Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raskere funn av savnede personer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raskere funn av savnede personer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Raskere funn av savnede personer
Hvordan reduserer man tiden fra melding mottas til savnede bli funnet? Kenneth Gulbrandsøy

2 Hva kommer jeg til å gå igjennom
Innledning Kartarbeid og GIS Digitale samhandlingsverktøy i kommandoområdet (DISKO) Noen eksempler på design av brukergrensesnitt for kartarbeid Demonstrasjon av prototyp Oppsummering Kenneth Gulbrandsøy

3 Situasjonen Den digitale revolusjonen har innhentet beredskapsarbeidet og redningstjenesten i Norge Dobbeltarbeid, manglende tilgang til informasjon og mangel på teknologi som man er vant til å benytte i andre sammenhenger skaper stadig nye initiativer For mye tid brukes til å administrere, for lite tid brukes til å holde oversikt og kvalitetssikre Ledelsesapparatet innen kriseledelse, søk og redning er i ferd med å digitaliseres (SARA, GIS i offentlig sektor, digitalt nødnett m.m.) Manglende standardisering av geodata Manglende standardisering av samhandling og deling av data Kenneth Gulbrandsøy

4 Den norske redningstjenesten
Den norske redningstjenesten er basert på samvirkeprinsippet Samvirke mellom offentlige, frivillige og private organisasjoner Politiet har lederansvar for alle søke- og redningsaksjoner Aksjonsledelsen består som regel av erfarent mannskap fra alle organisasjonene Kenneth Gulbrandsøy

5 Norges Røde Kors Hjelpekorps er landsdekkene
Totalt ca medlemmer Ca mannskap Kenneth Gulbrandsøy

6 Søk etter savnede personer
Redningstjenesten søker etter ca 800 savnede personer, og ca 60 savnede båter hvert år Norges Røde Kors Hjelpekorps delta på ca 90 prosent av disse Søk etter savnede utføres ved hjelp av Hunder Mannskap til fots og på ski Kjøretøy Flymaskiner Båter Taktisk planlegging og koordinasjon utføres av søkeledelsen/aksjonsledelsen Mange forskjellige situasjoner (suicidale, barn og unge, demente, jegere og bærplukkere) Kenneth Gulbrandsøy

7 Arbeidsprosesser og samhandling
Oppdragsgiver Pårørende Media Publikum Kommunikasjon Informasjon Aksjonsleder Nestleder Sambandsleder KO Søksenheter Oppdrag Meldinger Oppgaver Ordrer Resultater Spørsmål Meldinger Status Oppdrag Oppgaver Ordrer Koordinasjon Status? Kenneth Gulbrandsøy

8 Nestleder Nestleder jobber mest med kartet
Vurderer terreng, funn og tause vitner og integrerer dette i den taktiske planen De andre rollene har også behov for kart, men behovet er mindre Visualiseringen av situasjon og erfaringsdata samt støtten av samhandling mellom rollene vil ha størst betyding for raskere funn av savnede Selv om alle rollene burde vært omtalt fokuserer jeg i dag på nestleders oppgaver i kommandoområdet Kenneth Gulbrandsøy

9 Bruk av GIS i operativt arbeid
Geografisk informasjon og romlige analyser står sentralt i beredskapssituasjoner og redningsarbeid Logistikk, søk, skadeomfang, evakuering osv. Geodata blir derfor svært viktige i digitale støttesystemer GIS har utviklet seg langt i retning av enklere brukergrensesnitt, men er fortsatt i stor grad ”ekspertsystemer” Kenneth Gulbrandsøy

10 Kartarbeid (1) Generell vurdering Uttak av søkeområder
Interessante lendegjenstander (punkt av interesse) Kanaliserende lende Stier og veier til og fra operasjonsområde Stier og veier i operasjonsområdet Skredfare Naturlige veivalg Uttak av søkeområder Område som gis prioritet i søkearbeidet Tas ut med hensyn til hypotese (”hva har skjedd?”) og lendet Uttak av søketeiger Innenfor et søkeområde Tilpasses ønsket søkeform (stisøk med flanke, manngard osv.) Kenneth Gulbrandsøy

11 Kartarbeid (2) Planlegging basert på variert kartgrunnlag Resultatlogg
N50 og N5 Ortofoto Skråbilder Alle offentlige kartdata Resultatlogg Føring av resultater i kartet (funn, tause vitner, utførte søk) Presentasjon av situasjonsbilde Posisjon på alle enheter Funn og tause vitner (savnedes bil m.m.) Planlagte og utførte søk (progresjon) Hendelser, m.m. Utskrift til søkeenheter Kenneth Gulbrandsøy

12 Frivillig redningstjeneste
Ekspert eller bruker? Frivillig redningstjeneste Generalisert Menybasert Arbeidsprosess ikke i fokus Komplekse tilstandsmaskiner Spesialisert Ikke menybasert Arbeidsprosess i fokus Enkle tilstandsmaskiner Lite tid til trening ”Let-finn-trykk” Enkle mentale modeller Sjeldent GIS bakgrunn Mye tid til trening Lite ”Let-finn-trykk” Komplekse mentale modeller Ofte GIS bakgrunn ArcINFO OziExplorer Ekspert Bruker Kenneth Gulbrandsøy

13 Digitale samhandlingsverktøy i kommandoområde
Akronym blir da DISKO Samarbeidsprosjekt mellom Norges Røde Kors og Justisdepartementet/ Hovedredningssentralene Pilotprosjekt med ramme på 4,25 MNOK Brukerstyrt design og utvikling Brukbarhets- og fullskala testing i hele landet Planlagt avsluttet ved utgangen av 2007 Videreutvikles til ferdig produkt i 2008 avhengig av utfallet for piloten Kenneth Gulbrandsøy

14 DISKO er en feltapplikasjon
Brukeren ute i felt settes i fokus Verktøyet skal kunne benyttes i et KO under feltmessige forhold og med minimale tilpassninger i forhold til tradisjonelle arbeidsformer Kenneth Gulbrandsøy

15 Komponenter – 6 moduler Søksmodul - Primært knyttet til søksplanlegging og gjennomføring Uttak av søketeig Registrering av utførte søk Kartanalyser (siktlinjer, ”minste-motstands-vei” osv) Visning av sporlogging (i sann tid eller lastet inn fra GPS) Registrering av funn (objekter) Datafangstmodul Innsamling og forvaltning av (geo-referert) tilleggsdata Radiodekningsmodul Logistikkmodul Tildeling av oppdrag Resultatlogg Registrering av funn Nærmeste enhet Innsynsmodul (operasjonssentralen, HRS m.fl.) Briefingmodul (O-møte, generell informasjon) Håndtering av sporlogg Kenneth Gulbrandsøy

16 Noen eksempler på arbeidsprosesser i kart
Design dokumenteres på tre måter Skriftlig Sekvensdiagram GUI skisser i PowerPoint Følgende eksempler vil bli vist Opprette operasjonsområde Nytt søkeområde Nytt oppdrag (søketeig) Kenneth Gulbrandsøy

17 Opprette operasjonsområde
Kenneth Gulbrandsøy

18 KART Kenneth Gulbrandsøy

19 OPERASJONSOMRÅDE SØKSOMRÅDE OPPDRAG Kenneth Gulbrandsøy V Patruljesøk
Linjesøk Rodesøk Strandsøk Maritime søk Hundesøk Flysøk Generelt oppdrag OPERASJONSOMRÅDE SØKSOMRÅDE OPPDRAG V ELEMENT LISTE KART PUI KRAV BESKRIVELSE ENHET Kenneth Gulbrandsøy

20 ELEMENT OP1 LISTE KART PUI KRAV BESKRIVELSE Kenneth Gulbrandsøy

21 KART OP1 Kenneth Gulbrandsøy

22 Nytt søkeområde Kenneth Gulbrandsøy

23 KART Kenneth Gulbrandsøy

24 OPERASJONSOMRÅDE SØKSOMRÅDE OPPDRAG Kenneth Gulbrandsøy V Patruljesøk
Linjesøk Rodesøk Strandsøk Maritime søk Hundesøk Flysøk Generelt oppdrag ELEMENT V LISTE KART PUI KRAV BESKRIVELSE ENHET Kenneth Gulbrandsøy

25 Sekundær søketeig Primær søketeig Kenneth Gulbrandsøy LISTE KART PUI
ELEMENT Sekundær søketeig LISTE KART Primær søketeig PUI KRAV BESKRIVELSE HYPOTESE Kenneth Gulbrandsøy

26 Primær søketeig Sekundær søketeig Primær søketeig Kenneth Gulbrandsøy
HYPOTESE1 Savnet har.... HYPOTESE2 HYPOTESE3 NY HYPOTESE ELEMENT HYPOTESE2 Savnet har.... Prioritet: Høy Status: Aktiv LISTE KART Primær søketeig Sekundær søketeig PUI Primær søketeig KRAV BESKRIVELSE HYPOTESE Kenneth Gulbrandsøy

27 Sekundær søketeig KART Primær søketeig Kenneth Gulbrandsøy

28 Nytt oppdrag Kenneth Gulbrandsøy

29 KART Kenneth Gulbrandsøy

30 OPERASJONSOMRÅDE SØKSOMRÅDE OPPDRAG Kenneth Gulbrandsøy V Patruljesøk
Linjesøk Rodesøk Strandsøk Maritime søk Hundesøk Flysøk Generelt oppdrag ELEMENT LISTE KART V PUI KRAV BESKRIVELSE ENHET Kenneth Gulbrandsøy

31 Kenneth Gulbrandsøy Patruljesøk Slutt Start LISTE KART PUI KRAV ENHET
ELEMENT Start Slutt LISTE KART PUI KRAV BESKRIVELSE ENHET Kenneth Gulbrandsøy

32 PUI VIA START SLUTT Kenneth Gulbrandsøy Patruljesøk Slutt VIA1 Start
ELEMENT Slutt LISTE KART VIA1 PUI KRAV Start BESKRIVELSE ENHET PUI START VIA1 MGRS X MGRS Y Beskrivelse Andre attributter?? VIA SLUTT Kenneth Gulbrandsøy

33 b a Kenneth Gulbrandsøy Patruljesøk Start Slutt VIA1 Start Slutt VIA1
ELEMENT Start Slutt VIA1 Start Slutt VIA1 a b LISTE KART PUI KRAV Krav til Oppdrag 17 Patruljesøk Nøyaktighet Prioritet 30% HØY LAV NORMAL 0% % % Mannskapsbehov Tidsbruk Løk Flanke Generelt estimat BESKRIVELSE ENHET a b 5 meter Kenneth Gulbrandsøy

34 b a Kenneth Gulbrandsøy Patruljesøk Start Slutt VIA1 Start Slutt VIA1
ELEMENT Start Slutt VIA1 Start Slutt VIA1 a b LISTE KART PUI KRAV BESKRIVELSE 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 ENHET Kenneth Gulbrandsøy

35 b a Kenneth Gulbrandsøy Patruljesøk Slutt VIA1 Start LISTE KART PUI
ELEMENT Start Slutt VIA1 a b LISTE KART PUI KRAV BESKRIVELSE ENHET Patruljesøk Kenneth Gulbrandsøy KLADD KLAR

36 KART Oppdrag 17 Kenneth Gulbrandsøy

37 Tidlig prototyp Var avhengig ”proof-of-concept” på vanskelig arbeidsprosess i kart Valgte arbeidsprosessen ”nytt oppdrag” som krever Tegning ved hjelp av berøringsskjem (slik vi gjør det på papirkartet) Snapping til vilkårlige karttema I tillegg ønsket vi å få testet ut det generelle GUI designet som skal gjelde for alle arbeidsprosessene Geodata AS fikk i oppdrag å gjennomførte dette i fase 1, høsten 2006 Kenneth Gulbrandsøy

38 Kenneth Gulbrandsøy

39 Raskere funn av savnede
Fjerne dobbeltarbeid gjennom deling av data Felles situasjonsbilde gjennom visualisering i kart og tekst Gjenbruk av tidligere oppdrag Forbedring av metoder basert på statistikk og rapporter Kenneth Gulbrandsøy

40 Forutsetninger Må være mulig å gå fra manuell til digitalt støttet og tilbake til manuell arbeidsprosess i løpet av en og samme hendelse Arbeidsprosessen må være robust Aksjonsledelsen må kunne gjennomføre sine oppgaver uavhengig av ordinær infrastruktur Etablerting av standarder for bruk og deling av geodata samt samhandling på tvers av organisasjoner i redningstjenesten Kenneth Gulbrandsøy

41 Oppsummering Redningstjenesten er i ferd med å digitaliseres
Utfordringen ligger i gode brukergrensesnitt som ikke krever ekspertbrukere og tilpassing av samhandlingsverktøy til eksisterende arbeidsprosesser DISKO er det første norske initiativet som fokuserer på arbeidsprosessene til aksjonsledelsene i felt DISKO Pilot ferdigstilles innen utgangen av 2007 Kenneth Gulbrandsøy

42 Kontaktinformasjon Kenneth Gulbrandsøy Prosjektleder, DISKO, Norges Røde Kors Pål Husum Nestleder, DISKO, Norges Røde Kors Camilla Haugsten Administrativ leder, DISKO, Norges Røde Kors Øyvind Skaug Prosjektleder, Geodata AS Vinjar Wærenskjold Fungerende prosjektleder, Christian Michelsens Research AS Kenneth Gulbrandsøy

43 Takk for meg! Kenneth Gulbrandsøy


Laste ned ppt "Raskere funn av savnede personer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google