Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Buskerud og Vestfold På vei mot handelshøyskole Utvikling av forskerutdanning (PhD) i Marketing Management Fusjonen med HVE som en del av handelshøyskolekonseptet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Buskerud og Vestfold På vei mot handelshøyskole Utvikling av forskerutdanning (PhD) i Marketing Management Fusjonen med HVE som en del av handelshøyskolekonseptet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold På vei mot handelshøyskole Utvikling av forskerutdanning (PhD) i Marketing Management Fusjonen med HVE som en del av handelshøyskolekonseptet

2 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Dette er nye HIBV  38 bachelorstudier, 27 masterspesialiseringer, 2 PhD- program (2 søknader hos NOKUT om akkreditering av PhD-prog, mange årsstudier, samt etter- og videreutdanning  8000 studenter  800 ansatte  800 mill i omsetning  4 campuser; Drammen, Horten, Hønefoss og Kongsberg  4 fakulteter • Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, 2700 stud • Fakultet for teknologi og maritime fag, 1500 stud • Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, 2400 stud • Fakultet for helsevitenskap, 2000 stud

3 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) skal utvikles til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet, og være den foretrukne kompetanse-, forskning-, utviklings- og innovasjonspartner for regionalt samfunns- og næringsliv med nasjonal anerkjennelse og internasjonal orientering. Visjon 2020

4 Høgskolen i Buskerud og Vestfold  Bli akkreditert som et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet innen 2020  Tilby fremtidens studenter et mangfold av bacheloru-tdanninger og attraktive masterstudier, som fører frem til minst ett forskerprogram (ph.d.) innen hver av de fire hovedprofilene (fakultetene).  Gi studentene et attraktivt og konkurransedyktig læringsmiljø ved å tilby en stimulerende arbeidsplass som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere.  Øke utdanningskapasiteten med 1500 – 2000 nye studenter  Ha en tydelig regional forankring av forskning, utvikling og innovasjon.  Etablere regional forskningsfinansiering med fylkeskommuner, kommuner og regionalt nærings- og arbeidsliv.  Sikre Norge attraktiv arbeidskraft og styrket verdiskaping. Hovedmål 2020

5 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap (HS) Dekan 100% Hønefoss Prodekan 100% (dekans stedfortreder) Horten Institutt for kommunikasjon og organisasjon Instituttleder Drammen 100% Institutt for økonomi og ledelse Instituttleder Horten 100% Institutt for historie, sosiologi og innovasjon Instituttleder Horten 100% Institutt for Industriell økonomi Instituttleder Kongsberg 100% Institutt for strategi og økonomi Instituttleder Hønefoss 100% Studieveileder 7 bachelorprogram 1 masterprogram Studieveileder 3 bachelorprogram 1 masterprogram Studieveileder 2 bachelorprogram 2 masterprogram Studieveileder 4 bachelorprogram 1 masterprogram Studieveileder 1 bachelorprogram 1 masterprogram 2 Fakultetsrådgivere Oppdragsleder PhD-program Etablering av ett eller flere instituttovergripende sentra, for å fremme tverrfaglige forskningsprosjekter/ satsingsområder på tvers av studiestedene og fagområder

6 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Handelshøyskolen HiBV Vår ambisjon er å utvikle en attraktiv handelshøyskole på Østlandet som konkurrerer med NHH og BI  ‘Du kan bli siviløkonom på fire steder og ta et eller flere semestre ved anerkjente universiteter utenfor Norge’ Faglig tyngde innen markedsføring, ledelse og økonomi på et internasjonalt nivå  PhD program i flere fagområder på sikt – management og økonomistyring Relevans gjennom tett kontakt med praksis  bedriftskontakt som en integrert del av kurs og oppgaver  internship (på lik linje med opplegg i Europa og USA)  gjesteforelesere fra næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner  kompetanseprogram for etter- og videreutdanning  forskningssentre og programforskning

7 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Profiler Øk & ledelse  Kongsberg: Industriell økonomi  Hønefoss: • Reiseliv, anvendt IKT og brukerløsninger • Gründerhagekonsept, entreprenørskap • Nye tilbud koblet til regionale behov, skognæringen • Internasjonalt tilbud • Lærerutdanning ift videregående skole • Etter– og videreutdanninger  Drammen: Under utforming, men utg.pkt. blir logistikk, Innovation Management  Horten: Tjenesteinnovasjon (unikt på studiestedet er også revisjon)

8 Høgskolen i Buskerud og Vestfold PhD Master Bachelor Forskerutdanning (PhD) i økonomi & ledelse: Marketing Management nytt 2014/2015 Masterutdanning / Siviløkonom: Bed.øk, Markedsføring, Strategi og kompetanse-ledelse, IT-ledelse og Industriell økonomi I tillegg: Human Rights & Multiculturalism (samarb m/Lærer) Etablere Executive Master of Management (betaling) Hvordan kan PPU bli et viktig supplement hvor også profil relateres til opplæring i arbeidslivet? Bachelorutdanninger: Økonomi & ledelse, Jus, Jus & ledelse, Reiseliv, Visuell kommunikasjon, Lysdesign, IT, Dynamisk Webdesign og Statsvitenskap & menneskerettigheter Ett-årige tilbud: Bedriftsøkonomi, IT, Jus, Sport og Event Management Tilbudspyramide og sammen-henger mellom program

9 Høgskolen i Buskerud og Vestfold  Forskningssenter innen f eks: • Innovation Management • Operation Management • Public Management  Kompetansesenter for næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner som fremmer samarbeidet mellom handelshøyskolen og arbeidslivet, herunder: • Bedriftskontakt som en integrert del av kurs og oppgaver for programmene • Internship (på lik linje med opplegg i Europa og USA) • Systematisk bruk av gjesteforelesere og timelærere fra næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner • Videreutvikling av tilbudet innen etter- og videreutdanning • Organisering av programforskning og partnerprogram Forsknings- og kompetansesenter

10 Høgskolen i Buskerud og Vestfold  Innovasjonen i samfunnet bør drives av næringsliv, organisasjoner og off. sektor  Arbeidslivet er derfor avhengig av at høgskolene og universitetene leverer kandidater med relevant kompetanse  Samtidig er universitet og høgskoler opptatt av hva som forventes av kandidatene i arbeidslivet  Samspillet mellom akademia og arbeidslivet krever gode samarbeidsarenaer  Vi er i startfasen får å etablere en slik arena Partnerskap og nettverk

11 Høgskolen i Buskerud og Vestfold PhD Kompetansetiltak Benchmark (BI/NHH) og internasjonale handelshøyskoler Utfordring: Valg av riktig posisjonering Fusjon med HVE Konkurransedyktig alternativ til BI/NHH: - Økt studentrekr. Økt studentrekr. - Kompetanse /FOU Kompetanse /FOU - Innovasjon/entrep. Innovasjon/entrep. Samordning: Studietilbud/FOU Ideen bak PhD-etablering Attraktivetet Regionalt fortrinn ift næringsliv og off sektor Økte kravMyndig- heter Behov for kandidater Tilstrekkelig finansiering Universitets-status PhD Marketing Management

12 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Hvorfor PhD program? Phd program vil føre til et sterkere og mer produktivt forskningsmiljø  Flere vitenskapelige artikler  Sterkere faglig forankring av undervisning  Økt faglig anerkjennelse for høyskolen, eks er REISEPOL http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c= Nyhet&pagename=reisepol%2FHovedsidemal&ci d=1253984450644 http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c= Nyhet&pagename=reisepol%2FHovedsidemal&ci d=1253984450644 En forutsetning for universitet  Gitt at man faktisk lykkes med å skape et sterkere og mer produktivt forskningsmiljø Rekruttering av de beste fagressursene og større attraktivitet ift studenter og kursdeltakere Samarbeid med næringslivet Forskningssentra og eksternfinansierte forskningsprogram

13 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Behov i markedet SSB 2030  Etterspørselen etter kandidater med bachelor utdanninger vil øke med ca. 100 000 frem til 2030.  Etterspørselen etter kandidater med høyere økonomi & ledelsesutdanning vil øke med ca. 15 000 frem til 2030. Behov for flere PhD-kandidater både ved utdannings- Institusjoner, i næringsliv og offentlig sektor  Ca. 1/4 av de høyt utdannende i samfunnet vil ha øk/ad utdanning fra universitet/høyskole i 2030.  Kun 2 % av doktorgradene er i dag i økonomi og ledelse

14 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Framdriftsplan Arbeids- Gruppe etablert Akkrediteringsforberedelser Finansiering Kompetansetiltak og styrking av FoU-arbeid Søknadsutforming og studieplanutvikling Søknad sendt mars 2011 juni 2011 mai 2013 juni 2014 2014/2015 NOKUT Søknad godkjent NOKUT og KD Kontinuerlig utvikling av samarbeidsallianser med regionalt/nasjonalt næringsliv, samt. internasjonale nettverk Mandat utabreidet Fase 2 Fase 1 Fase 3 Årlig arrangement/gjennomføring av ett PhD-kurs i regi National Reseach School in Business Economics and Administration og fagkonferanser Utlysing og Oppstart av studiet Fase 4 Fase 5 Mottatt tilbakemelding fra NOKUT om institusjonsbesøk +/- oktober

15 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Noen prosjekteksempler REISEPOL: Å utvikle norsk reiseliv til å bli en næring som har så stor betydning for nasjonens verdiskaping og sysselsetting at næringen av den grunn hører hjemme blant landets ledende fremtidsnæringer. VRI-2 og 3: Hemsedalsløftet, Leverandørinvolvert innovasjon, Velferdsteknologi og Electronic Mobility Norway + to forskerprosjekter (reiseliv og helseteknologi) MONITORUTVIKLING: Bedre lønnsomhet i reiselivsbransjen SAMHANDLINGSREFORMEN: En forskningsevaluering av det forbyggende helsearbeidet i kommunene etter igangsettelsen av Samhandlingsreformen

16 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 20132012201120102009 1.prioritetssøkere346347301217258 Antall studenter 5-årig sivøk16 Totalt antall tilbud sendt174116158 Antall ja-svar8911285121101 Antall ja-svar + 5-årig sivøk105 Antall møtt til studiestart 98567873 Søkertall master Øk & ledelse


Laste ned ppt "Høgskolen i Buskerud og Vestfold På vei mot handelshøyskole Utvikling av forskerutdanning (PhD) i Marketing Management Fusjonen med HVE som en del av handelshøyskolekonseptet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google