Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En autentisk Holocaustfortelling?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En autentisk Holocaustfortelling?"— Utskrift av presentasjonen:

1 En autentisk Holocaustfortelling?
MAUS En autentisk Holocaustfortelling? Stine Cecilie Øverås v/HL-senteret 31/10-13

2 Maus: Et verk av en overlever
En (selv)biografisk grafisk roman som visuelt fremstiller mennesker som dyr Auschwitzoverleveren Vladek Spiegelman Todelt: 1986 og 1991 En historie av og om minne (av fortiden) -Tredelingen av fortelling og tid - Kolliderende/smeltende tid - Retten til å fortelle - Autentisitet - Dyreanalogien/metaforen

3 ”The past is never dead. It´s not even the past”
William Faulkner, 1950 Fortid og nåtid er for evig linket sammen 1: Fortiden dør aldri fordi vi (nåtiden) er uungåelig resultatet av fortiden. Vi bærer med oss fortiden. Fortiden gir ikke slipp. 2: Fortiden dør aldri ut fordi mennesker hele tiden omformulerer historie i lys av nåtiden. Maus bekrefter hva Faulkner skrev for 50 år siden Fryktelig autentisk holocaustnarrativ: viser hvordan nåtid og fortid er knyttet sammen hos begge hovedpersonene Et narrativ som viser flere sider av grusomhetene enn det som ofte har vært fokuset i Holocaustlitteratur

4 Kjernepoeng Fortiden formes i lys av nåtiden
Nåtiden er, uunngåelig, resultatet av fortiden En fortelling av minne En fortelling om minne

5 Tredeling Formatet (to spor) gir mulighet for å ha mange forskjellige narrative nivåer tilstede samtidig Én side: mange nivåer (kommunikasjon mellom rammene) Tredelt i tid Tredelt i narrative linjer/nivåer -Indre: Vladek -Ytre: Møtepunktet -Meta: Presentasjon Nivåene kollidere, smelter og glir

6 Et krevende og givende format
To spor - Verbalt vs. visuelt - Der ord ikke er nok: visualisering av traume Ikke-linjær lesning (back- and- forth reading) Verbalt: Beskrivelser av mennesker og natur Emosjonelle/psykologiske traumer og minner Lukter, følelser -Hvordan det fortelles- hvordan det tolkes - Fordelen: Billedlig, metaforer

7 Indre: Grunnhistorien
Kampen om overlevelse Følger Vladek fra førkrigstiden i Polen til etterkrigstiden i USA Beskrivelser som legger grunnlaget for boken: hovedminnet

8 Ytre: Møtepunktet Nåtid, hvor historien nedtegnes
Viser forholdet mellom to generasjoner, to tolkninger, hvordan (personlig) historie blir overlevert

9 Meta: Representasjon Instant now (øyeblikkelig nå?)
Den vanskelig presentasjonen/represen tasjonen To eksempler: Fremstilling av Françoise & skyldfølelse

10 Tid Fortid og nåtid er stadig presentert sammen. De er flettet sammen verbalt, visuelt, og verbalt-visuelt. Nåtid og fortid kolliderer og kollapser inn i hverandre.

11 Kolliderende tid Ufattelige tragiske hendelsene følger Vladek, og sønnen, inn i nåtiden

12 Nåtid, fortid og Vladek Snur seg og inn i fortiden
Vladek starter ved å snu seg i nåtid, presens, men ender opp med å fullføre sirkelen i fortiden. Hvor dypt et slikt traume sitter. Det er ikke lenger kun en demonstrasjon av hva som har vært, men hva som sitter igjen i Vladek sin kropp, hans kroppslige minne. Dr. Mengele

13 NÅTID, FORTID OG ART Fortiden henger over både far og sønn. Som den formet faren, formen den nå også sønnens oppvekst.

14 Retten til å fortelle ”Historia til ein overlevande”- hvem er den overlevende? Hvem sin historie? ”Far min blør historie/My Father Bleeds History” ”og her to vanskene mine til/Here my Troubles Began” Traume på tvers av generasjoner. Fra øyenvitne til postminne og postgenerasjon. Allerede ved første side starter forvirringen om hvem denne narrativen handler om..

15 Fange på helvetesplaneten - Art sin historie
Et mørkt kapittel (4 sider) Fortiden tvinger moren (Anja) til selvmord i 1968 Langtidskonsekvenser hos mor, far og sønn I stripet drakt Hvorfor ”en overlevedes fortelling” dreier seg om så mye mer enn kun Vladek- en hel families kamp om overlevelse En fange av sine foreldres opplevelser: Akkurat skrevet ut fra et psykiatrisk sykehus En viktig fortelling

16 En autentisk Holocaustfortelling?
Historie er alltid, til en viss grad, en subjektivt forståelse av fortiden To fortellere- to fortellinger: Belysning av diskrepansen Vladek: Øyevitne (emosjonell autentisitet) Art: Intervjuer (faktasjekker) Tre eksempler

17 1: They didn´t wear watches in watches
ekse THEY DIDN’T WEAR WATCHES IN AUSCHWITZ

18 2: Konkurrerende tolkninger:
Eksempelet med orkesteret Konkurrerende tolkninger Tillater to tolkninger av historien

19 3: Minnet er subjektivt Hukommelse og minne er en subjektiv belysning av fortiden Ubevisst glemme detaljer Bevisst glemme detaljer

20 En dristig analogi ”Jødane er tvillaust ein rase, men dei er ikkje menneskelege” - Adolf Hitler

21 Katt og mus Orwelliansk Jøder: Mus Nazister: Katter Amerikanere: Hunder Polakker: Griser Tvinger leseren til å ta del i den absurde inndelingen av forskjellige menneskeraser, der jøder ofte ble fremstilt som skadedyr (rotter og mus). Dyrene har egenskapene man tradisjonelt forbinder med dem: stereotypier Ibakt et viktig politisk og ideologisk budskap- dog aldri nevnt i fortellingen

22 Kritikk ”Spiegelman plays directly into [Nazism´s] racist vision…” og at bruken av metaforen ”threatens to erode [the story´s] moral underpinning´s” - Robert C. Harvey Intellektuell satire Metaforen støtter ikke Hitler sin forståelse av menneskeraser, men heller latteligjør absurditeten av en slik inndeling. Metaforen ikke er vanntett Vi ser masken, ser at terapeuten (som er en mus) har katt som kjæledyr, katt og mus få barn sammen

23 Maus i undervisning Historie: - Maus er en tegneserie - Maus viser vanskeligheten med kildekritikk og øyenvitner - Maus viser hvordan historie og minne er en subjektive oppfatninger av fortiden - Maus viser et større spekter av de sanne konsekvensene av Holocaust (post- generasjonen). - Er det i det hele tatt mulig med en objektiv presentasjon av historien? - Katt/mus-metaforen kan brukes til å vise absurditeten i nazismens ideologi. Norsk: Analyse av struktur og innhold - Maus visualiserer godt forskjellige nivåene en tekst kan inneha (rammefortelling, metafortelling) - Maus demonstrerer og visualiserer kampen om narrativ makt på en måte verbal tekst ikke makter. Maus er en utrolig rik og sjelsettende bok som garantert vil engasjere elevene!


Laste ned ppt "En autentisk Holocaustfortelling?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google