Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Hvordan kan bibliotek utvikles som merkevare i Indre Østfold? Møte 26. august ’09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Hvordan kan bibliotek utvikles som merkevare i Indre Østfold? Møte 26. august ’09."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Hvordan kan bibliotek utvikles som merkevare i Indre Østfold? Møte 26. august ’09

2 2 Biblioteket er sivilisasjonens hukommelse Biblioteket forener nåtidens mennesker og alle tiders kunnskap

3 3 Prosjektets grunnlag 10 kommuner i Østfold har som målsetting å gjøre bibliotekene mer synlige og tydelige. Følgende skal etableres: ▪Felles mål, visjoner, identitet, kjerneverdier ▪Tjenestespekter ▪Felles grafisk profil ▪Kommunikasjonsstrategi for definerte målgrupper Dere har etablert en felles forståelse og enighet om at dere ▪vil og må samarbeide ▪vil fremstå med et felles spekter av bibliotektjenester ▪skal etablere felles langsiktige mål (5-10 år) ▪ønsker større synlighet og tydelighet overfor markedet ▪vil ha felles uttrykk og grafisk profil ▪skal planlegge markeds- og aktivitetskalender i god tid ▪mer dynamiske websider, med lik menystruktur – noe felles, men selvfølgelig lokalt og spesielt stoff for hvert bibliotek

4 4 Nåsituasjon og prosjektets utgangspunkt De ti bibliotekene er selvstendige enheter, og de er preget av: ▪ulik størrelse ▪forskjellig kultur og holdninger ▪ulike ressurser og økonomiske rammebetingelser I juni/juli var vi på en tre dagers rundreise til alle de ti bibliotekene. Våre inntrykk kan oppsummeres slik: ▪Det visuelle uttrykket har blitt til over tid – litt kaotisk, tilfeldig og mye «lapping» ▪Skilting utenfor og i bibliotekene er de fleste steder mangelfull ▪Møbler og inventar bærer preg av manglende budsjetter ▪Enkelte steder er spennende fornyelse på gang ▪Forståelsen for egne problemer/utfordringer er stor ▪Entusiasmen, kunnskapene og viljen er til stede!

5 Stortings- meldingen 5....presenterer spennende føringer og muligheter for hva bibliotekene skal være i sitt lokalsamfunn, og som del av et helhetlig biblioteks- tilbud i Norge......poengterer et sterkt fokus på kompetanseheving i forhold til så vel det pedagogiske og bibliotekfaglige, som oppdatering innenfor den digitale hverdagen.

6 6 ▪Etablere visjon og verdier ▪Vi – de ansatte i bibliotekene ▪Å fortelle historien til markedet Påstander ▪Etablering av verdigrunnlag og grafisk profil vil skape debatt. - men det blir enkelt! ▪Ekstern kommunikasjon, tiltak og aktiviteter ut fra budsjetter… - også enkelt! Men… Dere som skal møte publikum hver dag, er de som skal leve ut og levere hva ”det nye biblioteket” skal stå for. Det blir annerledes og kanskje vanskelig? Det vil kreve forandring og holdningsendring! Utfordringer 6

7 7 Hva skal vi gjøre? ▪Innsikt og analyse ▪Prosesselementer ▪Involvering fra alle

8 8 I opplysningstida ble bøker sett på som det sterkeste våpenet i kampen mot uvitenhet og åndelig mørke 8

9 9 Innsikt og analyse som strategigrunnlag Markeds- og brukerundersøkelser representerer et særdeles viktig grunnlag for prosjektet. Disse undersøkelsene skal: ▪Avdekke drivere for bruk av bibliotekene ▪Fnne lojalitetsaspekter ▪Innhente publikumsønsker mht tjenestespekter og utvikling av bibliotekene Undersøkelse blant de ansatte ▪Dere har svart på hva dere tror brukere og markedet mener om ulike forhold ved biblioteket ▪Dette er et viktig verktøy for å avdekke (evt.) gap mellom de eksterne målgruppene og de ansatte Målgruppene  definerte ønsker for organisasjon ▪Markedet må ”bestemme”! ▪Det er ”dyrt” å overbevise folk om noe de egentlig ikke mener ▪Markeds- og målgruppetilpasning er det eneste som lønner seg! ▪Konklusjoner fra analysene vil representere et direkte grunnlag for utvikling av tiltak, kommunikasjon og kampanjer

10 10 Egenskaper og identitet Våre verdier er en «klesdrakt» som også sier noe om innholdet. Det må være samsvar mellom innhold og utseende. Andre bilder - om ??? 10

11 11

12 12

13 ▪Jo Nesbø – 2 alternativer fra Keno  13

14 Et par eksempler Kjerneverdier Style, design, experience, passion Visjon Ingen diskriminering eller sensur blir tolerert Misjon Gjøre verden oppmerksom på idiotiet og det meningsløse ved krig, rasisme, diskriminering, forurensing, fanatisme og fordommer. Benetton* Kjerneverdier No cynicism, wholesome, enjoyable, fun and trusting Visjon Making people happy eller Misjon To create magic moments in the lives of families across the world. Disney * Visjonen og misjonen styrer Benetton-reklamen. Derfor er den som den er: Til dels svært kontroversiell.

15 15 ▪Misjon Hvorfor finnes vi og hva er vår hensikt? ▪Visjon Hvor skal vi – hva skal vi oppnå? Bilde av en ønsket fremtid ▪Merkekjerne Hva handler merkevaren om? ▪Hvilke egenskaper… …skal vi eie og dyrke? ▪Hvilke kulturverdier… …skal vi fokusere på internt? ▪Hvilke merkeløfter… …skal vi gi til markedet? ▪Ønsket omdømme Prosesselementer Felles identitetsgrunnlag

16 Involvering og engasjement ▪Sammen med prosjektgruppen vil analyseresultatene diskuteres og vurderes ▪Evaluering av sterke/svake sider og muligheter/trusler vil legge grunnlaget for hvilket gap som må dekkes og hvilke tiltak som må gjennomføres. ▪Gjennom prosessen er det viktig at alle ansatte engasjerer seg!! ▪Blog’en vil kontinuerlig bli oppdatert av Anne Berit. Her er det åpent for alle å legge inn sine kommentarer og meninger. Dette vil bli en del av det kontinuerlige arbeidet. ▪I tillegg vil dere få tilsendt mailer og informasjon. ▪Kanskje dere vil få en oppgave eller to også….. ▪Visjonen skal bli en ledestjerne for dere alle! ▪Dere alle skal kunne formidle de samme følelser og historier!

17 17 Biblioteket i Nippur, Babylon hadde 60 000 leirtavler med kileskrift Biblioteket i Alexandria hadde 500 000 bokruller Roma hadde 29 offentlige biblioteker i det 4. århundre

18 18 ▪Innspill fra undersøkelsene ▪Meninger blant ansatte og ledere ▪Viktig å tenke langt frem! ▪Kan man hente informasjon fra biblioteker i andre land? ▪Skal ulike brukergrupper få lov til å komme med sine ønsker? ▪Hvordan kan det etableres ”systemer” for å avdekke hva som er riktig i fremtiden? ▪Denne delen styres av prosjektgruppa Vi skal evt. være en prosessdeltager. I møter/diskusjoner vil vi kunne utfordre og sette spørsmålstegn ved evt. ”fastlåste” forhold ol. Prosesselementer Tjenestespekter

19 19 En grafisk profil skal skape gjenkjennelse trygghet og kontinuitet. Det skaper sammenheng over tid i en kaotisk virkelighet.

20 20

21 21

22 22

23 23 Prosesselementer Logo og felles grafisk profil En logo er en viktig signalbærer som skal skape riktige assosiasjoner. I logoutviklingsprosjekter jobber vi etter i størst mulig grad å tilfredsstille og balansere ulike aspekter: ▪Visuelle hensyn ▪Apell hos ulike målgruppe ▪Vurderinger mht grad av if.eks. innovativitet  tradisjon ol. Dette defineres ut fra relevans til bransje og produkt-/tjenesteområder ▪Logoen skal representere både produktet og de verdiene som merkevaren skal stå for Profilguiden skal sikre at felles profil gjennomsyres i all kommunikasjon. Profilguiden vil omfatte beskrivelse av: ▪Fonter ▪Farger ▪Bildeuttrykk ▪Emosjonelle verdier ▪Tekststil

24 24 Kommunikasjonen må være ærlig, oppriktig, troverdig. Den må fortelle og formidle sannheten om hvem du er!

25 25 Hank von Helvete

26 26 Sissel Kyrkebøe

27 Ulike merker ▪Hakekors  Røde Kors ▪Løve  Kattunge 27

28 28 Prosesselementer Kommunikasjonsstrategi Med analysegrunnlag og kreative prosesser skal følgende etableres: ▪Merkestrategisk posisjoneringsuttrykk ▫Kjent for ▫Assosiert med ▫Ha en opplevd kvalitet av ▫Skape lojalitet ved ▪Etterlatt inntrykk ▪Historie for ekstern kommunikasjon ▫”Heis”-presentasjonen; Hva står bibliotekene i Østfold for - i en setning ▪Kjerneverdier ▪Personlighet ▪Merkevareopplevelser ▫Funksjonelle (nytteverdi) ▫Emosjonelle (lystbetont) ▪Målekriterier for suksess

29 29 ”Hvis du har en hage og et bibliotek, da mangler du intet” Marcus Tullius Cicero

30 Synlighet 30 ▪Kommunikasjonsstrategien og undersøkelsene legger grunnlaget for utvikling av mediestrategien for ØFB ▪Hvordan treffe målgruppene ”hjemme” – både mht budskap og innpakning i riktig kanal Hvordan bli synlige i lokalsamfunnet og formidle tjenestene tydelig? ▪Reaktivering av medlemmene ansees som en svært viktig øvelse! ØFB har et fantastisk utgangspunkt mht informasjon i eksisterende register (adr/kjønn/alder/e-post/mobil) ▪Vi kan bidra til hvordan ulike medie- kanaler skal benyttes optimalt. Vi vil være opptatt av at ØFB både skal fremstå som moderne i tillegg til å utnytte effektive og teknologiske medier Usikker på denne siden 30

31 31 Biblioteket…: ▪ Vår tids møtested ▪ Arena for kulturformidling ▪ Et sted der sosial kapital skapes ▪ Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid Fra Aftenposten-artikkel av Anne Hustad, Norsk Bibliotekforening 31

32 Dette blir spennende!


Laste ned ppt "1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested Hvordan kan bibliotek utvikles som merkevare i Indre Østfold? Møte 26. august ’09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google