Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillekollen barnehage Årsplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillekollen barnehage Årsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillekollen barnehage Årsplan 2013-2014

2 LILLEKOLLEN BARNEHAGE
STYRER: Kristine Klokk 100% Ass.styrer: Ingvild Myklebust Sylte 60% Ass.styrer: Toril Solheim 50% Sekretær: Eldrid Stranden Andersen 40% HUS 1: TROLLSTUA: Ann Helen Male, Alfhild Rødal, Silje M. Hasselø, Ann Kristin Gjerdset, Heidi Hagen og Line Victoria Jacobsen. RØDHETTE: Ingvild Ohr, Gerd Ingrid Folden, Nina Talset og Heidi Hagen ASKELADDEN: Sigrid Melkild, Eldrid Andersen, Marita Henden, Barbro Larsen og Heidi Hagen HUS 2: POPPELOPPE: Bente Kofoed, Anita Ruby, Mona Webjørnsen og Laila Stokkeland SMÅTROLL: Eli Karin O. Sæther, Emma Kleve, Cathrine Mork Paulsen og Laila Stokkeland HUS 3: BJØRSITO: Inger K. Ueland Johnsen, Toril Solheim, Lill Beate Røsandnes, Cathrine Bolsønes og Evy Gunn Dahle HUS 4: KNERTEN: Ivar Sten Blø, Ørjan K Morstøl, Trude Gjerde Helset og Tina Heggdal Leganger. LILLEBROR: Anette Dahle, Anette Kock, Morten Nilsen og Safija Junuzovic VIKARER: Tina Heggdal Leganger, Camilla Sæther. RENHOLD: Molde bydrift

3 OVERORDNA MÅL Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager og de til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedept., samt vedtak. Hovedmål 1: Tid til barn, kunnskap om barn og areal til barn. Hovedmål 2: Brukeren i sentrum. Hovedmål 3: Rett informasjon, på rett sted, til rett tid. Hovedmål 4: Sette organisasjonen og den enkelte i stand til å endre seg i tråd med utviklingen og de økonomiske rammebetingelser. Hovedmål 5: Oppfylle gjeldende lover og forskrifter for det fysiske og psykiske miljøet.

4 ROSE er en forkortelse av Molde kommunes bedriftsfilosofi
Mål for Molde kommune ROSE er en forkortelse av Molde kommunes bedriftsfilosofi Hjerte for regionen Vekst i kvalitet Alle er med Offensiv organisasjon Økonomisk handlefrihet R for respekt O for omsorg S for samarbeid E for effektivitet

5 Generell informasjon Pass på til en hver tid at barnet har godt med skift i barnehagen. Dette er foreldrenes ansvar. Vi hjelper til med dotrening, men vi tvinger aldri et barn til å gå på do. Med tanke på bl.a. trygghet, er det noe annet for barna å gå på do i barnehagen enn hjemme. Hos oss gjelder ikke belønning eller straff verken i do- eller matsituasjoner. Vi tvinger aldri i barna mat. Er barnet mett og det ligger skorper igjen, presser vi ingen. Husk 48-timers regelen ved oppkast eller diaré! Ved epidemier som for eksempel oppkast/diaré, vannkopper, lus eller liknende, henger vi opp informasjon angående dette. Til slutt så ønsker vi tilbakemelding dersom det er noe dere er misfornøyd med, eller om dere har forslag til ting vi kan gjøre annerledes. Vi setter selvsagt også stor pris på positive tilbakemeldinger. Barnehagens åpningstid er Vi ber om at dette overholdes. Bursdag skal feires i barnehagen - det er opp til foreldrene hva som skal medbringes til feiringen. Eksempelvis fruktfat eller sjokoladekake. Hvis barnet har fri eller er syk, ber vi dere om å ringe og gi beskjed om dette til oss. Barnehagen stiller med lunsj- og fruktmåltid. Barna må selv ha med matboks til frokost og eventuelt litt ekstra for de som behøver mat utover det som blir servert til fruktmåltidet. Varmmat blir servert 1-2 dager i uken. Merking av klær er viktig! Alt av klær og sko skal merkes. Vi kan ikke ta ansvar for umerkede eiendeler.

6 TILVENNING Alle barn får et personlig velkomstbrev innen 10. juni og alle barn skal ha en fast tilknytningsperson. Praktiske ting (merking av plasser) er gjort i stand før barnet kommer. Barn og foreldre skal føle seg ventet og godt mottatt. De ansatte skal vise respekt for følelser og forventninger. Tilknytningspersonene må ha god tid til å snakke med barnet og foreldrene. De ansatte skal fortelle foreldrene om gangen i tilvenningsperioden og hvilken rolle de skal ha, samt gjøre klare avtaler. Tilknytningspersonen går aktivt inn for å bli kjent med barnet og å være en som barnet ønsker å være sammen med.

7 Dagsrytme Kl 0700 barnehagen åpner Kl 0820 morgenmøte Kl 0830 frokost
Kl 0900 frilek/div. aktiviteter Kl1000 uteleik Kl 1200 lunch Kl 1245 hviling/ de minste sover Kl 1330 fruktmåltid Kl 1400 frilek/ div. aktiviteter inne eller ute Kl 1630 barnehagen stenger

8 Barns medvirkning Dokumentasjon
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagen og sin daglige virksomhet. Barna Skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering i barnehagens virksomhet. Barnet sine synspunkt skal tilleggest vekt i samsvar med alder og modenhet. Jmfr. Barnehageloven §3 barns rett til medvirkning. For at barn skal få medvirke må de voksne se på barn som likeverdige samtalepartnere. Dette henger sammen med vårt verdisyn og at vi bruker store ører istedenfor store munner. Gjennom ulike møter og samlinger reflekterer barna sammen med de voksne over hva som opptar de og hva de ønsker for hverdagen sin. Barna planlegger og vurderer. Personalet på Lillekollen skal observere, lytte og være endringsvillige i møte med barna. Dokumentasjon Rammeplan for barnehager stiller strenge krav til dokumentasjon. Alle avdelinger skal ha månedsplaner eller ukeplaner som skal evalueres hver måned. Vi dokumenterer også ved å skrive på tavle i garderoben hver dag hva dagen har inneholdt. Dokumentasjon kan også være bilder,tegninger o.l som blir hengt opp på avdeling. De ansatte dokumenterer også når de har avdelingsmøter hvor de har faglige og praktiske diskusjoner. Vi øver oss på å dokumentere hverdagens lek og aktiviteter opp mot fagområdene i rammeplanen. Vi bruker praksisfortellinger som dokumentasjon.

9 Foreldresamarbeid Foreldresamarbeid er en viktig del av hverdagen i barnehagen. Det er dere foreldre som kjenner barna deres best, og det er av svært stor verdi at vi har en åpen dialog om deres barn. Vi har som mål å møte alle i garderoben om morgenen. Dette er en arena for utveksling av informasjon og å skape gode relasjoner. To ganger i året blir det gitt tilbud om foreldresamtaler, der man går i dialog om barnets trivsel og utvikling i barnehagen. På høsten er det foreldremøte avdelingsvis, der barnehagen prøver å gi dere ett bilde av hvordan året skal bli, fokusområde og hverdagen i barnehagen. Det gis rom for at dere foreldre kan komme med innspill og spørsmål til vårt arbeid. Det velges to representanter på dette møtet som blir med i foreldrerådet. Det er ett organ for dere foreldre der dere kan kunne medvirke i barnas hverdag i barnehagen og ikke minst påvirke utviklingen i barnehagen.

10 KVALITETSSTANDARDEN I FORHOLD TIL MØTET - At vi viser respekt for ulikheter og kan sette pris på det. - At vi hilser på hverandre når vi møtes, nye vikarer presenterer seg for foreldrene og de ansatte. - Formidle beskjeder på en positiv og tydelig måte. - At vi tar foreldrenes behov og ønsker på alvor. - Alle foreldre får tilbud om en ”bli kjent samtale” som ny i barnehagen. - Personalet skal ta avskjed med alle barn. - At vi har evne til å vise anerkjennelse. - At vi greier å ta den andres perspektiv, at vi har innlevelse. - At vi er avtalefaste, og kan stole på hverandre. - At vi kan ta vare på arbeidsplassen vår både sosialt og praktisk. - Målet er at alle skal trives på arbeidsplassen, det skal være positivt og lystbetont å komme dit. - Regler må håndheves med intuisjon, innlevelse og kjærlighet, regler er variable, vi må vurdere hva som er riktig i hvert enkelt tilfelle.

11 MÅLTIDET - En nødvendig hyggestund. - Starte med en sang
MÅLTIDET - En nødvendig hyggestund. - Starte med en sang. - Sosial trening, dele, hjelpe, lytte, sitte stille. - Hygiene, vaske hendene selv. - Få prøve mest mulig selv. - Få bestemme at nå er jeg mett, eller nå er jeg sulten. - Klatre opp og ned av stolen selv. - De voksne snakker med barnet. - Det blir satt av tid til å spise. - Barna får tid til å kjenne etter om de er mett/ sulten uten at vi griper inn. - Det er rom for spontanitet og humor. STELL - At barnet får en positiv holdning til seg selv og - kroppen sin. - At vi får ro i stellesituasjonen. - At vi har tid og plass i stellesituasjonen. - At barnet er trygg på at det får hjelp når det trenger det. - At de voksne tilpasser oppmerksomheten til det enkelte barn. - At de voksne snakker med barnet og ikke over hodet på barnet. - At barnet selv får være aktiv. Hente bleie, skru på vannet, smøre på salve osv. - At det er rom for spontanitet.

12 FORUT-aksjonen NDSBYBARNA I BAWATELE  I år inviterer FORUTS barneaksjon til et gjensyn med landsbybarna i Bawatele i Malawi. May Britt Andersen er med Lines på skolen og det blir ekstra spennende når vi får oppleve store, ville dyr på nært hold.                          Vennskap og solidaritet Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. Vår visjon er å bidra til å gjøre verden litt bedre. Lære noe – gjøre noe Med kunnskap og innsats kan vi alle bidra til å gjøre verden til et bedre sted for flere. FORUTs barneaksjon lar norske barn erfare sammenhengen mellom læring og handling. Materiellet er gratis, men deltakerne forplikter seg til å gjennomføre sin egen innsamlingsaksjon.

13 Lillekollen barnehage er en helsefremmende barnehage Fysiske forhold:
Lillekollen barnehage er en helsefremmende barnehage Fysiske forhold: Kosthold, gode måltid med fast ukemeny med variert sunt pålegg og grovt brød. Frukt: Varierte sorter. Hygiene: Gode rutiner på håndvask, snørrtørking, vasking av leker etc. Fysisk aktivitet: Turer, dans og drama. Veksling mellom hvile og aktivitet. Psykisk miljø: Trivsel, positiv tenkning, løsningsorientert tenkning, humor. Mestring: God selvfølelse, kjenne at hvert enkelt barn og hver voksen har verdi, bli sett, hørt og bekreftet. Respekt for barn, ansatte og foreldre. Toleranse, at det er rom for å prøve og feile. Rom for frihet, spontanitet og fleksibilitet. Barnehagen er en stabil plass å være. Barnehagen er en god sosialiseringsplass, barn lærer å være likeverdig med andre barn mht. språk og væremåte. Kompetente voksne.

14 Faste aktiviteter Høstfest: feirer høsten og gleder oss over det naturen gir oss. Advent og juleforberedelser: vi pynter, baker og lager julegaver. Nissefest: alle barna kler seg i rødt og vi får nissegrøt. Julefrokost: alle foreldre og barn koser seg i ei ellers travel førjulstid. Karneval/fargefest: barn og personale kler seg ut, sang og moro. Skidag/aktivitetsdag: vi lager løyper og moro ute i barnehagen. 16. mai: øvelse før den store dagen. Pølser, is og leker i barnehagen. Sommerfest: Fest i juni for hele barnehagen. Der er det natursti, salg av pølse og foreldrene har med kake. Det blir også litt underholdning.

15 Skoleforberedende førskolegruppe
I år blir det til sammen 24 barn i førskolegruppa. Det er Inger, Ingvild og Sigrid som har ansvaret for førskoleklubben dette året, de er alle tre pedagoger. De vil gå på tur sammen 3 tirsdager hver månad og den siste tirsdagen er avdelingsvis med førskoleoppgaver. Vi har bestemt oss for å kutte ut overnatting og vil isteden ha en annen aktiviet. Egen plan for førskoleguppa blir utdelt ved barnehagstart. Klatrekurs Tur

16 Aktiviteter I en heldags barnehage er det hverdagssituasjonene som måltid, toalett, påkledning osv., som blir arenaer der læring foregår. Ved å bruke god tid og ha nær voksenkontakt ønsker vi at barna skal bli så selvhjulpne som mulig. I disse situasjonene blir det tid til samtale, undring, menings- og opplevelsesutveksling både mellom barn-barn og barn-voksen. Vårt mål er at hverdagsaktivitetene på Lillekollen skal være preget av gode godkjennende følelser. Hver enkelt avdeling utarbeider sin egen årsplan som beskriver det pedagogiske opplegget. Samtidig ønsker vi også å ha rom for spontaniteten i gruppa og det som skjer rundt oss. Her-og-nå-opplevelser vil alltid være viktig i samvær med barn.

17 LEIK FAGOMRÅDENE FRA RAMMEPLANEN
Anerkjenne at leiken er det mest verdifulle i barnehagen. Vi gir leiken høyeste prioritet i hverdagen. Vi lager plass, tid og rom for leken. De voksne er fleksible i sine holdninger. FAGOMRÅDENE FRA RAMMEPLANEN 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Nærmiljø og samfunn. 5. Natur, miljø og teknikk 6. Antall, rom og form. 7. Etikk, religion og filosofi

18 Felles årstema; sosial kompetanse
Kari Lamers definisjon av sosial kompetanse: Kjennskap til hovedområder av sosiale ferdigheter som barna bør mestre, er en viktig rettesnor i oppdragelsen av barna. Som et resultat av teoretiske analyser består sosial kompetanse i ”Du og jeg og vi to!”  av fem innholdsområder som hver for seg inneholder samme type av sosiale ferdigheter:    empati og rolletaking – innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. prososial atferd – positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. selvkontroll – å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, tinnordne seg, takle konflikter og å vente på tur. selvhevdelse – hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang. lek, glede og humor – å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro. Vi har bestemt at alle avdelingene på Lillekollen skal jobbe med sosial kompetanse dette barnehageåret. Vi vil bruke opplegget til Kari Lamer. Vi kommer nok til å jobbe med dette på forskjellige måter og metodene kommer frem i den enkeltes avdelings årsplan.

19 Retningslinjer ved diverse barnesykdommer:
1. Feber/forkjølelse/influensa: Barnet må holdes hjemme til det er feberfritt. Vi anbefaler en feberfri dag hjemme. Så snart barnet har god allmenntilstand slik at det kan delta i alle slags aktiviteter kan barnet returnere til barnehgen. Tenk på barnets beste og vis hensyn overfor andre. 2. Oppkast/diare: Barnet må holdes hjemme i 48 timer etter siste symptom. Omgansyke er svært smittsomt og vi ber om respekt for regelen. Vis hensyn! 3. Ørebetennelse: Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan i barnehagen når allmenntilstanden er bra. 4. Brennkopper: Barn med brennkopper kan returnere til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved små og få lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking men ved mer utbredte lesjoer vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling. 5. Vannkopper: Det må gå minst 5 dager fra første vannkopp til barnet kan komme til barnehagen. Etter disse fem dagene er det allmenntilstanden som avgjør. Man må vente til utslettene har begynt å tørke inn og det ikke kommer nye vannkopper.

20 www.lillekollen.no Lillekollen Barnehage Bjørnstjerne Bjørnsons veg 85
6412 Molde Styrer, Kristine Klokk: Ass. styrer: Toril Solheim: Ass. styrer: Ingvild M. Sylte: AVDELINGER: Trollstua: / Rødhette: / Askeladden: / Poppeloppe: / Småtroll: / Bjørsito: / Knerten: Lillebror: Se vår hjemmeside på: Hus 1, Rødhuset Hus 2, Gulhuset Hus 3, Bjørsito Hus 4, Møllerstua

21 August 2013 Planleggingsdager torsdag15. august og fredag 16. august. Barnehagen er stengt! MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31 1 2 3 5 32 6 7 8 9 10 12 33 13 14 15 Planleggings-dag 16 planleggingsdag 17 19 34 20 21 22 23 24 26 35 27 Avd.møte kveld 28 29 30 Notater:

22 September 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 36 2 3 4 5 Leder møte 6 7 8 37 9 10 11 12 Veiledn Gr 1 13 14 15 38 16 17 Personal møte 18 19 20 21 22 39 23 24 Felleslunch Bjørsito 25 26 gr2 27 28 29 40 30 Notater:

23 6 13 20 27 oktober 2013 Notater: Uke 41 høstferie MANDAG TIRSDAG
ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 40 1 2 3 ledermøte 4 5 6 41 7 Pl.l.dag 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 Veiledn. Gr 3 18 19 20 43 21 22 Avd møte kveld 23 24 25 26 27 44 28 29 Felleslunch møllerstua 30 31 gr1 Notater: Uke 41 høstferie

24 november 2013 Notater: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
SØNDAG 44 1 2 3 45 4 5 6 7 Ledermøte 8 9 10 46 11 12 13 14 Veiledn. Gr 2 15 16 17 47 18 19 Personal møte 20 21 22 23 24 48 25 26 Felleslunch gulhuset 27 28 Veiledn Gr 3 29 30 Notater:

25 desember 2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31 Notater:

26 januar 2014 Notater: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
SØNDAG 1 Pl.l.dag 2 ledermøte 3 4 5 6 7 8 9 Veiledn. Gr. 1 10 11 12 13 14 15 16 Ledermøte 17 18 19 20 21 Avd møte kveld 22 23 Veiledn.gr 2 24 25 26 27 28 Felleslunch rødhuset 29 30 Notater:

27 Notater: vinterferie uke 8
Februar 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 5 1 2 6 3 4 Veiledn.gr 3 7 8 9 10 11 12 13 Ledermøte 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Personal møte 26 27 Veiledn gr 1 28 Notater: vinterferie uke 8

28 Mars 2014 31 Notater: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG
SØNDAG 9 1 2 10 3 4 5 6 Ledermøte 7 8 11 12 13 Veiledn gr 2 14 15 16 17 18 Avd møte kveld 19 20 21 22 23 24 25 Felleslunch Bjørsito 26 27 Veiledn gr 3 28 29 30 Notater:

29 April 2014 Notater: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
3 Ledermøte 4 5 6 15 7 8 9 10 Veiledn gr 1 11 12 13 16 Bhg stenger Kl 12.00 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Felleslunch Møllerstua Personal møte 30 Notater:

30 Mai 2014 Notater: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1
18 1 fridag 2 3 4 19 5 6 7 8 Veiledn.gr 2 9 10 11 20 12 13 14 15 Ledermøte 16 17 21 Avd.møte kveld 22 Veiledn gr 3 23 24 25 26 27 Felleslunch gulhuset 28 29 Kristi himmelfarts dag 30 Pl.l.dag 31 Notater:

31 Juni 2014 Notater: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
23 2 3 4 5 Ledermøte 6 7 8 24 9 10 11 12 13 14 15 25 16 17 Felleslunch rødhuset 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 Notater:

32 Juli 2014 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 27 1 2 3 4 5 6 28 7 8 9 10 11 12 13 29 14 15 16 17 18 19 20 30 21 22 23 24 25 26 31 Notater:


Laste ned ppt "Lillekollen barnehage Årsplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google