Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hydro Olje & Energi Operatør for utbyggingsfasen Ormen Lange - Onshore Project Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund Øyvind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hydro Olje & Energi Operatør for utbyggingsfasen Ormen Lange - Onshore Project Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund Øyvind."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hydro Olje & Energi Operatør for utbyggingsfasen Ormen Lange - Onshore Project Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund Øyvind Eriksen HMS-leder OL Onshore

2 Date: 2004-01-23 • Page: 2 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange

3 Date: 2004-01-23 • Page: 3 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Nyhamna før anleggsstart april 2004

4 Date: 2004-01-23 • Page: 4 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Ormen Lange – De store tall....  Budsjett ca. 50 Mrd. kroner for totalprosjektet, fase 1  21.000.000 timeverk på onshore-prosjektet  Totalt 57 forskjellige nasjonaliteter inne på anlegget  4 Hovedkontraktorer, og til sammen over 900 underkontraktorer  Mer enn 20000 personer har gjennomgått sikkerhetsopplæring  Total vekt alle disipliner: 50.000 tonn  Piping:  25 500 tonn (incl. Slug Catcher - 11 700 tonn)  10 200 ventiler  Bygg - 100 000 m 3 betong  Struktur - 11 000 tonn  Mekanisk utstyr - 8 400 tonn  Kabler - 2 180 000 m  Termineringer - 90 000  Overflatebehandling: 260 000 m 2  Maling 245 000 m 2  Metallisering 16 000 m 2  Passive brannbeskyttelse – 100 000 m 2  Isolering – 80 000 m 2

5 Date: 2004-01-23 • Page: 5 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange - Og alle disse menneskene må selvsagt bo og spise....  Et av verdens største" hotell". 2992 rom fordelt på 68 rigger.  Det går 350 kg. kjøtt + 300 kg. fisk og 250 kg. poteter til hver middag.  I tillegg går det pr. dag. 720 brød, 260 kg. pålegg og 5000 melk (1/4 ltr)  250 gris må bøte med livet når det er koteletter til middag. (Tallene er basert på topp bemanning.)

6 Hydro Olje & Energi Operatør for utbyggingsfasen Nyhamna 26 april 2007

7 Date: 2004-01-23 • Page: 7 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange HMS Statistikk; Begreper LTI = Fraværsskade (1. dag etter hendelsen) som en funksjon av timeutgang totalt på anlegget. LTI = (Antall fravær x 10 6 ) / (Totalt antall timer) TRI = Summen av fraværsskader + alternativt arbeid + medisinske behandlingsskader, som en funksjon av timeutgang totalt. TRI = (Sum ”TRI” x 10 6 ) / (Totalt antall timer)

8 Date: 2004-01-23 • Page: 8 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Prognose skadestatistikk Hydro og partnere bestemte seg for å ha en visjon om NULL SKADER. LTI = 15 kunne gitt som resultat: Mer enn 300 fraværsskader Mer enn 1200 skader som krever behandling Sannsynligvis flere dødsulykker

9 Date: 2004-01-23 • Page: 9 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Hva vi har oppnådd: Resultater for the Ormen Lange Project: 181 Mindre skader (TRI) 28 fraværsskader 3 alvorlige skader 1 dødsfall (based upon 21 MMhr.) 1,4

10 Date: 2004-01-23 • Page: 10 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Ulykker skjer ikke, de forårsakes!

11 Date: 2004-01-23 • Page: 11 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange 4 hovedtyper av mennesker Vilje til å jobbe sikkert Kunnskap om å jobbe sikkert Dårlig God Dårlig God

12 Date: 2004-01-23 • Page: 12 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Strategi for HMS •Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt.

13 Date: 2004-01-23 • Page: 13 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Livet er et rollespill Hva slags rolle har denne karen?  Geolog  Økonomiansvarlig  Piping-ingeniør  Commissioning ingeniør  Teknisk sjef  Sikkerhetsinspektør  Prosjektdirektør  …

14 Date: 2004-01-23 • Page: 14 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Alle er vi like. Tilsynelatende… Og når du er ute i Hydros ærend, da er du Hydro! Det du gjør er akseptabelt for alle andre Når du er der ute, da er du sjef.

15 Date: 2004-01-23 • Page: 15 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Strategi for HMS •Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. •Følge opp standard Med HMS som hovedtema: 34 Revisjoner 165 dokumenterte gjennomganger Mer enn 500 felles sikkerhetsrunder Mer enn 800 rettede inspeksjoner

16 Date: 2004-01-23 • Page: 16 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Strategi for HMS •Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. •Følge opp standard •Involvere, motivere og lære opp. Vi har etablert arbeidsprosesser som involverer både ledelse og den enkelte arbeider hos våre kontraktorer.

17 Date: 2004-01-23 • Page: 17 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Arbeidsprosesser:  Faste møter;  Alle møter starter med HMS som det viktigste punkt.  Rapportering;  Granskning av alle hendelser med et sikkerhetspotensiale  Behandling, oppfølging til lukking av alle sikkerhetsobservasjoner  Rapportering til Ptil, partnere og Hydro; ukentlig i kort form, månedsrapportering mer utvidet, og alltid når en hendelse med et visst potensiale har inntruffet.  Sikker Jobb Analyse (SJA)  Deltagelse og opplæring  Trening, opplæring og motivering  Hydro Sikkerhetskurs  Kontraktors eget sikkerhetskurs  Hydro 1 dags kurs for formenn  Forskjellige seminarer og samlinger med spesielle temaer – Mer enn 140 seminarer avholdt  Kurstilbud; Fallsikring, SJA  HMS lunch for diskusjoner og motivering  Månedens HMS bedrift  Kampanjer og kampanjeaviser på 4 språk

18 Date: 2004-01-23 • Page: 18 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Strategi for HMS •Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. •Følge opp standard (Mer enn 34 revisjoner og 180 eksaminasjoner utført med HMS som fokus.) •Involvere, motivere og lære opp. Vi har etablert arbeidsprosesser som involverer både ledelse og den enkelte arbeider hos våre kontraktorer. •Rapportere sikkerhetsmessige forhold og hendelser. Dette er kanskje det eneste proaktive mål vi har for ”sikkerhetsoppmerksomhet”.

19 Date: 2004-01-23 • Page: 19 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Sammenheng LTI og rapportering (fra Sunndal) Hendelsesrapporter mottatt, behandlet og lukket på Nyhamna fra 2004 til idag: ca. 44000 Dette gir ca. 4,8 rapporter/ mannår

20 Date: 2004-01-23 • Page: 20 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Strategi for HMS •Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. •Følge opp standard (Mer enn 34 revisjoner og 180 eksaminasjoner utført med HMS som fokus.) •Involvere, motivere og lære opp. Vi har etablert arbeidsprosesser som involverer både ledelse og den enkelte arbeider hos våre kontraktorer. •Rapportere sikkerhetsmessige forhold og hendelser. Dette er kanskje det eneste proaktive mål vi har for ”sikkerhetsoppmerksomhet”. •Konsekvenskultur Rask og entydig respons på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

21 Date: 2004-01-23 • Page: 21 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Ha konsekvensene av brudd på regelverk klart definert!

22 Date: 2004-01-23 • Page: 22 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Holdninger, hva menes? Holdninger, og særlig riktige holdninger, er det vi har prøvd gjennom mange år å indoktrinere, lære opp folk til å ha som - god magefølelse, ryggmargsreflekser I Ormen Lange har vi prøvd å sette ord på det:  Arbeidet tar den tid som er nødvendig for å gjøre det sikkert  Farlige forhold og hendelser skal varsles, eventuelt stoppes. Vi bryr oss om hverandre!  Regler og god sikkerhetspraksis følges på Nyhamna. Dette gir oss trygghet for at vi kan reise hjem like hele som da vi kom.  Din sikkerhet er også ditt ansvar!

23 Date: 2004-01-23 • Page: 23 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Leveregler, ”Golden Rules”  Ryddig og sikker arbeidsplass  Minimum 2 sikringer / barrierer ved arbeid i høyde > 2m.  Riktig verneutstyr rett brukt  Respekt for skilt og sperringer  Riktig bruk og sikring av verktøy og utstyr  Alle åpninger skal sikres i dekke og grunn  Nulltoleranse for rus og rusmidler på jobb  Arbeids Tillatelse (AT) kreves og skal følges på alle system/ områder overtatt av Commissioning  Ved farlige hendelser og forhold skal det varsles. Likegyldighet til varsling tolereres ikke.

24 Date: 2004-01-23 • Page: 24 • Hydro Oil & Energy Ormen Lange Waiting for the Ormen Lange gas…


Laste ned ppt "Hydro Olje & Energi Operatør for utbyggingsfasen Ormen Lange - Onshore Project Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund Øyvind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google