Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14. Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14. Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14

2 Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter som er gitt helsehjelp: 0 (Målt med tall fra Norsk Pasientregister) •Alltid en del av statusrapport til styret + egen styresak nå 27/3 (10-14)

3 Hva er klinikkene opptatt av? •Ventetid blant de som fortsatt venter •Fristbrudd blant de som fortsatt venter •Pasienter i forløp (oppfølging av pasienter som har startet behandlingen) (i tillegg til de nyhenviste)

4

5

6 Lenke til NPRs ventelistekube •http://helsedirektoratet.no/kvalitet- planlegging/norsk-pasientregister- npr/rhf/Sider/default.aspxhttp://helsedirektoratet.no/kvalitet- planlegging/norsk-pasientregister- npr/rhf/Sider/default.aspx •Lenke til oppsett definert for St. Olav http://cognos.shdir.no/cognos/cgi- bin/ppdscgi.exe?BZ=1AAABf2eH8W8ABEwU6VFChhEjb_SUYVPCCA44ac6UbRaMNiWK1HBThgxbvdkp44Zu~aSZ2wadMGzYm BASpUcZGDBIxOyDEbMNEiRI9tXsruu~udeCWU3NLJFaWThSI9H0ZmzKNkIOmbR9JWDkCNr0VIHbjDRvyLqDkDJowrg9Nzdn5p 6p9nQ4OLtmwOwrE7Mvp95i6k2srGR6XRtSz7H1vidEzuh5QmUMzPaa5H03FLmNU_S2ZYdopbc1JkeOHDgPbozM9Z5fDBgzauS IqQ1kqqtxh5heZqwy9ZN2B~wD

7 Men månedlige tall fra NPR er ikke nok… •Ventelistekube og forløpskube i PAS –For å følge løpende drift –Oppdateres ukentlig (natt til mandag, noen i tillegg også natt til torsdag) –Tall per klinikk, avdeling, seksjon (åpent) og per pasient (adgangsstyrt)

8 Pasienter i forløp ved St. Olav •Antall Nyhenviste (status=1): ca 15 000 •Antall i forløp: ca 100 000 (Avgrenser i forløpskuben 3 mnd fram i tid: ~50 000 aktive ventelister med status=2)

9 Hva inneholder kubene med tall rett fra PAS? •Ventelistekuben (pasienter med status 1 - nyhenviste) –Inngangsbilde •Åpen rapportdel •Rettighetspasienter •Behovspasienter •Andre rapporter (bl.a. ventende over 200 dg) Forløpskube (for pasienter med status 2 – i forløp) –Inngangsbilde •Henvisninger til vurdering •Arbeidsliste forløp •Kontroll og opprydding •Grunnlagsdata forløp

10 Start helsehjelp MottakVurderingKoordinering SEKRETÆR •Registrere i PAS •omsorgsperiode F •K.type V •Ikke angi helsehjelp •Mottatt dato LEGE •Vurdere henvisning innen 30 dager •Rettighetsvurdering •Evt. frist og intern hast •NB! Egne prosedyrer for bl.a. BUP og kreft SEKRETÆR •Registrere vurdering i PAS •Planlegge helsehjelp innen angitt frist/intern hast SEKRETÆR •Besøksregistrering •Når helsehjelp er igangsatt •Registrere VENT SLUTT-dato Hei og god dag, jeg heter Doris

11 Inngangsbilde på ventelistenettverket

12 Inngangsbilde forløpskuben

13 Status fristbrudd (Ventende, fra PAS 24/3) Antall fristbrudd blant ventende, PAS 24.3.14 AvdelingTotalt ANEST14 ØYE11 KIR11 MED9 BARN8 NKIR8 ORKPSY4 NEVR4 REVMA2 NIDAR2 FYSM2 MEDOR2 ØNH1 ORT1 Totalsum79

14 Avdelingene som har nyhenviste som har ventet over 1 år Antall nyhenviste ventet over 1 år AVD17.03.201424.03.2014 NEVR 244225 ORT 8782 MED 5545 HUD 3543 HJMED2426 ØNH 2224 RØROS1819 ØYE 910 KIR 116 MEDOR 2 REVMA21 FYSM 11 RTMG 11 GYN 21 Totalsum511486


Laste ned ppt "Ventelistetall Brukerutvalget 25.03.14. Styringskrav •Gjennomsnittlig ventetid pasienter som er gitt helsehjelp: < 65 dager •Antall fristbrudd blant pasienter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google