Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Store og komplekse virksomheter 1. Prosess for tilpasning til a-ordningen 2 ForankrePlanleggeImplementere Mål: Etablere prosjekt for a- ordningen Mål:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Store og komplekse virksomheter 1. Prosess for tilpasning til a-ordningen 2 ForankrePlanleggeImplementere Mål: Etablere prosjekt for a- ordningen Mål:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Store og komplekse virksomheter 1

2 Prosess for tilpasning til a-ordningen 2 ForankrePlanleggeImplementere Mål: Etablere prosjekt for a- ordningen Mål: Virksomheten har en plan for a- ordningen Mål: Virksomheten er klar for a- ordningen Involverte: Ledelse, IT og HR og lønnsmedarbeidere Involverte: Ledelse, IT, HR og lønnsmedarbeidere Involverte: Ledelse, IT, HR, lønnsmedarbeidere og andre ansatte Aktivitet: -Finne informasjon om a- ordningen -Forstå hva ordningen betyr for virksomheten Aktivitet: - Utrede hvordan ordningen vil påvirke -Opplysninger/data -Rutiner -Systemer Aktivitet: -Gjennomføre og verifisere planlagte aktiviteter -Opplæring av ansatte -Håndtere feilsituasjoner -Evaluere prosjektet

3 Planlegg innføringsprosess • Utnevn en prosesseier for innføringsprosessen/-prosjektet: daglig leder, leder for HR, økonomi e.l. • Utarbeid planverk 3

4 Skaff riktige data • Sjekk at opplysninger om arbeidsgiver stemmer med enhetsregisteret – Juridisk orgnummer er ansvarlig for rapportering av a-meldingen • Sjekk at opplysninger om ansatte er fullstendige og riktige – Ansatte skal rapporteres med fødselsnr./d-nr., stillingsprosent, permisjon, startdato mm • Internasjonal identifikator (f eks passnr) kan benyttes for utenlandske inntil d-nr mottas. • Stillingskoder skal omgjøres til yrkeskoder (for statlige bedrifter) 4

5 Erstatt lønns- og trekkodene • Finn de nye beskrivelsene av arbeids- og inntektsforhold i kodespeilet. Her er gamle koder og nye beskrivelser satt opp side om side. • Gå gjennom alle lønnarter i lønnssystemet og koble dem mot de nye beskrivelsene. 5

6 Lag nye rutiner • Vurdere rutiner og frister for innsamling og godkjenning av rapporteringsgrunnlag. – Data må være godkjent og registrert i tide: f eks timelister, turnus, ansettelse/sluttdato, permisjon mv. – Må interne frister eller kjøreplan endres? • Lag rutine for håndtering av tilbakemelding fra a-ordningen. – Fordele tilbakemelding på virksomheter (returneres på org.nr) – Korrigering av avvik 6

7 Lag nye rutiner (forts) • Se på arbeidsfordeling hvis arbeidet i dag er fordelt på ulike personer, avdelinger eller evt virksomhet/lønnssentral • Ny rutine for avstemming mot regnskap – Ny avstemmingsrapport kan hentes i Altinn 7

8 Fyll opp med kunnskap • Alle lønnsmedarbeidere bør ha grunnleggende opplæring i a-ordningen. • Trenger lønnsmedarbeidere opplæring i ny systemversjon? • Trenger avdelingsledere, personalledere eller andre opplæring i eller informasjon om a-ordningen? • Utarbeid en informasjons- og kommunikasjonsplan 8

9 Systemportefølje • Planlegg oppgradering av lønns- og personaldatasystem – Avtal tidspunkt for oppgradering av lønns- og personaldatasystemet – Avklar ansvar for konfigurering av lønns- og personaldatasystemet slik at lønnsarter er korrekt koblet mot arbeids- og inntekstbeskrivelser • Vurder om tilgrensende systemer påvirkes av oppgradering i lønns- og personaldatasystemet, for eksempel – Systemer for tidsregistrering, turnus og reiseregninger – Regnskapssystem – Datavarehus 9


Laste ned ppt "Store og komplekse virksomheter 1. Prosess for tilpasning til a-ordningen 2 ForankrePlanleggeImplementere Mål: Etablere prosjekt for a- ordningen Mål:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google