Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund
Ormen Lange - Onshore Project Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund Øyvind Eriksen HMS-leder OL Onshore

2

3 Nyhamna før anleggsstart april 2004

4 Ormen Lange – De store tall....
Budsjett ca. 50 Mrd. kroner for totalprosjektet, fase 1 timeverk på onshore-prosjektet Totalt 57 forskjellige nasjonaliteter inne på anlegget 4 Hovedkontraktorer, og til sammen over 900 underkontraktorer Mer enn personer har gjennomgått sikkerhetsopplæring Total vekt alle disipliner: tonn Piping: tonn (incl. Slug Catcher tonn) ventiler Bygg m3 betong Struktur tonn Mekanisk utstyr tonn Kabler m Termineringer Overflatebehandling: m2 Maling m2 Metallisering m2 Passive brannbeskyttelse – m2 Isolering – m2

5 - Og alle disse menneskene må selvsagt bo og spise....
Et av verdens største" hotell" rom fordelt på 68 rigger. Det går 350 kg. kjøtt kg. fisk og 250 kg. poteter til hver middag. I tillegg går det pr. dag. 720 brød, 260 kg. pålegg og 5000 melk (1/4 ltr) 250 gris må bøte med livet når det er koteletter til middag. (Tallene er basert på topp bemanning.)

6 Nyhamna 26 april 2007

7 HMS Statistikk; Begreper
LTI = Fraværsskade (1. dag etter hendelsen) som en funksjon av timeutgang totalt på anlegget. LTI = (Antall fravær x 106) / (Totalt antall timer) TRI = Summen av fraværsskader + alternativt arbeid medisinske behandlingsskader, som en funksjon av timeutgang totalt. TRI = (Sum ”TRI” x 106) / (Totalt antall timer)

8 Prognose skadestatistikk
LTI = 15 kunne gitt som resultat: Mer enn 300 fraværsskader Mer enn 1200 skader som krever behandling Sannsynligvis flere dødsulykker Prognose skadestatistikk Hydro og partnere bestemte seg for å ha en visjon om NULL SKADER.

9 Resultater for the Ormen Lange Project:
Hva vi har oppnådd: Resultater for the Ormen Lange Project: 181 Mindre skader (TRI) 28 fraværsskader 3 alvorlige skader 1 dødsfall (based upon 21 MMhr.) 1,4

10 Ulykker skjer ikke, de forårsakes!

11 4 hovedtyper av mennesker
God Kunnskap om å jobbe sikkert Dårlig Dårlig God Vilje til å jobbe sikkert

12 Strategi for HMS Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt.

13 Livet er et rollespill Hva slags rolle har denne karen? Geolog
Økonomiansvarlig Piping-ingeniør Commissioning ingeniør Teknisk sjef Sikkerhetsinspektør Prosjektdirektør

14 Når du er der ute, da er du sjef.
Alle er vi like. Tilsynelatende… Når du er der ute, da er du sjef. Og når du er ute i Hydros ærend, da er du Hydro! Det du gjør er akseptabelt for alle andre

15 Følge opp standard Strategi for HMS
Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. Følge opp standard Med HMS som hovedtema: 34 Revisjoner 165 dokumenterte gjennomganger Mer enn 500 felles sikkerhetsrunder Mer enn 800 rettede inspeksjoner

16 Strategi for HMS Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. Følge opp standard Involvere, motivere og lære opp. Vi har etablert arbeidsprosesser som involverer både ledelse og den enkelte arbeider hos våre kontraktorer.

17 Arbeidsprosesser: Faste møter; Rapportering; Sikker Jobb Analyse (SJA)
Alle møter starter med HMS som det viktigste punkt. Rapportering; Granskning av alle hendelser med et sikkerhetspotensiale Behandling, oppfølging til lukking av alle sikkerhetsobservasjoner Rapportering til Ptil, partnere og Hydro; ukentlig i kort form, månedsrapportering mer utvidet, og alltid når en hendelse med et visst potensiale har inntruffet. Sikker Jobb Analyse (SJA) Deltagelse og opplæring Trening, opplæring og motivering Hydro Sikkerhetskurs Kontraktors eget sikkerhetskurs Hydro 1 dags kurs for formenn Forskjellige seminarer og samlinger med spesielle temaer Mer enn 140 seminarer avholdt Kurstilbud; Fallsikring, SJA HMS lunch for diskusjoner og motivering Månedens HMS bedrift Kampanjer og kampanjeaviser på 4 språk

18 Strategi for HMS Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. Følge opp standard (Mer enn 34 revisjoner og 180 eksaminasjoner utført med HMS som fokus.) Involvere, motivere og lære opp. Vi har etablert arbeidsprosesser som involverer både ledelse og den enkelte arbeider hos våre kontraktorer. Rapportere sikkerhetsmessige forhold og hendelser. Dette er kanskje det eneste proaktive mål vi har for ”sikkerhetsoppmerksomhet”.

19 Sammenheng LTI og rapportering (fra Sunndal)
Hendelsesrapporter mottatt, behandlet og lukket på Nyhamna fra 2004 til idag: ca Dette gir ca. 4,8 rapporter/ mannår

20 Strategi for HMS Sette standard Synlig ledelse som setter sikkerhetsstandarden ute i felt. Følge opp standard (Mer enn 34 revisjoner og 180 eksaminasjoner utført med HMS som fokus.) Involvere, motivere og lære opp. Vi har etablert arbeidsprosesser som involverer både ledelse og den enkelte arbeider hos våre kontraktorer. Rapportere sikkerhetsmessige forhold og hendelser. Dette er kanskje det eneste proaktive mål vi har for ”sikkerhetsoppmerksomhet”. Konsekvenskultur Rask og entydig respons på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

21 Ha konsekvensene av brudd på regelverk klart definert!

22 Holdninger, hva menes? Holdninger, og særlig riktige holdninger, er det vi har prøvd gjennom mange år å indoktrinere, lære opp folk til å ha som - god magefølelse, ryggmargsreflekser I Ormen Lange har vi prøvd å sette ord på det: Arbeidet tar den tid som er nødvendig for å gjøre det sikkert Farlige forhold og hendelser skal varsles, eventuelt stoppes. Vi bryr oss om hverandre! Regler og god sikkerhetspraksis følges på Nyhamna. Dette gir oss trygghet for at vi kan reise hjem like hele som da vi kom. Din sikkerhet er også ditt ansvar!

23 Leveregler, ”Golden Rules”
Ryddig og sikker arbeidsplass Minimum 2 sikringer / barrierer ved arbeid i høyde > 2m. Riktig verneutstyr rett brukt Respekt for skilt og sperringer Riktig bruk og sikring av verktøy og utstyr Alle åpninger skal sikres i dekke og grunn Nulltoleranse for rus og rusmidler på jobb Arbeids Tillatelse (AT) kreves og skal følges på alle system/ områder overtatt av Commissioning Ved farlige hendelser og forhold skal det varsles. Likegyldighet til varsling tolereres ikke.

24 Waiting for the Ormen Lange gas…


Laste ned ppt "Erfa og tiltak - motivering HMS HMS-KONFERANSEN 2007 Kristiansund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google