Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturminner – lokale verdier Sverresborg 18.10.2012 Erik Stenvik, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturminner – lokale verdier Sverresborg 18.10.2012 Erik Stenvik, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturminner – lokale verdier Sverresborg 18.10.2012 Erik Stenvik, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

2 "Fogr er hlíðin, svá at mér hefir hon aldri jafnfogr sýnzk: bleikir akrar, en slegin tún, ok mun ek ríða heim aptr ok fara hvergi."

3 «Fager er lia, aldri har ho syntest meg så fager som no, med blakke åkrar og slegne vollar. No vil eg ri heimetter og ingenstad fara.» Gunnar fra Lidarende i Njåls saga

4 Tidsperspektiv og perioder •Steinalder – fram til ca 1800 f Kr –Jegersteinalder og bondesteinalder •Bronsealder – fra ca 1800 f Kr til 500 f Kr •Jernalder – fra 500 f Kr til 1030 e Kr –Eldre jernalder og yngre jernalder •Middelalder – fra 1030 til 1537 –Høgmiddelalder og seinmiddelalder •Nyere tid – fra 1537 –Industrialisering og ”Det store hamskiftet” – overgang fra sjølberging og naturalhushold til handelsjordbruk på siste del av 1800-tallet

5 Far etter folk •Kulturminnene finnes først og fremst der folk har hatt sitt liv og virke gjennom lang tid. •Forekomst og funn avhenger av tidsfaktoren, redskapsmaterialer, gravskikker osv. •Vår tid produserer enorme mengder potensielle kulturminner, men bruken av teknologi og fossil energi muliggjør effektiv sanering og kraftige terrenginngrep.

6 Adam av Bremen 1075 (om folkene i Skandinavia): •” På arabisk vis held folk buskapen sin lenge i øydemarkene, og dei held livet oppe på den måten at dei nyttar mjølka av feet til mat og ulla til kledning.”

7 Eksaminasjonsprotokoll for Snåsa, Stod og Inderøy 1723: •”Ichuns saare liden Græsning paa Gaardens Hiemjorder, og derfor maa hele Sommeren widtløftig til Fields strippe om deris Creaturer, hvor de da slaaer og sancher det ringe Fourage, paa hvis mange Miilers Kiørsel fra Fiælderne de næsten anvender den heele Vinter.”

8 Samuel Laing: ”Journal of a residence in Norway during the years 1834, 1835, and 1836” •”Disse områdene kaster lite av seg når det gjelder mat og underhold i forhold til arealet, likevel er de slett ikke uten verdi. En stor andel av husdyra i de lavereliggende bygdene beiter her fire måneder i året; og nesten alt det buskapene i landet produserer av melkeprodukter, kjøtt og talg kommer fra slike beiteområder. Melkeproduktene, - ost, smør og melk i en mengde ulike variasjoner og tilberedninger, inngår i stor utstrekning i det daglige kostholdet. Selv de fattigste har slik mat, og for den som er i stand til å skaffe seg ei ku vil ost og smør fra de enorme fjellviddene alltid være tilgjengelig.”

9 Det andre store hamskiftet Strukturendringer i husdyrbruket etter 1960 DyreslagAnt bruk 1959 1959 gj.snAnt bruk 2012 2012 gj.sn Hester95 0001,25 Kyr150 000414 00023 Sau101 0001714 50072 Geit7 00014 Svin85 0005,52 70075 Høns85 0003525002100 Jordbrukstellinga for 1959 oppgir 198 315 gårder over 5 dekar. I dag har vi ca 40 000 ”jordbruksforetak”.

10 Jordbrukslandskap 1958 Hverdagslandskapet fra i går har blitt sjelden vare i dag. Derfor har vi behov for Utvalgte kulturlandskap

11 Nye holdninger og forventninger •Hva er –Effektivt –Meningsfylt –Framtidsretta –Primitivt eller avansert •Hva er god –Moral –Dyrevelferd –Hygiene –Ressursforvaltning

12 Bygningsarven i bygdene •187 000 landbrukseiendommer –40 000 i aktiv drift –35 000 er ubebodd •En million bygninger –225 000 fra før 1900 –460 000 driftsbygninger –86 000 seterhus, skogskoier og naust –234 000 ”andre bygninger

13 SMIL-ordninga •Jordbruksavtalemidler som kommunen forvalter •Gir mulighet for tilskudd til utvendig vedlikehold av freda eller verneverdig bygning etter antikvariske prinsipper •Ingen faste kriterier for hva som gjør en bygning verneverdig. Må vurderes i det enkelte tilfelle

14 Andre kulturminner •Kulturminner er ikke bare fysiske spor etter menneskers virksomhet. Vi må ikke glemme immaterielle kulturminner som stadnamn, sagn, tradisjoner og forestillinger fra eldre tider Blomsterenga er et biologisk kulturminne, resultat av mange generasjoners arbeid med ljå og rive


Laste ned ppt "Kulturminner – lokale verdier Sverresborg 18.10.2012 Erik Stenvik, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google