Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biblioteket Merkevare og vår tids møtested

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biblioteket Merkevare og vår tids møtested"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biblioteket Merkevare og vår tids møtested
Hvordan kan bibliotek utvikles som merkevare i Indre Østfold? Møte 26. august ’09 I det følgende skal vi redegjøre for prosjektets prosess og målsettinger – og konkretisere hva de enkelte delprosessene innebærer. 1

2 sivilisasjonens hukommelse
Biblioteket er sivilisasjonens hukommelse Biblioteket forener nåtidens mennesker og alle tiders kunnskap Kjenn etter hvor STORT dette er! En god følelse?! – og følelser er viktig i dette prosjektet!!! Vi kommer tilbake til det. 2

3 Prosjektets grunnlag 10 kommuner i Østfold har som målsetting å gjøre bibliotekene mer synlige og tydelige. Følgende skal etableres: Felles mål, visjoner, identitet, kjerneverdier Tjenestespekter Felles grafisk profil Kommunikasjonsstrategi for definerte målgrupper Dere har etablert en felles forståelse og enighet om at dere vil og må samarbeide vil fremstå med et felles spekter av bibliotektjenester skal etablere felles langsiktige mål (5-10 år) ønsker større synlighet og tydelighet overfor markedet vil ha felles uttrykk og grafisk profil skal planlegge markeds- og aktivitetskalender i god tid mer dynamiske websider, med lik menystruktur – noe felles, men selvfølgelig lokalt og spesielt stoff for hvert bibliotek

4 Nåsituasjon og prosjektets utgangspunkt
De ti bibliotekene er selvstendige enheter, og de er preget av: ulik størrelse forskjellig kultur og holdninger ulike ressurser og økonomiske rammebetingelser I juni/juli var vi på en tre dagers rundreise til alle de ti bibliotekene. Våre inntrykk kan oppsummeres slik: Det visuelle uttrykket har blitt til over tid – litt kaotisk, tilfeldig og mye «lapping» Skilting utenfor og i bibliotekene er de fleste steder mangelfull Møbler og inventar bærer preg av manglende budsjetter Enkelte steder er spennende fornyelse på gang Forståelsen for egne problemer/utfordringer er stor Entusiasmen, kunnskapene og viljen er til stede!

5 Stortings- meldingen ....presenterer spennende føringer og muligheter for hva bibliotekene skal være i sitt lokalsamfunn, og som del av et helhetlig biblioteks- tilbud i Norge poengterer et sterkt fokus på kompetanseheving i forhold til så vel det pedagogiske og bibliotekfaglige, som oppdatering innenfor den digitale hverdagen. Stortingsmeldingen er også å betrakte som målsettinger og vyer vi skal skjele til – MEN vi skal kanskje ta vårt prosjekt enda lenger…? – OG vi skal både være realistiske SAMTIDIG som vi etablerer ”store hårete mål og visjoner” for oss selv.

6 Utfordringer Etablere visjon og verdier Vi – de ansatte i bibliotekene
Å fortelle historien til markedet Påstander Etablering av verdigrunnlag og grafisk profil vil skape debatt. - men det blir enkelt! Ekstern kommunikasjon, tiltak og aktiviteter ut fra budsjetter… - også enkelt! Men… Dere som skal møte publikum hver dag, er de som skal leve ut og levere hva ”det nye biblioteket” skal stå for. Det blir annerledes og kanskje vanskelig? Det vil kreve forandring og holdningsendring! Dette poengteres ikke for å skremme – men for å sette fokuset på hvor VIKTIGE DERE ER!!! Sammen skal bibliotekene OGSÅ etableres som sterke, sunne og trygge arbeidsplasser. DET FÅR VI ved at publikum opplever en forandring – ved alt bibliotekene står for!!! 6

7 Hva skal vi gjøre? Innsikt og analyse Prosesselementer Involvering fra alle

8 I opplysningstida ble bøker sett på som det sterkeste våpenet i kampen mot uvitenhet og åndelig mørke 8

9 Innsikt og analyse som strategigrunnlag
Markeds- og brukerundersøkelser representerer et særdeles viktig grunnlag for prosjektet. Disse undersøkelsene skal: Avdekke drivere for bruk av bibliotekene Fnne lojalitetsaspekter Innhente publikumsønsker mht tjenestespekter og utvikling av bibliotekene Undersøkelse blant de ansatte Dere har svart på hva dere tror brukere og markedet mener om ulike forhold ved biblioteket Dette er et viktig verktøy for å avdekke (evt.) gap mellom de eksterne målgruppene og de ansatte Målgruppene  definerte ønsker for organisasjon Markedet må ”bestemme”! Det er ”dyrt” å overbevise folk om noe de egentlig ikke mener Markeds- og målgruppetilpasning er det eneste som lønner seg! Konklusjoner fra analysene vil representere et direkte grunnlag for utvikling av tiltak, kommunikasjon og kampanjer Vi skal ikke gå i åndelig mørke!! Innsikt og kunnskap som grunnlag er kjempeviktig – SAMMEN med kreativitet kan dette bli dynamitt 

10 Egenskaper og identitet Våre verdier er en «klesdrakt»
som også sier noe om innholdet. Det må være samsvar mellom innhold og utseende. Andre bilder - om ??? 10 10

11

12 12

13 Jo Nesbø – 2 alternativer fra Keno 
13

14 Et par eksempler Disney Benetton* Kjerneverdier Visjon Misjon
No cynicism, wholesome, enjoyable, fun and trusting Visjon Making people happy eller Misjon To create magic moments in the lives of families across the world. Disney Kjerneverdier Style, design, experience, passion Visjon Ingen diskriminering eller sensur blir tolerert Misjon Gjøre verden oppmerksom på idiotiet og det meningsløse ved krig, rasisme, diskriminering, forurensing, fanatisme og fordommer. Benetton* * Visjonen og misjonen styrer Benetton-reklamen. Derfor er den som den er: Til dels svært kontroversiell.

15 Prosesselementer Felles identitetsgrunnlag
Misjon Hvorfor finnes vi og hva er vår hensikt? Visjon Hvor skal vi – hva skal vi oppnå? Bilde av en ønsket fremtid Merkekjerne Hva handler merkevaren om? Hvilke egenskaper… …skal vi eie og dyrke? Hvilke kulturverdier… …skal vi fokusere på internt? Hvilke merkeløfter… …skal vi gi til markedet? Ønsket omdømme

16 Involvering og engasjement
Sammen med prosjektgruppen vil analyseresultatene diskuteres og vurderes Evaluering av sterke/svake sider og muligheter/trusler vil legge grunnlaget for hvilket gap som må dekkes og hvilke tiltak som må gjennomføres. Gjennom prosessen er det viktig at alle ansatte engasjerer seg!! Blog’en vil kontinuerlig bli oppdatert av Anne Berit. Her er det åpent for alle å legge inn sine kommentarer og meninger. Dette vil bli en del av det kontinuerlige arbeidet. I tillegg vil dere få tilsendt mailer og informasjon. Kanskje dere vil få en oppgave eller to også….. Visjonen skal bli en ledestjerne for dere alle! Dere alle skal kunne formidle de samme følelser og historier!

17 Biblioteket i Nippur, Babylon hadde
leirtavler med kileskrift Biblioteket i Alexandria hadde bokruller Roma hadde 29 offentlige biblioteker i det 4. århundre

18 Prosesselementer Tjenestespekter
Innspill fra undersøkelsene Meninger blant ansatte og ledere Viktig å tenke langt frem! Kan man hente informasjon fra biblioteker i andre land? Skal ulike brukergrupper få lov til å komme med sine ønsker? Hvordan kan det etableres ”systemer” for å avdekke hva som er riktig i fremtiden? Denne delen styres av prosjektgruppa Vi skal evt. være en prosessdeltager. I møter/diskusjoner vil vi kunne utfordre og sette spørsmålstegn ved evt. ”fastlåste” forhold ol.

19 En grafisk profil skal skape gjenkjennelse trygghet og kontinuitet. Det skaper sammenheng over tid i en kaotisk virkelighet.

20

21

22

23 Prosesselementer Logo og felles grafisk profil
En logo er en viktig signalbærer som skal skape riktige assosiasjoner. I logoutviklingsprosjekter jobber vi etter i størst mulig grad å tilfredsstille og balansere ulike aspekter: Visuelle hensyn Apell hos ulike målgruppe Vurderinger mht grad av if.eks. innovativitet  tradisjon ol. Dette defineres ut fra relevans til bransje og produkt-/tjenesteområder Logoen skal representere både produktet og de verdiene som merkevaren skal stå for Profilguiden skal sikre at felles profil gjennomsyres i all kommunikasjon. Profilguiden vil omfatte beskrivelse av: Fonter Farger Bildeuttrykk Emosjonelle verdier Tekststil Si noe om hvorfor vi (og forhåpentligvis prosjektgruppa) kommer til å være pirkete på at all kommunikasjon følger profilguiden!!!

24 Kommunikasjonen må være ærlig, oppriktig, troverdig.
Den må fortelle og formidle sannheten om hvem du er! 24

25 Hank von Helvete

26 Sissel Kyrkebøe 26

27 Ulike merker Hakekors  Røde Kors Løve  Kattunge 27

28 Prosesselementer Kommunikasjonsstrategi
Med analysegrunnlag og kreative prosesser skal følgende etableres: Merkestrategisk posisjoneringsuttrykk Kjent for Assosiert med Ha en opplevd kvalitet av Skape lojalitet ved Etterlatt inntrykk Historie for ekstern kommunikasjon ”Heis”-presentasjonen; Hva står bibliotekene i Østfold for - i en setning Kjerneverdier Personlighet Merkevareopplevelser Funksjonelle (nytteverdi) Emosjonelle (lystbetont) Målekriterier for suksess

29 ”Hvis du har en hage og et bibliotek, da mangler du intet” Marcus Tullius Cicero

30 Synlighet Usikker på denne siden
Kommunikasjonsstrategien og undersøkelsene legger grunnlaget for utvikling av mediestrategien for ØFB Hvordan treffe målgruppene ”hjemme” – både mht budskap og innpakning i riktig kanal Hvordan bli synlige i lokalsamfunnet og formidle tjenestene tydelig? Reaktivering av medlemmene ansees som en svært viktig øvelse! ØFB har et fantastisk utgangspunkt mht informasjon i eksisterende register (adr/kjønn/alder/e-post/mobil) Vi kan bidra til hvordan ulike medie- kanaler skal benyttes optimalt. Vi vil være opptatt av at ØFB både skal fremstå som moderne i tillegg til å utnytte effektive og teknologiske medier 30

31 Arena for kulturformidling Et sted der sosial kapital skapes
Biblioteket…: Vår tids møtested Arena for kulturformidling Et sted der sosial kapital skapes Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid Fra Aftenposten-artikkel av Anne Hustad, Norsk Bibliotekforening 31

32 Dette blir spennende!


Laste ned ppt "Biblioteket Merkevare og vår tids møtested"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google