Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitale samhandlingsverktøy i KO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitale samhandlingsverktøy i KO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitale samhandlingsverktøy i KO
DISKO Et samvirkeprosjekt mellom Røde Kors og Hovedredningssentralene DISKO

2 Dette blir gjennomgått
Innledning Problembeskrivelse Visjon og målsetning Brukere Hvem sitter hvor Leverandører Faglig forankring Generelle prinsipper Status og fremdrift Økonomi Testing og evaluering DISKO

3 Innledning DISKO

4 Problembeskrivelse Problem: Den digitale revolusjonen har innhentet beredskapsarbeidet og redningstjenesten i Norge Dobbeltarbeid, manglende tilgang til informasjon og mangel på teknologi som man er vant til å benytte i andre sammenhenger skaper stadig nye initiativer Ledelsesapparatet innen søk og redning er i ferd med å digitaliseres Mulig konsekvens: Hvis Røde Kors ikke tar ansvar nå, kan resultat bli en svekkelse av Røde Kors sin posisjon innen ledelse av søk og redning på land DISKO

5 DISKO er en felt – applikasjon
Brukeren ute i felt settes i fokus Verktøyet skal kunne benyttes i et KO under feltmessige forhold og med minimale tilpassninger i forhold til tradisjonelle arbeidsformer Det finnes ikke noen kjente initiativer her i landet på dette området fra tidligere, og DISKO utgjør i så måte et betydelig nybrottsarbeid. DISKO

6 Visjon Hurtigere funn av savnet gjennom bedre og raskere beslutninger
mindre dobbeltarbeid bedre evalueringsgrunnlag videreutvikling av metodikk basert på lagret erfaringsdata bedre samspill med andre aktører i redningstjenesten DISKO

7 Målsetninger Danne beslutningsgrunnlag Intuitivt brukergrensesnitt
Rollebasert oppgavedeling Redusere aktiveringstiden med 30 % Ny kunnskap om ettersøkning DISKO

8 Brukere Politiet Frivillige Sivilforsvaret og Heimevernet
søksleder, andre tjenestemenn i KO, operasjonssentralen Frivillige aksjonsleder, nestleder og sambandsleder for de frivillige Sivilforsvaret og Heimevernet tilsvarende roller som for frivillige Internasjonale humanitære organisasjoner DISKO

9 Faglig forankring og ledelse
Det faglige er ivaretatt av frivillige gjennom Landsrådet for hjelpekorps Ansvarlige for gjennomføring Landsråd for hjelpekorps: styringsgruppe Ressursgruppe ettersøkning: prosjektgruppe, faglig ledelse Avdeling for beredskap og utland (BULA): administrasjon, økonomi Partnere Hovedredningssentralene: styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe Politiet: referansegruppe Andre aktører vil bli inkludert fortløpende etter behov DISKO

10 Hvem sitter hvor? Styringsgruppen (forslag) Prosjektgruppen
BULA / IKT seksjonen. leder for gruppen Nestleder i landsrådet for Hjelpekorps 1 representant fra hovedredningssentralen Prosjektgruppen Kenneth Gulbrandsøy, stipendiat NTNU, faglig leder og representant for ressursgruppe ettersøkning (RGE), Trondheim Pål Husum, mastergrad student NTNU, GIS teknologi og systemer, Trondheim Stein Moen, avdelingsenhetsleder i Plan- og bygningsetaten, Avdeling for geodata i Oslo Kommune, Oslo Sven Bruun, IT-rådgiver, Ullevål universitetssykehus , Oslo Tommy Claussen, mastergrad student UIO, GIS teknologi, serverløsninger, Oslo Referansegruppe Per Olaf Torkildsen, Asker og Bærum Politidistrikt Geir Kristiansen, P3, Oslo Politidistrikt Hordaland politidistrikt (vil bli forespurt) Sør-Trøndelag politidistrikt (vil bli forespurt) DISKO

11 Leverandører Christian Michelsen Research AS Geodata AS
Utvikler SARA for Justidepartementet Har hovedansvar for integrasjon og grunnleggende rammeverk Geodata AS Sentral leverandør av GIS tjenester i Norge. Hovedsakelig basert på ESRI programvare Har hovedansvar for implementering av arbeidsprosesser på kart og med georefererte data DISKO

12 Grunnlegende prinsipper
DISKO

13 Roller og oppgaver i KO Aksjonsleder Nestleder Sambandsleder
Oversikt og Koordinasjon Nestleder Taktikk og Produksjon Sambandsleder Kommunikasjon og Iverksetting DISKO

14 Informasjonsflyt, interaksjon og samhandling
Oppdragsgiver Pårørende Media Publikum Kommunikasjon Informasjon Aksjonsleder Nestleder Sambandsleder KO Søksenheter Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer Resultater Spørsmål Meldinger Status Oppdrag Oppgaver Ordrer Koordinasjon Status? DISKO

15 Funksjonalitet (1) Innsamling av data og analyse Gjennomføring
Etterretning Kartanalyse Sambandsdekning Varsling Ressursoversikt Gjennomføring Ordre Informasjonshåndtering Sanntidssporing Logistikk Planverk og prosedyrer DISKO

16 Funksjonalitet (2) Dokumentasjon og rapportering Roller og oppgaver
Aksjonslogg Sporlogg Resultatlogg Sambands- / audiologg Roller og oppgaver En og samme applikasjon Bytte rolle underveis Brukergrensesnitt Ett-klikks-visjon Wizards Kontekst og sesjonslagring Installasjon og konfigurasjon DISKO

17 Overordnet systemmodell
Datakilder NRKH Sentral Server LRS Andre KO HRS Varslingssystem KO Lokal Server DISKO Datakilder Aksjonsleder (rolle) Nestleder (rolle) Sambandsleder (rolle)

18 Noen tekniske utfordringer
Hardware plattform PC Embedded Operativsystemer Microsoft Win32 Microsoft embedded Hva med andre operativsystemer? Berøringsskjem kompatibel Mest utbredt DISKO

19 Foretrukket løsning Tablet PC / rugged PC / Stor PDA Berøringsskjerm
Tastatur og ekstern skjerm som opsjon Fordel Skalerbart Mobilitet Intuitivt brukergrensesnitt Utfordring Ad-hoc server/klient struktur DISKO

20 Brukeren skal ikke merke forskjell
Brukergrensesnitt Brukergrensesnitt er det viktigste i prosjektet Felles grensesnitt for alle plattformer (PC/Server/PDA) Enhetlig grafikk Enhetlig metodikk ”Bruke med votter på”  Berøringsskjerm ”Ett-klikksvisjonen”  Direkte aksess til funksjoner Brukeren skal ikke merke forskjell mellom komponentene DISKO

21 Komponenter – 5 moduler Søksmodul - Primært knyttet til søksplanlegging og gjennomføring Uttak av søketeig Registrering av utførte søk Kartanalyser (siktlinjer, ”minste-motstands-vei” osv) Visning av sporlogging (i sann tid eller lastet inn fra GPS) Registrering av funn (objekter) Datafangstmodul Innsamling og forvaltning av (geo-referert) tilleggsdata Radiodekningsmodul Logistikkmodul Tildeling av oppdrag Resultatlogg Registrering av funn Nærmeste enhet Innsynsmodul (operasjonssentralen, HRS m.fl.) Håndtering av sporlogg DISKO

22 Java applikasjon Integrasjon SARA ArcGIS DISKO

23 Interaksjon KO KO KO KO KO SARA Server DISKO SARA Server

24 Status og fremdrift DISKO

25 Status Forstudier er avsluttet og betydelig faglig grunnlag er ferdig utarbeidet Justisdepartementet har gitt Røde Kors bruksrettigheter til hovedredningssentralenes beslutningsstøttesystem SARA To leverandører er valgt og avtaler med disse blir underskrevet i løpet av september 2006 Det er planlagt innkjøp av 600 timer utvikling før utgangen av 2006 Det er planlagt innkjøp av 2800 timer utvikling i 2007 Budsjettprosessen er startet i IKT seksjonen Rolleavklaringer mellom BULA og IKT seksjonen er ikke gjennomført ennå DISKO

26 DISKO

27 Plan for utvikling av prototyp
Utvikle prototyp, ferdig innen utgangen av august 2007 Fremdriftsplan Primo juli: Avtaler og etablering av prosjektgruppe Systembeskrivelse Kravspesifikasjon SARA rammeverk klar Prototyp klar for første fullskalatest Prototyp klar for andre fullskalatest Overlevering av prototyp Prosjektrapport leveres partnere DISKO

28 Økonomi DISKO

29 Økonomi Total ramme på 3200 timer
Røde Kors er prosjekteier og stiller med økonomisk sikkerhet Skal dekke utvikling av rammeverk for samhandling på applikasjonsnivå og GIS funksjonalitet samt grafisk design Ca kostnad på 3MNOK Målsetningen er å dekke 100 % av disse utgiftene med ekstern finansiering DISKO

30 Testing Deltester Full skala Testgrupper Komponenter Metodikk
Forskjellige aksjonstyper på barmark/vinter, primært ettersøkning Med øvingsledelse og faktiske ressurser Testgrupper By og land: store og små aksjoner DISKO

31 Evaluering Måloppnåelse Anbefalinger Forslag til videre fremdrift
DISKO

32 Informasjon DISKO


Laste ned ppt "Digitale samhandlingsverktøy i KO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google