Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MPA Norway, Christmas Meeting Oslo 01.Dec.2005 Senior rådgiver Jarle Finsveen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MPA Norway, Christmas Meeting Oslo 01.Dec.2005 Senior rådgiver Jarle Finsveen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MPA Norway, Christmas Meeting Oslo 01.Dec.2005 Senior rådgiver Jarle Finsveen

2 •185 proffe medspillere •På banen siden 1984 •Stødige lagspillere •Effektive lissepasninger

3 Rådgivning • Prosjektledelse • Portefølje- og programledelse • Prosjektevaluering • Usikkerhetsstyring • Beslutningsstøtte

4 God strukturering og formalisert nedbrytning av prosjekter Hvorfor? Hvilke gevinster oppnår man?

5 Ryggraden i god prosjektstyring! •Fra kaos til kontroll •Forutsetning for gode resultater i prosjektbedrifter •Forutsetning for en vellykket styring av et prosjekt •Utarbeidelse av gode strukturer er et håndverk

6 Hvorfor trenger vi strukturer? •How does one eat an elephant? –One bite at a time! –Arbeidsomfanget må deles opp i hensiktsmessige enheter –Hele omfanget og intet annet enn omfanget •Hvem er sjefen? –Behov for klare ansvars- og myndighetsforhold •Hva trengs? –Nødvendige ressurser må identifiseres –Mengden må spesifiseres

7 Behovet for formaliserte strukturer Størrelse / kompleksitet Behov Når kommer behovet? Tidligere enn du tror!

8 Hvilke strukturer trenger vi? Standardiserte strukturer •På tvers av prosjekter •Erfaringsdata •Nøkkeltall •Bench-marking •Porteføljestyring •Kapasitetsanalyser •Etc. Prosjektspesifikke strukturer •PNS, WBS •Prosjekter er pr. def. ulike •Tilpasses det enkelte prosjekt –Gjennomføringsstrategi –Kontraktsstrategi –Prosjektorganisasjon •Dekker prosjektets behov for styringsinformasjon •Leveransefokusert

9 Standardiserte strukturer - En forutsetning for gode resultater i prosjektbedrifter

10 Behovet for strukturerte erfaringsdata IdentifiseringDefineringGjennomføringDrift & Vedl. Erfaringsdata Hvilke informasjonskilder har du egentlig? Kan blant annet brukes til : –Estimering –Nøkkeltall –Sammenligninger mellom prosjekt –Sammenligninger mot andre selskap

11 Eksempel: Standard Cost Coding System 4Physical Breakdown Structure 8Beskriver HVA PBS SAB COR 4Standard Activity Breakdown 8Beskriver NÅR 4Code of Resource 8Beskriver HVEM Beskriver den fysiske oppdelingen av konseptet, f.eks. i hovedprodukter som landanlegg, plattform, transportsystem, undervannsstruktur. AATopsides AAADrilling Area AABProcess Area AABAGas Treatment AABBOil Treatment AABCCommon Process EEquipment EPPumps EPACentrifugal Pumps Beskriver alle varer og tjenester som forbrukes i et utbyggingsprosjekt, for eksempel inndeling i ledelse, prosjektering og utstyr. 4Construction 41Onshore construction 411Mobilisation 412Fabrication 413Test & commissioning 414Start-up Beskriver en standardisert nedbrytning av aktiviteter i et utbyggingsprosjekt, for eksempel ledelse, innkjøp, fabrikasjon og operasjoner. Hva representerer kombinasjonen AABA-412-EPA ? ”Prefabrikasjon av sentrifugalpumper for et gassbehandlingsanlegg”

12 Sammenheng mellom strukturer WBS element (laveste nivå) Hve m Når Hva Prosj. Org. Geo- grafi Kontr. strukt Standardiserte strukturer Prosjektspesifikke strukturer

13 Behovet for å ha total oversikt •Er situasjonen preget av –Mange prosjekter –I ulike faser –Matriseorganisering –Felles ressurser –Underkapasitet •Løsning –Standardisert strukturer –Felles for alle prosjekter –Formaliserte prosesser = Høyt potensial for kaos preget av stor usikkerhet og dårlig beslutninger •Resultat: Porteføljestyring –Ressurskapasitet i tid –Ressursbehov i tid –Langsiktig planlegging –Timing av prosjekter –Styring av usikkerhet –Finansiell optimalisering

14 Prosjektspesifikke strukturer - En forutsetning for vellykket styring av et prosjekt

15 Grunnlag for helhetlig prosjektstyring •Forgjenger for andre prosjektstyringsaktiviteter •Felles database for styring av –Økonomi –Ressurser –Tid –Usikkerhet •Endringskontroll •Konsistent beslutningsunderlag –Faste rapporter (intern/eksterne) –Ad hoc analyser –Nøkkeltall

16 Forgjenger for andre PS-aktiviteter

17 Felles database - Prosjektstyringsbasis OmfangTidKostnader

18 Beslutningsunderlag Leverandør Kunde Prosjekt AFE Kontrakt WBS/ Arb.pakke WBS/ Arb.pakke Kontrakt Prosj. kontr. Dokument reg. Bygge-kontr. Arbeidsplan Prosj. kontr. Detaljert plan Bygge-kontr. Detaljert plan Område/ System Disiplin/ Område L. 0 L. 1 L. 2 L. 3 L. 4 L. 5 L. 6 Aggregering = kontroll Økonomi Ressurser Tid Usikkerhet

19 Håndverket strukturering •Krever blant annet: –Inngående forståelse for det som skal leveres –Inngående forståelse for arbeidsprosessene –Inngående forståelse for prosjektledelse –Tverrfaglig prosjektstyringskompetanse –God kjennskap til andre prosesser i bedriften

20 Gode råd på veien •Bruk mye krefter på å definere gode strukturer så tidlig som mulig –Lag forslag – test/drøft - korriger –God investering •Prosjektspesifikke strukturer –Tenk leveranser og del-leveranser •Finn essensen – gjør forenklinger –For hver ny kombinasjon mangedobles antall elementer –For hver ny kombinasjon øker detaljeringsgraden

21 Back-up slides

22 Dessuten … •God strukturering er kanskje det viktigste bidraget til heve prosjektstyringsfagets anseelse –Felles datagrunnlag og god strukturering gir effektive og konsistente analyser og rapporter –Rask produksjon av nyttig beslutningsinformasjon

23 Ryggraden i god prosjektstyring! •Fra kaos til kontroll – Hvorfor trenger vi strukturer, og hvilke er det vi trenger •Forutsetning for gode resultater i prosjektbedrifter – Standard strukturer, erfaringsdata, nøkkeltall, bench-marking etc. •Forutsetning for en vellykket styring av et prosjekt – Helhetlig prosjektstyring ; økonomi, tid, ressurser og usikkerhet •Utarbeidelse av gode strukturer er et håndverk – Hvilke forhold må det tas hensyn til, må inneholde, bør inneholde, praktiske eksempler og tilrådninger

24 Sammenheng mellom WBS- / SCCS-struktur WBS (PBS)(SAB) (COR) SCCS Elementene i figuren kan aggregeres i to ulike retninger, en prosjektspesifikk for styringsformål (WBS) og en prosjekttypegenerell for estimering og oppsamling av erfaringsdata (SCCS) SCCS-strukturen er flertoppet, dvs. vi kan aggregere med hensyn til PBS, SAB og COR.

25 SCCS forts……. 4Korrigere for abnorme eller ekstreme forhold 4Utføres av personell med inngående kjennskap til det aktuelle prosjektet 4Dataene regnes så om til samme prisdato og valuta Kodestruktur etablert Innhenter data fra gjennomførte prosjekter (historiske data) Konvertering til normaliserte data Data normalisert og kan brukes til sammenligninger mellom ulike prosjekt PBSPBS CORCOR SABSAB

26 Helhetlig prosjektstyring Sørge for at prosjektet har et enhetlig datagrunnlag for styring av økonomi, ressurser, tid og usikkerhet - Prosjektstyringsbasis Sørge for at styringsinformasjon kan filtreres, grupperes, summeres og presenteres på en slik måte at ledelsen kan ta god beslutninger Grunnlaget for andre prosjektstyringsaktiviteter

27 Høy overskrift (til store tabeller etc)


Laste ned ppt "MPA Norway, Christmas Meeting Oslo 01.Dec.2005 Senior rådgiver Jarle Finsveen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google