Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitets- og høgskolerådet Sem Gjestegård, 4. februar 2010 Det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA www.veidekke.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitets- og høgskolerådet Sem Gjestegård, 4. februar 2010 Det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA www.veidekke.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitets- og høgskolerådet Sem Gjestegård, 4. februar 2010 Det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA www.veidekke.no 1

2 Børsnotert selskap Universitet / høgskole 2 UHR 040210 Kan vi lære av hverandre om ledelse og bedriftskultur? Mitt svar er et ubetinget JA Forskjellene er der Eiersiden –Privat vs. politisk eierskap –Men: Vi har begge krav på oss til å levere resultater Sammensettingen av medarbeiderstaben –Sterke fag- / profesjonsgrupper trolig mer fremtredende i universitets- og høgskolemiljøet –Det tradisjonelle skillet mellom fagarbeidere og funksjonærer er heldigvis i ferd med å viskes ut i vår næring

3 Børsnotert selskap Universitet / høgskole 3 UHR 040210 Til gjengjeld er det mye som er likt –Vi er konkurranseutsatt –Vi skal møte kravene til våre kunder –Vi er avhengig av et godt omdømme i samfunnet –Vi er avhengig av gode ledere –Vi trenger en god organisasjonskultur bygget på omforente verdier –Vi må være attraktive som arbeidsgivere –Vi må ha kompetente og motiverte medarbeidere Vi har mye å lære av hverandre Likhetene er større enn ulikhetene

4 Temaer Veidekke Verdidrivere Ledelse Perspektiver Veien videre 4 UHR 040210

5 Veidekke BAE-næringen - en av landets største BAE-næringen er en av landets største: Størst regnet i antall bedrifter –Mer enn 55.000 Nest størst regnet i sysselsetting –Mer enn 350.000 Landets viktigste distriktsnæring –Vi er viktigere enn landbruk og fiske Hver 8. krone av verdiskapningen i Norge kommer fra denne næringen 5 UHR 040210

6 66 Veidekke Det startet med veidekker i 1936 Det hele startet med gatestensproduksjon i Østfold Legging av gatesten i Oslo- området Ingen aktivitet under 2. verdenskrig En næring preget av kontinuerlig vekst fra 1945 Ansatte inn på eiersiden på 60-tallet Brostenslegging før 2. verdenskrig UHR 040210 6

7 777 Mer enn 70 oppkjøp/fusjoner –Røtter tilbake til 1896 i Norge og 1863 i Danmark Børsnotert siden 1986 Skandinavias 4. største –Ledende i Norge –Nr. 5 i Danmark –Nr. 6 i Sverige 6.000 medarbeidere 55 % av medarbeiderne eier 19 % av selskapet Veidekke Det moderne Veidekke fra 80-tallet UHR 040210

8 88 Veidekke Virksomheten i dag NORGE Omsetning NOK 14,0 mrd. 4600 medarbeidere SVERIGE Omsetning SEK 3,7 mrd. 950 medarbeidere DANMARK Omsetning DKK 1,9 mrd. 450 medarbeidere VEIDEKKE ASA  Omsetning i 2008 på NOK 19,4 mrd.  6000 medarbeidere  Sentrale eiere: - OBOS 27,6% - If Skadeförsäkring 8,6% - 3300 medarbeidere19,3% - Folketrygdfondet7,6% Private kontrakter 60%Offentlige kontrakter 40% Aktivitet på 700-800 prosjekter i Skandinavia UHR 040210

9 9 Veidekke Virksomhet med variasjon og bredde Asfaltutlegging Raadhushaven - Drammen Boligutvikling og bygging 25 % Infrastruktur og industrianlegg 25 % Asfalt og veivedlikehold 15 % Næringsbygg og andre bygg 35 % Operaen

10 Temaer Veidekke Verdidrivere Ledelse Perspektiver Veien videre 10 UHR 040210

11 Verdidrivere Våre verdidrivere Verdier og bedriftskultur Involvering Desentral organisering Lønnsomhetsfokus og risikostyring Medeierskap 11 UHR 040210 11 Bilde mennesker / prosjekter

12 12 Verdidrivere Utviklingen av Veidekkes bedriftskultur Hva kjennetegnet Veidekke i startfasen GründeråndSkapertrangSamarbeidIntegritet Kjennetegn på dagens bedriftskultur Desentral organisasjon • Frihet under ansvar • Helhetstenkning • Nøkternhet Ambisiøse mål • Ønske om å være best • Sitte i førersetet • Langsiktig og strategisk • Det å ville Fokus på menneskene • Involvering • Medeierskap • Åpenhet Verdier • Profesjonell • Redelig • Entusiastisk • Grensesprengende … vi skal gjøre rett og skjell for oss UHR 040210

13 Verdidrivere Involvering av medarbeidere Stort potensial –Bransjestudier viser at 1/3 av tiden er uproduktiv –Lønn utgjør 50 % av totalkostnaden Forbedringsprosesser basert på involvering har pågått i alle enheter siden 2003 Bidrar til –Høyere motivasjon –Høyere produktivitet og kvalitet –Bedre HMS –Bedre marginer ProduksjonPlanlegging Uproduktiv tid Bransjestudier: Tidsforbruk på byggeplasser 13 UHR 040210

14 ”I løpet av en godt planlagt arbeidsdag går jeg 5-6000 skritt. Det blir fort det dobbelte når planleggingen er dårlig.” Svenn Are Leraand, tømrer med skritteller 14 UHR 040210

15 15 UHR 040210 15 Verdidrivere Desentral organisering Myndighet og ansvar langt ut i organisasjonen –Skaper nærhet til markedene og kundene –Gir korte beslutningsveier –Vi får nyttiggjort oss den lokale kompetansen –Virker motiverende på våre medarbeidere Helhetlighet ivaretas gjennom –felles mål og verdier og en god organisasjonskultur Krever ledere som –Er tydelige på verdier og holdninger –Involverer sine medarbeidere –Skaper engasjement og begeistring rundt ambisiøse og langsiktige mål Fragmentert Helhetlighet Her er Veidekke Sentralisert Desentralisert 15 ”En god organisasjonskultur holder virksomheten samlet og på sporet uten regelverk og detaljerte instrukser” Tom Colbjørnsen, rektor BI

16 Temaer Veidekke Verdidrivere Ledelse –Lederrollen –Ambisjoner Perspektiver Veien videre 16 UHR 040210

17 Ledelse - lederrollen Mitt utgangspunkt som leder  Kravene til oss som bedrifter er mange. Vi skal: –Levere økonomiske resultater –Være miljøbevisste –Vise samfunnsansvar i alt vi gjør  Umulig uten et tydelig verdigrunnlag og en felles bedriftskultur –Verdiskapning er vårt primære anliggende, men det er ikke likegyldig hvordan verdiene skapes  Lederen har en sentral rolle som verdibærer og kulturbygger –Denne rollen er krevende, og ikke uten vanskelige dilemmaer, men den er avgjørende viktig UHR 040210 17

18 Ledelse - lederrollen Ledelse i ulike faser Alle tider krever ledelse Gode tider like krevende som krisetider Det er i de gode tidene man legger grunnlaget for ledelse i krisetider For meg handler det alltid om verdier og bedriftskultur 18 UHR 040210

19 Ledelse - lederrollen Vårt viktigste byggverk 19 UHR 040210 ”Veidekke er en idé om hvordan mennesker best kan agere sammen for å oppnå gode resultater” Veidekkehuset 19

20 Ledelse - lederrollen Verdier og holdninger Ledelse er ferdigheter, som faglig og ledelsesmessig kompetanse Men god ledelse er like mye et spørsmål om verdier og holdninger –Vår daglige atferd er med på å forme kulturen –Ledere er rollemodeller – på alle nivåer i organisasjonen Vi har formulert noen grunnleggende krav til våre ledere: 20 OBOS 040210

21 Ledelse - lederrollen Veidekkes lederadferd I Veidekke leder vi gjennom Verdier Involvering Tydelige mål Frihet under ansvar UHR 040210 21

22 Ledelse - lederrollen Entusiasme er avgjørende Du må vise at du har det i deg Du må gi av deg selv Vise at du ser dine medarbeidere og gir dem tilbakemeldinger Løfte frem det positive, gi konstruktive råd Det er det som skaper inspirasjon og som gjør at vi når våre mål med utgangspunkt i våre verdier UHR 040210 22

23 Ledelse - lederrollen Involvering Ledelse i Veidekke er krav til innsats og resultater –Men det skjer gjennom involvering og medeierskap Du oppnår ikke resultater gjennom formaninger –Det gjør du gjennom involvering og et arbeidsmiljø som skaper inspirasjon og entusiasme Ledere som har lyst og evne til å vinne og vet hvordan de får det til UHR 040210 23

24 Ledelse - lederrollen Ledelse - personlige erfaringer Åpen og kunne by på seg selv –Inkluderende og forutsigbar Selvinnsikt –Ikke ta seg selv høytidelig og evne til å lytte Positivt menneskesyn Løsningsorientert –Må være optimist, men også realist Amibisiøs på bedriftens vegne Evne til å skape entusiasme og motivasjon, krever engasjement og tilstedeværelse –Gjennom andre man skaper resultater Du må være deg selv, men man kan alltid lære noe UHR 040210 24

25 Temaer Veidekke Verdidrivere Ledelse –Lederrollen –Ambisjoner Perspektiver Veien videre 25 UHR 040210

26 26 Ledelse - ambisjoner Radikale endringer De siste 30 årene er selskapet radikalt forandret Endringer har preget hverdagen –Mer enn 70 oppkjøp –Store markedssvingninger –Fra mindre / mellomstor til ledende –Fra norsk til skandinavisk –Fra 400 til 6000 medarbeidere Denne utviklingen har stilt store krav til ledelse på alle områder 26 UHR 040210

27 Ledelse - ambisjoner Avgjørende perioder i vår utvikling 27 UHR 040210 Omsetning Margin Mrd NOK 20 15 10 5 0 2% 4% 6% 0% Beslutning om å bli riksdekkende Børsnotering Aker Entreprenør Snuoperasjon etter markedsfall Skandinavisk Finanskrisen

28 Ledelse - ambisjoner Mine forutsetninger for god ledelse Grunnlag i verdier og kultur En sterk organisasjon Tydelige mål En strategi som bringer oss til målene En langsiktig ambisjon om hvor vi ønsker å lede vår virksomhet UHR 040210 28 Lederens verdisirkel

29 Ledelse - ambisjoner Hvorfor ambisjoner Ambisjoner angir en langsiktig retning, kursen videre for selskapet Trenger vi det? Ja, fordi ”business as usual” aldri alene vil bringe oss videre Vi skal selvsagt være opptatt av en god drift –Konkurransekraft og gode løpende resultater er avgjørende for at vi skal komme videre –De som har fokus så mye på fremtiden at de glemmer den løpende virksomheten har tapt Men som ledere må vi ha blikket begge steder 29 UHR 040210

30 Ledelse - ambisjoner Ambisjoner definerer oss som selskap Ambisjoner er motiverende internt og viktig i forhold til omverden Det at Veidekke har hatt ambisjoner om hele tiden å utvikle seg videre som selvstendig selskap har hatt stor betydning – I forhold til våre samarbeidspartnere, eiere og samfunnet Ambisjonene har vært med på å definere oss som selskap Og vi ser store muligheter også i årene som kommer 30 UHR 040210

31 Ledelse - ambisjoner Det nye flagget – Veidekke i 2015 Ledermøte 2010 31

32 Temaer Veidekke Verdidrivere Ledelse Perspektiver –Markedet –Samfunn i endring Veien videre 32 UHR 040210

33 Markedet Krisen og mottiltakene UHR 040210 33 Mottiltakene virker

34 Markedet Fra nedgang til normalisering Norge: Tilnærmet flatt B/A-marked i 2010 –Bedre boligmarked fra 2010 –Fortsatt nedgang i private yrkesbygg –Økning innen offentlige vei- og jernbaneanlegg Sverige: Stabilt marked i 2010 –Private næringsbygg trekker ned –Anlegg på høyt nivå, men øker lite –Offentlige bygg øker svakt i år og noe mindre neste år Danmark: Nedgangen i markedet avtar –Boligmarkedet svakt, men tendenser til utflating –Anlegg holdes uendret –Offentlige bygg også svakt fremover Tilgjengelig entreprenørmarked: Totalmarkedet i mrd. minus offentlig egenregi og arbeid utført av mindre bedrifter 34

35 Markedet Det er fortsatt mange skjær i sjøen Støttetiltakene vil fases ut Offentlige underskudd har økt, behov for innstramming Enkelte land er i gjeldskrise og kan skape ny finansuro Mange eksportnæringer har fortsatt svak etterspørsel og overkapasitet Arbeidsledigheten er høy, og økende, i de fleste land Mange tegn til bedring, men for tidlig å si at ”krisen er bak oss” 35 UHR 040210

36 Temaer Veidekke Verdidrivere Ledelse Perspektiver –Markedet –Samfunn i endring Veien videre 36 UHR 040210

37 Samfunn i endring Stadig nye utfordringer og muligheter SikkertSannsynligMulig Eldrebølge Økt innvandring Offentlig sektor under press Skjerpede miljøkrav Ny økonomisk verdenskrise Pandemier Politisk krise i M.Ø./S.Ø.A Synkende olje- produksjon i Norge UHR 040210 37 Flere på trygd

38 Samfunn i endring Arbeidskraft mangelvare Oppgavene som skal løses er sterkt økende – men samtidig synker den yrkesaktive delen av befolkningen For få år siden var det fire yrkesaktive pr. pensjonist i de skandinaviske landene. Snart er det bare to –Og da er det tatt hensyn til at antall innvandrere i befolkningen vil fortsette å øke, om enn ikke i samme tempo som de siste årene Det betyr at vi må få mer ut av de ressurser vi har 38 UHR 040210

39 Samfunn i endring Sikre kompetansegrunnlaget Ledende lærlingebedrift siden 1980 Initiativtaker til "Skole på byggeplass" –Initiativ for ungdom som har "falt mellom to stoler” Trainee-ordning over to år for sivilingeniør/ingeniør og økonomer gjennom mange år –Arbeidstrening på prosjekt –Fellessamlinger –Veiledning i hele perioden / mentorordning Nært samspill med NTNU –Aktiv deltaker i Næringslivsringen –Tok initiativ til prosjekteringsledelse som fag –Støtter prosjektet Fremtidens Byggstudium Sentral i utviklingen av Senter for Byggenæringen på BI 39

40 Samfunn i endring Skjerpede miljøkrav Miljøutfordringene er store –Mye av debatten er preget av ”utfordringer” og ”krav” Men også store muligheter i å utvikle nye løsninger og tenke helhet Stort potensial i eksisterende bygningsmasse En stor kompetanse – utfordring 40 UHR 040210 Kilde: IPCC / FN

41 Temaer Veidekke Bredden i vår virksomhet Verdidrivere Ledelse Perspektiver Veien videre 41 UHR 040210

42 Veien videre Våre prioriteringer fremover Håndtere lavkonjunkturen Beholde det langsiktige perspektivet Se utfordringene og mulighetene innen miljøområdet Dette preger vår strategi for de kommende årene UHR 040210 42

43 Veien videre Verdiskapende samspill 43 UHR 040210 –Offentlig sektor er under press –Globaliseringen øker den internasjonale konkurransen –Store samfunnsoppgaver skal løses med stadig større krav til kompetanse –Knappheten på arbeidskraft vil øke Utfordringene fremover er store, men også mulighetene –Dette vil stille store krav til oss som ledere For å lykkes må vi treffe de rette valgene og utøve god ledelse innen hvert av våre virksomhetsområder –Men for å lykkes må vi også samarbeide Veidekke har gjennom hele sin virksomhet lagt stor vekt på et nært samarbeid med våre universiteter og høyskoler For å realisere de ambisiøse mål vi har satt for vår utvikling frem mot 2015 blir dette samspillet enda viktigere i årene fremover

44 44 UHR 040210 44 Gen 2008 Det handler om mennesker i samspill i samspill

45 Følg med på bloggen 45 UHR 040210


Laste ned ppt "Universitets- og høgskolerådet Sem Gjestegård, 4. februar 2010 Det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA www.veidekke.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google