Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gartnerhaugen Miljøarbeidertjenesten Jan Melting, 05.10.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gartnerhaugen Miljøarbeidertjenesten Jan Melting, 05.10.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gartnerhaugen Miljøarbeidertjenesten Jan Melting,

2 Etablering i egen bolig og/eller alternativ til plassering
Institusjons- plassering (5 ungd.) Døgnbasert oppfølging (10 ungd.) Miljøarbeider- tjenesten (20 – 40 ungd.) + Husvert Timebasert oppfølging (10 ungd.)

3 Hvem er de voksne? Ansatte Oppdrags-takere på institusjons-sida i
+ 2 i Miljøarbeider-tjenesten Oppdrags-takere i Miljøarbeider-tjenesten + Alle i ”banken”

4 Hvem er ungdommene? Institusjonsplassering Døgnbasert oppfølging
Timebasert oppfølging Dette er ungdommer med et utstrakt hjelpebehov, men som kan håndtere egen bolig hvis de får daglig tett oppfølging. Hjemmel: LBT, §4-4 og §4-12 Dette er et tilbud til ungdommer som fungerer bedre enn de som er innskrevet. Situasjonen er likevel ustabil, med ustabilt nettverk og høy risiko for å falle ut av dagtilbud etc. Ungdommer som venter på plass inne på Gartnerhaugen. Ungdommer som tidligere har fått et døgnbasert tilbud, og som fortsatt trenger bistand i et begrenset omfang Bestilling fra Trondheim kommune Alder: 16 – 23 år Mål: Etablering i egen bolig i Trondheim

5 Hvem er ungdommene i Miljøarbeidertjenesten?
Etablering i egen bolig: 16 – 23 år Etableringer i Trondheim eller nabokommuner Bestillinger fra andre kommuner Når 1 – 2 miljøarbeidere er nok - Ungdom som bor og fortsatt skal bo heime: Ungdom fra 14 år Hjemmel: LBT (§ ledd) og LOST

6 MÅLGRUPPE - GARTNERHAUGEN: Ungdom mellom 16 og 23 år som i en periode trenger støtte og hjelp på veien mot selvstendighet. Hva bør ligge i bunnen ved etablering i egen bolig? Ungdommen bør være motivert for et samarbeid med voksne mot egne mål. Ungdommen bør ikke ha et rusproblem som er så stort at det å bo for seg selv vil føre til en negativ utvikling. Ungdommen bør ikke ha så store psykiske problemer at han/hun ikke tåler å være alene. Ungdommen bør ha et minimum av praktiske ferdigheter i fht. å klare seg alene.

7 Døgnbasert oppfølging
Innhold; trinn 1 – 2 – 3 Institusjonen Døgnbasert oppfølging Timebasert daglig kontakt ansvar 24-7 husmøter livsopphold, busskort, mobiltilskudd, lege og medisinutgifter felles middager koordineringsrolle Wrap Around grupper (ART, jobbkurs og lignende) møtedeltakelse 1-2 treff pr. uke tilgjengelig ved kriser treff etter avtaler husleie, livsopphold, busskort, mobiltilskudd, lege og medisinutgifter fellesmiddag samtalepartner kontakt etter avtale intet økonomisk ansvar

8 Miljøarbeidertjenesten - alternativ til plassering, ettervern -
Få en voksen eller to som: støtter og hjelper deg - har tro på deg og gir deg ansvar og tillit - treffer deg jevnlig - du kjenner godt og kan ha det artig sammen med - er med deg: på nye steder når du skal ordne opp i noe vanskelig - er opptatt av: hva du selv vil hva som er bra for deg hvilke drømmer du har - blir med deg på et samarbeid mot mål

9 Utgangspunktet “Æ va veldig ensom, så da trur æ det va i den forbindelsen at æ ble spurt om æ villa ha en miljøarbeider, for å prøv å kom mæ i orden igjen og få rydda opp i livet mitt”  ”Æ sa no ja takk når æ fikk tilbudet, æ tenkt litt på det først om det kanskje va litt rart, men det va no… ja æ kuinn no prøv det…”

10 Hva er det unike med Miljøarbeidertjenesten?
Alltid miljøarbeidere ledig for oppdrag En ”bank” med tilgjengelige miljøarbeidere Voksne med ulik kompetanse: Alder 23 – 55 år Begge kjønn Ulike utdanninger Ulike erfaringer Ulike interesser Ulike personligheter

11 forts… Matching Enkelt og greit Stor fleksibilitet
Hvem kan gjøre den beste jobben med akkurat denne ungdommen? Enkelt og greit Enkle rutiner for oppstart Stor fleksibilitet Individuelle avtaler om: Innhold, varighet og omfang Oppdragsavtaler Vedtak = oppfølging

12 forts… En-til-en-kontakt Men også sårbart med bare èn
En relasjon som blir: Personlig Troverdig Naturlig Nær Men også sårbart med bare èn To i enkelte saker med stort omfang Ikke regler, men avtaler Ungdommen møter en person – ikke et system

13 forts… Der ungdommen er Stort omfang med veiledning
Miljøarbeiderens arbeidsplass er ungdommens hjemmebane En genuin interesse for hvem ungdommen er og hva han/hun vil med livet sitt Stort omfang med veiledning Internt: Individuell veiledning Gruppesamlinger Eksternt: Bruk av ekstern kompetanse Kursdager

14 Forventninger “Hadd ikke nå forventninga egentlig æ, å første gang æ møtt'n så var det en helt ukjent kar da, så det var litt sånn.... ska æ åpne mæ heilt for en helt ukjent kar da. Det var litt vanskelig … men, det gikk no greit. Så bynt vi å snakk å for på kafè å sånne ting da” ”Huske at æ kanskje syns det va litt sånn…æ hadd jo fylt atten år…så æ syntes at det va litt sånn …at æ skoilll ha miljøarbeider…syns kanskje det hørtes …ka ska æ si da…barnslig ut liksom…æ…Men æ tok jo feil da. He he. Det gjord` æ!”

15 Husvert Et forsterket botilbud
Voksne som leier ut hybel/leilighet i egen bolig Som samtidig kan bistå med: Samtaler og kontakt Aktiviteter Oppfølging I samarbeid med miljøarbeider

16 Kommunal bolig Barne- og familietjenesten, forvaltning, fatter selv vedtak om kommunal bolig, der de vurderer at ungdommen som skal ut fra institusjon og fosterhjem eller som har annen form for omfattende barnevernvedtak, må ha kommunal bolig eller når BFT står overfor valget mellom å plassere ungdommen på institusjon eller bolig med oppfølging Alle vedtak skal ha prioritet for tildeling av konkret bolig.

17 Tilnærmingsmåte / metoder
Vi ønsker å være veiledere og støttespillere Ungdommene skal gjøre seg sine egne erfaringer og gjennom mestring oppleve en utvikling mot en selvstendig tilværelse Ungdommen skal i størst mulig grad selv ordne opp i de utfordringene de står ovenfor Vi skal ikke dekke ungdommens behov, men jobbe for at de selv skal bli i stand til å dekke egne behov

18 Vi ønsker å: Bevisstgjøre ungdommen på hvordan han/hun påvirker
omgivelsene sine Klargjøre alternativer og konsekvenser av egne valg Bevisstgjøre ungdommen på at han/hun selv har ansvar for egne handlinger Veilede, trene og forberede ungdommer på situasjoner han/hun skal møte Støtte, oppmuntre og motivere til positiv utvikling Følge opp ungdommen ut fra konkrete mål og tiltak nedfelt i IP, tiltaksplan og/eller handlingsplan - Trappe ned kontakt og hjelp over tid

19 Hovedarenaer: Botrening Familie / nettverk Skole / jobb Fritid
Egen utvikling

20 Botrening: Handling, mat og kosthold Hygiene: Hus, klær og seg selv
Rydding og oversikt Økonomi Forholde seg til leieavtale

21 Familie / nettverk Kartlegge nettverk
Utnytte muligheten det å flytte for seg selv gir Engasjere nettverket Avklare forventninger Wrap Around

22 Skole / jobb Kontakt og samarbeid
Ha kompetanse nok til å styre prosessen selv: En ansatt med spesielt ansvar Tilrettelegge og tenke alternativt Sommerjobbprosjekt Mestringsopplevelser

23 Fritid Kartlegge interesser Tidligere interesser og introdusere nye
-Se sammenheng med nettverk Gjøre sammen med ungdommen – gjøre alene Bruke aktivitet til å lage gode møter

24 Egen utvikling Selvbilde, selvfølelse Grenser
Fortelle sin historie på nytt Styrkefokus ART: vennskap, humor, mot og makt, lyst og lengsler, selvbilde, stresshåndtering, kjønnsroller…

25 Faser Fase 1 Kontaktetablering og kartlegging Fase 2
Sjølstendighets-trening Fase 3 Orientere seg ut av tiltaket Definere hjelpebehovet Fastsette hjelpetiltak Etablere seg i egen bolig Utarbeide handlingsplan Utføre fastsatte tiltak i henhold til målsettinger i handlingsplaner Motta nødvendig oppfølging/hjelp Minimal oppfølging/hjelp Overføring til annen type oppfølging 

26 Om rollen ”Det e veldig greit å ha det sånn. Ha liksom en person som ikke e venn eller familie som e der både nært og litt på avstand liksom. Som ikke omgås dæ hver dag. Det e veldig greit å ha en person der du kan snakk med og sånne ting. For vennan mine, ikke sant… dem e der for andre grunna liksom…dem kain itj hjelp mæ med så my som miljøarbeider’n min kan på en måte…


Laste ned ppt "Gartnerhaugen Miljøarbeidertjenesten Jan Melting, 05.10.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google