Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

•Noen tidspunkter fra brannen •Brannvesenets ressursbruk og innsats •Situasjonsbeskrivelse, vurderinger og tiltak •Slukking av brann i bygninger med asbestholdige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "•Noen tidspunkter fra brannen •Brannvesenets ressursbruk og innsats •Situasjonsbeskrivelse, vurderinger og tiltak •Slukking av brann i bygninger med asbestholdige."— Utskrift av presentasjonen:

1 •Noen tidspunkter fra brannen •Brannvesenets ressursbruk og innsats •Situasjonsbeskrivelse, vurderinger og tiltak •Slukking av brann i bygninger med asbestholdige materialer Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008 Bystyrets høring 18. november 2008, Brannsjef Helge Eidsnes

2 Noen tidspunkter fra brannen: 14:52Brannen meldt til 110-sentralen. 14:53Brannsjefen melder stor brann. 14:58Vakthavende sjef melder om full fyr i boden og meget stor spredningsfare. 16:03Brannen under kontroll mht. spredningsfare 16:07Skadesaneringsselskap rekvirert av brannvesenet, fremme på stedet ca. 16:45 17:48Brannen meldt slukket. Startet etterslukking. Etterslukking pågikk om lag en uke etter brannen. Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008

3 Stab omgående etablert i 110-sentralen i hovedbrannstasjonen: •Brannsjefen satte umiddelbart stab og koordinerte brannvesenets samlede innsats. •Brannfaglige strategiske vurderinger og ressursdisposisjon •Ekstra innkalling av interne og eksterne ressurser •Bistå operativ ledelse på brannstedet med taktiske vurderinger •Beskyttelse av trehusbebyggelsen i Sandviken, herav overvåking av røykspredning •Beredskap for andre samtidige brann- og ulykker • 1 brannutrykning til Øvre Sædalen parallelt med Lehmkuhlboden •Informasjon til den kommunale ledelsen •Informasjon til pressen og publikum, fikk hjelp av BK info med utsendelse av pressemeldinger Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008

4 Ressurser fra Bergen Brannvesen på brannstedet: •Ledelse på skadestedet omgående etablert: • Politiet, brannvesen, ambulanse/helse • Brannvesenets innsatsleder er vakthavende sjef •5 brannstasjoner i direkte innsats på brannstedet / Lehmkuhlboden •1 brannstasjon benyttet for å sikre mot brannspredning i Sandviken og overvåking av røykutviklingen •7 mannskapsbiler, 4 snorkelbiler, 1 vanntankbil på brannstedet •1 brannbåt på brannstedet •40 brann- og redningspersonell i førsteinnsatsen Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008

5 •Andre brannressurser på brannstedet: • Avinor Flesland: 1 brannbil. • Haakonsvern brannstasjon: 1 brannbil. • Redningsselskapet: 2 redningsskjøter. • Supplybåt m/vannkanoner (i reserve). •Andre ressurser på brannstedet: • Politiet (ledelse, evakuering og orden). • Ambulanse (helse for publikum og innsatspersonellet). • Sivilforsvaret (vannforsyning og etterslukking). • VA-etaten / Bydrift (vannforsyning og diesel til bilene). • BKK (utkobling av strøm). • Havnevesenet (lenser på sjøen mht. nedfall). • ISS: skadesanering (sanering av leiligheter) •Samlete ressurser på brannstedet: • Om lag: 20 innsatsenheter. • Om lag: 110 personer Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008

6 •Situasjonen ved brannvesenets ankomst: • Det er full fyr i boden (overtent). • Meget stor spredningsfare til nabobebyggelse, spesielt mot Maaseskjærveien 20 og 22 •Meget dramatisk situasjon med flammer over takene på nr. 20 og 22. • Fare for tap av menneskeliv i nr. 20 og 22. • Meget kraftig røykutvikling med giftige gasser og partikler Det var god oppdrift i røyken (tilnærmet vindstille). Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008

7 Skadestedsledelsens vurderinger og tiltak på brannstedet i akuttfasen: • Politiet (skadestedsleder og fagleder orden): Livreddende innsats. Evakuering av nabobebyggelse og nr. 20 og 22 spesielt. Etablering av sperresoner og varsling naboer mht. røykspredning. Informasjon til publikum (via presse) om fare ved røykspredningen. • Brannvesenet (fagleder brann): Livreddende innsats. Hindre brannspredning til nabobebyggelse (nr. 20 og 22) Satte opp vannvegg mot nr. 20 og 22 som også dempet røyken Ventilasjonsanlegg i nr. 20 og 22 forsøkt stengt. • Ambulanse/helse (fagleder helse): Varslet publikum som stod i røyken om å flytte seg bort fra stedet. Evt. behandling av personer med røykskader / beredskap. • 110-sentralen: Via NRK-1 lokalradio og annen presse ble publikum varslet om å holde vinduer lukket og ikke oppholde seg i røyken. Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008

8 Brannen i Lehmkuhlboden Etablering av sperresoner Vindretning (svak vind) Indre sperresone Ytre sperresone

9 •Bygninger bygget i perioden om lag 1940-1980 kan inneholde asbestholdige materialer: • Kledningsplater, ventilasjonskanaler (eternitt) • Isolasjon (asbest er brannhemmende materiale) • Ovner (keramiske fliser) • Asbestfibre kan frigjøres og spres med brannrøyken •Brannvesenet behandler all brannrøyk som helsefarlig. • Publikum som eksponeres for brannrøyk evakueres. • Brannvesenets innsatspersonell benytter vernebekledning og åndedrettsbeskyttelse i indre sperresoner som er eksponert for røyk. •Ved brann i bygninger med asbestholdige materialer eller andre spesielle forhold: • Evakuering av publikum (ytre sperresone) • Vernebekledning og åndedrettsbeskyttelse (indre sperresone) • Full rengjøring av verneutstyr, biler og materiell etter bruk • Bruk av skadesaneringsselskap på bygninger som er rammet av brann. Slukking av brann i bygninger med asbestholdige materialer

10 •Nevnte innsatsprosedyrer benyttes av brannvesenet over hele landet: • Har i ettertid undersøkt praksis hos andre brannvesen/større byer. • Egen erfaring fra ledelse av brannslukking •TV-2 intervju av Folkehelseinstituttet v/Stene Larsen. • Tok kontakt med DSB, SFT, Arbeidstilsynet, Norges brannskole • Tok kontakt med Stene Larsen for å avklare opplysninger som kom frem i intervjuet. • Foreligger ingen spesiell informasjon om spesiell fare, tiltak eller forholdsregler ved brann i bygninger med asbestholdige materialer •Nye råd fra Folkehelseinstituttet etter brannen, 26.09.2008: • Det er nødvendig å ta forholdsregler ved brann og fare for asbestspredning • Det kan for eksempel være å avskjerme de forurensede områdene inntil renovasjonsarbeidet er vurdert og fullført. • Brannvesenet må ta kontakt med de lokale helsevernmyndighetene (ny praksis var da allerede innført i Bergen kommune) • Rådene er etter min mening for generelle og bør avklares nærmere! Slukking av brann i bygninger med asbestholdige materialer


Laste ned ppt "•Noen tidspunkter fra brannen •Brannvesenets ressursbruk og innsats •Situasjonsbeskrivelse, vurderinger og tiltak •Slukking av brann i bygninger med asbestholdige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google