Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ventelistetall Brukerutvalget

2 Styringskrav Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager Antall fristbrudd blant pasienter som er gitt helsehjelp: 0 (Målt med tall fra Norsk Pasientregister) Alltid en del av statusrapport til styret + egen styresak nå 27/3 (10-14)

3 Hva er klinikkene opptatt av?
Ventetid blant de som fortsatt venter Fristbrudd blant de som fortsatt venter Pasienter i forløp (oppfølging av pasienter som har startet behandlingen) (i tillegg til de nyhenviste)

4

5

6 Lenke til NPRs ventelistekube
Lenke til oppsett definert for St. Olav

7 Men månedlige tall fra NPR er ikke nok…
Ventelistekube og forløpskube i PAS For å følge løpende drift Oppdateres ukentlig (natt til mandag, noen i tillegg også natt til torsdag) Tall per klinikk, avdeling, seksjon (åpent) og per pasient (adgangsstyrt)

8 Pasienter i forløp ved St. Olav
Antall Nyhenviste (status=1): ca Antall i forløp: ca (Avgrenser i forløpskuben 3 mnd fram i tid: ~ aktive ventelister med status=2)

9 Hva inneholder kubene med tall rett fra PAS?
Ventelistekuben (pasienter med status 1 - nyhenviste) Inngangsbilde Åpen rapportdel Rettighetspasienter Behovspasienter Andre rapporter (bl.a. ventende over 200 dg) Forløpskube (for pasienter med status 2 – i forløp) Henvisninger til vurdering Arbeidsliste forløp Kontroll og opprydding Grunnlagsdata forløp Inngangsbilde Åpen rapportdel Fristbrudd siste 11 uker Ventende og ventetid Ledelsesinformasjon/ historikk/ utvikling Rettighetspasienter Hovedrapport Bruker pålogget Tilgang Inngang til 4 rapporter Fristbrudd Vise merking og kopiering av PID over i PAS Planlagte fristbrudd Rett uten planlagt dato Rett med planlagt dato før frist Behovspasienter Pasienter med passert intern hast og uten planlagt dato Pasienter med passert planlagt inndato Pasienter uten planlagt dato Andre rapporter Henvisninger til vurdering Pasienter som har ventet mer enn 200 dager (NB! Feil i datagrunnlag gir feil resultat enn så lenge. Oversikt over ventende pasienter som verken har fått dato for intern hast, planlagt inndato eller frist for helsehjelp. Omfatter både behovs- og rettighetspasienter Grunnlagsdata Tips og triks: Eksport av data til excel Sette inn autofilter Filter (Vis/ skjul filter, Rekkefølge på filter, trykk view rapport, velg riktig filter) Zoom ctrl c + ctrl v

10 Mottak Vurdering Koordinering Hei og god dag, jeg heter Doris SEKRETÆR
Registrere i PAS omsorgsperiode F K.type V Ikke angi helsehjelp Mottatt dato SEKRETÆR Registrere vurdering i PAS Planlegge helsehjelp innen angitt frist/intern hast Mottak Vurdering Koordinering Start helsehjelp LEGE Vurdere henvisning innen 30 dager Rettighetsvurdering Evt. frist og intern hast NB! Egne prosedyrer for bl.a. BUP og kreft Hei og god dag, jeg heter Doris SEKRETÆR Besøksregistrering Når helsehjelp er igangsatt Registrere VENT SLUTT-dato

11 Inngangsbilde på ventelistenettverket

12 Inngangsbilde forløpskuben

13 Status fristbrudd (Ventende, fra PAS 24/3)
Antall fristbrudd blant ventende, PAS Avdeling Totalt ANEST 14 ØYE 11 KIR MED 9 BARN 8 NKIR ORKPSY 4 NEVR REVMA 2 NIDAR FYSM MEDOR ØNH 1 ORT Totalsum 79

14 Avdelingene som har nyhenviste som har ventet over 1 år
Antall nyhenviste ventet over 1 år AVD NEVR  244 225 ORT   87 82 MED   55 45 HUD   35 43 HJMED 24 26 ØNH   22 RØROS 18 19 ØYE   9 10 KIR   11 6 MEDOR 2 REVMA 1 FYSM  RTMG  GYN   Totalsum 511 486


Laste ned ppt "Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google