Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISKO side 1 Digitale samhandlingsverktøy i KO DISKO Et samvirkeprosjekt mellom Røde Kors og Hovedredningssentralene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISKO side 1 Digitale samhandlingsverktøy i KO DISKO Et samvirkeprosjekt mellom Røde Kors og Hovedredningssentralene"— Utskrift av presentasjonen:

1 DISKO side 1 Digitale samhandlingsverktøy i KO DISKO Et samvirkeprosjekt mellom Røde Kors og Hovedredningssentralene Kenneth.Gulbrandsoy@gmail.com

2 DISKO side 2 Dette blir gjennomgått Innledning –Problembeskrivelse –Visjon og målsetning –Brukere –Hvem sitter hvor –Leverandører –Faglig forankring Generelle prinsipper Status og fremdrift Økonomi Testing og evaluering

3 DISKO side 3 Innledning

4 DISKO side 4 Problembeskrivelse Problem: Den digitale revolusjonen har innhentet beredskapsarbeidet og redningstjenesten i Norge –Dobbeltarbeid, manglende tilgang til informasjon og mangel på teknologi som man er vant til å benytte i andre sammenhenger skaper stadig nye initiativer –Ledelsesapparatet innen søk og redning er i ferd med å digitaliseres Mulig konsekvens: Hvis Røde Kors ikke tar ansvar nå, kan resultat bli en svekkelse av Røde Kors sin posisjon innen ledelse av søk og redning på land

5 DISKO side 5 DISKO er en felt – applikasjon Brukeren ute i felt settes i fokus Verktøyet skal kunne benyttes i et KO under feltmessige forhold og med minimale tilpassninger i forhold til tradisjonelle arbeidsformer Det finnes ikke noen kjente initiativer her i landet på dette området fra tidligere, og DISKO utgjør i så måte et betydelig nybrottsarbeid.

6 DISKO side 6 Visjon Hurtigere funn av savnet gjennom –bedre og raskere beslutninger –mindre dobbeltarbeid –bedre evalueringsgrunnlag –videreutvikling av metodikk basert på lagret erfaringsdata –bedre samspill med andre aktører i redningstjenesten

7 DISKO side 7 Målsetninger Danne beslutningsgrunnlag Intuitivt brukergrensesnitt Rollebasert oppgavedeling Redusere aktiveringstiden med 30 % Ny kunnskap om ettersøkning

8 DISKO side 8 Brukere Politiet –søksleder, andre tjenestemenn i KO, operasjonssentralen Frivillige –aksjonsleder, nestleder og sambandsleder for de frivillige Sivilforsvaret og Heimevernet –tilsvarende roller som for frivillige Internasjonale humanitære organisasjoner

9 DISKO side 9 Faglig forankring og ledelse Det faglige er ivaretatt av frivillige gjennom Landsrådet for hjelpekorps Ansvarlige for gjennomføring –Landsråd for hjelpekorps: styringsgruppe –Ressursgruppe ettersøkning: prosjektgruppe, faglig ledelse –Avdeling for beredskap og utland (BULA): administrasjon, økonomi Partnere –Hovedredningssentralene: styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe –Politiet: referansegruppe Andre aktører vil bli inkludert fortløpende etter behov

10 DISKO side 10 Hvem sitter hvor? Styringsgruppen (forslag) –BULA / IKT seksjonen. leder for gruppen –Nestleder i landsrådet for Hjelpekorps –1 representant fra hovedredningssentralen Prosjektgruppen –Kenneth Gulbrandsøy, stipendiat NTNU, faglig leder og representant for ressursgruppe ettersøkning (RGE), Trondheim –Pål Husum, mastergrad student NTNU, GIS teknologi og systemer, Trondheim –Stein Moen, avdelingsenhetsleder i Plan- og bygningsetaten, Avdeling for geodata i Oslo Kommune, Oslo –Sven Bruun, IT-rådgiver, Ullevål universitetssykehus, Oslo –Tommy Claussen, mastergrad student UIO, GIS teknologi, serverløsninger, Oslo Referansegruppe –Per Olaf Torkildsen, Asker og Bærum Politidistrikt –Geir Kristiansen, P3, Oslo Politidistrikt –Hordaland politidistrikt (vil bli forespurt) –Sør-Trøndelag politidistrikt (vil bli forespurt)

11 DISKO side 11 Leverandører Christian Michelsen Research AS –Utvikler SARA for Justidepartementet –Har hovedansvar for integrasjon og grunnleggende rammeverk Geodata AS –Sentral leverandør av GIS tjenester i Norge. Hovedsakelig basert på ESRI programvare –Har hovedansvar for implementering av arbeidsprosesser på kart og med georefererte data

12 DISKO side 12 Grunnlegende prinsipper

13 DISKO side 13 Roller og oppgaver i KO Aksjonsleder –Oversikt og Koordinasjon Nestleder –Taktikk og Produksjon Sambandsleder –Kommunikasjon og Iverksetting

14 DISKO side 14 Informasjonsflyt, interaksjon og samhandling Aksjonsleder NestlederSambandsleder KO Resultater Spørsmål Meldinger Status Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer Koordinasjon Status? Ordrer Koordinasjon Status? Ordrer Søksenheter Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer •Oppdragsgiver •Pårørende •Media •Publikum Kommunikasjon Informasjon

15 DISKO side 15 Funksjonalitet (1) Innsamling av data og analyse –Etterretning –Kartanalyse –Sambandsdekning –Varsling –Ressursoversikt Gjennomføring –Ordre –Informasjonshåndtering –Sanntidssporing –Logistikk –Planverk og prosedyrer

16 DISKO side 16 Funksjonalitet (2) Dokumentasjon og rapportering –Aksjonslogg –Sporlogg –Resultatlogg –Sambands- / audiologg Roller og oppgaver –En og samme applikasjon –Bytte rolle underveis Brukergrensesnitt –Ett-klikks-visjon –Wizards Kontekst og sesjonslagring Installasjon og konfigurasjon

17 DISKO side 17 Overordnet systemmodell DatakilderAndre KO NRKH LRS HRS Varslingssystem Datakilder Lokal Server Aksjonsleder (rolle) Nestleder (rolle) Sambandsleder (rolle) Sentral Server KO

18 DISKO side 18 Noen tekniske utfordringer Hardware plattform –PC –Embedded Operativsystemer –Microsoft Win32 –Microsoft embedded –Hva med andre operativsystemer? Berøringsskjem kompatibel Mest utbredt

19 DISKO side 19 Foretrukket løsning Tablet PC / rugged PC / Stor PDA Berøringsskjerm Tastatur og ekstern skjerm som opsjon Fordel –Skalerbart –Mobilitet –Intuitivt brukergrensesnitt Utfordring –Ad-hoc server/klient struktur

20 DISKO side 20 Brukergrensesnitt Brukergrensesnitt er det viktigste i prosjektet Felles grensesnitt for alle plattformer (PC/Server/PDA) Enhetlig grafikk Enhetlig metodikk ”Bruke med votter på”  Berøringsskjerm ”Ett-klikksvisjonen”  Direkte aksess til funksjoner Brukeren skal ikke merke forskjell mellom komponentene

21 DISKO side 21 Komponenter – 5 moduler Søksmodul - Primært knyttet til søksplanlegging og gjennomføring –Uttak av søketeig –Registrering av utførte søk –Kartanalyser (siktlinjer, ”minste-motstands-vei” osv) –Visning av sporlogging (i sann tid eller lastet inn fra GPS) –Registrering av funn (objekter) Datafangstmodul –Innsamling og forvaltning av (geo-referert) tilleggsdata Radiodekningsmodul Logistikkmodul –Tildeling av oppdrag –Resultatlogg –Registrering av funn –Nærmeste enhet Innsynsmodul (operasjonssentralen, HRS m.fl.) –Håndtering av sporlogg

22 DISKO side 22 Integrasjon Java applikasjon SARAArcGIS

23 DISKO side 23 Interaksjon KO SARA Server KO SARA Server

24 DISKO side 24 Status og fremdrift

25 DISKO side 25 Status Forstudier er avsluttet og betydelig faglig grunnlag er ferdig utarbeidet Justisdepartementet har gitt Røde Kors bruksrettigheter til hovedredningssentralenes beslutningsstøttesystem SARA To leverandører er valgt og avtaler med disse blir underskrevet i løpet av september 2006 Det er planlagt innkjøp av 600 timer utvikling før utgangen av 2006 Det er planlagt innkjøp av 2800 timer utvikling i 2007 Budsjettprosessen er startet i IKT seksjonen Rolleavklaringer mellom BULA og IKT seksjonen er ikke gjennomført ennå

26 DISKO side 26

27 DISKO side 27 Plan for utvikling av prototyp Utvikle prototyp, ferdig innen utgangen av august 2007 Fremdriftsplan Primo juli: Avtaler og etablering av prosjektgruppe 10.09.2006 Systembeskrivelse 15.11.2006 Kravspesifikasjon 01.12.2006 SARA rammeverk klar 01.05.2007 Prototyp klar for første fullskalatest 01.08.2007 Prototyp klar for andre fullskalatest 31.08.2007 Overlevering av prototyp 30.09.2007 Prosjektrapport leveres partnere

28 DISKO side 28 Økonomi

29 DISKO side 29 Økonomi Total ramme på 3200 timer Røde Kors er prosjekteier og stiller med økonomisk sikkerhet Skal dekke utvikling av rammeverk for samhandling på applikasjonsnivå og GIS funksjonalitet samt grafisk design Ca kostnad på 3MNOK Målsetningen er å dekke 100 % av disse utgiftene med ekstern finansiering

30 DISKO side 30 Testing Deltester –Komponenter –Metodikk Full skala –Forskjellige aksjonstyper på barmark/vinter, primært ettersøkning –Med øvingsledelse og faktiske ressurser Testgrupper –Full skala –By og land: store og små aksjoner

31 DISKO side 31 Evaluering Måloppnåelse Anbefalinger Forslag til videre fremdrift

32 DISKO side 32 Informasjon www.redcross.no/disko


Laste ned ppt "DISKO side 1 Digitale samhandlingsverktøy i KO DISKO Et samvirkeprosjekt mellom Røde Kors og Hovedredningssentralene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google