Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAUS. Maus: Et verk av en overleverMaus: Et verk av en overlever  En (selv)biografisk grafisk roman som visuelt fremstiller mennesker som dyr  Auschwitzoverleveren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAUS. Maus: Et verk av en overleverMaus: Et verk av en overlever  En (selv)biografisk grafisk roman som visuelt fremstiller mennesker som dyr  Auschwitzoverleveren."— Utskrift av presentasjonen:

1 MAUS

2 Maus: Et verk av en overleverMaus: Et verk av en overlever  En (selv)biografisk grafisk roman som visuelt fremstiller mennesker som dyr  Auschwitzoverleveren Vladek Spiegelman  Todelt: 1986 og 1991  En historie av og om minne (av fortiden)  -Tredelingen av fortelling og tid - Kolliderende/smeltende tid - Retten til å fortelle - Autentisitet - Dyreanalogien/metaforen

3 ”The past is never dead. It´s not even the past” -William Faulkner, 1950

4 Kjernepoeng  Fortiden formes i lys av nåtiden  Nåtiden er, uunngåelig, resultatet av fortiden  En fortelling av minne  En fortelling om minne

5 Tredeling  Formatet (to spor) gir mulighet for å ha mange forskjellige narrative nivåer tilstede samtidig  Én side: mange nivåer (kommunikasjon mellom rammene)  Tredelt i tid  Tredelt i narrative linjer/nivåer -Indre: Vladek -Ytre: Møtepunktet -Meta: Presentasjon  Nivåene kollidere, smelter og glir

6 Et krevende og givende format  To spor - Verbalt vs. visuelt - Der ord ikke er nok: visualisering av traume  Ikke-linjær lesning (back- and- forth reading)

7 Indre: GrunnhistorienIndre: Grunnhistorien  Kampen om overlevelse  Følger Vladek fra førkrigstiden i Polen til etterkrigstiden i USA  Beskrivelser som legger grunnlaget for boken: hovedminnet

8 Ytre: MøtepunktetYtre: Møtepunktet  Nåtid, hvor historien nedtegnes  Viser forholdet mellom to generasjoner, to tolkninger, hvordan (personlig) historie blir overlevert

9 Meta: RepresentasjonMeta: Representasjon  Instant now (øyeblikkelig nå?)  Den vanskelig presentasjonen/represen tasjonen  To eksempler: Fremstilling av Françoise & skyldfølelse

10 Tid  Fortid og nåtid er stadig presentert sammen. De er flettet sammen verbalt, visuelt, og verbalt-visuelt.  Nåtid og fortid kolliderer og kollapser inn i hverandre.

11 Kolliderende tidKolliderende tid

12 Nåtid, fortid og VladekNåtid, fortid og Vladek  Snur seg og inn i fortiden

13

14 Retten til å fortelleRetten til å fortelle  ”Historia til ein overlevande”- hvem er den overlevende? Hvem sin historie?  ”Far min blør historie/My Father Bleeds History” ”og her to vanskene mine til/Here my Troubles Began”  Traume på tvers av generasjoner. Fra øyenvitne til postminne og postgenerasjon.

15 Fange på helvetesplaneten - Art sin historie  Et mørkt kapittel (4 sider)  Fortiden tvinger moren (Anja) til selvmord i 1968  Langtidskonsekvenser hos mor, far og sønn  I stripet drakt

16 En autentisk Holocaustfortelling?  Historie er alltid, til en viss grad, en subjektivt forståelse av fortiden  To fortellere- to fortellinger: Belysning av diskrepansen  Vladek: Øyevitne (emosjonell autentisitet)  Art: Intervjuer (faktasjekker)  Tre eksempler

17 1: They didn´t wear watches in watches  ekse

18 2: Konkurrerende tolkninger:  Eksempelet med orkesteret

19 3: Minnet er subjektivt3: Minnet er subjektivt  Hukommelse og minne er en subjektiv belysning av fortiden  Ubevisst glemme detaljer  Bevisst glemme detaljer

20 En dristig analogiEn dristig analogi ”Jødane er tvillaust ein rase, men dei er ikkje menneskelege” - Adolf Hitler

21 Katt og musKatt og mus  Orwelliansk Jøder: Mus Nazister: Katter Amerikanere: Hunder Polakker: Griser  Tvinger leseren til å ta del i den absurde inndelingen av forskjellige menneskeraser, der jøder ofte ble fremstilt som skadedyr (rotter og mus).

22 Kritikk  ”Spiegelman plays directly into [Nazism´s] racist vision…” og at bruken av metaforen ”threatens to erode [the story´s] moral underpinning´s” - Robert C. Harvey  Intellektuell satire

23 Maus i undervisningMaus i undervisning  Historie: - Maus er en tegneserie - Maus viser vanskeligheten med kildekritikk og øyenvitner - Maus viser hvordan historie og minne er en subjektive oppfatninger av fortiden - Maus viser et større spekter av de sanne konsekvensene av Holocaust (post- generasjonen). - Er det i det hele tatt mulig med en objektiv presentasjon av historien? - Katt/mus-metaforen kan brukes til å vise absurditeten i nazismens ideologi.  Norsk: Analyse av struktur og innhold - Maus visualiserer godt forskjellige nivåene en tekst kan inneha (rammefortelling, metafortelling) - Maus demonstrerer og visualiserer kampen om narrativ makt på en måte verbal tekst ikke makter.  Maus er en utrolig rik og sjelsettende bok som garantert vil engasjere elevene!


Laste ned ppt "MAUS. Maus: Et verk av en overleverMaus: Et verk av en overlever  En (selv)biografisk grafisk roman som visuelt fremstiller mennesker som dyr  Auschwitzoverleveren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google