Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeiderpartiet.no PROGRAMDEBATT 2014. Arbeiderpartiet.no • Debatthefte  • Kommuneprogram • Fylkestingsprogram • Lokalpolitisk plattform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeiderpartiet.no PROGRAMDEBATT 2014. Arbeiderpartiet.no • Debatthefte  • Kommuneprogram • Fylkestingsprogram • Lokalpolitisk plattform."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeiderpartiet.no PROGRAMDEBATT 2014

2 Arbeiderpartiet.no • Debatthefte  • Kommuneprogram • Fylkestingsprogram • Lokalpolitisk plattform

3 Arbeiderpartiet.no Komité nedsatt november 2013 Debattopplegg og verktøy til organisasjonen februar 2014 Fylkesårsmøter Forslagsfrist plattform 1. april TIDSLINJE Lokalpolitisk plattform på høring 1. mai Forslagsfrist endelig plattform 20. august Landsstyret vedtar plattform 23.-24. september Lokale program vedtas medio oktober

4 Arbeiderpartiet.no STIKKORD • Vedtar plattformen tidligere • Fylkesårsmøtet kommer med innspill til kommunalpolitisk plattform • Ta programprosessen UT der folk ER, husbesøk, kafé, benk • Samråd • Lager huske-/forslagsliste til hvordan man får gode programinnspill i kommunene • Tips til kommunene om hvordan programmet kan bygges opp, enkelt

5 Arbeiderpartiet.no ÅPEN – LYTTENDE – NYSGJERRIG

6 Arbeiderpartiet.no

7

8 HVAERVIKTIGFORDEG.NO

9 Arbeiderpartiet.no DEBATTOPPLEGG • Brukes på fylkespartiårsmøtet, og i partilag med god aktivitet • Grunnlag for lokal programdebatt og spennende politiske møter, samt for å gi innspill til den sentrale lokalpolitiske plattformen

10 Arbeiderpartiet.no STIKKORD • Åpen og nysgjerrig • Nært folk – faktiske utfordringer i folk sine hverdagsliv • Dilemma og reelle debatter der svarene ikke alltid er gitt. • Verdibasert debatt • Forma fremtidens lokalsamfunn

11 Arbeiderpartiet.no OPPBYGGING 1. Små forskjeller 2. Et levende demokrati 3. Arbeidsliv 4. Kunnskap 5. By og land

12 Arbeiderpartiet.no Nasjonal styring eller lokal handlefridom? « For Ap har det alltid vært viktig å sikre folks tilgang til natur. Allemannsretten og sikring av strandsonen er grunnleggende verdier for oss» ”Behovet for en justering av lov om motorferdsel i utmark har vært stort i lang tid. Forsøkene viser også at med kommunal styring har det skapt større bolyst og optimisme på bygdene, spesielt blant unge mennesker. Dette er viktig, spesielt sett i forhold til befolkningssituasjonen i distriktskommune”

13 Arbeiderpartiet.no 1. ET SAMFUNN MED SMÅ FORSKJELLER • Stadig flere eldre har råd til å betale for private omsorgstjenester fra egen lommebok, i tillegg til det tilbudet de får fra det offentlige. Det er positivt at flere har råd til å investere i god livskvalitet på eldre dager. På hvilken måte vil denne utviklingen påvirke de offentlige helse- og omsorgstjenestene? Vil dette føre til større forskjeller i vår kommune, og hvordan skal vi i så fall forholde oss til det? • 5000 flyktninger sitter i mottak og venter på et sted å bo. Tiden det tar å få bolig kunne vært brukt på konkrete integreringsfremmende tiltak. Hvordan sørger vi for raskere bosetting av flyktninger også i vår kommune?

14 Arbeiderpartiet.no 1. STYRKE DEMOKRATIET • Har lokal- og fylkespolitikerne gitt fra seg for mye makt til administrasjonen og kommunale og private selskap? Driver man for mye med enkeltsaksbehandling i stedet for å være pådrivere for samfunnsutvikling? • Er befolkningen tjent med at lokalpolitikerne får bruke mer skjønn, eller trenger vi flere statlige regler og øremerking av midler til for eksempel eldreomsorg?

15 Arbeiderpartiet.no 3. ARBEIDSKRAFT • Rekruttering til helse- og omsorgstjenester er en stor utfordring. Blant elever som starter på linjen for helse- og oppvekstfag er det noen steder kun 25 % som til slutt velger fagbrev. Hva kan vi gjøre for at de som starter denne karriereveien ønsker å fullføre – og blir helsearbeidere i vår kommune? • Kampen for mer heltid er viktig for Arbeiderpartiet, men mange av dem som jobber deltid gjør det fordi de ønsker det. Vi har gått i bresjen for retten til fleksitid og retten til å jobbe deltid mens man har små barn. Hvordan kan vi legge til rette for høy yrkesdeltakelse, mer heltid og gode muligheter til å kombinere jobb og tid til familie på én og samme tid?

16 Arbeiderpartiet.no Kunnskapssamfunnet «Systemet opptrer som om alle kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse» «Framskrivninger viser at behovet for ufaglært arbeidskraft vil reduseres betraktelig i årene fremover. Derfor er det avgjørende å sikre at flest mulig fullfører og består videregående opplæring»

17 Arbeiderpartiet.no 4. KUNNSKAPSSAMFUNNET • Hvordan skal vi sørge for å vri ressursene over fra spesialundervisning til tidlig innsats og mer tilpasset opplæring? • Norske kommuner sysselsetter nesten hver femte arbeidstaker i Norge. Likevel er privat næringsliv langt flinkere til å ansette lærlinger enn det offentlige de fleste steder. Hva skal vi gjøre for at vår kommune tar inn flere lærlinger?

18 Arbeiderpartiet.no 5. BÆREKRAFTIG UTVIKLING I BY OG LAND • Flere innbyggere i byer og bynære områder gir økt behov for bygging av blant annet boliger, skoler, barnehager, jernbane og veier. Hvordan kan vi sørge for at utbygging av nødvendig infrastruktur i områder med befolkningsvekst ikke virker selvforsterkende og bidrar til økt sentralisering? Eller er ikke dette et problem? • Klimaendringer og samfunnsendringer stiller nye krav til beredskapen, både på mindre steder og i store byer. Forsvinner tryggheten for innbyggerne dersom beredskapskompetansen sentraliseres, eller vil dette heve kvaliteten på tjenestene og dermed det totale tilbudet også i distriktene?

19 Arbeiderpartiet.no OPPLEGG PÅ FYLKESÅRSMØTENE/SAMRÅD • To-timers bolk • Inviter sentrale alliansepartnere inn • ”hva er viktig for deg”-fokus (nært folk/reelle problemstillinger) • Gruppearbeid – felles oppsummering

20 Arbeiderpartiet.no LYKKE TIL MED GOD DEBATT!


Laste ned ppt "Arbeiderpartiet.no PROGRAMDEBATT 2014. Arbeiderpartiet.no • Debatthefte  • Kommuneprogram • Fylkestingsprogram • Lokalpolitisk plattform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google