Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14. Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14. Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ventelistetall Brukerutvalget

2 Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter som er gitt helsehjelp: 0 (Målt med tall fra Norsk Pasientregister) •Alltid en del av statusrapport til styret + egen styresak nå 27/3 (10-14)

3 Hva er klinikkene opptatt av? •Ventetid blant de som fortsatt venter •Fristbrudd blant de som fortsatt venter •Pasienter i forløp (oppfølging av pasienter som har startet behandlingen) (i tillegg til de nyhenviste)

4

5

6 Lenke til NPRs ventelistekube •http://helsedirektoratet.no/kvalitet- planlegging/norsk-pasientregister- npr/rhf/Sider/default.aspxhttp://helsedirektoratet.no/kvalitet- planlegging/norsk-pasientregister- npr/rhf/Sider/default.aspx •Lenke til oppsett definert for St. Olav bin/ppdscgi.exe?BZ=1AAABf2eH8W8ABEwU6VFChhEjb_SUYVPCCA44ac6UbRaMNiWK1HBThgxbvdkp44Zu~aSZ2wadMGzYm BASpUcZGDBIxOyDEbMNEiRI9tXsruu~udeCWU3NLJFaWThSI9H0ZmzKNkIOmbR9JWDkCNr0VIHbjDRvyLqDkDJowrg9Nzdn5p 6p9nQ4OLtmwOwrE7Mvp95i6k2srGR6XRtSz7H1vidEzuh5QmUMzPaa5H03FLmNU_S2ZYdopbc1JkeOHDgPbozM9Z5fDBgzauS IqQ1kqqtxh5heZqwy9ZN2B~wD

7 Men månedlige tall fra NPR er ikke nok… •Ventelistekube og forløpskube i PAS –For å følge løpende drift –Oppdateres ukentlig (natt til mandag, noen i tillegg også natt til torsdag) –Tall per klinikk, avdeling, seksjon (åpent) og per pasient (adgangsstyrt)

8 Pasienter i forløp ved St. Olav •Antall Nyhenviste (status=1): ca •Antall i forløp: ca (Avgrenser i forløpskuben 3 mnd fram i tid: ~ aktive ventelister med status=2)

9 Hva inneholder kubene med tall rett fra PAS? •Ventelistekuben (pasienter med status 1 - nyhenviste) –Inngangsbilde •Åpen rapportdel •Rettighetspasienter •Behovspasienter •Andre rapporter (bl.a. ventende over 200 dg) Forløpskube (for pasienter med status 2 – i forløp) –Inngangsbilde •Henvisninger til vurdering •Arbeidsliste forløp •Kontroll og opprydding •Grunnlagsdata forløp

10 Start helsehjelp MottakVurderingKoordinering SEKRETÆR •Registrere i PAS •omsorgsperiode F •K.type V •Ikke angi helsehjelp •Mottatt dato LEGE •Vurdere henvisning innen 30 dager •Rettighetsvurdering •Evt. frist og intern hast •NB! Egne prosedyrer for bl.a. BUP og kreft SEKRETÆR •Registrere vurdering i PAS •Planlegge helsehjelp innen angitt frist/intern hast SEKRETÆR •Besøksregistrering •Når helsehjelp er igangsatt •Registrere VENT SLUTT-dato Hei og god dag, jeg heter Doris

11 Inngangsbilde på ventelistenettverket

12 Inngangsbilde forløpskuben

13 Status fristbrudd (Ventende, fra PAS 24/3) Antall fristbrudd blant ventende, PAS AvdelingTotalt ANEST14 ØYE11 KIR11 MED9 BARN8 NKIR8 ORKPSY4 NEVR4 REVMA2 NIDAR2 FYSM2 MEDOR2 ØNH1 ORT1 Totalsum79

14 Avdelingene som har nyhenviste som har ventet over 1 år Antall nyhenviste ventet over 1 år AVD NEVR ORT 8782 MED 5545 HUD 3543 HJMED2426 ØNH 2224 RØROS1819 ØYE 910 KIR 116 MEDOR 2 REVMA21 FYSM 11 RTMG 11 GYN 21 Totalsum511486


Laste ned ppt "Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14. Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google