Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flerkulturell formidling på Union Scene, Drammen nne kvartett Så r vi i gang……

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flerkulturell formidling på Union Scene, Drammen nne kvartett Så r vi i gang……"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flerkulturell formidling på Union Scene, Drammen nne kvartett Så r vi i gang……

2 Drammen, Norge •60.000 innbyggere •40 km fra Oslo •Ca 20% Minoritets- bakgrunn •Kolding •Ørebro •Lappenranta

3 Ordf ø rer Tore Opdal Hansen: ” Det flerkulturelle Drammen – hvordan m ø ter vi utfordringen ” Grunnlag for bevisste valg for mangfoldige Drammen i 2017

4 Minoritetsbefolkningen vil vokse Prognose fra SSB: 25 % av befolkningen i Drammen i 2018 har innvandrerbakgrunn

5 Fra S æ romsorg til byens fortrinn Ordf ø rer Tore Opdal Hansen: ” N å r andelen minoritetsinnbyggere er 17% og gradvis ø ker til 25% i 2018, m å vi tenke annerledes. Hele bysamfunnet og kommuneorganisasjonen m å ta inn over seg at vi er – og vil forbli - en mangfoldig by og preges av det. Sp ø rsm å let er ikke om vi skal v æ re en mangfoldig by eller ikke – men hvordan vi skal v æ re det. ”

6 10 st ø rste innvandrergrupper

7 – OU-prosess – En virksomhet, men tre enheter – Nyopprettet kultursjefstilling! – Kvinnekvartett Så er vi i gang…… Union Scene - Bakgrunn Vedtak i Drammen Bystyre om etablering av Internasjonalt Kultursenter i 2000 Status som Regionalt Kulturbygg (feb 2004) Vedtak i Stortinget ” Flertallet ønsker at Internasjonalt Kultursenter i Drammen utvikles til et kompetansesenter for flerkulturell formidling med formål å gi innvandrere i Norge de beste muligheter til å ta del i, eksponere og utvikle kunst- og kulturuttrykk fra sine kulturer, samt gi nordmenn de beste muligheter til å bli kjent med og verdsette de verdier som ligger i kunst- og kulturuttrykk fra andre kulturer.” Offisiell åpning 23.9.05

8 Status Union Scene huser 13 forskjellige virksomheter på mer enn 8000 m2 Brageteatret, Nedre Buskerud Teaterverksted, Drammen B/U Teater, Buskerud Musikkråd, Drammen Minoritetsråd, Drammen Kulturskole, Union Rock, Masala, Buskerud Innvandrerråd, Matendo, Kunstnersenteret i Buskerud, G 60 - Ungdomskulturhus, Kulturinkubator

9 Ny Hovedscene/Klubbscene med galleri • Kapasitet 1390 • Galleri • Fullt utstyrt scene • Klubbscene • Hovedscene • Norgesnettet

10 Nye Fellesarealer • Himmelrommet = ”Hjertet i Huset” • Kafe - servering • Arrangement • Barnearrangement • Heis for utstyr, HC

11 2 Multisaler, 2 teatersaler, 1 Blackbox • Øving, kurs, workshops: –Dans, Kor, Orkester, Kulturskole, Megaband, Storband, Viseklubb • Preproduksjoner • Framføring, arr. • Alle genre

12 Ungdomskulturhus – G60 • Egen Scene (250 ) • Øving, produksjon. –Dans –Kurs –Konsert • Framføring, arr. • Alle uttrykk

13 Øverom for Band • 13 rom –Fullt utstyrt –6 rom for ungdom –6 rom for semiproff/proff –1 rom for ensembler • Opptaksmuligheter • Kurs, workshops • Samarbeide på tvers

14 Næringsarealer • 10 firmaer/ arbeidsplasser • Kulturnæring, musikkbransje –Booking –Management –Plateselskap, etc • Inkubator, • Mangfoldsaktører

15 FOKUS Kompetanse Mangfold: Fokusområder Barn og unge •Publikum bygges fra ung alder •Opplæring – Hele næringskjeden ”Voksne” – Mangfold, bredde •Nye grupper •Inkludering •Åpen arena Overordnet planlegging •Langsiktig perspektiv •Kommuneplan m.m. •Kompetanseutvikling

16 Barn og unge Undervisning; Kulturskolen/ Union Scene –Indisk musikk –Latin- amerikansk musikk –Sirkus –Nye tilbud i arabisk og tyrkisk musikk, dans

17 Barn og unge Musikk-undervisning i grunnskolen/ ”Inn i Rytmikken” Verdensmusikk/dans til alle (jfr Århus WMC) –2 skoler pr semester –17 uker –Avslutnings- forestilling, Union scene DKS i Drammen– egne produksjoner

18 Barn og unge Programmering ”Union Scene for barn” –Hver lørdag –Alle aktører på Union Scene –Mangfolds- perspektiv –Konsert/ forestilling + aktivitet –Direkte kontakt ”nye grupper”

19 ”Voksne” – Mangfold Union World –Multikulti (norskbaserte grupper –Første onsdag i måneden –Samarbeid m/ Samspill/Innvik –Trad.markeds- føring + direkte ”innsalg ” –Store konserter (Los Van Van, Cheikh Lo, Juan Luis Guerra m.fl)

20 ”Voksne” – nye grupper Kurs –Tango –Salsa –Afrodans –Trommer –Magedans –m.m. Produksjon –Øverom –Studio –A.I.R m.m

21 ”Voksne” – Nye publikummere Introduksjons-senteret –Introkort –Produksjoner Innvandrer-foreninger –Møter –Arrangement Utstillinger –Samarbeid m/ IKM, DSV, Folkemuseet, Innvandrer- miljøer, o.a.

22 ”Voksne” Åpent Hus –Kurs –Seminarer –Lag/foreninger –Lokalt kulturliv –Næringsliv –Offentlige aktører Kompetanse –Forskning-/ fagmiljøer (NMH, DSV, Høyskolemiljøet på Papirbredden, nordiske nettverk)

23 Nye tiltak Artist in Residence –Leilighet og studio klart fra 2008 Internasjonale nettverk –EU-program –Faglige nettverk Drammen Åpen By –Internasjonal Kulturfestival –Nov 09 BransjeExpo (Musikk, Litt. Kunst..)

24 Union Scene – kompetansesenter for flerkulturell formidling www.unionscene.no


Laste ned ppt "Flerkulturell formidling på Union Scene, Drammen nne kvartett Så r vi i gang……"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google