Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen for framtidens luftfart AIRPORT SECURITY Bakgrunn, gjennomføring og fremtid Statens reiseseminar 7. september 2010 Tarald Johansen, Konsernstab,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen for framtidens luftfart AIRPORT SECURITY Bakgrunn, gjennomføring og fremtid Statens reiseseminar 7. september 2010 Tarald Johansen, Konsernstab,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen for framtidens luftfart AIRPORT SECURITY Bakgrunn, gjennomføring og fremtid Statens reiseseminar 7. september 2010 Tarald Johansen, Konsernstab, Avinor

2 Emner •Internasjonale hendelser •Nasjonale hendelser •”One stop security” •Nasjonale og internasjonale tilsyn •Framtid

3 Emner •Internasjonale hendelser •Nasjonale hendelser •”One stop security” •Nasjonale og internasjonale tilsyn •Framtid

4 Internasjonale hendelser - ansatte EF 2320/2002 – punkt 2.3 a Alt personale, inklusive flybesetninger, og medbrakte gjenstander skal gjennomsøkes før de får innpassere til sikkerhetsbegrensede områder. Fremgangsmåten for gjennomsøking skal sikre at det ikke tas med forbudte gjenstander, og metoden skal være den samme som for gjennomsøking av passasjerer og håndbagasje. Ansatte: 7. april 1994: FedEx 705 24. desember 1994: Air France 8969

5 Anslag mot lufthavner - Bruk av fly i angrep mot flyplass • Heathrow Airport Plot, avslørt i 2003, kapre fly i Øst-Europa, styrte inn i terminalbygg - Bombe utplassert på lufthavnen • Davao lufthavn, Filippinene, 2003, fjernstyrt - Selvmordsangrep -Glasgow, 30.6.07, gassflasker, bensin og spiker

6 Anslag mot luftfartøy - Kapringer • Seks i 2007, nedgang. Eksempel fra august 2007, tyrkisk fly fra Kypros til Istanbul - Sprengninger/eksplosiver i inn- sjekket bagasje • Air India 1985, Montreal- London • Lockerbie 1988

7 Anslag mot luftfartøy •25. desember 2009 Northwest Airlines fra Amsterdam til Detroit •Passasjer med sprengstoff i pulverform skjult i underbuksa •86 gram

8 Luftfartøy brukt som våpen • 11. september 2001, World Trade Center, Pentagon og forsøk på Kongressen • Forsøk i 1994 i Marseilles – ble stoppet • En rekke plott i etterkant av 11.9. særlig små fly

9 Anslag mot luftfartøy Smugling av eksplosiver om bord • Ramzi Yusuf, Philippine Airlines Flight 434, Manila-Tokyo, 1994 • Richard Reid, 2001, Paris- Miami • August 2006, Heathrow, triacetonperoksid (TATP), smugle deler om bord, mikse sammen. Planen var antagelig å ramme 9 fly

10 Anslag mot lufthavner Raketter mot lufthavner • Somalia, Israel/Palestina 2007 Angrep mot infrastruktur på lufthavnen • JFK, juni 2007, planer om angrep på drivstofftanker/rørledninger

11 Emner •Internasjonale hendelser •Nasjonale hendelser •”One stop security” •Nasjonale og internasjonale tilsyn •Framtid

12 Hendelser i Norge •1979, sovjetisk rutefly på vei fra Oslo til Moskva •1985, Braathens SAFE mellom TRD og OSL •1993, Aeroflot - tre iranere på flukt •1994, SAS i Nord-Norge kapret av bosnisk flyktning •1996, Hemus Air (Balkan) - tilsynelatende forvirret palestiner

13 Hendelser i Norge • Mars 2003 - Afghansk asylsøker i Vardø planla å tenne fyr på bensin om bord i fly fra Widerøe • September 2004 - Kato Air mellom Narvik og Bodø – øksedrama • 100% securitykontroll på regionale flyplasser innført i løpet av 24 timer

14 Incidenter - luftfartsaktører • 14. jan 2009 - Orlando - 2 x falske IED er oppdaget i hangar. Misfornøyd ansatt mistenkt. • 1. feb 2009 - Wisconsin - falsk IED oppdaget festet på en tankbil. • 9. feb 2009 - Madrid - IED eksploderer utenfor kontorene til Ferrovial, selskapet som eier BAA. • 10. mars 2009 - Frankfurt - IED funnet plassert på kjøretøy tilhørende en ansatt i FRAPORT, selskapet som opererer Frankfurt lufthavn. • 15. mai 2009 - Ingushetia, Russland – bakke - luft missil launcher oppdaget montert i bygning i nærheten av lufthavnen

15 Incidenter - luftfartøy siste år •8. februar 2008 i NZ - Eagle Airways - Jetstream 32 - pax angrep piloter med kniv •6. november 2008 i Canada - Summit Air – DO228 - pax angrep piloter med knyttnever •5. januar 2009 i Boston - nyttårsrakett avfyrt mot en flight fra Air Wisconsin under approach. •22. januar 2009 i Nashville - Forsøk på flykapring av B737 tilhørende Southwest Airlines. •19. april 2009 på Jamaica - forsøk på flykapring av B737 tilhørende CanJet. •30. mai 2009 i Iran - IED ombord på flight.

16 Incidenter - sabotasje •Mars 2009: Brussels – 2 incidenter, ikke-kritiske sabotasje av luftfartøy oppdaget, Sabene Technics •Oktober 2006: Napoli – 2 MD80 sabotert (kabler kuttet) oppdaget •”SHT anser det for mulig at noen i den aktuelle todagers perioden har åpnet oljepåfyllingslokket på LN-VYN”

17 Emner •Internasjonale hendelser •Nasjonale hendelser •”One stop security” •Nasjonale og internasjonale tilsyn •Framtid

18 Oppmerksomme ansatte og passasjerer Security barrierer Flyet

19 19 ”One stop security” •Securityarbeidet i Norge er en del av et omfattende regime både globalt og innen EU/EØS. Standarden på security skal være like høy på alle lufthavner i EU/EØS-området. Dermed slipper passasjerene å underkaste seg ny sikkerhetskontroll ved transittreiser i EU/EØS. •Konsekvensen av at en lufthavn ikke drives i samsvar med gjeldende rett og ovennevnte prinsipp er at EU-kommisjonen kan erklære at lufthavnen ikke drives i samsvar med gjeldende regelverk. Skjer med jevne mellomrom i Europa hvert år. •Fly må fjernparkeres, passasjerer busses, ny sikkerhetskontroll av passasjerene, bagasje kontrolleres på nytt, cleaning av fly, etc

20 Trusselvurderinger og beredskap •Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeider nasjonale trusselvurderinger •Internasjonal informasjonsutveksling •Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) gir råd til alle nasjonale selskaper og organisasjoner innen luftfart •”Lav”, ”Moderat”, ”Høy”, ”Ekstrem” •Trusselnivået pr i dag er vurdert til ”Lav” •Beredskapstiltak utviklet og tilpasset de ulike bredskapsnivåer •”Renegade prosedyrer”

21 Emner •Internasjonale hendelser •Nasjonale hendelser •”One stop security” •Nasjonale og internasjonale tilsyn •Framtid

22 Nasjonale og internasjonale tilsyn •Luftfartstilsynet inspiserer aktører i Norge (lufthavner, flyselskap, fraktselskaper, utdanningsorganisasjoner) •ICAO (International Civil Aviation Organization) inspiserer Norge med utvalgte lufthavner som eksempler •ESA (EFTA Surveilance Authority) inspiserer Norge med utvalgte lufthavner som eksempler

23 Luftfartstilsynet – tilsynsaktivitet 2009 • Ca 25 inspeksjoner av lufthavner • Ca 10 oppfølgingsinspeksjoner av lufthavner • 1 revisjon av en lufthavnoperatør • Ca 50 luftfartøy • Ca 25 fraktoperatører • 1 utdanningsorganisasjon • Ca 100 – 150 tester • ESA; 4 inspeksjoner

24 Emner •Internasjonale hendelser •Nasjonale hendelser •”One stop security” •Nasjonale og internasjonale tilsyn •Framtid

25 Framtid •Risikobasert regelverk •Standardisering av opplæring •Ny teknologi •Strategisk arbeid – nasjonalt og internasjonalt

26 Framtid •Risikobasert regelverk •Standardisering av opplæring •Ny teknologi •Strategisk arbeid – nasjonalt og internasjonalt

27 Oppmerksomt crew Låst cockpitdør Kabinsjekk Sikkerhetskontroll Etterretning TRUSSEL BARRIERER KATASTROFE Behovet for risikobasert regelverk

28 Framtid •Risikobasert regelverk •Standardisering av opplæring •Ny teknologi •Strategisk arbeid – nasjonalt og internasjonalt

29 Antall timer grunnopplæring etter krav fra Luftfartstilsynet

30 UNGARN ØSTERRIKE TYSKLAND STORBRITANNIA NORGE SVERIGE FINLAND NEDERLAND TYRKIA SPANIA ITALIA BELGIA

31 Praksistimer etter krav fra Luftfartstilsynet

32 ØSTERRIKE TYSKLAND STORBRITANNIA NORGE SVERIGE FINLAND NEDERLAND TYRKIA SPANIA BELGIA UNGARN

33 Europeisk standard CEN/PC 384 Airport and aviation security services •Den Europeiske standardiseringskomite (CEN) har startet arbeidet med å utvikle en internasjonal standard innenfor området flysikkerhetstjenester •Standarden trer i kraft 01.01.2012 •Europeisk bransjestandard som spesifiserer krav til kvalitetssystemer, prosesser, krav til personell og ledelse for leverandører av sikkerhetskontrolltjenester til luftfartsrelatert virksomhet •Standardisering av opplæring står sentralt •Den Europeiske standardiseringskomite (CEN) har lagt den norske modellen (80 timer) til grunn for sitt utkast •Avinor deltar i både i den nasjonale standardiseringskomiteen og i den internasjonale arbeidsgruppen

34 Framtid •Risikobasert regelverk •Standardisering av opplæring •Ny teknologi •Strategisk arbeid – nasjonalt og internasjonalt

35 35 Teknologiens begrensninger •Metalldetektor: Har rask responstid ift. å spore metallobjekter, men ulempen er at den bare kan oppdage metall. •Røntgenstråling: Røntgenstråling er et viktig verktøy for å oppdage eksplosiver i bagasjen, men det kan være vanskelig å avgjøre om organiske stoffer og materialer kan være eksplosiver. •Fysisk kontroll: Manuell inspeksjon og tilstedeværelse av mye personell er forebyggende, men er tidkrevende, kostbart og kan virke påtrengende for passasjeren og ansatte/crew.

36 36 Teknologiutviklingen innen sikkerhets- kontroll Adgangskort - Nye adgangskort vil kunne anvende biometri i fremtiden. Nytt nasjonalt ID-kort - Under innføring. Biometri muliggjør full selvbetjening i innsjekk og boarding. Avinor får ikke tilgang til biometri Ny videoanalyseteknologi - Overvåkning av sikkerhetsområder. Muliggjør reduksjon av personell. Væskescanner – teknologi som kan skille brus fra flytende sprengstoff Kroppsskanner - Røntgen- eller millimeterbølgeteknologi.

37 Kontroll av håndbagasje – væsker

38 Ny sensorteknologi – kontroll av kroppen Luftstrømmer: Denne teknikken er basert på at passasjeren går gjennom en kanal som sender luft fra veggen som suges inn av en sensor i taket som kan spore eksplosiver. Denne teknologien kan kun oppdage organiske trusler. Røntgen/back-scatter: Sender røntgenstråler gjennom passasjeren og oppager metaller, ikke-metaller, organiske og ikke-organiske stoffer. Millimeter radiobølger: Sender mikrobølger mot passasjeren som penetrerer klær og sko og kan dermed oppdage ulovlige gjenstander på kroppen.

39 Utfordrer personvernet? ”Tanken på å bli skannet til beinet i sikkerhetskontrollen på flyplassen, er motbydelig. Jeg synes dette passerer grensen for bluferdighet, sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet.” Aftenposten 12. november 2007

40 Hva ønsker passasjerene?

41 Millimeter radiobølger – L3 Provision •Kan skanne en person uten å sende ut røntgenstråler. Man bruker millimeter radiobølger som penetrerer klær og sko for å oppdage en mulig trussel som våpen og eksplosiver. •Testes på Schiphol lufthavn og flere andre steder og er et EU-godkjent forskingsprosjekt. Kastrup er i løypa. • Kan teoretisk kontrollere 240 passasjerer i timen. • Ordinær bruk i Moskva, JFK, LA, Phenix, Thailand, Singapore, Japan, Israel, etc

42 Kroppsskanning Bodyscanner\Millimeter_v2.wmv Bodyscanner\securityscan_lo_16-9.wmv

43 Kroppsskanner Kniv Narkotika Sladdet ansikt pga person- vernhensyn Passasjeren ser IKKE bildene Operatøren ser bilder fra mange vinkler

44 pepperkakefiguren

45

46 Framtid •Risikobasert regelverk •Standardisering av opplæring •Ny teknologi •Strategisk arbeid – nasjonalt og internasjonalt

47 Samarbeidspartnere •Samferdselsdepartementet •Luftfartstilsynet •NHO luftfart/service/reiseliv •Fly og handlingselskapene •Sverige og Danmark

48 Representation ECAC (1 year mandate) Technical Task Force Primary: Ian Hutcheson (BAA) Alternate: ACI EUROPE Guidence Material Task Force Primary: Ernst Schlecht (Zurich) Alternate: ACI EUROPE Training Tast Force Primary: TBC Alternate: ACI EUROPE Important relation – it tends to provide technical expertise and input to the European Commission which uses it for regulatory purposes. Representation ECAC (1 year mandate) Technical Task Force Primary: Ian Hutcheson (BAA) Alternate: ACI EUROPE Guidence Material Task Force Primary: Ernst Schlecht (Zurich) Alternate: ACI EUROPE Training Tast Force Primary: TBC Alternate: ACI EUROPE Important relation – it tends to provide technical expertise and input to the European Commission which uses it for regulatory purposes. ACI-E AVSEC committee Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport V. chair: Anders Lennerman – LFV Group ACI-E AVSEC committee Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport V. chair: Anders Lennerman – LFV Group SAGAS – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Alternate: Anders Lennerman (LFV) - Very important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members SAGAS – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Alternate: Anders Lennerman (LFV) - Very important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members WGs – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative: (1 year mandate) (primary, or as the case may be pending on the expertise areas): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members WGs – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative: (1 year mandate) (primary, or as the case may be pending on the expertise areas): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members TSCG (EC/USA – TSA) (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Bart Mos (Amsterdam) Important regulatory relation with significant implications for the AVSEC Committee members TSCG (EC/USA – TSA) (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Bart Mos (Amsterdam) Important regulatory relation with significant implications for the AVSEC Committee members ACI-E AVSEC Core Working Group Chairman: Anders Lennerman – LFV/Philipp Kriegbaum - Fraport ACI-E AVSEC Core Working Group Chairman: Anders Lennerman – LFV/Philipp Kriegbaum - Fraport ACI-E AVSEC Strategy WG Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport Members: Anders Lennerman – LFV Group ACI-E AVSEC Strategy WG Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport Members: Anders Lennerman – LFV Group ACI-E AVSEC LAG’s Implementing WG Chairman: Bart Moss - Schipol Members: ACI-E AVSEC LAG’s Implementing WG Chairman: Bart Moss - Schipol Members: ACI-E AVSEC Technology Panel Chairman: Andy Price Members: ACI-E AVSEC Technology Panel Chairman: Andy Price Members: ACI-E AVSEC Benchmarking WG Chairman: Jonnie Muller - Kastrup Members: ACI-E AVSEC Benchmarking WG Chairman: Jonnie Muller - Kastrup Members: ACI AVSEC committe - intern organisering

49 Representation ECAC (1 year mandate) Technical Task Force Primary: Ian Hutcheson (BAA) Alternate: ACI EUROPE Guidence Material Task Force Primary: Ernst Schlecht (Zurich) Alternate: ACI EUROPE Training Tast Force Primary: TBC Alternate: ACI EUROPE Important relation – it tends to provide technical expertise and input to the European Commission which uses it for regulatory purposes. Representation ECAC (1 year mandate) Technical Task Force Primary: Ian Hutcheson (BAA) Alternate: ACI EUROPE Guidence Material Task Force Primary: Ernst Schlecht (Zurich) Alternate: ACI EUROPE Training Tast Force Primary: TBC Alternate: ACI EUROPE Important relation – it tends to provide technical expertise and input to the European Commission which uses it for regulatory purposes. ACI-E AVSEC committee Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport V. chair: Anders Lennerman – LFV Group ACI-E AVSEC committee Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport V. chair: Anders Lennerman – LFV Group SAGAS – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Alternate: Anders Lennerman (LFV) - Very important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members SAGAS – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Alternate: Anders Lennerman (LFV) - Very important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members WGs – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative: (1 year mandate) (primary, or as the case may be pending on the expertise areas): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members WGs – European Commission (1 year mandate) ACI EUROPE Representative: (1 year mandate) (primary, or as the case may be pending on the expertise areas): Philipp Kriegbaum (Fraport) Ian Hutcheson (BAA) Important regulatory relation with major implications for the AVSEC Committee members TSCG (EC/USA – TSA) (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Bart Mos (Amsterdam) Important regulatory relation with significant implications for the AVSEC Committee members TSCG (EC/USA – TSA) (1 year mandate) ACI EUROPE Representative (1 year mandate): Bart Mos (Amsterdam) Important regulatory relation with significant implications for the AVSEC Committee members ACI-E AVSEC Core Working Group Chairman: Anders Lennerman – LFV/Philipp Kriegbaum - Fraport ACI-E AVSEC Core Working Group Chairman: Anders Lennerman – LFV/Philipp Kriegbaum - Fraport ACI-E AVSEC Strategy WG Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport Members: Anders Lennerman – LFV Group ACI-E AVSEC Strategy WG Chairman: Philipp Kriegbaum - Fraport Members: Anders Lennerman – LFV Group ACI-E AVSEC LAG’s Implementing WG Chairman: Bart Moss - Schipol Members: ACI-E AVSEC LAG’s Implementing WG Chairman: Bart Moss - Schipol Members: ACI-E AVSEC Technology Panel Chairman: Andy Price Members: ACI-E AVSEC Technology Panel Chairman: Andy Price Members: ACI-E AVSEC Benchmarking WG Chairman: Jonnie Muller - Kastrup Members: ACI-E AVSEC Benchmarking WG Chairman: Jonnie Muller - Kastrup Members: ACI AVSEC committe – Avinors deltagelse

50 - Slutt - Security - med hodet på rett sted…..


Laste ned ppt "Sammen for framtidens luftfart AIRPORT SECURITY Bakgrunn, gjennomføring og fremtid Statens reiseseminar 7. september 2010 Tarald Johansen, Konsernstab,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google