Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse vs prosjektledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse vs prosjektledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse vs prosjektledelse
Hydro Agnar Johansen

2

3 Identifiserte forskningsområder
Prosjektbasert ledelse Prosjektkultur og samhandlingsmiljø Usikkerhetshåndtering i prosjekter

4

5 NSP prosjektportefølje
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Management by projects Styring mot gevinst Styring mot gevinst II Praktisk ledelse av usikkerhet Impl. av prosjekt- basert ledelse Organisering av prosjektkontor Erfaringsoverføring og personellutvikling Virtuelle prosjekt-organisasjoner Praktiske virt. prosjektorg. Organisatoriske utfordringer ved digitalisering av informasjon i verdikjeden Prosjektet og omverdenen Arbeidsmiljø og utbrenthet Effektiv oppstart av prosjekter Teamsammensetning og teamutvikling Terminologihåndbok Kompetanseaspektet i og mellom prosjekter Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning BONUS – Tidligfase i BA-prosjekter Produktivitet og logistikk i BA-prosjekter Utvikling og evaluering av samspillsmodellen i BAE Praktisk prosjektstyring Usikkerhetsanalyser som læringsarena Resultatene fra våre prosjekt finner du på vår hjemmeside Kontraktsstandard for vedlikehold av IT-systemer Bruk av OPS-kontrakter

6 Faglitteraturen har blitt mer fragmentert og mer spesialisert mot utfordringer som dagens ledere står ovenfor Motivasjon - Økt fokus på ferdigheter som kommunikasjon, forhandle, håndtere konflikter etc Ledelse av team og prosjekter Hvordan få til samarbeid i gruppen Leder rolle som lagleder og veileder Nyskapning og kreativitet Rask teknologisk utvikling -> kortere levetid og høyer endringstakt Kulturforskjeller Internasjonaliseringen øker Strategisk ledelse Flere aktiviteter og økt konkurranse fra omverdenen Posisjoneringsstrategier Karismatisk ledelse Innskrenkninger, nedleggelser, flytting og eierskifter øker behovet får visjonære ledere som kan gi medarbeider tro på fremtiden Verdibasert ledelse Medarbeidere, medier og offentlig blir mer og mer opptatt at virksomheten skal stå får å handle i samsvar med verdier og normer Basert på Colbjørnsen 2004

7 Ledelse VS prosjektledelse -noe definisjoner
Ledelse er å ta støyten når det går dårlig, og tre i bakgrunn når det går bra (Haugan og Strand) Ledelse – bidra til å realisere virksomhetens mål gjennom medarbeidere (Colbjørnsen) Dvs ledelse har betydning for virksomhetens resultater Tilstreber målrettede og rasjonelle handlinger Samspill mellom leder og medarbeider Typiske ledelsesmekanismer Administrasjon, kultur og relasjon

8

9 Ledelse VS prosjektledelse - noen definisjoner
Prosjektledelse = Situasjonsbasert ledelse satt i system (Reve og Kolltveit) Personlige holdninger og verdisyn Ledelsesmetoder Ledelsesprinsipper Håndtering av fire ledelse oppgaver (Mikkelsen og Riis) Skape prosjektresultatet Innadvendt ledelse – dvs lede prosjektgruppen og medarbeiderne Utadvendt ledelse – dvs lede prosessen mot prosjektets eksterne interessenter Prosjektstyring - dvs planlegg og styre kvalitet, tid, resurser, økonomi, dokumentasjon

10 Typiske leder aktiviteter (Grønnhaug,Hellesøy Kaufmann)
Planlegging og organisering Problemløsning Klargjøre – anvise oppgaver Informere Overvåke Motivere Konsulterer Anerkjenne Støtte Konflikthåndtering Lagbygging Nettverksdannelse Delegere Utvikle og veilede Belønne

11 Prosjektlederens kompass – seks retninger
Oppover – forholdet til prosjekteier Utover – forholdet til brukerne av prosjektets resultater Nedover – forholdet til prosjektteamet Innover – forholdet til seg selv og egen innsats Fremover – planlegging av prosjektet Bakover –oppfølging av prosjektet Erling S.Andersen 2005

12 Prosjektets styringssløyfe
Målformulering Mål Avvik Planlegging Oppfølging Plan Registrert forløp Utførelse (styringsobjekt) Innsatsfaktorer Resultat Westhagen 1995

13 Prosjektledelse Planlegge Følge opp Organisere Utføre
Erling S Andersen

14 Seksboks modellen Svein A Jessen Prosjektets Prosjektets kulturside
strukturside Prosjekt- mål Relasjoner Struktur Prosjekt- ledelse Belønning og straff Teknikker og metoder Svein A Jessen

15 5 X 5 Emneområder for prosjektledelse
Prosjektoppgaven Behov og formål Idegrunnlag Prosjektets produkt Rammer Dokumentasjon Interessenter Anvendelse og eierskap Vilje og drivkraft Ressurs ytelse Formell godkjennelse Sosial aksept Fremgangsmåte Prosjektformulering Prosjektstruktur Prosjektorganisering Kommunikasjon Styring Omgivelser Marked Teknologi Omgivelse og systemer Fysisk miljø Regelsett og normer Ressurser Viten og kunnen Personer Materiell og utstyr Material Penger (Mikkelsen og Riis)

16 Prosjektledelse vs ledelse to hovedkomponenter i begge fag
Leadership/ ledelse – ”Produsere endring og bevegelse” Etablere retning (Skape visjoner, helhetsbilde, strategier) Samle medarbeidere (Kommunisere mål, forplikte, bygge team) Motivere og inspirere Management/organisering – ”Produsere orden og konsistens” Planlegge Organisere/personellbehov Kontrollere/problemløse Kotter, 1990

17 Prosjektledelse vs ledelse – to sider av samme sak?
Er det slik ? Dvs PL er bare en del av generell ledelse kompetanse Prosjekt ledelse Ledelse Eller er det slik ? Dvs PL og L har noe felles Men de er i bunn og grunn ulike Prosjekt ledelse Ledelse Eller er det slik ? Dvs PL og L har lite til felles- Det er liten overførbarhet mellom det å lede temporære organisasjoner og det å være ledere i linjen

18

19 Vårt konsept - brukerstyrte forskningsprosjekter
Styret Daglig ledelse

20 NSP ønsker økt fokus på forskning innen prosjektledelse
Senteret har lagt en strategi hvor vi ønsker å fokusere på tre områder Prosjektbasert ledelse Prosjektkultur og samhandlingsmiljø Usikkerhetshåndtering i prosjekter Ny ideer kan meldes inn til senterledelsen gjennom hele året. Forprosjekter etableres når ideen anses å ha potensial til å bli et forskningsprosjekt

21 Ny styringssløyfe prosjektledelse


Laste ned ppt "Ledelse vs prosjektledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google