones  Optagelse af lydfiler kræver et ”stillerum”  Langt de fleste Apps forudsætter et godt kendskab til engelsk - ikke ensidigt fokus på spansk  Eleverne er ikke så positive overfor at eksperimentere med inddragelsen af IKT, som vi forventede!!

8 ”Udfordringer” Vi er indtil videre stødt på følgende… Sprogrejsen Den ideelle verden ønske om at følge op på sprogskolens stærkt kommunikative og Task-baserede undervisningsform >< Virkelighedens verden svært at nå eksamenskravene på den måde. Der er behov for at tilrette de sproglige strukturer fx ved formel grammatikundervisning Svært efter hjemkomst at bibeholde den motivation og begejstring, som eleverne tilkendegav under opholdet i Malaga, da disse knyttes meget til stedet, lærerne, stemningen osv. i Malaga.

9 Nyt tiltag: Facebook side  Siden er et forsøg på  At overkomme tekniske vanskeligheder – eleverne er selv superbrugere af mediet og benytter det dagligt  At koble Malaga og Viborg på ny - og derved genskabe den motivation og begejstring, som sprogskoleopholdet umiddelbart affødte hos eleverne  At styrke det kommunikative aspekt i spanskundervisningen - både den eksamensnære, formelle kommunikation (billedbeskrivelser, filmanmeldelser, personpræsentationer) og den mere uformelle (chat, quiz-spørgsmål, udveksling af musik og andre spanskrelaterede interesseområder)

10 Problemstillinger vedr. brugen af Facebook i undervisningen  Lærerens brug af siden kan komme til at virke som en opfordring til en overfladisk tilgang til det faglige stof + en undskyldning for at bruge mediet i skoletiden!  Overvej hvilke emner, der tages op på siden – ikke alt egner sig til Facebook!  Vær opmærksom på, at elevernes private profiler kobles til sidens indhold!  Er det OK at ”gribe ind i” elevernes fritid på denne måde?

11 Evaluering af projektet - hvordan?  Motivation er en afgørende faktor i vores projekt – men hvordan evaluerer man på så uhåndgribelig en størrelse?  Vi har ikke tidligere haft spansk på hf på vores skole – vi har altså ingen anden lignende gruppe at sammenligne med.  Vi forestiller os en evaluering bestående af dels spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne og dels en beskrivelse af lærernes oplevelse af projektets virkning. Begge dele understøttet af samtaler. HER STÅR VI NU!


Laste ned ppt "Sprogprojekt med fagpakken Sprog og Turisme 2011/12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google