Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlokalisering og klyngedannelser Seminar om næringsarealer i Kristiansandsregionen Harald Furre Oxford Research AS Kristiansand, 27. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlokalisering og klyngedannelser Seminar om næringsarealer i Kristiansandsregionen Harald Furre Oxford Research AS Kristiansand, 27. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlokalisering og klyngedannelser Seminar om næringsarealer i Kristiansandsregionen Harald Furre Oxford Research AS Kristiansand, 27. mars 2007

2 2 Kort om Oxford Research  Oxford Research er et skandinavisk konsulentselskap med fokus på policyrelevante analyser, evalueringer og utredninger.  Vår forretningsidé er å dokumentere og utvikle kunnskap slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger.  Det norske selskapet ble etablert 1. juni 2004 og har i dag 14 ansatte samt innleide. De største kundene er Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge, Europakommisjonen og Utdanningsdirektoratet.  Kunnskap om næringsklynger er et kjerneområde for Oxford Research.

3 3 Næringsarealer for globalt konkurransedyktige bedrifter  Ekstrem nisjeorientering  Regional spesialisering  Kamp om spisskompetansen  Kamp om arbeidskraften

4 4 Næringslivets lokaliseringsvalg endres Spørsmål Hvor har bedriften best tilgang til nødvendige produksjonsressurser? Spørsmål Hvor har bedriften best tilgang til nødvendige produksjonsressurser? Svar 1 Naturressurser Svar 1 Naturressurser Svar 2 Hvor vil nøkkel- personell bo? Svar 2 Hvor vil nøkkel- personell bo?

5 5 Treat of new entrants Treat of Substitute Products and Services Bargaining Power of Supplies Bargaining Power of Buyers Rivalry among existing competitors *Michael E. Porter ”How competitive forces shape strategy”, Harvard Business Review, March/April 1979 De fem konkurransekreftene

6 6 *Michael E. Porter ”Comepetitive advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, Free Press, 1985 Firm infrastructure Human ressource management Technology development Procurement Inbound logistics OperationsOutbound logistics Marketing Sales Marketing Management Advertising Sales force administration Sales force operations Promotion Service Verdikjeden

7 7 Porter (1985) Supplier Value Chain Firm Value Chain Distribution Value Chain Buyer Value Chain Verdikjedesystemet

8 8 Hva er klynger? Ledende bedrifter Ledende bedrifter Relaterte bedrifter FoU Utd. Arbeids marked Fysisk infra- struktur Finans.- marked Støttefunksjoner Samspill Samarbeid

9 9 Klynger er en drivkraft for verdiskapning og innovasjon  Bedrifter i klynger er mer konkurransedyktige  Klyngene genererer sysselsetting, lønnsevne og økonomisk vekst  Ny teknologi oppstår

10 10 De mest dynamiske klyngene preges av  Høy grad av rivalisering  Nært samarbeid også mellom konkurrenter  Etablering av nye selskaper  Tilgang til underleverandører  Spesialisert kapital  Nærhet til FoU, krevende kunder  Gode nettverk

11 11 For hvert enkelt firma snakker vi om kostnadsfordeler  Velutviklet marked for spesialisert kunnskap.  Lave transaksjonskostnader, herunder transport.  Lavere kostnader knyttet til å identifisere, få tilgang til og overføre kunnskap.

12 12 Montebelluna, Italia 25000 innbyggere Verdens sportssko-hovedstad. Produserer 75% av verdens skisko.

13 13 Biella - ulltekstiler Milano - maskiner Torrino - biler Parma - mat Carrara - steinprodukter Prato - ullstekstiler Andre eksempler på verdensledende klynger i Italia Montebelluna - skisko Udine - møbler Carpi - strilkkevarer Sassuolo – kjeramiske fliser Modena - sportsbiler Bologna- maskiner for matproduksjon og innpakning Castel Goffredo - strømper

14 14 Sørlandet – drilling og mooring  Ca. 60 bedrifter, 7 lokomotiver  Ca 3.300 ansatte  Ca 15 mrd NOK i omsetning i 2006  Verdensledende på drilling og mooring Pusnes Maritime Hydraulics

15 15 Hvordan utvikles klynger? 1. Etablering av pionerfirma ofte basert på spesielle lokale fortrinn fulgt av 2.Etablering av et antall spesialiserte underleverandører og servicefirma og videre en 3. Etablering av en eller flere nye organisasjoner som betjener klyngens bedrifter 4. Tiltrekning av selskaper utenfra, kompetent arbeidskraft og utvikling av et solid marked for nye lokale firma. 5. Utvikling av ikke markedsbaserte regionale nettverk og møteplasser som stimulerer lokalt samarbeid og interaktiv læring. 6.Etter en periode kan det oppstå tilbakegang i klyngen pga. ‘lock-in’ situasjoner, dvs. at klyngen blir seg selv nok.

16 16 Viktige faktorer  Samtaler, informasjonsspredning, nettverk  Konkurranse og samarbeid, co-opetiton  Rask spredning av informasjon  Teamwork mellom selskaper  Teamwork med universiteter og offentlige aktører  Lederskap – samarbeid og koordinering  Eksterne nettverk  Kontakter utenfor regionen  Tiltrekke nye selskaper, investeringer etc.

17 17 Oppgraderingsmekanismer

18 18 Kan næringsarealer tilrettelegges for klyngeutvikling? Ja;  Skap attraktive arealer for krevende arbeidstakere!  Skap kritisk masse på hvert sted  Konsentrer slik at kjernebedriftene har tilgang på tjenester i verdikjeden.  Geografisk konsentrasjon i detaljistleddet kan gi fordeler. Tja;  Klyngeutvikling fordrer nærhet, men ikke at kjernebedriftene sitter på fanget av hverandre.  Offentlig sektor har dårlig ”record” når det gjelder å identifisere fremtidens vekstbedrifter.

19 19

20 20 “We’re in a race with other regions … around the world to see who can be the most productive place to do business. We’re in a race to see who can be the most innovative place to do business, where it’s easiest to do new things, where it’s easiest to come up with new products. That’s the competition we’re in.” Prof. Michael Porter Harvard Business School The Competitiveness Challenge


Laste ned ppt "Samlokalisering og klyngedannelser Seminar om næringsarealer i Kristiansandsregionen Harald Furre Oxford Research AS Kristiansand, 27. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google