Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UBs ledelse, desember 2007 UB: veien videre Presentert av assisterende bibliotekdirektør på vegne av UBs ledergruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UBs ledelse, desember 2007 UB: veien videre Presentert av assisterende bibliotekdirektør på vegne av UBs ledergruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 UBs ledelse, desember 2007 UB: veien videre Presentert av assisterende bibliotekdirektør på vegne av UBs ledergruppe

2 UBs ledelse, desember 2007 Litteraturliste –det viktigste først •Selznick, Philip (1997). Lederskap. – Tano Aschehoug (Orig. Utg. 1957) •DiMaggio, P. J. and W. W. Powell (1991). The New institutionalism in organizational analysis. Chicago, University of Chicago Press. •March, J. G. and J. P. Olsen (1989). Rediscovering institutions: the organizational basis of politics. New York, Free Press. •Røvik (2007). Trender og translasjoner

3 UBs ledelse, desember 2007 UB – institusjon i endring ?

4 UBs ledelse, desember 2007 Ressursanalysekomitéens uttalelser •Komitéen ble nedsatt 1980 (”1980-komiteen”) •Etter en grundig analyse har vi nå fått resultatene:  UB må basere seg på strenge budsjett framover  Mindre viktige gjøremål må omprioriteres og nedlegges

5 UBs ledelse, desember 2007 UB’s tolkning og forslag •NÆRHET til brukeren, d.v.s:  Mange betjeningssteder  Ambulerende tjenester –Nå lengst mulig ut til brukerne –Krever færre personalressurser –Team på tvers av fagområdene –Spisskompetanse hos personalet IKKE nødvendig En WIN-WIN-situasjon!

6 UBs ledelse, desember 2007 Noen tiltak •Har innsett ( i grevens tid!!! ) at Campus-prosjektet var et feilskjær •Trenger ett bibliotek på HVERT INSTITUTT, minst! •UJUR har opprettholdt ( forbilledlig ) mange betjeningssteder •UHS og UMH må forberede seg på både å gjenopprette gamle bibliotek og opprette flere nye •Ambulerende team vil bemanne enhetene •Åpningstidene reduseres til mellom morgenkaffen og lunsj

7 UBs ledelse, desember 2007 Bibliotekdirektør Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Biblioteket i Georg Sverdrups Hus Studentbiblioteket Sophus Bugge Biblioteket ved Det Teologisk fakultet Arkeologisk bibliotek Etnografisk bibliotek Bibliotek for medisin og helsefag Bibliotek for medisin og helsefag Det odontologiske fakultetsbibliotek Biblioteket ved Psykiatrisk instiuttt Det juridiske fakultetsbibliotek Fellesbiblioteket Læringssenteret i Domus Nova Bibl. Senter for europarett Bibl. Inst. for kriminologi og rettssosiologi Bibl. Norsk senter for menneskerettigheter Bibl. Insitutt for privatrett Bibl. Senter for rettsinformatikk Bibl Insitutt for offentlig rett Rettshistorisk samling Bibl. Nordisk institutt for sjørett Avd. for petroleums- og energirett Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetsbibliotek Fellesbiblioteket MN Astrofysisk bibliotek Biologisk bibliotek Farmasøytisk bibliotek Fysisk bibliotek Geologisk bibliotek Informatikkbiblioteket Kjemisk bibliotek Matematisk bibliotek Naturhistorisk museums bibliotek Botanikk Geologi Zoologi Dagens organisasjon: Åpenbart at noe må gjøres…

8 UBs ledelse, desember 2007 Bibliotekdirektø r Bibliotek for humaniora og samfunnsviten skap Biblioteket i Georg Sverdrups Hus Studentbibliote ket Sophus Bugge Biblioteket ved Det Teologisk fakultet Arkeologisk bibliotek Etnografisk bibliotek Bibliotek for medisin og helsefag Bibliotek for medisin og helsefag Det odontologiske fakultetsbibliot ek Biblioteket ved Psykiatrisk instiuttt Det juridiske fakultetsbibliot ek Fellesbibliotek et Læringssenter et i Domus Nova Bibl. Senter for europarett Bibl. Inst. for kriminologi og rettssosiologi Bibl. Norsk senter for menneskerettig heter Bibl. Insitutt for privatrett Bibl. Senter for rettsinformatikk Bibl Insitutt for offentlig rett Rettshistorisk samling Bibl. Nordisk institutt for sjørett Avd. for petroleums- og energirett Det matematisk- naturvitenskap elige fakultetsbibliot ek Fellesbibliotek et MN Astrofysisk bibliotek Biologisk bibliotek Farmasøytisk bibliotek Fysisk bibliotek Geologisk bibliotek Informatikkbibli oteket Kjemisk bibliotek Matematisk bibliotek Naturhistorisk museums bibliotek Botanikk Geologi Zoologi

9 UBs ledelse, desember 2007 Ny organisasjon i praksis UMH UJUR UMN UHS AFP

10 UBs ledelse, desember 2007 Ambulerende servering: •Det elektroniske biblioteket kommer til deg! ”De ringer – vi bringer” e

11 UBs ledelse, desember 2007 Ambulerende tjenester – gammelt nytt

12 UBs ledelse, desember 2007 Ambulerende team: utstyr (Med tanke på gjennomsnittsalderen på UBs teamarbeidere) Bra for holdningen! Portabel PC Spør biblioteket! (For alle aldre) Bestilt bibliotekar

13 UBs ledelse, desember 2007 Web: hva skjer i 2008 Tiltak: •UBs webgruppe legges ned •Ny organisasjon gjenspeiles på web’en: –Alle ansatte blir ansvarlige redaktører for egne nettsteder (”sub-UB-nett” eller ”sUB-nett”) •Alt materiale som skal publiseres skal legges fram for og godkjennes av ledergruppen Nok en WIN-WIN-situasjon! Web’en parkert av UiO i 2007. Nå er det nok!

14 UBs ledelse, desember 2007 Web 2.0 - UBs syn på saken •Oppskrytt? •Vi avventer utviklingen av 3.0 (evt 4.0) for å se om det er noe å hente. •Husk å alltid spørre: What’s in it for us? Kan vi klare oss uten? •… og gi ærlige svar før noe nytt dras i gang… •Husk 1980-komiteens resultater: •VI MÅ SPARE!

15 UBs ledelse, desember 2007 Fagforeningas uttalelser: Gir sin fulle støtte til ledelsen i denne vanskelige situasjonen ”Artige planer, kjør i vei!”

16 UBs ledelse, desember 2007 Ledergruppen ønsker velkommen til Nye UB i 2008! ? Dette blir spennende, dere!

17 UBs ledelse, desember 2007 Ledergruppen ønsker velkommen til Nye UB i 2008! ? Dette blir spennende, dere! God jul


Laste ned ppt "UBs ledelse, desember 2007 UB: veien videre Presentert av assisterende bibliotekdirektør på vegne av UBs ledergruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google