Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL!"— Utskrift av presentasjonen:

1 VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL!
EINEKAVANE AS VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL!

2 FØREMÅL VI ER MASFJORDEN KOMMUNE SITT FREMSTE ORGAN FOR : – ARBEIDSTRENING -AKTIVISERING – HABILITERING /REHABILITERING – ATTFØRING VERKSEMDA ER LOKALISERT PÅ MATRE I MASFJORDEN – HALVANNAN TIME NORD FOR BERGEN, LANGS E-39.- Kanskje ein også skal plassera Einekavane i høve til Knarvik / og evt.Sognefjorden ? Dvs. 20 min.frå Oppedal/ Sognefjorden. ? Sløvåg ? EVT. Kutta nr.3 –mellom fjella, og få med sentralt plassert for våre brukarar på nr.2 ? Støttar deg. LO VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

3 MELLOM FJELLA EINEKAVANE ER SENTRALT PLASSERT FOR VÅRE ARBEIDSTAKARA OG BRUKARANE VÅRE. Bruka eit anna bilde ? Fugleperspektiv bilde av Matre gjev kanskje eit VEL dramatisk og ensomt og isolert inntrykk av staden.Kva med noke som viser nærleiken til E-39 ? Her har eg retta til BRUKARANE VÅRE. VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

4 OM OSS EINEKAVANE AS ER 100% EIGD AV MASFJORDEN KOMMUNE. VI ER TILTAKSARRANGØR FOR NAV SENTERET HAR: - 8 VTA-PLASSAR - 7 PLASSAR MED DAGTILBOD - VI HAR ALLTID ARBEIDSPRAKSISPLASSAR. - VI HAR 7 FLINKE OG MOTIVERTE TILSETTE. Tiltaksarrangør for NAV først eller sist ? Det bør vel vere først, sidan det er overbygginga. LO Kva kommune personar på dagtilbodet er frå til eikvar tid , vil vel variera. Masfj./Modalen syner stoda i dag, og vert kanskje nemt muntleg ? Disponible ut. VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

5 ORGANISASJON GENERALFORSAMLING STYRE DAGLEG LEIAR
ARBEIDSLEIAR UTEGRUPPA ARBEIDSLEIAR INNEGRUPPA ARBEIDSLEIAR VASKERI - HÅNDVERKAR/FAGARBEIDAR - ASSISTENT AKTIVITØR VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

6 UTEGRUPPA UTEGRUPPA ER EIN ALLSIDIG TILBYDAR AV TENESTER TIL LOKALT NÆRINGSLIV, OFFENTLEGE VERKSEMDER OG PRIVATE. Eg foreslår at vi tek vekk ”i Einekavane” etter utegruppa og innegruppa – det er jo trass alt Einekavane alt handlar om.. LO VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

7 UTEGRUPPA – SNØRYDDING OG STRØING – VEDLIKEHALD BUSSKUR E-39
– VEDLIKEHALD RASTEPLASSAR E-39 – VINTERLAGRING RASTEBORD – OPPSYN TOALETTANLEGG E-39 – SIKTRYDDING E-39 VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

8 UTEGRUPPA – VED / STRØPRODUKSJON – VEDLIKEHALDSOPPDRAG
– DRIFT AV SYMJEANLEGG – TEKNISKE TENESTER Endra rekkefølgja ? Foreslår 1.Vedlikeh., 2.tekniske tenester, 3.vedprod, 4.drift av symjeanlegg VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

9 INNEGRUPPA INNEGRUPPA ER EIN AKTIV LEVERANDØR AV VARER OG TENESTER TIL PRIVATPERSONAR, OFFENTLEGE VERKSEMDER OG LOKALT NÆRINGSLIV. VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

10 INNEGRUPPA KJØKKENAVDELINGA DRIV PRODUKSJON AV BRØD, SNITTAR, KAKER OG MIDDAG. KAFÈ EIN GONG I MÅNADEN. MATSERVERING TIL BUSSTURISTAR. UTLEIGE AV MØTEROM/SELSKAPSLOKALE. HUSFLID OG HANDARBEID. Lagt til brød, kutta tilbod VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

11 VASKERI TENESTER TIL : LOKALT NÆRINGSLIV, OFFENTLEGE VERKSEMDER
PRIVATE. – UTLEIGE AV MATTER – UTLEIGE AV SENGETØY Stor kapasitet bør vera først eller sist – støttast - LO VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

12 VASKERI GOD KAPASITET I LYSE OG TRIVELIGE LOKALER.
REPERASJON AV KLEDE/TEKSTILER. Eg hadde skrive: DETTE KAN VERE BÅDE PÅ KORT OG LANG SIKT. Men det er flisespikkeri og bagateller.. LO VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

13 MANGFALD PÅ EINEKAVANE ER KVARDAGANE FYLT AV MANGFALD VI ER SMÅ OG VI ER AKTIVE ! VI ER EIT EINESTÅANDE TILTAK FOR ARBEIDSTAKARA, BRUKARAR OG FOR LOKALMILJØET. For våre brukarar, vår målgruppe….., ikkje berre tiltak i lokalmiljøet….??? Her burde vi hatt: Einekavane er eit eineståande tiltak for brukarane våre og for lokalmiljøet. LO VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL! EINEKAVANE AS VEKST

14 VI KAN, VI VIL- OG VI FÅR DET TIL !
Einekavane AS 5984 Matredal Foreslår å endra rekkefølga ”arka” til : 1,2,(3) ?,6,7,5,8,9,10,11,12,13,4.14. Enig i den rekkefølgja. Som eg sa på møtet så vil eg har med nettadressa på alle arka – gjerne i botnteksten. LO. Foreslår att motto vert brukt til slutt, og at einekavane A/S får ei større skrift Elles er mottoet noko som har vore i bruk lenge, eller er det ”nytt” no, viss det siste , så vil eg foreslå at OG går ut. VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL!


Laste ned ppt "VI KAN, VI VIL – OG VI FÅR DET TIL!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google