Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kenneth Gulbrandsøy1 Raskere funn av savnede personer Hvordan reduserer man tiden fra melding mottas til savnede bli funnet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kenneth Gulbrandsøy1 Raskere funn av savnede personer Hvordan reduserer man tiden fra melding mottas til savnede bli funnet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kenneth Gulbrandsøy1 Raskere funn av savnede personer Hvordan reduserer man tiden fra melding mottas til savnede bli funnet?

2 Kenneth Gulbrandsøy2 Hva kommer jeg til å gå igjennom •Innledning •Kartarbeid og GIS •Digitale samhandlingsverktøy i kommandoområdet (DISKO) •Noen eksempler på design av brukergrensesnitt for kartarbeid •Demonstrasjon av prototyp •Oppsummering

3 Kenneth Gulbrandsøy3 Situasjonen •Den digitale revolusjonen har innhentet beredskapsarbeidet og redningstjenesten i Norge –Dobbeltarbeid, manglende tilgang til informasjon og mangel på teknologi som man er vant til å benytte i andre sammenhenger skaper stadig nye initiativer –For mye tid brukes til å administrere, for lite tid brukes til å holde oversikt og kvalitetssikre –Ledelsesapparatet innen kriseledelse, søk og redning er i ferd med å digitaliseres (SARA, GIS i offentlig sektor, digitalt nødnett m.m.) –Manglende standardisering av geodata –Manglende standardisering av samhandling og deling av data

4 Kenneth Gulbrandsøy4 Den norske redningstjenesten •Den norske redningstjenesten er basert på samvirkeprinsippet •Samvirke mellom offentlige, frivillige og private organisasjoner •Politiet har lederansvar for alle søke- og redningsaksjoner •Aksjonsledelsen består som regel av erfarent mannskap fra alle organisasjonene

5 Kenneth Gulbrandsøy5 Norges Røde Kors Hjelpekorps er landsdekkene •Totalt ca 12 000 medlemmer •Ca 6 500 mannskap

6 Kenneth Gulbrandsøy6 Søk etter savnede personer •Redningstjenesten søker etter ca 800 savnede personer, og ca 60 savnede båter hvert år •Norges Røde Kors Hjelpekorps delta på ca 90 prosent av disse •Søk etter savnede utføres ved hjelp av –Hunder –Mannskap til fots og på ski –Kjøretøy –Flymaskiner –Båter •Taktisk planlegging og koordinasjon utføres av søkeledelsen/aksjonsledelsen •Mange forskjellige situasjoner ( suicidale, barn og unge, demente, jegere og bærplukkere )

7 Kenneth Gulbrandsøy7 Arbeidsprosesser og samhandling Aksjonsleder NestlederSambandsleder KO Resultater Spørsmål Meldinger Status Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer Koordinasjon Status? Ordrer Koordinasjon Status? Ordrer Søksenheter Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer •Oppdragsgiver •Pårørende •Media •Publikum Kommunikasjon Informasjon

8 Kenneth Gulbrandsøy8 Nestleder •Nestleder jobber mest med kartet •Vurderer terreng, funn og tause vitner og integrerer dette i den taktiske planen •De andre rollene har også behov for kart, men behovet er mindre •Visualiseringen av situasjon og erfaringsdata samt støtten av samhandling mellom rollene vil ha størst betyding for raskere funn av savnede •Selv om alle rollene burde vært omtalt fokuserer jeg i dag på nestleders oppgaver i kommandoområdet

9 Kenneth Gulbrandsøy9 Bruk av GIS i operativt arbeid •Geografisk informasjon og romlige analyser står sentralt i beredskapssituasjoner og redningsarbeid –Logistikk, søk, skadeomfang, evakuering osv. •Geodata blir derfor svært viktige i digitale støttesystemer •GIS har utviklet seg langt i retning av enklere brukergrensesnitt, men er fortsatt i stor grad ”ekspertsystemer”

10 Kenneth Gulbrandsøy10 Kartarbeid (1) •Generell vurdering –Interessante lendegjenstander (punkt av interesse) –Kanaliserende lende –Stier og veier til og fra operasjonsområde –Stier og veier i operasjonsområdet –Skredfare –Naturlige veivalg •Uttak av søkeområder –Område som gis prioritet i søkearbeidet –Tas ut med hensyn til hypotese (”hva har skjedd?”) og lendet •Uttak av søketeiger –Innenfor et søkeområde –Tilpasses ønsket søkeform (stisøk med flanke, manngard osv.)

11 Kenneth Gulbrandsøy11 Kartarbeid (2) •Planlegging basert på variert kartgrunnlag –N50 og N5 –Ortofoto –Skråbilder –Alle offentlige kartdata •Resultatlogg –Føring av resultater i kartet (funn, tause vitner, utførte søk) •Presentasjon av situasjonsbilde –Posisjon på alle enheter –Funn og tause vitner (savnedes bil m.m.) –Planlagte og utførte søk (progresjon) –Hendelser, m.m. •Utskrift til søkeenheter

12 Kenneth Gulbrandsøy12 Ekspert eller bruker? Ekspert Bruker •Generalisert •Menybasert •Arbeidsprosess ikke i fokus •Komplekse tilstandsmaskiner •Spesialisert •Ikke menybasert •Arbeidsprosess i fokus •Enkle tilstandsmaskiner •Lite tid til trening •”Let-finn-trykk” •Enkle mentale modeller •Sjeldent GIS bakgrunn •Mye tid til trening •Lite ”Let-finn-trykk” •Komplekse mentale modeller •Ofte GIS bakgrunn •www.senorge.no •www.gulesider.no •ArcINFO •OziExplorer Frivillig redningstjeneste

13 Kenneth Gulbrandsøy13 Digitale samhandlingsverktøy i kommandoområde •Akronym blir da DISKO •Samarbeidsprosjekt mellom Norges Røde Kors og Justisdepartementet/ Hovedredningssentralene •Pilotprosjekt med ramme på 4,25 MNOK •Brukerstyrt design og utvikling •Brukbarhets- og fullskala testing i hele landet •Planlagt avsluttet ved utgangen av 2007 •Videreutvikles til ferdig produkt i 2008 avhengig av utfallet for piloten

14 Kenneth Gulbrandsøy14 DISKO er en feltapplikasjon •Brukeren ute i felt settes i fokus •Verktøyet skal kunne benyttes i et KO under feltmessige forhold og med minimale tilpassninger i forhold til tradisjonelle arbeidsformer

15 Kenneth Gulbrandsøy15 Komponenter – 6 moduler •Søksmodul - Primært knyttet til søksplanlegging og gjennomføring –Uttak av søketeig –Registrering av utførte søk –Kartanalyser (siktlinjer, ”minste-motstands-vei” osv) –Visning av sporlogging (i sann tid eller lastet inn fra GPS) –Registrering av funn (objekter) •Datafangstmodul –Innsamling og forvaltning av (geo-referert) tilleggsdata •Radiodekningsmodul •Logistikkmodul –Tildeling av oppdrag –Resultatlogg –Registrering av funn –Nærmeste enhet •Innsynsmodul (operasjonssentralen, HRS m.fl.) •Briefingmodul (O-møte, generell informasjon) –Håndtering av sporlogg

16 Kenneth Gulbrandsøy16 Noen eksempler på arbeidsprosesser i kart •Design dokumenteres på tre måter –Skriftlig –Sekvensdiagram –GUI skisser i PowerPoint •Følgende eksempler vil bli vist –Opprette operasjonsområde –Nytt søkeområde –Nytt oppdrag (søketeig)

17 Kenneth Gulbrandsøy17 Opprette operasjonsområde

18 Kenneth Gulbrandsøy18 KART

19 Kenneth Gulbrandsøy19 ELEMENT ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTEKART Patruljesøk Linjesøk Rodesøk Strandsøk Maritime søk Hundesøk Flysøk Generelt oppdrag OPERASJONSOMRÅDE SØKSOMRÅDE OPPDRAG V

20 Kenneth Gulbrandsøy20 ELEMENT PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTEKART OP1

21 Kenneth Gulbrandsøy21 KART OP1

22 Kenneth Gulbrandsøy22 Nytt søkeområde

23 Kenneth Gulbrandsøy23 KART

24 Kenneth Gulbrandsøy24 OPERASJONSOMRÅDE SØKSOMRÅDE OPPDRAG Patruljesøk Linjesøk Rodesøk Strandsøk Maritime søk Hundesøk Flysøk Generelt oppdrag V ELEMENT ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTEKART

25 Kenneth Gulbrandsøy25 ELEMENT PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTEKART Primær søketeig Sekundær søketeig HYPOTESE

26 Kenneth Gulbrandsøy26 ELEMENT HYPOTESE PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTEKART Primær søketeig Sekundær søketeig HYPOTESE1 Savnet har.... HYPOTESE2 Savnet har.... HYPOTESE3 Savnet har.... NY HYPOTESE Primær søketeig HYPOTESE2 Savnet har.... Prioritet: Høy Status: Aktiv

27 Kenneth Gulbrandsøy27 KART Primær søketeig Sekundær søketeig

28 Kenneth Gulbrandsøy28 Nytt oppdrag

29 Kenneth Gulbrandsøy29 KART

30 Kenneth Gulbrandsøy30 OPERASJONSOMRÅDE SØKSOMRÅDE OPPDRAG Patruljesøk Linjesøk Rodesøk Strandsøk Maritime søk Hundesøk Flysøk Generelt oppdrag V ELEMENT ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTEKART

31 Kenneth Gulbrandsøy31 KART Patruljesøk ELEMENT ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTE Start Slutt

32 Kenneth Gulbrandsøy32 KART Start Slutt PUI VIA VIA1 MGRS X 2322456 MGRS Y 6648382 Beskrivelse Andre attributter?? START SLUTT VIA1 ELEMENT Patruljesøk ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTE

33 Kenneth Gulbrandsøy33 KART Start Slutt VIA1 a b ELEMENT Patruljesøk ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTE Krav til Oppdrag 17 Patruljesøk Nøyaktighet Prioritet 30% HØY LAVNORMAL 0% 50% 100% Mannskapsbehov Tidsbruk Løk Flanke Generelt estimat abab 5 meter Start Slutt VIA1

34 Kenneth Gulbrandsøy34 KART Start Slutt VIA1 ELEMENT Patruljesøk ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTE 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 Start Slutt VIA1 a b Start Slutt VIA1

35 Kenneth Gulbrandsøy35 KART Patruljesøk ELEMENT Patruljesøk KLADDKLAR ENHET PUI KRAV BESKRIV ELSE LISTE Start Slutt VIA1 a b Start Slutt VIA1

36 Kenneth Gulbrandsøy36 Oppdrag 17 KART

37 Kenneth Gulbrandsøy37 Tidlig prototyp •Var avhengig ”proof-of-concept” på vanskelig arbeidsprosess i kart •Valgte arbeidsprosessen ”nytt oppdrag” som krever –Tegning ved hjelp av berøringsskjem (slik vi gjør det på papirkartet) –Snapping til vilkårlige karttema •I tillegg ønsket vi å få testet ut det generelle GUI designet som skal gjelde for alle arbeidsprosessene •Geodata AS fikk i oppdrag å gjennomførte dette i fase 1, høsten 2006

38 Kenneth Gulbrandsøy38

39 Kenneth Gulbrandsøy39 Raskere funn av savnede •Fjerne dobbeltarbeid gjennom deling av data •Felles situasjonsbilde gjennom visualisering i kart og tekst •Gjenbruk av tidligere oppdrag •Forbedring av metoder basert på statistikk og rapporter

40 Kenneth Gulbrandsøy40 Forutsetninger •Må være mulig å gå fra manuell til digitalt støttet og tilbake til manuell arbeidsprosess i løpet av en og samme hendelse •Arbeidsprosessen må være robust –Aksjonsledelsen må kunne gjennomføre sine oppgaver uavhengig av ordinær infrastruktur •Etablerting av standarder for bruk og deling av geodata samt samhandling på tvers av organisasjoner i redningstjenesten

41 Kenneth Gulbrandsøy41 Oppsummering •Redningstjenesten er i ferd med å digitaliseres •Utfordringen ligger i gode brukergrensesnitt som ikke krever ekspertbrukere og tilpassing av samhandlingsverktøy til eksisterende arbeidsprosesser •DISKO er det første norske initiativet som fokuserer på arbeidsprosessene til aksjonsledelsene i felt •DISKO Pilot ferdigstilles innen utgangen av 2007

42 Kenneth Gulbrandsøy42 Kontaktinformasjon •Kenneth Gulbrandsøy Prosjektleder, DISKO, Norges Røde Kors kenneth.gulbrandsoy@gmail.com +47 932 58 930 •Pål Husum Nestleder, DISKO, Norges Røde Kors husum@stud.ntnu.no +47 918 45 821 •Camilla Haugsten Administrativ leder, DISKO, Norges Røde Kors camilla.haugsten@redcross.no +47 22 05 41 35 +47 416 92 702 •Øyvind Skaug Prosjektleder, Geodata AS oyvinds@geodata.no +47 452 74 494 •Vinjar Wærenskjold Fungerende prosjektleder, Christian Michelsens Research AS vinjar@cmr.no +47 55 57 40 40

43 Kenneth Gulbrandsøy43 Takk for meg! www.redcross.no/disko


Laste ned ppt "Kenneth Gulbrandsøy1 Raskere funn av savnede personer Hvordan reduserer man tiden fra melding mottas til savnede bli funnet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google