Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering Og sikkert noe annet som har med skole å gjøre……

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering Og sikkert noe annet som har med skole å gjøre……"— Utskrift av presentasjonen:

1 BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering Og sikkert noe annet som har med skole å gjøre……

2 1.Om byen, skolene og Per 2.Organisering for utvikling – ansvar, myndighet, vurdering og støtte 3.Strategi for utvikling 4.Skolevurdering og skolebasert vurdering Og så ser vi hvordan det går…. BODØSKOLEN

3 25 skoler 6300 elever 700 ansatte (530 pedagoger) 4 ungdomsskoler 12 barneskoler 9 kombinerte skoler Landego skole har 6 elever Saltvern skole har 700 elever Bankgata skole fra 1949 Bodøsjøen skole fra 2004 Bodø voksenopplæring Kulturskolen 1

4 1

5 OK-avdelingen Kommunaldirektøren Fellesadministrasjon Skole Barne- hage Kultur Helsesøster Flyktningekont. Bibliotek Barnevern Utekontakt PPT 2

6 Ansvar og ansvarsfordeling Barnehage Skole Styrer Rektor Støtte- systemer Interne støttesystemer: •IKT •SPES.PED •STRAKS/ LESELYST •MATTIS •KULTURKONTAKT •RÅDGIVERNE BODØ: •å gi styrere og rektorer størst mulig handlingsrom for å utøve ledelse •Bygge opp systemer for å støtte, kvalitetssikre, veilede og styrke •Myndiggjøre støttesystemet 2

7 Ansvar, oppfølging og støtte Rådmannen Kommunaldirektøren Barnehagesjefen Undervisningssjefen 2

8 Grunnskolekontoret og skolene - Ansvar Kommunale og statlige myndigheter Brukerne (av skole) Undervisningssjef Grunnskolekontor Støttefunksjoner Kommunalt tilsyn Lytte, diskutere, gi råd, videreføre signaler, peke på muligheter. Ankeinstans (??) Arbeidsgiver Pådriveri Rådgiveri Kvalitetsarbeid Orientere Kommunaldirektør Stab REKTOR 2

9 Organisering BVOBARNEHAGESKOLE Undervisningssjefen Systemretta arbeid mot alle sider av organisasjonen Veiledning, kompetanseutvikling, vurdering PP-leder Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid Skolering og oppfølging Barnehagesjefen Fagteamet Systemretta arbeid mot alle sider av organisasjonen; Veiledning, kompetanseutvikling, vurdering IND 2

10 Kvalitet: Helhetlig læringsutbytte Resultatet av godt kvalitets-arbeid i alle ledd: •Elevenes læringsutbytte •Elevenes læringsmiljø Strukturkvalitet Resultatkvalitet Prosesskvalitet Alt vi gjør som skoleeier skal ha ett siktemål: Elevens utvikling og læring - dannelse Grunnlaget for dette er 1.Gode analyser av tilstanden i skolene våre 2.Gode strategier for kvalitets- og utviklingsarbeid 3.Handlekraft 3

11 Anleggs- utvikling ANALYSER Tilstand Samspil l Lærings- resultat Lærings miljø Utvikling Læring- miljø Kompetanseutvikling Lærerens kompetansebehov Organisasjon og arbeidsformer Lederskap Lærings- resultat VOKSEN BARN Samlet strategi IKT 3

12 Gi rom for Lesing STRAKS DKS Felles- programmer Skole- programmer Utviklings- programmer Råd- giverne IKT-veil. PPT Lærings- stiler Kultur-landskap Realfag – Naturligvis MATIS Naturfag Leder- utvikling PPT Grunnskole- kontoret Rektorene InspektøreneModul 5 og 6 Basis- ferdigheter Teamlederne Vurderings- kompetanse PALS Skolebasert vurdering (Læringslaben) Lederavtaler FIRST SCANDINAVIA: SKOLEPROGRAMMER Kompetansehevingskart Individvurdering Elevsamtalen Kartlegging Egendefinerte kurs OPPFØLGING AV FUNKSJONER: LearnIT FLL Newton Fremmed- språk Programfag til valg Entreprenør- skap 3

13 Opplegg §13-10 - Årshjul 4 UNDERSØKELSER Analyse Evaluering Justering Lederavtale - prosess Elev- og ressursanalyse Lederavtale Budsjett Undertegning Gjennomføring Oppfølging Gjennomføring Oppfølging JULI JANUAR ÅRSRAPPORT

14 Opplegg § 13-10 4

15 Kartlegging av opplæringen i Bodø kommune Resultater fra LæringsLABENs vurderingsopplegg bygd på personal- og elevundersøkelse våren 2006 4

16 Begreper leder oss til undersøkelser/tenkning. De er uttrykk for vår interesse og styrer vår interesse. Wittgenstein •Oppdage •Møte oppdagelsen •Gi innhold til prosesser •Oppfølging •Evaluering 4

17 KONSTATERING AV NÅVÆRENDE PRAKSIS 4 BESKRIVELSE AV FRAMTIDIG, ØNSKET PRAKSIS LEGITIMITET FOR ENDRINGSBEHOV

18 - - + + - + Kart 1 elever. Motivasjon og miljø •Mye mobbing •Fravær av tilhørighet •Dårlig sosial trivsel •God tilhørighet •God sosial trivsel •Lite mobbing •Høy egen interesse •Lav egeninteresse •Motiverende lærere •Ikke motiverende lærere Akse 2 = Godt miljø Akse 2 = Dårlig miljø Akse 1 = Høy motivasjon Akse 1 = Lav motivasjon 4

19 4

20 4

21 4

22 Kriterier: Meget bra Grønn Må vurderast nøye om det trengs tiltak Gul - Bra Gul + Tiltak er nødvendig Rød 4

23 4

24 4

25 Oversikt over 6 hovedbegreper, ulike bakgrunnsfaktorer og 5 grupper av hovedfaktorer i personalundersøkelsen Skolens kollegiale felleskap Omsorg Integrasjon Utviklingsorientering Hovedbegreper Bærekraft Organisatoriske forutsetninger Læringstrykk Individuelle forutsetninger Ledelse og eksternt samarbeid 7 funksjonsområder for differensiering Ikke isolerte medarbeidere Ikke frustrerte medarbeidere Nyskapende medarbeidere Jobbinnflytelse Fravær av stress K1 - gjennomføring K2 – planlegging og vurdering K3 – refleksjon og fornyelse Funksjonsområde 1 –Elevens forutsetninger og evner Funksjonsområde 2 – Læreplanmål og arbeidsplaner Funksjonsområde 3 – Nivå og tempo Funksjonsområde 4 – Organisering av skoledagen Funksjonsområde 5 – Læringsarena og læremidler Funksjonsområde 6 – Arbeidsmåter og arbeidsmetoder Funksjonsområde 7 - Vurdering Ledelse Eksternt samarbeid Bakgrunnsfaktorer Skole Fag Kjønn Alder Stilling Kapitalbakgrunn 4

26 4

27 4

28 4

29 4

30 4

31 4

32 4

33 Akse 1 = Dårlige organisatoriske forutsetninger •Omsorg •Desintegrasjon •Ikke kollegialt felleskap Akse 1 = Gode organisatoriske forutsetninger - - + + - + Kart 1 personale: Organisatoriske forutsetninger og læringstrykk •Trykk på refleksjon og fornyelse (K3) •Trykk på gjennomføring (K1) •Trykk på planlegging og vurdering (K2) •Godt kollegialt felleskap •Ikke utviklingsorientering •Integrasjon Akse 2 = Lavt læringstrykk Akse 2 = Høyt læringstrykk •Utviklingsorientering •Fravær av omsorg •Ikke trykk på planlegging og vurdering (K2) •Ikke trykk på gjennomføring (K1) •Ikke trykk på refleksjon og fornyelse (K3) 4

34 4

35

36 Akse 1 = Gode organisatoriske forutsetninger Kart 5 personale: Organisatoriske forutsetninger og læringstrykk sett opp mot vurdering av ledelsen Akse 2 = Lavt læringstrykk Akse 2 = Høyt læringstrykk Akse 1 = Dårlige organisatoriske forutsetninger - - + + - + •Positiv vurdering av ledelsen •Negativ vurdering av ledelsen

37

38

39 Øyeblikk Prosess Struktur K1 - gjennomføring K2 – planlegging og vurdering K3 – refleksjon og fornyelse 4


Laste ned ppt "BODØSKOLEN Organisering Ledelse Skolevurdering Skolebasert vurdering Og sikkert noe annet som har med skole å gjøre……"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google