Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillekollen barnehage Årsplan 2013-2014. OVERORDNA MÅL Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager og de til en hver tid fastsatte forskrifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillekollen barnehage Årsplan 2013-2014. OVERORDNA MÅL Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager og de til en hver tid fastsatte forskrifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillekollen barnehage Årsplan 2013-2014

2

3 OVERORDNA MÅL Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager og de til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedept., samt vedtak. Hovedmål 1: •Tid til barn, kunnskap om barn og areal til barn. Hovedmål 2: •Brukeren i sentrum. Hovedmål 3: •Rett informasjon, på rett sted, til rett tid. Hovedmål 4: •Sette organisasjonen og den enkelte i stand til å endre seg i tråd med utviklingen og de økonomiske rammebetingelser. Hovedmål 5: •Oppfylle gjeldende lover og forskrifter for det fysiske og psykiske miljøet.

4 ROSE er en forkortelse av Molde kommunes bedriftsfilosofi Mål for Molde kommune •Hjerte for regionen •Vekst i kvalitet •Alle er med •Offensiv organisasjon •Økonomisk handlefrihet •R for respekt •O for omsorg •S for samarbeid •E for effektivitet

5 Generell informasjon •Barnehagens åpningstid er 0700-1630. Vi ber om at dette overholdes. •Bursdag skal feires i barnehagen - det er opp til foreldrene hva som skal medbringes til feiringen. Eksempelvis fruktfat eller sjokoladekake. •Hvis barnet har fri eller er syk, ber vi dere om å ringe og gi beskjed om dette til oss. •Barnehagen stiller med lunsj- og fruktmåltid. Barna må selv ha med matboks til frokost og eventuelt litt ekstra for de som behøver mat utover det som blir servert til fruktmåltidet. Varmmat blir servert 1-2 dager i uken. •Merking av klær er viktig! Alt av klær og sko skal merkes. Vi kan ikke ta ansvar for umerkede eiendeler. •Pass på til en hver tid at barnet har godt med skift i barnehagen. Dette er foreldrenes ansvar. •Vi hjelper til med dotrening, men vi tvinger aldri et barn til å gå på do. Med tanke på bl.a. trygghet, er det noe annet for barna å gå på do i barnehagen enn hjemme. Hos oss gjelder ikke belønning eller straff verken i do- eller matsituasjoner. Vi tvinger aldri i barna mat. Er barnet mett og det ligger skorper igjen, presser vi ingen. •Husk 48-timers regelen ved oppkast eller diaré! Ved epidemier som for eksempel oppkast/diaré, vannkopper, lus eller liknende, henger vi opp informasjon angående dette. •Til slutt så ønsker vi tilbakemelding dersom det er noe dere er misfornøyd med, eller om dere har forslag til ting vi kan gjøre annerledes. Vi setter selvsagt også stor pris på positive tilbakemeldinger.

6 TILVENNING Alle barn får et personlig velkomstbrev innen 10. juni og alle barn skal ha en fast tilknytningsperson. Praktiske ting (merking av plasser) er gjort i stand før barnet kommer. Barn og foreldre skal føle seg ventet og godt mottatt. De ansatte skal vise respekt for følelser og forventninger. Tilknytningspersonene må ha god tid til å snakke med barnet og foreldrene. De ansatte skal fortelle foreldrene om gangen i tilvenningsperioden og hvilken rolle de skal ha, samt gjøre klare avtaler. Tilknytningspersonen går aktivt inn for å bli kjent med barnet og å være en som barnet ønsker å være sammen med.

7 Dagsrytme •Kl 0700 barnehagen åpner •Kl 0820 morgenmøte •Kl 0830 frokost •Kl 0900 frilek/div. aktiviteter •Kl1000 uteleik •Kl 1200 lunch •Kl 1245 hviling/ de minste sover •Kl 1330 fruktmåltid •Kl 1400 frilek/ div. aktiviteter inne eller ute •Kl 1630 barnehagen stenger

8 •Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagen og sin daglige virksomhet. Barna Skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering i barnehagens virksomhet. Barnet sine synspunkt skal tilleggest vekt i samsvar med alder og modenhet. Jmfr. Barnehageloven §3 barns rett til medvirkning. For at barn skal få medvirke må de voksne se på barn som likeverdige samtalepartnere. Dette henger sammen med vårt verdisyn og at vi bruker store ører istedenfor store munner. Gjennom ulike møter og samlinger reflekterer barna sammen med de voksne over hva som opptar de og hva de ønsker for hverdagen sin. Barna planlegger og vurderer. Personalet på Lillekollen skal observere, lytte og være endringsvillige i møte med barna. •Dokumentasjon •Rammeplan for barnehager stiller strenge krav til dokumentasjon. •Alle avdelinger skal ha månedsplaner eller ukeplaner som skal evalueres hver måned. •Vi dokumenterer også ved å skrive på tavle i garderoben hver dag hva dagen har inneholdt. •Dokumentasjon kan også være bilder,tegninger o.l som blir hengt opp på avdeling. • De ansatte dokumenterer også når de har avdelingsmøter hvor de har faglige og praktiske diskusjoner. •Vi øver oss på å dokumentere hverdagens lek og aktiviteter opp mot fagområdene i rammeplanen. •Vi bruker praksisfortellinger som dokumentasjon.

9 Foreldresamarbeid •Foreldresamarbeid er en viktig del av hverdagen i barnehagen. Det er dere foreldre som kjenner barna deres best, og det er av svært stor verdi at vi har en åpen dialog om deres barn. Vi har som mål å møte alle i garderoben om morgenen. Dette er en arena for utveksling av informasjon og å skape gode relasjoner. To ganger i året blir det gitt tilbud om foreldresamtaler, der man går i dialog om barnets trivsel og utvikling i barnehagen. På høsten er det foreldremøte avdelingsvis, der barnehagen prøver å gi dere ett bilde av hvordan året skal bli, fokusområde og hverdagen i barnehagen. Det gis rom for at dere foreldre kan komme med innspill og spørsmål til vårt arbeid. Det velges to representanter på dette møtet som blir med i foreldrerådet. Det er ett organ for dere foreldre der dere kan kunne medvirke i barnas hverdag i barnehagen og ikke minst påvirke utviklingen i barnehagen.

10 KVALITETSSTANDARDEN I FORHOLD TIL MØTET - At vi viser respekt for ulikheter og kan sette pris på det. - At vi hilser på hverandre når vi møtes, nye vikarer presenterer seg for foreldrene og de ansatte. - Formidle beskjeder på en positiv og tydelig måte. - At vi tar foreldrenes behov og ønsker på alvor. - Alle foreldre får tilbud om en ”bli kjent samtale” som ny i barnehagen. - Personalet skal ta avskjed med alle barn. - At vi har evne til å vise anerkjennelse. - At vi greier å ta den andres perspektiv, at vi har innlevelse. - At vi er avtalefaste, og kan stole på hverandre. - At vi kan ta vare på arbeidsplassen vår både sosialt og praktisk. - Målet er at alle skal trives på arbeidsplassen, det skal være positivt og lystbetont å komme dit. - Regler må håndheves med intuisjon, innlevelse og kjærlighet, regler er variable, vi må vurdere hva som er riktig i hvert enkelt tilfelle.

11 MÅLTIDET - En nødvendig hyggestund. - Starte med en sang. - Sosial trening, dele, hjelpe, lytte, sitte stille. - Hygiene, vaske hendene selv. - Få prøve mest mulig selv. - Få bestemme at nå er jeg mett, eller nå er jeg sulten. - Klatre opp og ned av stolen selv. - De voksne snakker med barnet. - Det blir satt av tid til å spise. - Barna får tid til å kjenne etter om de er mett/ sulten uten at vi griper inn. - Det er rom for spontanitet og humor. STELL - At barnet får en positiv holdning til seg selv og - kroppen sin. - At vi får ro i stellesituasjonen. - At vi har tid og plass i stellesituasjonen. - At barnet er trygg på at det får hjelp når det trenger det. - At de voksne tilpasser oppmerksomheten til det enkelte barn. - At de voksne snakker med barnet og ikke over hodet på barnet. - At barnet selv får være aktiv. Hente bleie, skru på vannet, smøre på salve osv. - At det er rom for spontanitet.

12 FORUT-aksjonen NDSBYBARNA I BAWATELE I år inviterer FORUTS barneaksjon til et gjensyn med landsbybarna i Bawatele i Malawi. May Britt Andersen er med Lines på skolen og det blir ekstra spennende når vi får oppleve store, ville dyr på nært hold. Vennskap og solidaritet Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. Vår visjon er å bidra til å gjøre verden litt bedre. Lære noe – gjøre noe Med kunnskap og innsats kan vi alle bidra til å gjøre verden til et bedre sted for flere. FORUTs barneaksjon lar norske barn erfare sammenhengen mellom læring og handling. Materiellet er gratis, men deltakerne forplikter seg til å gjennomføre sin egen innsamlingsaksjon.

13 Lillekollen barnehage er en helsefremmende barnehage Fysiske forhold: Kosthold, gode måltid med fast ukemeny med variert sunt pålegg og grovt brød. Frukt:Varierte sorter. Hygiene: Gode rutiner på håndvask, snørrtørking, vasking av leker etc. Fysisk aktivitet:Turer, dans og drama. Veksling mellom hvile og aktivitet. Psykisk miljø:Trivsel, positiv tenkning, løsningsorientert tenkning, humor. Mestring:God selvfølelse, kjenne at hvert enkelt barn og hver voksen har verdi, bli sett, hørt og bekreftet. Respekt for barn, ansatte og foreldre. Toleranse, at det er rom for å prøve og feile. Rom for frihet, spontanitet og fleksibilitet. Barnehagen er en stabil plass å være. Barnehagen er en god sosialiseringsplass, barn lærer å være likeverdig med andre barn mht. språk og væremåte. Kompetente voksne.

14 Faste aktiviteter  Høstfest: feirer høsten og gleder oss over det naturen gir oss.  Advent og juleforberedelser: vi pynter, baker og lager julegaver.  Nissefest: alle barna kler seg i rødt og vi får nissegrøt.  Julefrokost: alle foreldre og barn koser seg i ei ellers travel førjulstid.  Karneval/fargefest: barn og personale kler seg ut, sang og moro.  Skidag/aktivitetsdag: vi lager løyper og moro ute i barnehagen.  16. mai: øvelse før den store dagen. Pølser, is og leker i barnehagen.  Sommerfest: Fest i juni for hele barnehagen. Der er det natursti, salg av pølse og foreldrene har med kake. Det blir også litt underholdning.

15 Skoleforberedende førskolegruppe I år blir det til sammen 24 barn i førskolegruppa. Det er Inger, Ingvild og Sigrid som har ansvaret for førskoleklubben dette året, de er alle tre pedagoger. De vil gå på tur sammen 3 tirsdager hver månad og den siste tirsdagen er avdelingsvis med førskoleoppgaver. Vi har bestemt oss for å kutte ut overnatting og vil isteden ha en annen aktiviet. Egen plan for førskoleguppa blir utdelt ved barnehagstart. Tur Klatrekurs

16 I en heldags barnehage er det hverdagssituasjonene som måltid, toalett, påkledning osv., som blir arenaer der læring foregår. Ved å bruke god tid og ha nær voksenkontakt ønsker vi at barna skal bli så selvhjulpne som mulig. I disse situasjonene blir det tid til samtale, undring, menings- og opplevelsesutveksling både mellom barn-barn og barn-voksen. Vårt mål er at hverdagsaktivitetene på Lillekollen skal være preget av gode godkjennende følelser. Hver enkelt avdeling utarbeider sin egen årsplan som beskriver det pedagogiske opplegget. Samtidig ønsker vi også å ha rom for spontaniteten i gruppa og det som skjer rundt oss. Her-og-nå-opplevelser vil alltid være viktig i samvær med barn. Aktiviteter

17 LEIK Anerkjenne at leiken er det mest verdifulle i barnehagen. Vi gir leiken høyeste prioritet i hverdagen. Vi lager plass, tid og rom for leken. De voksne er fleksible i sine holdninger. FAGOMRÅDENE FRA RAMMEPLANEN 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Nærmiljø og samfunn. 5. Natur, miljø og teknikk 6. Antall, rom og form. 7. Etikk, religion og filosofi

18 Felles årstema; sosial kompetanse •Vi har bestemt at alle avdelingene på Lillekollen skal jobbe med sosial kompetanse dette barnehageåret. Vi vil bruke opplegget til Kari Lamer. •Vi kommer nok til å jobbe med dette på forskjellige måter og metodene kommer frem i den enkeltes avdelings årsplan. Kari Lamers definisjon av sosial kompetanse: Kjennskap til hovedområder av sosiale ferdigheter som barna bør mestre, er en viktig rettesnor i oppdragelsen av barna. Som et resultat av teoretiske analyser består sosial kompetanse i ”Du og jeg og vi to!” av fem innholdsområder som hver for seg inneholder samme type av sosiale ferdigheter: empati og rolletaking – innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. prososial atferd – positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. selvkontroll – å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, tinnordne seg, takle konflikter og å vente på tur. selvhevdelse – hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang. lek, glede og humor – å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro.

19 Retningslinjer ved diverse barnesykdommer: 1. Feber/forkjølelse/influensa: Barnet må holdes hjemme til det er feberfritt. Vi anbefaler en feberfri dag hjemme. Så snart barnet har god allmenntilstand slik at det kan delta i alle slags aktiviteter kan barnet returnere til barnehgen. Tenk på barnets beste og vis hensyn overfor andre. 2. Oppkast/diare: Barnet må holdes hjemme i 48 timer etter siste symptom. Omgansyke er svært smittsomt og vi ber om respekt for regelen. Vis hensyn! 3. Ørebetennelse: Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan i barnehagen når allmenntilstanden er bra. 4. Brennkopper: Barn med brennkopper kan returnere til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved små og få lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking men ved mer utbredte lesjoer vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling. 5. Vannkopper: Det må gå minst 5 dager fra første vannkopp til barnet kan komme til barnehagen. Etter disse fem dagene er det allmenntilstanden som avgjør. Man må vente til utslettene har begynt å tørke inn og det ikke kommer nye vannkopper.

20 Lillekollen Barnehage Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85 6412 Molde Styrer, Kristine Klokk:71 11 24 90 Ass. styrer: Toril Solheim:71 11 24 91 Ass. styrer: Ingvild M. Sylte:71 11 24 98 AVDELINGER: Trollstua:71 11 24 93 / 950 95 517 Rødhette:71 11 24 94 / 950 03 380 Askeladden:71 11 24 95 / 918 86 614 Poppeloppe:71 11 24 97 / 916 92 102 Småtroll:71 11 24 92 / 951 58 343 Bjørsito:71 11 24 96 / 957 89 396 Knerten:976 74 828 Lillebror:916 91 210 Se vår hjemmeside på: Hus 1, Rødhuset Hus 2, Gulhuset Hus 3, Bjørsito www.lillekollen.no Hus 4, Møllerstua

21 August 2013 Planleggingsdager torsdag15. august og fredag 16. august. Barnehagen er stengt! MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 31 1235 32 567891012 33 12131415 Planleggings- dag 16 planlegging sdag 1719 34 19202122232426 35 2627 Avd.møte kveld 282930 31 Notater:

22 September 2013 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 36 234 5 Leder møte 678 37 91011 12 Veiledn Gr 1 131415 38 1617 Personal møte 18 19 Leder møte 202122 39 2324 Felleslunch Bjørsito 25 26 Veiledn gr2 272829 40 30 Notater:

23 oktober 2013 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 40 123 ledermøte 45 6 41 7 Pl.l.dag 89101112 13 42 14151617 Veiledn. Gr 3 1819 20 43 2122 Avd møte kveld 2324 ledermøte 2526 27 44 2829 Felleslunch møllerstua 3031 Veiledn. gr1 Notater: Uke 41 høstferie

24 november 2013 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 44 123 45 4567 Ledermøte 8910 46 11121314 Veiledn. Gr 2 151617 47 1819 Personal møte 2021 Ledermøte 222324 48 2526 Felleslunch gulhuset 2728 Veiledn Gr 3 29301 Notater:

25 desember 2013 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 49 2345678 50 9101112131415 51 16171819202122 52 23242526272829 1 3031 Notater:

26 januar 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 1 1 Pl.l.dag 2 ledermøte 345 2 6789 Veiledn. Gr. 1 101112 3 13141516 Ledermøte 171819 4 2021 Avd møte kveld 2223 Veiledn.gr 2 242526 5 2728 Felleslunch rødhuset 2930 ledermøte Notater:

27 Februar 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 5 12 6 3456 Veiledn.gr 3 789 7 10111213 Ledermøte 141516 8 17181920212223 9 2425 Personal møte 2627 Veiledn gr 1 28 Notater: vinterferie uke 8

28 Mars 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 9 12 10 3456 Ledermøte 789 11 10111213 Veiledn gr 2 141516 12 1718 Avd møte kveld 1920 Ledermøte 212223 13 2425 Felleslunch Bjørsito 2627 Veiledn gr 3 282930 14 31 Notater:

29 April 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 14 123 Ledermøte 456 15 78910 Veiledn gr 1 111213 16 141516 Bhg stenger Kl 12.00 17181920 17 21222324 Ledermøte 252627 18 2829 Felleslunch Møllerstua Personal møte 30 Notater:

30 Mai 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 18 1 fridag 234 19 5678 Veiledn.gr 2 91011 20 12131415 Ledermøte 161718 21 1920 Avd.møte kveld 2122 Veiledn gr 3 232425 22 2627 Felleslunch gulhuset 2829 Kristi himmelfart s dag 30 Pl.l.dag 31 Notater:

31 Juni 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 23 2345 Ledermøte 678 24 9101112131415 25 1617 Felleslunch rødhuset 1819202122 26 23242526272829 27 30 Notater:

32 Juli 2014 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGL Ø RDAG S Ø NDAG 27 123456 28 78910111213 29 14151617181920 30 21222324252627 31 28293031 Notater:


Laste ned ppt "Lillekollen barnehage Årsplan 2013-2014. OVERORDNA MÅL Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager og de til en hver tid fastsatte forskrifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google