Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drepes sentrum i jakten på belønningsmidler? Jarle Pettersen Samarbeidsgruppen Midtby’n Sentrumskonferansen 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drepes sentrum i jakten på belønningsmidler? Jarle Pettersen Samarbeidsgruppen Midtby’n Sentrumskonferansen 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drepes sentrum i jakten på belønningsmidler? Jarle Pettersen Samarbeidsgruppen Midtby’n Sentrumskonferansen 2010

2 Belønningsordning for kollektivtransport i større byområder er etablert med bakgrunn i St.meld.nr. 26 ( ) Bedre kollektivtransport og St.prp.nr.1 ( ). Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.

3

4 Trivselsundersøkelse mai Hvordan kom du deg til byen i dag ? Kilde: Midtbyens trivselsundersøkelse, 400 spurte i Nordre gate og Torvet. Mai 2008

5

6

7 Bilbruk i Trondheim • Sterk vekst i biltrafikken – demping i Midtbyen • Biltrafikken i regionen har økt betydelig som følge av blant annet økonomisk vekst, derav følgende økt bilhold, og vekst i befolkningen i regionen. • I Midtbyen ble imidlertid biltrafikken redusert med hele 27 % i perioden 1982 – 2006 som følge av at mer av biltrafikken ble ledet utenom byens sentrum, og fordi bilandelen av reiser til og fra sentrum gikk noe ned.

8 Tiltak i Midtbyen Tilrettelegging for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk – på bekostning av bilen. • Gjennomgående kollektivfelt • mål: øke hastigheten på bussen med 25% (ca. 1,5 minutt gjennom byen). • Restriktiv parkeringspolitikk, redusert tilgjengelighet • Økt p-avgift og høyere bøtenivå, til det gir en betydelig avvisningseffekt • Bilfri bykjerne Belønningsmidler: 370 mill. over 4 år.

9 Konsekvenser • Lengre køer, forplantning av kø i sideveier • Mer forurensing • Endret kjøremønster • Kjøring i tettbygd strøk, forbi skoler og barnehager • Stresset kjøremønster • Flere farlige situasjoner • Mindre bruk av sentrum • Økt bruk av bilbaserte kjøpesenter

10 Konsekvens Adresseavisen august 2010

11

12

13

14

15 Bransjer: % endring Tekstil ,02 % Sko ,71 % Gaver/utstyr ,46 % Gull/sølv/ur ,47 % Sport ,03 % Vesker/reiseeff ,72 % Bok & papir ,04 % Parfymeri/hudpleie ,18 % Kafe & restaurant ,77 % Diverse ,87 % Totalt ,08 % AKKUMULERT OMSETNING PR. 31. JULI 2010 Kilde: Midtbyens omsetningsbarometer 2010

16

17

18

19

20 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2010 Gjennomført i mai 2010 av Norfakta Markedsanalyse AS OPPDRAGSGIVER:

21 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2010 METODE  Målgruppe: Personer som skal ut av Midtbyen med buss  Tidspunkt: Kl mandag – lørdag  Antall intervju: Det ble totalt gjennomført 603 intervju etter følgende intervjuplan hvor respondentene ble plukket som hver 4. fra startpunkt: TidspunktHverdagerLørdagTotalt Kl Kl Kl Totalt

22 PARKERINGSUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2008 Leuthenhaven P- hus Sentralbadet P-husKongensgt. v/Brunhjørnet Kjøpmannsgata Fjordgata mot Kjøpmannsgt. Fjordgata mot Ravnkloa

23 BUSSBRUKERSUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2008 GJØREMÅL I MIDTBYEN

24 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2008 Viktigste gjøremål i Midtbyen Annet-andelen for bussbrukerne er bussbytte som utgjør en tredjedel av de spurte. Varehandel som viktigste gjøremål utgjør noe over 10 prosent, mens jobb og skole utgjør en tredjedel av de spurte som viktigste gjøremål for besøket i Midtbyen.

25 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2010 OMSETNINGSVERDI UNDER OPPHOLDET I MIDTBYEN

26 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2010 Gjennomsnittlig beløp brukt på ulike typer forbruk (blant de som har brukt penger på disse elementene)

27 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2010 Gjennomsnittlig totalbeløp brukt – bosted, blant alle spurte

28 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2010 Gjennomsnittlig beløp brukt på ulike typer forbruk blant alle spurte

29 BUSSBRUKERUNDERSØKELSE MIDTBYEN 2010 Beregning av omsetning på parkeringsplassene VS bussbruker Varehandel, park. Varehandel, buss Kafe, park. Kafe, buss Tj.ytende, park. Tj.ytende, buss Kultur, park. Kultur, buss Annet, park. Annet, buss Per dag 6,6 ’’4,9’’225’354’1,5’’1,3’’105’8,9’915’47,2’ Per uke 39,5’’29,6’’1,4’’2,1’’9,0’’7,8’’630’53’5,5’’283,2’ Per år2.054,5’’1.537’’70,2’’110,4’’463,3’’414,2’’32,8’’2,8’’285,5’ ’ 14,7’’

30

31 Vi har mange oppgaver å samarbeide om Både norske og utenlandske erfaringer viser at det må være et samarbeid mellom kommune, gårdeier, handel og øvrig næringsliv om noen hovedoppgaver: » Opprusting av gater, torg og plasser. » Forbedring av varetilbud, kulturell og kommersiell service. » Vedlikehold av eiendommer og offentlig miljø, inklusive tiltak som forebygger hærverk og kriminalitet. » Markedsføring av sentrum. » Felles forståelse for utfordringer og virkemidler når det gjelder sentrums rammebetingelser.

32 En levende by!

33 Salgs- og besøksavslutning


Laste ned ppt "Drepes sentrum i jakten på belønningsmidler? Jarle Pettersen Samarbeidsgruppen Midtby’n Sentrumskonferansen 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google