Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For de som… …vil! …men ikke helt…..vet?. Lyst på utdannelse, men ikke klar for skole.. lyst på jobb, men er Usikker på valget.. Det er mange gode grunner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For de som… …vil! …men ikke helt…..vet?. Lyst på utdannelse, men ikke klar for skole.. lyst på jobb, men er Usikker på valget.. Det er mange gode grunner."— Utskrift av presentasjonen:

1 For de som… …vil! …men ikke helt…..vet?

2 Lyst på utdannelse, men ikke klar for skole.. lyst på jobb, men er Usikker på valget.. Det er mange gode grunner for å sette fremtida på vent….!

3 Bakgrunn for UIF • Storhamar VGS avd. AT hadde Lang erfaring med målgruppa. • Samlokalisering OT og Nav. • OT trengte egne tiltak. • Jobbkarusell(OT og Nav). • Ny-Giv • UIF

4 UNGDOM I FARTA Er et samarbeidsprosjekt mellom: HVA ER DET? Storhamar VGS, Nav Oppfølgingstjenesten UIF er en del av den nasjonale satsningen Ny GIV og Oppfølgingprosjektet som har det overordnede målet: ”Oppfølgingsprosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom skoler, OT, fagopplæringen og Nav for å få på plass et strukturert, samordnet og målrettet system for unge som står utenfor opplæring og arbeid. Målet er å få ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid å motiveres tilbake til VGO eller til arbeid.”

5 UIF Ansatte tilknyttet prosjektet 2011-2012: Storhamar VGS: • Prosjektleder/pedagogisk ansvarlig(100%) • Pedagog(80%) • Fagarbeider(ca 60%) • Fagarbeider(80%) Nav • Saksbehandler(50%) • Sykepleier(20%) • Praksiskandidat på tiltak fra Nav(barne og Ungdomsarbeider) Hvem er vi?

6 UIF Hvorfor trenger vi det? Grunnskole VGS OT Arbeid Nav UIF Høyere utdanning

7 Lundbo Brennbakkveien 25 2318 Hamar Hvor er det?

8 Mål: Få ungdom til å velge: • Utdanning • Arbeid • Aktivitet. • Øke livskvalitet, selvtillit, sosial kompetanse, og arbeidskapasitet. • Oppleve mestring på ulike plan. • Bedre psykisk og fysisk form/helse. • Forhindre lediggang og hjemmesitting med å få ungdommen i farta! Veiledning, kvalifisering, motivering, inspirering, realitetsorientering og rådgiving; basert på deres egne erfaringer, interesser og drømmer. Delmålene

9 Målgruppe(OT): • Aldersgruppe 16-21 med rett til VGS. • Ungdom som vil noe, men som ikke vet veien.

10 Antall deltagere i prosjektet avhenger av følgende faktorer: • Ressurser som UIF har. • Sammensetningen av ungdomsgruppen. • Hvor langt ungdommene har kommet i sin prosess. Inntak og antall • Alt inntak skjer via OT • OT tar inntakssamtaler og kvalifiserer til prosjektet. • Ot rangerer kandidater. • OT har inntaksmøte med UIF og presenterer kandidater. • Fortløpende inntak.

11 Organisering • Introfase: bli kjent, bli trygg, presentasjon av metode, samtaler, kartlegging, felles aktiviteter, felles info. • Startkurs: gå inn i veiledningen, planlegge nær fremtid, prøve ut yrkesretninger, prøve ut arbeidskapasitet, prøve ut fag, starte opp rådgiving, prosjekter, bedriftsbesøk. • Produksjonsskole: skole(heltid, deltid), praksis, jobb. Finne veien videre og legge lengre planer. Følge opp i overgangsperioder og inn i nye opplegg. Fortsette veiledning. • NB!! Stor fleksibilitet i organisering gir større muligheter for individuelle tilpasninger og skreddersydde opplegg for den enkelte. Varighet: fra 12-52 uker

12 Organisering og tilbud. • Måltider: frokost og lunsj hver dag. • Fysisk aktivitet to ganger i uka. • Hygge og kos på fredag. • Samtaler med Nav og sykepleier på mandag. • Tilbud om utprøving på verksted eller fagmestring 3-4 dager i uka. • Vekselvis valgfrie og obligatoriske oppgaver i uka. • Veiledningssamtaler og oppfølging.

13 Veier ut av Ungdom i farta mestring/Utprøving/avklaring/veiledning/rådgiving VGS Lærling Grunn kompetanse Jobb (Fast/vikar) Nav (videre avklaring) Be- handling (videre avklaring) (ola/olk) Utplassering og Praksisplass Sikre overgang Øve på: Fellesfag Programfag Utplassering Samtaler Henvisning En mulig vei?????????

14 …HVA ER DET SOM ER SÅ BRA MED UIF??? Suksesskriterier 1. Veiledning/metoden 2. Arenaene/utprøvinga 3. Kompetansen/samarbeidet

15 1. Veiledning/metode • AI-metoden(Appreciative Inquiry) • Positiv psykologi • Anerkjennende elevsamtaler • Forske på det velfungerende • Mentalt skifte (Vende defensiv tenkning til offensiv tekning). • Skape begeistring og entusiasme (Sunt bondevett, høflighet, respekt, ærlighet, ”det enkle er ofte det beste”, spille på lag)

16 2. Arenaene/utprøvinga • Stort og skjermet(trygt) hus med mange muligheter. Ligger ved skolen. • Verkstedene og spesialrommene på Storhamar VGS avd. AT • Bruke rådgiver, sosiallærer og kontorpersonale på AT. • Korte avstander til alle tilbud som byen gir. • Rause arbeidsgivere/samarbeidspartnere.

17 3. Kompetansen • OT og Navs engasjement, samarbeid, virkemidler og erfaringer. • Storhamar VGS sin lange erfaring og forståelse med målgruppen. • UIFs brede kompetanse på arbeidserfaring og vårt nettverk. • Viljen og lysten til å hjelpe unge mennesker. • ”En sliten lærer skal ikke ha ansvaret for slitne elever”

18 UIF……et sentrum for samarbeid. UIF DELTAGERN OT, Nav, SVGS Kommune VGO Arbeids- givere BehandlingForesattePPT Helhet Relasjoner Tett oppfølging Trygghet Sikre overganger

19 UIF UIF UIF Gå din vei!

20 Erfaringer, tanker og synsing fra april - 11 og til nå… Jobben rundt deltagerne: • Ting tar tid…… • Relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner, relasjoner! • Angripe materien på en uakademisk måte. • Skape trygghet..gjensidig tillit. • Utprøving, utprøving, utprøving, utprøving, utprøving, utprøving, utprøving! • Ta deltagerne på alvor. • Rydde unna støy…. • Ha tid til å hjelpe deltagerne med deres utfordringer. • Deltagerne må oppleve mestring på nytt. • …deltagerne ”trenger” flere opp og nedturer før de er med på laget. • Deltagerne har urealistiske/høye mål som de trenger tid til å finne ut av….veiledning!.........realitetsorientering etter hvert. • Vi må ha langtidstenkning rundt deltagerne…ikke bare få de inn i nye tiltak..med nye ansvarspersoner…som har nye tanker og vyer…

21 Erfaringer, tanker og synsing fra april - 11 og til nå… Samarbeidet rundt deltagerne: • Tett samarbeid med OT!....OT kjenner tilbudet godt og er fysisk tilstede jevnlig. • Nav tar ”navske” spørsmål/rådgiving og kontakter andre kontorer/saksbehandlere. • Nav tar hovedansvaret for utplassering/praksisplass. • Sykepleier tar tak i deltagerens små og store utfordringer: psykiske problemer, tannlege, fedme osv, osv. • Tilbudet og innholdet er godt kjent i VGO, Nav og kommunene……godt forankret i ledelse. • Må ha god kjennskap til regelverket i VGO og innsøking.

22 Kjipe fellestrekk på….. • Dårlige skoleerfaringer. • Psykiske utfordringer; små eller store. • Lagt seg til dårlige vaner. • Får det ofte som de vil; styrer sin egen hverdag. • Bruker diagnosene for det de er verdt. • Er gode på å mislykkes. • Umodne.

23 Kule fellestrekk på….. • Klare for noe nytt….lei av det gamle. • Blir fort trygge hos oss. • Alle vil noe!..Alle har noen drømmer! • Tør å være seg selv.

24 • 17: Hel/deltidsjobb. • 18: Skole: Stange VGS • 19: Tiltak Nav. • 20: Skole: Katta VG2 • 21: Uavklart, men kommet inn på skole. • 22: Takket nei til skole langt unna, står på venteliste. • 23: Skole: Storhamar VGS • 24: Skole: Katta VG2 • 25: Videreføres over sommeren i UIF AT samarbeid/lavterskel( ): • 26: Undervisning på huset • 27: Undervisning på huset • 28: Oppmøte/lavterskel Nye: • 4 stk. Oppsummering: » Nav: 3(1) » VGO: 11(2) » Jobb: 3 » Uavklart: 5 » Lærling: 2 Hva skjer’a? Gamle: • 1: Mjøsanker/Nav • 2: Lærling. • 3: Skole: Katta VG1 • 4: Sluttet/syk/lang vei fra Ringsaker. • 5: Sluttet/langtidsbehandling. Katta VG1 • 6: Sluttet/familiære årsaker/ikke klar. • 7: Skole: Storhamar VGS • 8: Sluttet. Fortsatt OT. Takket nei til skole. • 9: Sluttet/ikke motivasjon/hadde tilbud en dag i uka. Skole : Katta VG1 • 10: Måtte slutte pga manglende motivasjon. Skole: ELVIS VG1 • 11: Måtte slutte pga manglende motivasjon. Skole: Storhamar VG1 • 12: Skole: Storhamar VGS deltid. • 13: 80% praksis, har 20% fast jobb. Store muligheter for mer. • 14: 100% praksis, jobbsøker med muligheter. • 15: 100% praksis/NAV-KVP-opplæring. • 16: Lærlingkontrakt i boks. 80-20(60-40) % ca, ca, ca 100% Vår Høst


Laste ned ppt "For de som… …vil! …men ikke helt…..vet?. Lyst på utdannelse, men ikke klar for skole.. lyst på jobb, men er Usikker på valget.. Det er mange gode grunner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google