Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunsten å lede i norsk helsevesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunsten å lede i norsk helsevesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunsten å lede i norsk helsevesen
Skjønnheten og udyret Kunsten å lede i norsk helsevesen

2 Litt om Grete Wennes Utdanning innen musikk, økonomi, ledelse, matematikk, statistikk, psykologi…. (blant annet). Dr.oecon fra Norges Handelshøyskole i ledelse av kunstneriske organisasjoner (Skjønnheten og udyret, 2002) Førsteamanuensis ved HiST; forsker og underviser i ledelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole Kan organisasjoner føle, 2005 Kunstledelse, 2006 Tall, Tolkning og Tvil, 2006 Kunnskapsarbeid, 2011 Foredragsholder, ledelsesutvikler, rådgiver, styremedlem, kordirigent og kunstnerisk leder

3

4 Noen forutsetninger Aldri har det vært så vanskelig å lede (godt) i norsk helsevesen. Kravene blir høyere… Kravene blir vanskeligere… Kravene blir urimelige… Skjønnheter og udyr – finnes det i alle kunnskapsorganisasjoner. Det handler om motsetningsforhold, målkonflikter og paradokser.

5 Hva bruker du tiden din til (som leder)?

6 Noen forutsetninger 2 Ansatte i norsk helsevesen er kunnskapsarbeidere
Ledere i norsk helsevesen er kunnskapsledere Et moderne arbeidsliv består av mennesker med stadig høyere utdanning og høyere ekspertise, mennesker som ønsker autonomi og fleksible organisasjoner Et moderne arbeidsliv setter høye krav til profesjonell ledelse Enig? Ja eller nei?

7 Hva er du god på?

8 noen dårlige og gode nyheter om ledelse

9 VI TOK FEIL! Kunnskapsledelse
Vi trodde ekspertene, de velutdannede, erfarne og selvstendige kunnskapsarbeiderne, ikke trengte ledelse, men heller ville lede seg selv. VI TOK FEIL!

10 God ledelse krever ny kunnskap
Hva er de største hindrene for ny kunnskap? Fordommer Antagelser Forutinntatthet ”Sannheter” Rykter Ukritisk informasjon Språk Hvordan lærer vi ledelse (vi som leder i helsesektoren?)

11 Dårlige nyheter alltid først
Ledelse må læres, forbedres, øves og praktiseres Ledelse blir aldri perfekt eller bra nok Ledelse handler om å være i en kontinuerlig utviklingsprosess om å bli en stadig bedre leder i samspill med andre

12 Gode nyheter Ledelse KAN læres
Ledelse er med andre ord ikke medfødte egenskaper Men vi trodde det…..

13 Ledelse fra teorien… Stort teoriomfang
(fra personlighetstrekk, atferd, situasjonsbetinget, karismatisk, verdibasert til endrings- og kunnskapsledelse) Perspektivmangfold (fra normative populistiske perspektiver til sammensatte fortolkningsrammer) Låner fra mange fagdisipliner (filosofi, psykologi, sosiologi, antropologi, økonomi, etc.) Folk: Det er mye som har skjedd med norsk arbeidsliv de siste 10 årene. Folk er blitt vanskeligere – positivt ment. Økt utdanningsnivå, kompetansenivå skaper høyere forventninger og krav til ledelse. Kunnskapsintensive virksomheter snakker vi om. Profesjonsvirksomheter. Det er her dere er ledere. I en kunnskapsøkonomi. Fornuft har tradisjonelt vært den aller helligste verdien i arbeidslivet – og spesielt fremelsket i ledelse. Fornuftig, effektiv ledelse er det vi vil ha. Følelser, derimot, er henvist til privatlivet mer eller mindre. Vi vil ha de positive følelsene – men hysteriske, blomsterkledde kvinner vil vi være oss frabedt.

14 Ledelsesteori 1 Trekkteorier (hva lederen er)
Den fødte leder, store mann teorier Atferdsteorier (hva lederen gjør) Oppgaveorienter lederstil Relasjonsorientert lederstil Situasjonsbestemt ledelse (hvordan de ansattes kompetanse er)

15 ledelsesteori 2 Ny ledelse ”Nyere ledelse” Karismatisk ledelse
Verdibasert ledelse Transformasjonsledelse Etc. ”Nyere ledelse” Endringsledelse, kunnskapsledelse, estetisk ledelse, kunstbasert ledelse, superledelse, selvledelse,autentisk ledelse, etisk ledelse, coaching, mentoring, etc. etc.

16 Gode nyheter altså Ledelse kan læres
Utøvelse av ledelse kan alltid forbedres Og ledelse bedrives ikke bare av den formelle lederen

17 Skoleledelse? Helseledelse? Universitetsledelse? Museumsledelse?
Hva kjennetegner Skoleledelse? Helseledelse? Universitetsledelse? Museumsledelse?

18 Det som kjennetegner en hver form for ledelse er at det er…
Kontekstuelt Emosjonelt Relasjonelt Prosessuelt

19 Fra ledelse av enheten (med vekt på lederen)
Utvikling Fra ledelse av enheten (med vekt på lederen) Til ledelse i enheten (med vekt på ledelse som prosess)

20 Mer eller mindre gode nyheter…
At det ikke finnes en universell oppskrift på god helseledelse (det er bare noen som forsøker å fremstille det slik) At det ikke finnes en ”kvikkfiks” med de riktige tingene en skal gjøre for å lykkes At det alltid vil være utfordrende (les vanskelig) å være leder At det alltid vil være oppgaver, ansvar og utfordringer som venter (du vil aldri gå tom for ting å gjøre…) At det finnes mange i samme båt (med andre ord mange som opplever tilsvarende utfordringer som

21 For å skape positiv endring
Må du begynne med deg selv! Den eneste du kan forandre, er deg selv. Bør du utfordre og vurdere dine tankemodeller, forenklinger og fortolkninger – spesielt om dine ansatte og kolleger Prioritere bort noen kortsiktige oppgaver (alt er ikke like viktig) til fordel for mer langsiktig tenkning og planlegging

22 Moderne kunnskapsledelse
Har lite med sjefskap på gjøre Innebærer administrasjon, men er langt mer enn det. Det handler om å lede (sammen med) mennesker Innebærer stort ansvar, men forventningene knyttet til deg som er leder mye større – og lite realistiske Handler om å flytte fokuset fra deg selv som leder over til de andre ansatte Management of meaning og Relasjonell ledelse

23 Ledelse spiller en rolle!
Amabile og Kramer (2007): man skulle tro at det som betyr mest for folk er å få ros og tilbakemelding fra sin ledere (støtte). Men det viser seg at det som betyr mest er ikke den daglige klappen på skulderen, men at lederen er involvert i to fundamentale ting: gjør folk i stand til å utvikle seg i sitt arbeid, og at de behandler sine ansatte som mennesker.

24 Hvordan gjøre en forskjell som leder 
Senk skuldrene: det er ikke meningen at du skal klare dette alene  Innfør «profesjonell blid på jobb» Finn deg gode støttespillere og rådgivere – lag nettverk og fora for utveksling av ideer, utfordringer og kunnskap Vær emosjonelt og relasjonelt klok: behandle folk som mennesker!

25 Hvordan gjøre en forskjell som leder 2
Søk kunnskap om ledelse, tren på ledelse og tenk på ledelse Reflekter over din egen lederrolle og utøvelse av ledelse. Blir du bedre? Forsterk det du allerede er god på, finn støtte og kompetanse i andre på det du er mindre god på Vær i endring – og finn deg i at du kommer til å være det livet ut


Laste ned ppt "Kunsten å lede i norsk helsevesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google