Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMA II VENN MED TIDEN Jörgen Larsson, fil.dr., Chalmers tekniske høgskole, og forfatter Fredrik Warberg, har hatt hovedansvar for utformningen av temaet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMA II VENN MED TIDEN Jörgen Larsson, fil.dr., Chalmers tekniske høgskole, og forfatter Fredrik Warberg, har hatt hovedansvar for utformningen av temaet."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMA II VENN MED TIDEN Jörgen Larsson, fil.dr., Chalmers tekniske høgskole, og forfatter Fredrik Warberg, har hatt hovedansvar for utformningen av temaet i samarbeid med Karin C Ringsberg, professor, Nordic School of Public Health NHV.

2 Formål J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg Formålet med Tema II er at deltakerne skal gis mulighet til å øke sin kunnskap om sammenhengen mellom helse og livsstil, og hvordan vi forholder oss til tiden, samt å finne tidsstrategier som kommer hele familien til gode.

3 Tema II. I er delt opp i fire diskusjonsområder Diskusjonsområde 1: Tidspress. Refleksjon og diskusjon rundt opplevelser av tid og tidspress. Diskusjonsområde 2: TidsProfil. I hvilken grad opplever vi at tiden strekker til? Hvor fornøyd er vi med hvordan vi fordeler og bruker tiden vår til de ulike aktivitetene i hverdagen? Tidsprofilen fylles ut av hver enkelt deltaker for å finne svarene. Diskusjonsområde 3: Forventninger og normer. Hvordan påvirkes vi og vår tidsbruk av normer? Diskusjonsområde 4: Strategier for økt tidsmessig velferd. Diskusjon om hvordan den egne tidsmessige velferden kommer og familie til gode. Strategier og initiativ for å øke vår tidsmessige velferd. J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

4 Tabell 1. Nordiske foreldres opplevelse av tidspress i hverdagen J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg Kilde: NordChild 2011

5 J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg 1 2 3 4 5 6 7

6 Diskusjonsspørsmål – øvelse 1. •Var det noen som ikke opplevde noen større forskjell mellom hvordan du opplever at du har det, og hvordan du skulle ønske at du hadde det? •Hvordan så det ut for dere andre? J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

7 Arbeidsblad 2 a og b Sant eller usant – påstander 1.76 % av alle med hjemmeværende barn sier at de ofte har så mye å gjøre i hverdagen at de har problemer med å rekke alt som må gjøres. 2.31 % av alle uten hjemmeværende barn sier at de ofte har så mye å gjøre i hverdagen at de har problemer med å rekke alt som må gjøres. 3.Personer som opplever tidspress benytter 36 minutter mindre per arbeidsdag til å sove, bevege seg og omgås, enn de som ikke føler tidspress 4.Den gjennomsnittlige arbeidstiden per uke for mødre med førskolebarn økte med drøyt 70 % mellom 1976 og 2004 5.Den gjennomsnittlige arbeidstiden per uke for fedre med førskolebarn økte med 5 % mellom 1976 og 2004 1.Rundt en fjerdedel av heltidsarbeidende fedre med barn i 3–4 årsalderen vil jobbe færre timer – selv med redusert lønn 2.Det er ti ganger mer vanlig at mødre, sammenlignet med fedre, arbeider deltid på grunn av at de barn 3.I 2009 betalte Försäkringskassan ut ca. 2 milliarder SEK direkte koblet til diagnosen “stressreaksjoner” 4.I 2010 tok fedrene ut rundt 40 % av foreldrepermisjonen 5.Når barn rangerer hvem de helst snakker med når de er lei seg, kommer "pappa" på 5. plass. J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SANT USANT SANT USANT SANT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. USANT J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

9 Tabell 2. Nordiske foreldres fordeling av arbeidstid 2011. J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

10 Diskusjonsspørsmål – øvelse 2. •Hvordan tror dere barn opplever tidspress? •Hva tror dere barn føler at de blir tidspresset av? •Hvordan tror dere barnet deres opplever dere når dere er tidspresset? J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

11 Jeg føler meg sjeldent eller aldri oppjaget, stresset eller tidspresset Jeg synes at jeg har realistiske ambisjoner med hva jeg skal rekke i hverdagen Jeg opplever at det "livstempoet" jeg har i mitt nåværende hverdagsliv er rimelig. Jeg føler meg ikke presset av det som må gjøres i hjemmet Jeg bruker så mye tid på barna som jeg ønsker Jeg og partneren min bruker nok tid sammen til å pleie forholdet vårt Jeg tenker ikke på jobben når jeg er sammen med familien Jeg kan bruke den tiden som kreves på ting for å kunne gjøre dem bra nok Jeg føler meg ikke tidspresset på jobben Jeg føler meg vanligvis uthvilt Jeg rekker å hente meg inn igjen når jeg er syk Jeg er tilfreds med hvordan jeg fordeler tiden min i hverdagen Jeg velger bevisst hvilke aktiviteter jeg bruker tid på, og velger bort de jeg ikke vil bruke tid på Jeg bruker passe mange timer per uke til arbeid (eller annen sysselsetting i hverdagen) Jeg har nok tid til mine egne interesser Jeg bruker passe mye tid på å delta i sosiale sammenhenger Jeg opplever at jeg kan påvirke min tidsbruk dersom jeg trenger det Jeg bruker ikke mer tid enn jeg vil på TV, Internett, data/TV-spill eller lignende Jeg bruker den tiden jeg trenger for å holde kroppen i form Jeg har tilstrekkelig mange og jevnlige tilfeller i hverdagen hvor jeg kobler av og føler ro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Stemmer helt Stemmer ganske bra Stemmer ganske dårlig Stemmer ikke i det hele tatt Min TidsProfil Hvordan det med din tidsmessige velferd? Ved hjelp av denne TidsProfilen kan du reflektere over dette. TidsProfilen kan også fungere som basis for interessante samtaler med dine nærmeste omgivelser. Begrepet "tidsmessig velvære" omfatter både i hvilken grad vi opplever at tiden strekker til eller ikke strekker til, og hvor fornøyde vi er med hvordan vi fordeler og bruker tiden vår til alle nødvendige og frivillige aktiviteter i hverdagen. TidsProfilen inneholder 20 positivt formulerte påstander som du svarer på ut fra i hvilken grad du opplever at påstanden stemmer. Når du har krysset av for svarene dine, kan du regne deg frem til en poengsum for din nåværende tidsmessige velferd. Ikke bruk poengene til å sammenligne med andre, men dersom du fyller ut den nå og da, kan du sammenligne med dine tidligere resultater og se hvordan det har endret seg for deg. Legg først sammen antall kryss du har satt i hver kolonne og multipliser med 0 ganger antallet "stemmer ikke i det hele tatt", 1 ganger antall "stemmer ganske dårlig", 3 ganger antall "stemmer ganske bra" og 4 ganger antall "stemmer helt". Legg sammen delsummene, slik at du får poengene for din nåværende tidsmessige velferd. Tenk deretter gjerne på hva du konkret kan gjøre for å endre det du vil og har lyst til å endre. Lykke til. Svaralternativene kan tolkes på ulike måter, men det er din egen tolkning som gjelder. Enkelte spørsmål inneholder to påstander, og for å velge svaralternativet Stemmer helt, må begge påstandene stemme overens med din opplevelse. Antall kryss Antall kryss ganger 0, 1, 3 eller 4 = MIN POENGSUM Navn:…………………………………………….. Dato 20..….. - …..… - ……. g 0 = g 1 =g 3 =g 4 = 0 TidsProfilen er utviklet av Föreningen Tidsverkstaden og kan lastes ned fra www.tidsverkstaden.se

12 Diskusjonsspørsmål til øvelse 2. •Hva tenker dere på når dere tar stilling til påstandene i TidsProfilen? J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

13 Spørsmål til diskusjon – øvelse 4. •Hvordan skal ”en god mamma” og en ”god pappa” være i henhold til forventninger og normer i samfunnet i dag? •Hva bruker dere å gjøre sammen med barna deres? •Hvor mye tid bruker dere på aktiviteter sammen med barnet? J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

14 Tabell 3. Nordiske barn og foreldres aktiviteter sammen, fordelt på aldersgruppene 2–6 år og 7–17 år. J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg Kilde: NordChild 2011

15 Hvordan er forventningene og normene i samfunnet når det gjelder å være et "vellykket menneske". Arbeidsblad 4. •Jobb •Forbruk •Helse og fritid •Relasjoner •Annet J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

16 Diskusjonsspørsmål – øvelse 4. •Hvor kommer disse normene fra? •I hvilken grad påvirkes vi av normer? •Hva kan vi gjøre for å bli mindre påvirket? J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

17 1. Redusere forventninger/ambisjoner: Arbeidsblad 6. Strategier for økt tidsmessig velferd a)Benytter jeg mine og andres tidsressurs på en smart måte? b)Hvilke av punktene under kan jeg tenke meg å tenke videre på /prøve c)Er det andre ting du kan prøve? 2. Forbedre ressursbruken:  å satse litt mindre på jobben  å senke ambisjonene når det gjelder renslighet og ryddighet i hjemmet  å redusere litt på egne fritidsinteressen  å stille spørsmål ved barnas fritidsaktiviteter  å redusere forbruket en anelse – mindre reiser, ting, klær og andre eiendeler  å senke ambisjonene vedrørende det å ha et attraktivt ytre  å stille spørsmål ved hvor mange venner og slektninger det er rimelig å rekke å ha omgang med  å ikke sette i gang med nye tidkrevende prosjekter  å takke nei til ting som tar mye tid  ……………………………………………………………..  å se over hvordan jeg bruker tiden min og vektlegge mer tid til ting som er virkelig viktige, samt kvitte meg med "tidstyvene" (ting som tar tid, men ikke gir noe)  å passe på å få nok av det som gir krefter og energi  å fordele husarbeidet jevnt på hele familien  å be andre om hjelp – slekt, venner, naboer etc.  å kjøpe tidsbesparende tjenester  å diskutere med arbeidsgiver om fleksitid / jobbe hjemmefra / kombinere foreldrepermisjon og deltid  …………………………………………………………….. a)Er forventningene fra omgivelsene og mine ambisjoner rimelige for meg som småbarnsforelder? b)Hvilke av punktene under kan jeg tenke meg å tenke videre på /prøve c)Er det andre ting du kan prøve? J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

18 Arbeidsblad 7. Mine personlige tidsinitiativ. Ting jeg skal gjøre for å øke min og familiens tidsmessige velvære Jeg skal…………………………………………………………………………………………………………………… Jeg skal………………………………………………………………………………………………………………….. Jeg skal…………………………………………………………………………………………………………………… Jeg skal…………………………………………………………………………………………………………………... Det er bedre å bestemme seg for noen få personlige tidsinitiativ som det virkelig blir noe av, enn mange som det ikke blir noe av. Men, dersom du kommer på mange måter å forbedre din og din familiens tidsmessige velferd på som ikke er tidkrevende eller anstrengende, kan du skrive dem under. J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg

19 Arbeidsblad 8. Eksempler på personlige tidsinitiativ – små eller store konkrete ting en kan gjøre for å øke sin tidsmessige velferd.  Jag skal stille spørsmål ved mine krav til meg selv på jobben  Jeg skal roe ned og ta en mental pause i karrieren til Elsa er 6 år  Jeg skal minne meg selv på det jeg faktisk har gjort på jobben, i stedet for å tenke på det jeg ikke rakk  Jeg skal viktig-travelt-strukturere min liste over ting som må gjøres på ukesbasis  Jeg skal ta lunsjpause hver dag  Jeg skal legge igjen datamaskinen på jobben  Jeg skal tenke: ingen tjener på at jeg møter veggen  Jeg skal tenke: jorden går ikke under om ikke akkurat jeg tar hånd om dette  Jeg skal aktivt velge bort møter jeg ikke vil gå på  Jeg skal ta opp endringer i arbeidsplanen min med sjefen  Jeg skal senest i mars ta opp deltid med sjefen min  Jeg skal legge inn komme ajour-dager  Jeg skal sett av tid til rutinearbeid  Jeg skal stenge av lydsignalet som varsler om nye e-postmeldinger  Jeg skal besvare e-post til bestemte tider  Jeg skal ikke jobbe i helgene  Jeg skal arbeide hjemmefra én dag i uka  Jeg skal ta initiativ til diskusjon om hvordan vi kan leve billigere og jobbe mindre  Jeg skal slutte å irritere meg på at jeg ikke rekker å gjøre ting som jeg selv ikke kan eller orker å prøve å påvirke  Jeg skal reflektere over mine tidstyver og hvordan jeg kan redusere dem  Jeg skal lage en liste over energityver og energitilførere  Jeg skal planlegge for å ha 2 TV-frie uker høst, vinter og vår  Jeg skal se på TV maks. 4 timer i uka  Jeg skal legge meg senest 22.15 på hverdager  Jeg skal redusere tiden jeg bruker på å sminke meg  Jeg skal klemme Birgit minst én gang om dagen  Jeg skal spørre Bertil om hvordan han har hatt det i dag innen ett minutt etter at vi treffer hverandre, og høre på svaret  Jeg skal la Ulla snakke ferdig før jeg blir irritert eller forbannet  Jeg skal gå bort mens Ulf ordner kjøkken, og ikke komme med kritikk i etterkant  Jeg skal snakke om hva jeg setter pris på med barna og Len  Jeg skal ta initiativ til diskusjon om hvordan vi skal finne et passende livstempo  Jeg skal jobbe med å senke kravene til orden i hjemmet  Jeg skal tilby meg å ta hand om skittentøyet J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg  Jeg skal tenke at "dette kan jeg bruke mer tid på når barna er blitt større"  Jeg skal sette opp en lapp på jobben: "barna er bare små én gang"  Jeg skal ta en fridag hver 4. uke og være sammen med Ola  Jeg skal holde av tomme kvelder til spontane ting med familien  Jeg skal stenge av alle tanker om jobben når jeg er sammen med barna  Jeg skal utsette eller forkaste planene om å pusse opp kjøkkenet  Jeg skal ta initiativ til familieråd  Jeg skal snakke med Ingrid om hvor mange aktiviteter i uka som er rimelig  Jeg skal tenke noe positivt når jeg går inn dørstokken hjemme  Jeg skal snakke med naboene om å samarbeide om henting og kjøring  Jeg skal ikke se på TV alene  Jeg skal be om betenkningstid før jeg svarer ja eller nei – av typen "morsomt at du spør, jeg skal sjekke om jeg kan"  Jeg skal sørge for et rimeligere arbeidsnivå  Jeg skal redusere antall ting jeg er engasjert i  Jeg skal bruke "GOOD ENOUGH" som et mantra  Jeg skal senest 15/3 lage en liste over ting jeg opplever at jeg må gjøre, og stryke de tingene som er unødvendige

20 Diskusjonsspørsmål – øvelsene 6, 7 og 8. •Hvilke personlige tidsinitiativ har du/dere valgt? •Hvor mange ikke-offentlige personlige tidsinitiativ har du/dere valgt? •Finnes det andre måter – utenom å fortelle til andre – å holde forbedringsinitativet levende på? •Hva mer kan en gjøre for å øke forutsetningene for at en virkelig tar tak i sine personlige tidsinitiativ og ikke glemmer dem? J Larsson, F Warberg, K C Ringsberg


Laste ned ppt "TEMA II VENN MED TIDEN Jörgen Larsson, fil.dr., Chalmers tekniske høgskole, og forfatter Fredrik Warberg, har hatt hovedansvar for utformningen av temaet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google