Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008
Noen tidspunkter fra brannen Brannvesenets ressursbruk og innsats Situasjonsbeskrivelse, vurderinger og tiltak Slukking av brann i bygninger med asbestholdige materialer Bystyrets høring 18. november 2008, Brannsjef Helge Eidsnes

2 Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008
Noen tidspunkter fra brannen: 14:52 Brannen meldt til 110-sentralen. 14:53 Brannsjefen melder stor brann. 14:58 Vakthavende sjef melder om full fyr i boden og meget stor spredningsfare. 16:03 Brannen under kontroll mht. spredningsfare 16:07 Skadesaneringsselskap rekvirert av brannvesenet, fremme på stedet ca. 16:45 17:48 Brannen meldt slukket. Startet etterslukking Etterslukking pågikk om lag en uke etter brannen.

3 Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008
Stab omgående etablert i 110-sentralen i hovedbrannstasjonen: Brannsjefen satte umiddelbart stab og koordinerte brannvesenets samlede innsats. Brannfaglige strategiske vurderinger og ressursdisposisjon Ekstra innkalling av interne og eksterne ressurser Bistå operativ ledelse på brannstedet med taktiske vurderinger Beskyttelse av trehusbebyggelsen i Sandviken, herav overvåking av røykspredning Beredskap for andre samtidige brann- og ulykker 1 brannutrykning til Øvre Sædalen parallelt med Lehmkuhlboden Informasjon til den kommunale ledelsen Informasjon til pressen og publikum, fikk hjelp av BK info med utsendelse av pressemeldinger

4 Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008
Ressurser fra Bergen Brannvesen på brannstedet: Ledelse på skadestedet omgående etablert: Politiet, brannvesen, ambulanse/helse Brannvesenets innsatsleder er vakthavende sjef 5 brannstasjoner i direkte innsats på brannstedet / Lehmkuhlboden 1 brannstasjon benyttet for å sikre mot brannspredning i Sandviken og overvåking av røykutviklingen 7 mannskapsbiler, 4 snorkelbiler, 1 vanntankbil på brannstedet 1 brannbåt på brannstedet 40 brann- og redningspersonell i førsteinnsatsen

5 Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008
Andre brannressurser på brannstedet: Avinor Flesland: 1 brannbil. Haakonsvern brannstasjon: 1 brannbil. Redningsselskapet: 2 redningsskjøter. Supplybåt m/vannkanoner (i reserve). Andre ressurser på brannstedet: Politiet (ledelse, evakuering og orden). Ambulanse (helse for publikum og innsatspersonellet). Sivilforsvaret (vannforsyning og etterslukking). VA-etaten / Bydrift (vannforsyning og diesel til bilene). BKK (utkobling av strøm). Havnevesenet (lenser på sjøen mht. nedfall). ISS: skadesanering (sanering av leiligheter) Samlete ressurser på brannstedet: Om lag: 20 innsatsenheter. Om lag: 110 personer

6 Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008
Situasjonen ved brannvesenets ankomst: Det er full fyr i boden (overtent). Meget stor spredningsfare til nabobebyggelse, spesielt mot Maaseskjærveien 20 og 22 Meget dramatisk situasjon med flammer over takene på nr. 20 og 22. Fare for tap av menneskeliv i nr. 20 og 22. Meget kraftig røykutvikling med giftige gasser og partikler Det var god oppdrift i røyken (tilnærmet vindstille).

7 Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008
Skadestedsledelsens vurderinger og tiltak på brannstedet i akuttfasen: Politiet (skadestedsleder og fagleder orden): Livreddende innsats. Evakuering av nabobebyggelse og nr. 20 og 22 spesielt. Etablering av sperresoner og varsling naboer mht. røykspredning. Informasjon til publikum (via presse) om fare ved røykspredningen. Brannvesenet (fagleder brann): Livreddende innsats. Hindre brannspredning til nabobebyggelse (nr. 20 og 22) Satte opp vannvegg mot nr. 20 og 22 som også dempet røyken Ventilasjonsanlegg i nr. 20 og 22 forsøkt stengt. Ambulanse/helse (fagleder helse): Varslet publikum som stod i røyken om å flytte seg bort fra stedet. Evt. behandling av personer med røykskader / beredskap. 110-sentralen: Via NRK-1 lokalradio og annen presse ble publikum varslet om å holde vinduer lukket og ikke oppholde seg i røyken.

8 Brannen i Lehmkuhlboden Etablering av sperresoner
Vindretning (svak vind) Indre sperresone Ytre sperresone

9 Slukking av brann i bygninger med asbestholdige materialer
Bygninger bygget i perioden om lag kan inneholde asbestholdige materialer: Kledningsplater, ventilasjonskanaler (eternitt) Isolasjon (asbest er brannhemmende materiale) Ovner (keramiske fliser) Asbestfibre kan frigjøres og spres med brannrøyken Brannvesenet behandler all brannrøyk som helsefarlig. Publikum som eksponeres for brannrøyk evakueres. Brannvesenets innsatspersonell benytter vernebekledning og åndedrettsbeskyttelse i indre sperresoner som er eksponert for røyk. Ved brann i bygninger med asbestholdige materialer eller andre spesielle forhold: Evakuering av publikum (ytre sperresone) Vernebekledning og åndedrettsbeskyttelse (indre sperresone) Full rengjøring av verneutstyr, biler og materiell etter bruk Bruk av skadesaneringsselskap på bygninger som er rammet av brann.

10 Slukking av brann i bygninger med asbestholdige materialer
Nevnte innsatsprosedyrer benyttes av brannvesenet over hele landet: Har i ettertid undersøkt praksis hos andre brannvesen/større byer. Egen erfaring fra ledelse av brannslukking TV-2 intervju av Folkehelseinstituttet v/Stene Larsen . Tok kontakt med DSB, SFT, Arbeidstilsynet, Norges brannskole Tok kontakt med Stene Larsen for å avklare opplysninger som kom frem i intervjuet. Foreligger ingen spesiell informasjon om spesiell fare, tiltak eller forholdsregler ved brann i bygninger med asbestholdige materialer Nye råd fra Folkehelseinstituttet etter brannen, : Det er nødvendig å ta forholdsregler ved brann og fare for asbestspredning Det kan for eksempel være å avskjerme de forurensede områdene inntil renovasjonsarbeidet er vurdert og fullført. Brannvesenet må ta kontakt med de lokale helsevernmyndighetene (ny praksis var da allerede innført i Bergen kommune) Rådene er etter min mening for generelle og bør avklares nærmere!


Laste ned ppt "Brannen i Lehmkuhlboden 12. september 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google