Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Store og komplekse virksomheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Store og komplekse virksomheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Store og komplekse virksomheter

2 Prosess for tilpasning til a-ordningen
Forankre Planlegge Implementere Mål: Etablere prosjekt for a-ordningen Virksomheten har en plan for a-ordningen Virksomheten er klar for a-ordningen Involverte: Ledelse, IT og HR og lønnsmedarbeidere Ledelse, IT, HR og lønnsmedarbeidere Ledelse, IT, HR, lønnsmedarbeidere og andre ansatte Aktivitet: Finne informasjon om a-ordningen Forstå hva ordningen betyr for virksomheten - Utrede hvordan ordningen vil påvirke Opplysninger/data Rutiner Systemer Gjennomføre og verifisere planlagte aktiviteter Opplæring av ansatte Håndtere feilsituasjoner Evaluere prosjektet

3 Planlegg innføringsprosess
Utnevn en prosesseier for innføringsprosessen/-prosjektet: daglig leder, leder for HR, økonomi e.l. Utarbeid planverk

4 Skaff riktige data Sjekk at opplysninger om arbeidsgiver stemmer med enhetsregisteret Juridisk orgnummer er ansvarlig for rapportering av a-meldingen Sjekk at opplysninger om ansatte er fullstendige og riktige Ansatte skal rapporteres med fødselsnr./d-nr., stillingsprosent, permisjon, startdato mm Internasjonal identifikator (f eks passnr) kan benyttes for utenlandske inntil d-nr mottas. Stillingskoder skal omgjøres til yrkeskoder (for statlige bedrifter)

5 Erstatt lønns- og trekkodene
Finn de nye beskrivelsene av arbeids- og inntektsforhold i kodespeilet. Her er gamle koder og nye beskrivelser satt opp side om side. Gå gjennom alle lønnarter i lønnssystemet og koble dem mot de nye beskrivelsene.

6 Lag nye rutiner Vurdere rutiner og frister for innsamling og godkjenning av rapporteringsgrunnlag. Data må være godkjent og registrert i tide: f eks timelister, turnus, ansettelse/sluttdato, permisjon mv. Må interne frister eller kjøreplan endres? Lag rutine for håndtering av tilbakemelding fra a-ordningen. Fordele tilbakemelding på virksomheter (returneres på org.nr) Korrigering av avvik

7 Lag nye rutiner (forts)
Se på arbeidsfordeling hvis arbeidet i dag er fordelt på ulike personer, avdelinger eller evt virksomhet/lønnssentral Ny rutine for avstemming mot regnskap Ny avstemmingsrapport kan hentes i Altinn

8 Fyll opp med kunnskap Alle lønnsmedarbeidere bør ha grunnleggende opplæring i a-ordningen. Trenger lønnsmedarbeidere opplæring i ny systemversjon? Trenger avdelingsledere, personalledere eller andre opplæring i eller informasjon om a-ordningen? Utarbeid en informasjons- og kommunikasjonsplan

9 Systemportefølje Planlegg oppgradering av lønns- og personaldatasystem
Avtal tidspunkt for oppgradering av lønns- og personaldatasystemet Avklar ansvar for konfigurering av lønns- og personaldatasystemet slik at lønnsarter er korrekt koblet mot arbeids- og inntekstbeskrivelser Vurder om tilgrensende systemer påvirkes av oppgradering i lønns- og personaldatasystemet, for eksempel Systemer for tidsregistrering, turnus og reiseregninger Regnskapssystem Datavarehus


Laste ned ppt "Store og komplekse virksomheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google