Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Starten på mangfold i klyngen 1 Smart Women. AGENDA • NCE Smart Women prosjektet –Motivasjon og bakgrunn –Organisering • Hvor starter vi? –Nullpunktsmåling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Starten på mangfold i klyngen 1 Smart Women. AGENDA • NCE Smart Women prosjektet –Motivasjon og bakgrunn –Organisering • Hvor starter vi? –Nullpunktsmåling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Starten på mangfold i klyngen 1 Smart Women

2 AGENDA • NCE Smart Women prosjektet –Motivasjon og bakgrunn –Organisering • Hvor starter vi? –Nullpunktsmåling og prosjektgruppens innspill • Stjerner i margen så langt! • Handlingsplan –Q3 2011 til Q2 2012 • Kommunikasjonsplan • Utfordringer vi ser? • Hva har fungert? • Hva trenger vi fremover?

3 Deltagelse NCE Smart Energy Markets samlinger Invitert Deltatt Inviterte kvinner Deltatt kvinner Totaltkvinner Totaltkvinner klynge- bedrifter forsknings partnere industri- partnere klynge- bedrifter forsknings partnere industri- partnere 2009-10Foresight Scenariomøte okt 200926312 %1500 %300000 2009-12Foresight Strømstad des 200939513 %3013 %320010 2010-02Foresight Jeløya februar 20xx4212 %3200 %010000 2010-05Foresight Holmestrand mai 20104112 %3213 %010010 2010-12Holmestrand des 201043614 %29621 %060060 2011-04Hankø april 201150714 %46613 %070060 SUM2412310 %184148 %61700140 Inkubator og NCE er inkludert i forskningspartnere.

4 NCE SMART Women - Motivasjon • Økt markedsorientering –Kvinner utgjør 50% av brukerne av energi og IT • Kritisk masse må til for å løfte et miljø –Ekstremt mannsdominert i dag • Klyngen har et kompetansebehov –Må vinne ”The war for talents” • Økt attraktivitet og mer moderne image • Fremme innovasjonskulturen gjennom økt mangfold • Virkemiddelapparatet stiller krav om mangfold og kvinneandeler til NCE-ene

5 NCE SMART Women - Formål • Prosjektet skal være oppstarten på det langsiktige arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde personer med nødvendig kompetanse og mangfold til NCE SMART Energy Markets slik at næringsklyngen lykkes med sine målsettinger. • Prosjektet NCE SMART Women skal i første rekke bidra til at kvinneandelen i klyngen økes. –Øke dagens kvinneandel i NCE-bedriftene med gjennomsnittlig 15 % i forhold til dagens nivå (-er)

6 NCE SMART Women 2 årig prosjekt i perioden Q2 2011 – Q1 2013 For å nå vårt mål om å bli verdensledende må NCE SMART Energy Markets ha SMART People. Vi starter med SMART Women Tiltrekke Utvikle Beholde

7 NCE SMART Women - Strategier • Etablere møteplass –NCE SMART Women skal etablere en møteplass for kvinner i klyngen samt inspirere, utvikle og styrke flere kvinner i klyngen til å ta sikte på lederstillinger på ulike nivåer og på styreverv. • Kompetanseutvikling –Gjennom mobilisering og konkrete kompetanseutviklingstiltak skal prosjektet bidra til rekruttering av flere kvinner til utdanninger, studier og fag som er relevante for klyngen. • Profilering og omdømmebygging –Prosjektet skal profilere klyngen som et attraktivt miljø for kvinner som ønsker en karriere hvor de kan bidra til å skape ”fremtidens grønne løsninger for energi og klima utfordringene globalt”. • Sette viktig tema på dagsorden –Prosjektet skal utfordre holdninger og sette relevante temaer på dagsorden i forhold til å utforme et arbeidsliv innen teknologiyrker som gjør det mulig for begge kjønn å kombinere arbeid og familie. • Søke samarbeid med andre initiativ –NCE SMART Women skal aktivt søke samarbeid og koblinger til andre pågående og relevante regionale initiativ og program som fremmer kvinnelig lederskap. Her nevnes spesielt FemaleFuture, Ungt Entreprenørskap - Jenter & ledelse, Kvinnovasjon Østfold & Follo og Mentorordningen for kvinnelige etablerere.

8 NCE SMART Globals NCE SMART Young Entrepreneurs NCE SMART Seniors NCE SMART Women NCE SMART ENERGY MARKETS TRENGER SMART PEOPLE STARTER HER

9 NCE SMART WOMEN PROSJEKTETS TIDSLINJE Oppstart April 2011 VÅR 2011HØST 2011VÅR 2012HØST 2012VÅR 2013 Kartlegge/ måle Nå-situasjon KSF Hva hemmer og fremmer? Resultat måling Mobilisere Rekruttere ambassadører Involvere kvinnelige rollemodeller Fokus på fag som gagner klyngen Kommunisere Være synlig i media gjennom aktivt PR-arbeid. Nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, mm. Kompetanse Utviklingsprogram for kvinner med lederambisjoner Rekruttere kvinner til fag som er relevante for klyngen Nettverk Opprette og styrke nettverk for kvinner Samarbeide med andre nettverk og program Utrede pilot ”Kvinnebank” Utrede pilot ”Styrepool”

10 Klynge- bedrifter og organi- sasjoner Nettverk i egen org- anisasjon NCE SMART Women Prosjekt- gruppa NCE SMART Women Prosjekt- ledelsen NCE SMART Energy Markets Styrings- gruppe (SG) Per Baksæter, PA Åse Gustavsen, PM & kom.ansv Ingrid Solberg Sætre, PL Hanne Lerche Raadahl Østfoldforskning Monica Kristiansen Høyskolen i ØstfoldAnette NorskogNavitaAnn Mai KiellandTieto Ann Kristin Løvhaug MorecomAnne Wold Østfold Fylkes- kommune Grethe ThøgersenInnovasjon Norge Pettersen/Molvik Lundegaard NexansEllen LindellNorske SkogInger RamstadLogiq Kirsti Olsen/ Therese Halstvedt Communicate NN Saab Technologies NN IFE NCE Raufoss NCE Maritim NCE Node Styre- utvikling Østfold Female Future Od@ nettverket KASK/ Build2Grow Ungt entrepe- nørskap Kvinno- vasjon Mentor- program

11 RESULTAT NULLPUNKTSMÅLINGEN Er det noen av dere som kan telle? Jeg kan! sa geitekillingen. Én for meg, to for kalven, tre for kua, fire for oksen, fem for hesten, seks for purka, sju for katta, åtte for bikkja, ni for sauen og ti for hanen. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Hurra for geitekillingen! ropte alle dyrene, og så seilte de over til den andre elvebredden og gikk i land. utdrag av Geitekillingen som kunne telle til ti, av Alf Prøysen

12 Dagens kvinneandelen i den ”indre klyngen”

13 Kvinneandel hos NCE og forskningspartnere

14 Kvinneandel i styrene og blant styrelederne

15 Kvinner med lederroller i klyngebedriftene (21 i Halden) Adm.dir.11% Ledergruppa21% Mellomnivå13% Gruppeleder /PL 35%

16 21 kvinner med lederroller fordelt på områder

17 OPPSUMMERING AV HJEMMELEKSA

18

19 Handlingsplan Q3 2011 – Q2 2012 Men først noen stjerner i margen siden oppstart Q2 2011:  3 kvinner i NCE SG (fra 1)  2 kvinner i IH styre (fra 0)  Lykkes med å engasjere de rette kvinnene i prosjektgruppa  Styreposisjon via NCE SW nettverk  Sparebankstiftelsen  Kompetanseoverføring via NCE SW nettverk  Statistikk/IT til Masteroppgave i ledelse  Rollemodeller via NCE SW nettverk  Gjesteforeleser på IT-linjen HiØ

20 ….flere stjerner i margen siden oppstart Q2 2011:  Bevisstgjøring i forbindelse med bruk av kvinner i internasjonale fagnettverk i FOU-prosjekter  GreenEl consortium  Intern bevisstgjøring i NCE Smart Energy Markets  NCE SW presenteres på lik linje med øvrige satsinger  Kvinner inn i relevante fagfora  IT Advisory Board v/HiØ med 30% kvinner på siste møte (fra 5%)  Bidrar til at ideen om «IT-jentekvelder på byen» realiseres  Kvinner inn i SG for Fremtidskonferansen 2012 (fra 0)  Inspirasjon for Arena Magica og mangfold statsing

21 SAMARBEID MED HiØ • Felleseminar om hvordan få folk til å ta utradisjonelle valg –28.nov i Fredrikstad (NCE Smart Women som case) • Aktivt med i prosjektgruppa • Masteroppgave org/ledelse • Vertskap for Styreseminar • Rekruttering av kvinner til teknologiyrker og -studier –Følge opp initiativ fra ADVISORY BOARD) •«IT-jentekvelder på byen» (se egen ppt)

22 ANDRE NETTVERK • Formålet er –å inspirere, motivere og hjelpe hverandre opp og frem gjennom spennende foredrag, diskusjoner, workshops, - og ikke minst muligheten til å nettverke jevnlig med andre kvinner i bransjen. –Nettverk for 2000 IT-damer med Microsoft, Telenor, HP som sponsor • Samarbeidsmuligheter Od@ nettverk –Møte med Od@leder Anne Gretland på Microsofts Nettverkstreff –Mulighet for Østfold treff – vi ønsker oss Insperia Q2-2012 • Vi er i gang med tema: Energihandel og Miljø 2020

23 Energihandel og miljø 2020 • Program: RENERGI, brukerstyrt innovasjonsprosjekt • Tidsplan:2009 - 2012 • Budsjett:20 MNOK – 7,2 fra RENERGI • Partnere: • Prosjekteier: Fortum AS • Prosjektleder: Ole Jørgen Hanssen • Industri: Statkraft, Østfold Energi, Agder Energi, Bergen Energi, Navita Systems, Tieto • Akademia: Østfoldforskning, UMB, IFE Halden, Inkubator Halden AS, Høgskolen i Østfold, • NVE er med som observatør • Status: Ihht plan, vil avsluttes sommeren 2012. 23

24

25

26 HENSIKT • bidra til å nå målene i NCE Smart Women prosjektet • sikre at kommunikasjon blir utført systematisk –gjennomtenkt budskap –definerte målgrupper –til rett tid • legge til rette for toveis kommunikasjon • fange opp effekten av budskapene • sikre at all kommunikasjon er koordinert og i tråd med NCE Smart Energy Markets overordnede kommunikasjonsstrategi og handlingsplan.

27 SUKSESSKRITERIER • Det er avgjørende at NCE Smart Women satsningen blir profilert som del av NCE Smart Engery Markets. • Det er avgjørende at prosjektgruppa er stolte av og ønsker å bli profilert og stå fram som del av NCE

28 KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER • NCE Smart Energy Markets skal alltid fremheves og NCE Smart Women prosjektet i seg selv skal tones ned. • Resurspersonene i prosjektgruppa skal stå fram som fagperson fra aktørene og ikke med kvinnefokus. • Klyngen representerer kunnskapsbedrifter som må møtes på en litt annen måte enn industribedrifter.

29 KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER • NCE Smart Energy Markets skal alltid fremheves og NCE Smart Women prosjektet i seg selv skal tones ned. • Resurspersonene i prosjektgruppa skal stå fram som fagperson fra aktørene og ikke med kvinnefokus. • Klyngen representerer kunnskapsbedrifter som må møtes på en litt annen måte enn industribedrifter.

30 HOVEDBUDSKAP ”NCE Smart Energy Markets klyngen har mange dyktige kvinner. ” • Vis de fram! Skap rollemodeller! • Involver de i klyngens utvikling! • Kvinnene er i mindretall, de må bli flere! • NCE gir grønn framtid – kvinner tenker miljø!

31 HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ MED HOVEDBUDSKAPET? • Rollemodeller –at yngre kvinner velger utdannelse rettet mot realfag –de beste søkerne til stillingene i klyngen –balansert arbeidsmiljø tiltrekker seg også de beste mennene • Involvering –nye ideer, nye perspektiver, andre verdier og erfaringer –nye tanker skaper energi og kreativitet • Bli flere –flere kvinner i ledende stillinger –flere kvinner med styreverv • Grønn framtid og miljø fokus –tiltrekke seg dyktige kvinner til både studier og klyngen –balansert arbeidsmiljø tiltrekker seg også de beste mennene

32 PROFILERINGSRETNINGSLINJER • NCEs profileringsretningslinjer skal benyttes –NCE Smart Energy Markets logo skal alltid benyttes eller NCE nevnes der vi ikke selv har regien. –Vi tillatter oss noen ”smarte tillegg” men vi ønsker ikke å stå fram som ”rosa”. Se logo som eks på valgt ”uttrykk”. –NCE slogan benyttes; “World class energy and climate solutions for a green future” • Bilder –Vi benytter bilder i profilering av rollemodeller o.a. og sikrer god kvalitet på bildene samt tillatelse fra de som blir profilert. • Språk –Språket er presist, profesjonelt og faglig orientert. –Vi kommuniserer på norsk.

33 MÅLGRUPPE NCE Smart Women Eiere Klynge- bedrifter Industri- partnere Offentlig- heten Andre nettverk NCE klyngene Virke- middel- apparatet Akademia

34

35

36 Utfordringer vi ser • Begrensede rammer i prosjektet –mye å gripe fatt i og «upløyd mark» –jobber dobbelt av hva som er kontraktert…. • PL som «innleid kapasitet» i NCE –deltar kun på NCE SW aktiviteter (…men noen spin off’s) –kommer ikke fra miljøet / fagområdet • NCE’s kjerneaktiviteter frontes fortsatt av menn –klynges hovedaktører er menn «med lang historie sammen» –har kommet langt med å etablere et kvinnenettverk mellom aktørene i klyngen, men et langt stykke å gå for å få kvinnene inn som en naturlig del av NCE sitt nettverk

37 Hva har fungert? • NCE Smart Energy Markets har startet med seg selv –PL Per Bakseter fra NCE har stilt opp i våre prosjektmøter og vist engasjement • Lang forankringsprosess med gode eksempler fra andre NCE klynger var avgjørende for å få til en satsing –Takk til Emma! • Egne prosjektrammer –Takk til ØKF og IN! • Kunnskap om nåsituasjon – ikke synsing – er grunnlag for justering av planer og kommunikasjon • Vært lydhøre for hva prosjektgruppa har ønskes å assosiere seg meg – skepsis snudd til engasjement –NCE SMART Women er blå, ikke rosa • Å rigge prosjektledelsen med to personer gir avgjørende dialog/diskusjoner –en slik satsing er «for tungt å dra alene»

38 Hva trenger vi fremover? • Fra virkemiddelapparatet –kan bli tydeligere på hvilke krav de stiller til mangfold når de gir tilskudd –sette tema på dagsorden der det er relevant (tørre å utfordre) –bidra med «verktøykasser», eksempelsamlinger og relevant kunnskap for klynger som har egne satsinger –vise frem gode initiativ i media (8. mars) • Fra hverandre –Flere samlinger? –Kunnskapsdeling • Å kunne vise til resultater

39 39


Laste ned ppt "Starten på mangfold i klyngen 1 Smart Women. AGENDA • NCE Smart Women prosjektet –Motivasjon og bakgrunn –Organisering • Hvor starter vi? –Nullpunktsmåling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google