Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt
Attføringsmessa 2006 Ingjerd Morland Nettestad – Åstvedt AS

2 Min presentasjon: EQRM prosess ved Åstvedt AS EQRM – hva er det?
Mulig Europeisk F&U prosjekt

3 Åstvedt AS og EQRM Vi ble introdusert til EQRM i desember 2003
Vi ble EQRM sertifisert i mai 2005

4 Hvorfor har vi satset på EQRM?
Vårt eksisterende KS arbeid var ikke dekkende for attføring. Vi søkte andre muligheter og fant EQRM. Det hersker i dag ingen standard rundt hva som er god attføring. EQRM er et redskap som kan hjelpe oss til å sikre at vi har prosesser som holder et godt nivå i forhold til anerkjente prinsipper. Det lar seg lett kombinere med ISO. Metode for forbedringer i bedriften langs de 9 prinsipper lederskap  rettigheter  etikk  partnerskap  individfokus  deltakelse  helhet  resultatsorientering  kontinuerlig forbedring Forberedelse til fremtidige krav fra kunden, blant annet med tanke på konkurranseutsetting av avklaring, kvalifisering og formidling EQRM er ikke en minimumsstandard, men er en fleksibel modell for på best mulig møte kundens og samfunnets krav innen attføring/rehabilitering. Redskap for å måle forbedringen - målesystem mot excellence Muliggjør nasjonal og internasjonal benchmarking (utveksling og sammenlikning av erfaring og resultat)

5 En helhetlig og balansert fokus Sammenlikning mellom ISO 9001:2000 og EQRM
Lederskap Rettigheter Etikk Partnerskap (med mer enn leverandør) Individfokus Deltakelse (personellets engasjement + tiltaksdeltakere) Helhet (prosess og system tankegang ++) Resultatsorientering Kontinuerlig forbedring Har lagt til en undertittel: ISO er så mangt, det er ISO9001 vi snakker om Presentasjon: KWJ Felles ISO og EQRM Felles elementer men med annen fokus i EQRM Elementer i EQRM men ikke i ISO

6 Mål med EQRM ved Åstvedt
Et overordnet mål om å være mer helhetlig. Kortsiktig: Få til forbedret attføring i egen bedrift. Langsiktig: Å ha en felles tilnærming til kvalitet i Norge og Europa. EQRM prinsippene blir nå brukt på landsbasis i flere Europeiske land. Strategisk mål om standardisering i bedrift, land og Europa: Endring og internasjonalisering stiller økte krav til kommunikasjon og kompetanseoverføring. Nye ”språk” kommer bl.a. via kvalitetsmetodikker som Six Sigma, EQRM. For å jobbe mot disse målene innen attføring, er EQRM – i øyeblikket - det verktøyet vi fant passet best.

7 EQRM prosess Bidrar til bevegelse fra før  nå
Historisk ”vi skal attføre deg” De siste årene har vi fått en økt fokus på individuell tilpasning, involvering og delaktighet. EQRM har bidratt til en bevisstgjøring i organisasjonen på dette. Vi har brukt prosessen for å ta tak i gamle holdninger, brekke de opp og skape nye. Øker bruk av data i beslutningsprosesser, mer resultatsorientert. Måler prestasjonsnivå, tilfredshet, formidling over tid osv. Systematiserer – gi knagger vi kan henge våre utviklingsprosjekter på. Setter milepæler  momentum. Fokus og metodikk rundt tilfredshet blant deltakere  organisasjonsutvikling også på andre plan Web basert avvik/tiltaks modul på intranett Kommunikasjon Strategi Verdier og logo Begrepsbruk Våge å sette et mål, jobbe mot det og faktisk se om vi nådde det… For så å vurdere hva som fungerte og hva som gikk galt og ta det med i etablering av nye mål. En økt fokus på måling av resultat har hatt positive effekter hos oss. Vi har etablert nye målinger, innen prestering, tilfredshet etc. Verdifullt for indremedisinen i vår bedrift. Økt bruk av data i beslutningsprosesser.

8 Ikke bare attføring… EQRM prosessen har gitt og gir effekter langt utover attføring. Med krav om en helhetlig tilnærming involveres svært mange interessenter. Skaper engasjement og kultur: ”Dette er ikke i EQRM ånd!” Det forplikter Det gir legitimitet internt for å tenke kvalitet Det fører til / strukturerer konkrete forbedringer i bedriften: Intranett, allmøter, oppdaterte rutiner, fra 300  40 skjema, forslagskasse, transfer tenking fra attføring til generell HR, KS opplæring, kommunikasjonsstrategi, logo, verdier, begrepsbruk, strategiske samarbeid, Blådalen tankegang (vanskelig å få forståelse til at dette ”er” EQRM, også internt) Det bygger holdninger og fører til kommentarer som ”dette er ikke i EQRM ånd”… Forenklet prosesser, rutiner - måten vi gjør ting på Skapt en felles forståelse av mål og retning Måler det vi gjør Omgjør data til god informasjon Benchmarking

9 Forbedringsprosess Åstvedt
Desember 2003 Februar 2004 Selvevaluering Oktober 2004 Desember 2004 Mai 2005 Sertifisering 1 H 2008 Mål 2008 Sertifisering

10 En krevende prosess Det har utfordret og utviklet vår organisasjon
Det er ikke på ”toppen av alt annet” - på mange måter er det ”alt annet”. Vi er bevisst faren med å selge skinnet før bjørnen er skutt og arbeider stadig med det. Vi ser mot 2008. Hvor ressurskrevende var prosessen ved Åstvedt? Kostnader fra Des 2003 – Sertifisering mai 2005: € i direkte kostnader PL: 700 timer EQRM Team: 6 personer a 70 timer Ca 15 timer pr tillitsvalgt Ca 10 timer pr medlem i ledergruppen 40 timer for daglig leder 2 timer pr medarbeider – informasjonsinntak +5 timer pr medarbeider som deltok i assessment samtaler Tid for bearbeidelse, tenking, ide myldring - innimellom og her og der for veldig mange. DETTE ER ÅSTVEDT. EN MANGFOLDIG BEDRIFT:

11 Så litt om hva EQRM er… Kvalitetsutmerkelse – Mark of Excellence
En virksomhetsmodell for kontinuerlig forbedring – mot excellence Bygger på et eksisterende kvalitetssystem – er ikke et, men krever et Utviklet over de siste 10+ årene Initiativ av European Platform for Rehabilitation (EPR) Europeisk nettverk innen rehabilitering

12 EQRM – Hva er det? II Utviklet for sektoren ”vocational rehabilitation” i Europa Perspektiv fra flere interessegrupper International Labour Organisation (ILO) Council of Europe Employers’ Forum on Disability European Trade Union Confederation (ETUC) European Social Insurance Partners (ESIP) European Disability Forum . 9 principles of excellence 3 dimensjoner, måles på: tilnærming – gjennomføring – resultat Mindre endringer i punkt 1 og 2 Presentasjon: IMN?

13 Person fokus Virkemidler Tjeneste fokus
Rettigheter Etikk Virkemidler Partnerskap Deltakelse Lederskap Resultat Kontinuerlig forbedring Modell KWJ Tjeneste fokus Personfokusert Helhetstanke

14 Vet ikke helt om denne bare forvrenger budskapet vi vil ha frem, skal vi ta den med?
Eller skal vi heller ta med modellen for EQRM? Har lagt denne til i tilfelle…. KWJ

15 Utbredelse Utvikling av EQRM i Europa - Historikk
2 pilotbedrifter 3 sertifiserte bedrifter i 2003 5 sertifiserte bedrifter i 2004 3 sertifiserte bedrifter i 2005 14 bedrifter i prosess Attføringsbedriftene / Norge – EQRM 2 Quick Scans i 2004 Åstvedt AS fikk EQRM utmerkelsen mai 2005 Durapart AS er nå i prosess Endret punkt 1 Presentasjon: IMN?

16 Vil din bedrift vurdere EQRM?
Noen motargumenter vi har møtt i Norge…

17 5 motargument For stort og krevende for oss
Altfor dyrt, tar for mye tid… Kunden etterspør det ikke Endret noen engelske ord til norsk Presentasjon: Motargument IMN? Forklaring KWJ? Vi er for små… Passer ikke attføring i Norge... Vi er jo best i Europa allerede…

18 Svar på 5 motargument For stort og krevende for oss
Prinsippene er de samme, omfanget justeres i forhold til størrelse. EQRM skaper fokus og forenkling, ikke byråkrati. Enheter med 25 personer er sertifisert. For stort og krevende for oss TID er største kostnad – organisasjonsutvikling - varierer basert på størrelse av bedrift OG forbedringsbehov. Kartlegging av forbedringsbehov er ikke så dyrt. Altfor dyrt, tar for mye tid… Positiv respons fra Aetat i Hordaland og Arbeidslivssenteret m fl. Timing ifht fremtidige rammebetingelser. Den dagen det etterspørres har vi dokumentasjon. EQRM som utgangspunkt for å etablere en minimumsstandard for kvalitet i flere land. Kunden etterspør det ikke Prinsippene er de samme, omfanget justeres i forhold til størrelse. Werkenrode: 60 deltakere, 10 ansatte. Endret noen engelske ord til norsk Presentasjon: Motargument IMN? Forklaring KWJ? Vi er for små… Til tross for enkelte forskjeller, har både D og Å funnet at det passer godt med alle våre tiltak. Passer ikke attføring i Norge... Hvordan vet vi det? Kan vi få det bekreftet? Vi er jo best i Europa allerede…

19 Tør vi se oss i speilet? Hvor står din bedrift? Våg en Quick Scan!
Er vi så gode som vi tror? Vet vi hvor vi skal? Hvor står vi i dag? Presentasjon: Begge? Våg en Quick Scan!

20 Quick Scan Selvevaluering langs 9 prinsipper og 3 dimensjoner
2 dager med EQRM konsulent  Plassering av bedrift på edderkoppdiagram Forbedringsplan Koster NOK + ca 90 timer 20 medarbeidere fyller ut self evaluation a ca 1 time De samme 20 er med på 1 timers møte de to dagene Et team av 5 gjennomgår Quick Scan og finner consensus de to dagene a ca 10 timer

21 Vil du vite mer om EQRM eller ta en Quick Scan?
Ingjerd Morland Nettestad European Quality in Rehabilitation Mark EPR Secretariat, Brussels – Belgium Tel Erfaring / Kompetanse Indikatorer Benchmark samarbeidspartner Oversettelser Teknologi

22 QUAS – noe nytt… Kvalitetssertifisering på et lavere nivå enn EQRM, slik at fremdrift mot EQRM kan gå i to steg. QUAS ble styrebehandlet i EPR i desember 2005 og et pilotprosjekt ble besluttet. Pilotprosjekt går nå – våren 2006.

23

24 Søknad om Collective Research prosjekt ”Enhanced Vocational Rehabilitation”
Hvorfor CR–EQRM initiativ fra Åstvedt Vi følte at EQRM bedre kunne reflektere modellen for attføring i Norge og at dette kanskje også gjaldt andre modeller i bransjen Mål: Markere oss og bygge VR nettverk - det har vi oppnådd Bransjeutviklingsprosjekt i EUs 6. rammeprogram Instrument: Collective Research Søknad I sendt 26 mai 2005, Søknad II sendt 16 november 2005 Evaluering kommer innen 3 måneder Størrelse €3Mill Varighet ; 2,5 år

25 Hva går prosjektet ut på?
Bruke Action Research for å teste hvor anvendbar EQRM er for hver av de 6 ulike hovedmodellene for yrkesrettet rehabilitering i Europa. Etablere gode støtteverktøy og felles ”språk”, nøkkelbegrep og kriterier. Anbefale endringer i verktøy, prosess og EQRM. The objective of this project is to research and enhance the relevance of EQRM across vocational rehabilitation models and modes, national contexts and target groups. The result will be an improved and more applicable system, accessible to the larger SME community with common indicators, best practice and technological tools. The result will be an improved and more applicable system, accessible to the larger SME community with common indicators, best practice and technological tools. This will improve the quality of their vocational rehabilitation services and their competitiveness. The aim for technology is high; modern principles and techniques such as semantic web will be used. The vocational rehabilitation sector has a crucially important role in assisting the EU to meet its targets in relation to employment. EU intends that by 2010 the employment rate of people with disabilities will be the same as those without disabilities. From 43 (moderate) and 22 (severe) to 63 %. This requires a giant step evolution in vocational rehabilitation services, which is a Social Service of General Interest that can play an important role in contributing to greater participation in the labor market.

26 Partnere and roller Norge Bransje-forening Forskning SMB gruppe
Mentor bedrifter Åstvedt AS Durapart AS National Learning Network Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia Eden Foundation Norge

27 VEDLEGG:Beskrivelse av de 9 prinsipp

28 Lederskap Rettigheter
EQRM – 9 prinsipp Lederskap Rettigheter Organisasjonen utøver ledelse internt, i attføringssektoren og i samfunnet ellers; understøtter best practice, en mer effektiv ressursbruk, innovasjon, og et mer åpent og inkluderende samfunn, og ved å utfordre lave forventinger. Organisasjonen er forpliktet til å beskytte og understøtte tiltaksdeltakernes rettighetene ifht like muligheter, lik behandling og lik deltakelse, ved å sørge for ar informasjon er tilgjengelig når avgjørelser tas. Organisasjonen iverksetter også ikke-diskriminerende og positive tiltak i egne tjenester. Denne forpliktelsen er tydelig i alle deler av tjenesteutvikling og -leveranse og i organisasjonens verdier.

29 Etikk Samarbeidspartnere
EQRM – 9 prinsipp Etikk Samarbeidspartnere Organisasjonens virksomhet er basert på en etisk norm som respekterer verdigheten til tiltaksdeltakere og deres evt. familier/omsorgspersoner og som beskytter dem fra utilbørlig risiko, som spesifiserer kompetansebehov innenfor organisasjonen og som understøtter sosial rettferdighet. For å kunne tilby helhetlige tjenester og oppnå mer effektivt gjennomslag for tjenestene og et åpnere samfunn opererer organisasjonen i samarbeid med offentlige og private instanser, arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, finansielle bidragsytere, innkjøpere/kunder, organisasjoner for yrkeshemmede, lokale grupper, familier og omsorgspersonell.

30 Individfokus Deltakelse
5 EQRM – 9 prinsipp Individfokus Deltakelse Organisasjonens prosesser 1) er basert på behovene til både tiltaksdeltakere og evt. personer som mottar støtte, 2) involverer tiltaksdeltakere som aktive medlemmer av serviceteamet 3) respekterer tiltaksdeltakeres bidrag ved å engasjere dem i egenvurdering, tilbakemeldinger og evaluering av både personell og mål for tjenesten. Alle prosesser er gjenstand for regelmessig gjennomgang. Organisasjonen fremmer deltakelse og inkludering av yrkeshemmede på alle nivåer i organisasjonen og i samfunnet. For å oppnå dette, arbeider organisasjonen i samarbeid med representative grupper for å fjerne barrierer, støtte offentlig utdannelse og aktivt fremme like muligheter.

31 Helhet Resultatorientering
EQRM – 9 prinsipp Helhet Resultatorientering Organisasjonen sørger for at tiltaksdeltaker har tilgang til et helhetlig og bredt spekter av samfunnsbaserte tjenester, som verdsetter bidraget til alle tiltaksdeltakere og potensielle partnere inkludert lokalsamfunnet, arbeidsgivere og andre interessenter, og som omfatter alt fra tidlig inngripen til støtte og oppfølging, levert gjennom flerfaglige team eller partnerskap med andre tjenestetilbydere og arbeidsgivere. Organisasjonen er resultatfokusert, både når det gjelder oppfatninger/innsikt og måloppnåelse for tiltaksdeltakere, evt. familie /omsorgspersoner, arbeidsgivere, andre interessenter og samfunnet. Organisasjonen har ambisjoner om å gi kunder og finansielle bidragsytere best mulig nytteverdi. Effekter av tjenestene måles, overvåkes og er et viktig element i prosesser for kontinuerlig forbedring, gjennomsiktighet og ansvarliggjøring.

32 Kontinuerlig forbedring
EQRM – 9 prinsipp Kontinuerlig forbedring Organisasjonen er pro-aktiv/i forkant for å møte markedsbehov, oppnå en mer effektiv ressursbruk, utvikle og forbedre tjenester og bruk av forskning og utvikling for å oppnå nyskaping. Organisasjonen er engasjert i ansattes utvikling og læring, etterstreber effektiv kommunikasjon og markedsføring, verdsetter tilbakemeldinger fra tiltaksdeltakere, finansielle bidragsytere og andre interessenter, og benytter systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring.


Laste ned ppt "Kvalitetsutmerkelsen EQRM og Europeisk F&U prosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google