Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNSTEN Å LEDE I NORSK HELSEVESEN SKJØNNHETEN OG UDYRET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNSTEN Å LEDE I NORSK HELSEVESEN SKJØNNHETEN OG UDYRET."— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNSTEN Å LEDE I NORSK HELSEVESEN SKJØNNHETEN OG UDYRET

2 LITT OM GRETE WENNES • Utdanning innen musikk, økonomi, ledelse, matematikk, statistikk, psykologi…. (blant annet). Dr.oecon fra Norges Handelshøyskole i ledelse av kunstneriske organisasjoner (Skjønnheten og udyret, 2002) • Førsteamanuensis ved HiST; forsker og underviser i ledelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole • Kan organisasjoner føle, 2005 • Kunstledelse, 2006 • Tall, Tolkning og Tvil, 2006 • Kunnskapsarbeid, 2011 • Foredragsholder, ledelsesutvikler, rådgiver, styremedlem, kordirigent og kunstnerisk leder

3

4 NOEN FORUTSETNINGER • Aldri har det vært så vanskelig å lede (godt) i norsk helsevesen. • Kravene blir høyere… • Kravene blir vanskeligere… • Kravene blir urimelige… • Skjønnheter og udyr – finnes det i alle kunnskapsorganisasjoner. Det handler om motsetningsforhold, målkonflikter og paradokser.

5 Hva bruker du tiden din til (som leder)?

6 NOEN FORUTSETNINGER 2 • Ansatte i norsk helsevesen er kunnskapsarbeidere • Ledere i norsk helsevesen er kunnskapsledere • Et moderne arbeidsliv består av mennesker med stadig høyere utdanning og høyere ekspertise, mennesker som ønsker autonomi og fleksible organisasjoner • Et moderne arbeidsliv setter høye krav til profesjonell ledelse

7 HVA ER DU GOD PÅ?

8 NOEN DÅRLIGE OG GODE NYHETER OM LEDELSE

9 KUNNSKAPSLEDELSE • Vi trodde ekspertene, de velutdannede, erfarne og selvstendige kunnskapsarbeiderne, ikke trengte ledelse, men heller ville lede seg selv. • VI TOK FEIL!

10 GOD LEDELSE KREVER NY KUNNSKAP • Hva er de største hindrene for ny kunnskap? • Fordommer • Antagelser • Forutinntatthet • ”Sannheter” • Rykter • Ukritisk informasjon • Språk • Hvordan lærer vi ledelse (vi som leder i helsesektoren?)

11 DÅRLIGE NYHETER ALLTID FØRST • Ledelse må læres, forbedres, øves og praktiseres • Ledelse blir aldri perfekt eller bra nok • Ledelse handler om å være i en kontinuerlig utviklingsprosess om å bli en stadig bedre leder i samspill med andre

12 GODE NYHETER • Ledelse KAN læres • Ledelse er med andre ord ikke medfødte egenskaper • Men vi trodde det…..

13 LEDELSE FRA TEORIEN… Stort teoriomfang (fra personlighetstrekk, atferd, situasjonsbetinget, karismatisk, verdibasert til endrings- og kunnskapsledelse) Perspektivmangfold (fra normative populistiske perspektiver til sammensatte fortolkningsrammer) Låner fra mange fagdisipliner (filosofi, psykologi, sosiologi, antropologi, økonomi, etc.)

14 LEDELSESTEORI 1 • Trekkteorier (hva lederen er) • Den fødte leder, store mann teorier • Atferdsteorier (hva lederen gjør) • Oppgaveorienter lederstil • Relasjonsorientert lederstil • Situasjonsbestemt ledelse (hvordan de ansattes kompetanse er)

15 LEDELSESTEORI 2 • Ny ledelse • Karismatisk ledelse • Verdibasert ledelse • Transformasjonsledelse • Etc. • ”Nyere ledelse” • Endringsledelse, kunnskapsledelse, estetisk ledelse, kunstbasert ledelse, superledelse, selvledelse,autentisk ledelse, etisk ledelse, coaching, mentoring, etc. etc.

16 GODE NYHETER ALTSÅ • Ledelse kan læres • Utøvelse av ledelse kan alltid forbedres • Og ledelse bedrives ikke bare av den formelle lederen

17 HVA KJENNETEGNER Helseledelse? Universitetsledelse? Skoleledelse? Museumsledelse?

18 DET SOM KJENNETEGNER EN HVER FORM FOR LEDELSE ER AT DET ER… • Kontekstuelt • Emosjonelt • Relasjonelt • Prosessuelt

19 UTVIKLING • Fra ledelse av enheten (med vekt på lederen) • Til ledelse i enheten (med vekt på ledelse som prosess)

20 MER ELLER MINDRE GODE NYHETER… • At det ikke finnes en universell oppskrift på god helseledelse (det er bare noen som forsøker å fremstille det slik  ) • At det ikke finnes en ”kvikkfiks” med de riktige tingene en skal gjøre for å lykkes • At det alltid vil være utfordrende (les vanskelig) å være leder • At det alltid vil være oppgaver, ansvar og utfordringer som venter (du vil aldri gå tom for ting å gjøre…) • At det finnes mange i samme båt (med andre ord mange som opplever tilsvarende utfordringer som

21 FOR Å SKAPE POSITIV ENDRING • Må du begynne med deg selv! Den eneste du kan forandre, er deg selv. • Bør du utfordre og vurdere dine tankemodeller, forenklinger og fortolkninger – spesielt om dine ansatte og kolleger • Prioritere bort noen kortsiktige oppgaver (alt er ikke like viktig) til fordel for mer langsiktig tenkning og planlegging

22 MODERNE KUNNSKAPSLEDELSE • Har lite med sjefskap på gjøre • Innebærer administrasjon, men er langt mer enn det. Det handler om å lede (sammen med) mennesker • Innebærer stort ansvar, men forventningene knyttet til deg som er leder mye større – og lite realistiske • Handler om å flytte fokuset fra deg selv som leder over til de andre ansatte • Management of meaning og Relasjonell ledelse

23 LEDELSE SPILLER EN ROLLE! • Amabile og Kramer (2007): man skulle tro at det som betyr mest for folk er å få ros og tilbakemelding fra sin ledere (støtte). • Men det viser seg at det som betyr mest er ikke den daglige klappen på skulderen, men at lederen er involvert i to fundamentale ting: • gjør folk i stand til å utvikle seg i sitt arbeid, og • at de behandler sine ansatte som mennesker.

24 HVORDAN GJØRE EN FORSKJELL SOM LEDER  • Senk skuldrene: det er ikke meningen at du skal klare dette alene  • Innfør «profesjonell blid på jobb» • Finn deg gode støttespillere og rådgivere – lag nettverk og fora for utveksling av ideer, utfordringer og kunnskap • Vær emosjonelt og relasjonelt klok: behandle folk som mennesker!

25 HVORDAN GJØRE EN FORSKJELL SOM LEDER 2 • Søk kunnskap om ledelse, tren på ledelse og tenk på ledelse • Reflekter over din egen lederrolle og utøvelse av ledelse. Blir du bedre? • Forsterk det du allerede er god på, finn støtte og kompetanse i andre på det du er mindre god på • Vær i endring – og finn deg i at du kommer til å være det livet ut


Laste ned ppt "KUNSTEN Å LEDE I NORSK HELSEVESEN SKJØNNHETEN OG UDYRET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google