Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan få Norske Offshore-Firmaer til å lykkes utenfor Norge ? Norsk Offshoredag 2003 Svein Heglund, Regional Direktør, INTSOK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan få Norske Offshore-Firmaer til å lykkes utenfor Norge ? Norsk Offshoredag 2003 Svein Heglund, Regional Direktør, INTSOK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan få Norske Offshore-Firmaer til å lykkes utenfor Norge ? Norsk Offshoredag 2003 Svein Heglund, Regional Direktør, INTSOK

2 Disposisjon Hvor er vi? Hvor er markedet? Hvordan skal vi komme dit ?

3 Hvor er markedet? Hvordan skal vi komme dit? Hvor er vi? Norsk olje- og gassindustri i markedet !

4 Situasjonen på norsk sokkel Hvor er vi ? • Moden sokkel. (Utvikling eller forvitring?) • Drastiske reduksjoner i leting og funn • Antall rigger ned fra 19 til 11 i 2003 (15 letebrønner planlegges i 2003 ) • Konkurransekraften i norsk verkstedindustri utfordes • Sterk teknologibase forankret i FoU • God vilje til samarbeid mellom myndigheter og industrien, men få ressurser til å støtte industrien på vei ut.

5 Norwegian Oil Production At Peak Source: The World Oil Supply Report 2010 - oil production down by 1mm bpd?

6 Norwegian Oil & Gas “World-Class” Clusters Oil Companies Main Contractors System Integrators Product Suppliers Service Companies TYPE OF COMPANY Reservoir/ Seismic Offshore Drilling equipment Down-hole and Well Services SubseaPlatforms/fixed/floatersDecomis- sioning Field oper- ations and transporta- tion Subsea Down-hole and Well Services Drilling equipment Equipment and Models Reservoir and Seismic Drilling Design and Project Manage- ment E, I&T Marine Equipment MMO, Transpor- tation Offshore Supply Operator/ Duty holder Deco- missioning Emerging ClustersEstablished Clusters Supply Chain Value Chain Package supplier

7 Hvor er vi ? Hvor er min bedrift i leverandørkjeden ? Omsetning I INTSOK partner selskaper/ Mill NOK Sluttkunde Hoveden- treprenør System- integrator Produkt- leverandør Service selskap / FOU insti- tusjon

8 INTSOK partnere i desember 2002 120 selskaper Oslo/ Akershus 37 Vestfold/ Buskerud/ Telemark 11 Rogaland 41 Aust/Vest Agder 8 Hordaland 10 Trøndelag 6 Møre og Romsdal 3 Nord- Norge 2 Hvor er vi ?

9 Omsetning internasjonalt vs. omsetning på norsk sokkel Norsk sokkel: NOK 58 mrd. Utenlandsk omsetning: NOK 34 mrd. Total omsetning:NOK 92 mrd. Omsetning internasjonalt - Norsk leverandørindustri (Milliarder NOK) SNF (2001) Mål 2005 Investeringer og drift - Norsk sokkel 2001 (Milliarder NOK) Hvor er vi ?

10 • Bidrar produktet til å redusere kostnadene og møte kundens forventninger? • Fører produktet til at kundens inntekter øker ved for eksempel økt olje og gassproduksjon? • Har produktet/tjenesten en riktig pris i markedet? • Kan konkurransekraft skapes ved å integrere produktet i en større del av leverandørkjeden ? • Hvordan kan produktet tilpasses kravet til lokalt innhold ? Hvordan dokumentere at bedriftens produkter/tjenester skaper merverdi for kunden ?

11 Hvor skal vi? UKAngolaHoustonParisIranRussland Hvor er markedet ? Hvem og hvor er mine viktigste kunder ? Venezuela

12 Can oil supplies meet forecast demand? “OPEC simply cannot produce such amounts of crude, whatever the circumstances or the price of oil.” (A M S Bakhtiari, senior corporate planner National Iranian Oil Co) Source: The World Oil Supply Report OPEC OIL NON-OPEC OIL OIL SANDS DEEPWATER OIL (OPEC and non-OPEC) REFINERY GAIN. World - Conventional and unconventional oil supplies 4 bn 8 bn. IEA forecast 112 mmbpd can this gap be filled by oil? or this gap?

13 Source: The World Deepwater Report Deepwater fields - capex to grow from $6 bn to $12 bn • Large deepwater reserves & high productivity • Big fields, big oil companies (& some big problems) • ‘Golden triangle’ = 94% of forecast deepwater spend Deepwater Capex ForecastDeepwater Component Segmentation Subsea Wells 31% Subsea Hardware 9% Surface Wells 4% Platforms 36% Pipelines & Control Lines 20%

14 Hvor er markedet? Det globale offshore markedet er i vekst - stort nok for oss alle ! Asia & Australasia Middle East Former Soviet Union West Africa Mediterranean Northwest Europe Central & S. America North America Source: Norland Consultants a.s I 2001 leverte norske leverandører og service- selskaper for NOK 92 milliarder Dette utgjør ca 10% av verdensmarkedet offshore (ca NOK 900 milliarder) I 2001 leverte norske leverandører og service- selskaper for NOK 92 milliarder Dette utgjør ca 10% av verdensmarkedet offshore (ca NOK 900 milliarder)

15 INTSOK prioriterte markeder i 2003 Markeder under utvikling • Angola • Nigeria • Iran • Russia • Brazil • Canada Modne markeder • Gulf of Mexico, US GOM • UK Markeder under observasjon • Azerbaijan • Australia • Venezuela • China Hvor er markedet ?

16 Det største markedet for norsk olje- og gassindustri • Representerer 1/3 av utenlandsomsetningen for norske leverandører. • Beveger seg i retning av et felles Nordsjømarked med sterk norsk representasjon i Aberdeen. • Norske leverandører er konkurransedyktige. 18% av kontraktene på Clair (BP) gikk til Norge (Aker Verdal, Leirvik Module Technology, Hydralift). • Aberdeen bygges opp til å bli et senter for internasjonale prosjekter med økt tilgang på lokale ressurser. • Et modent marked med store DVM aktiviteter og satelittutbygginger. • Oppstrøms investeringer reduseres fra NOK 55 (2003) til NOK 30 milliarder (2005). Drift og vedlikehold utgjør ca. NOK 50 milliarder per år. UK

17 Hvor er markedet? Den globale markedsplassen - Houston? •Houston er senter for offshore utbyggingsprosjekter i GOM, Vest-Afrika og til dels Sør-Amerika •Houston er sete for hovedkontorer til sentrale olje og hovedkontraktører •For perioden 2002-2006 er det planlagt offshore feltutbygginger GOM som kan inneholde 25 FPS’er (TLP, Spar, Semi Submersibles), 79 subsea systemer og flere faste plattformer på grunt vann. •Totale investeringer i GOM på ca. NOK 70 milliarder per år •Over 50 norske selskaper er tilstede i Houston GOM

18 Hvor er markedet? De store prosjektenes marked ! •For perioden 2002-2006 er det planlagt offshore feltutbygginger som kan inneholde 9 FPS(O)’er, 14 subsea systemer og 35 faste plattformer •Investeringer på NOK 30 - 40 milliarder per år •Oljeproduksjon på 1,4 millioner bbls/d innen 2003 •ChevronTexaco, ExxonMobil, TFE, BP er operatører. Norsk Hydro og Statoil er aktive aktører •FMC, ABB, Aker Kværner, Stolt Offshore, DNV, Ocean Rig har lokal tilstedeværelse •Betydelige norske leverandørkontrakter inngått. Angola

19 Hvor er markedet? Verdens nest største gassreserver og 4 største oljereserver ! •Åpnet for utenlandske selskaper •Omfattende norsk aktivitet (35 selskaper). Norske leverandør- selskaper er velkomne •Aker Kværner, ABB, og DNV med lokal tilstedeværelse. •Norsk Hydro og Statoil har operatøransvar og er medlemmer av konsortium av internasjonale selskaper som driver teknisk assistanse •Viktig tidsvindu inntil US baserte selskaper slipper inn •Årlige investeringer i oppstrømsaktiviteter utgjør NOK 70 milliarder inklusive “byback” avtaler •Krevende kommersielle betingelser. Iran

20 Hvor skal vi? Den store bjørn i øst har våknet! •Oljeindustrien i Russland er i vekst ogRussland har for lengst pasert Norge som verdens nest største oljeeksportør •Veksten opp til nå har vært landbasert, i fremtiden vil den være både onshore og offshore. Offshore i Sakhalin, Kaspiahavet og i Barentsregionen •Russiske oljeselskaper vokser raskest i verden og vil bli de viktigste kundene. Forventer få nye PSA med utenlandske operatører •Årlige oppstrømsinvesteringer utgjør NOK 70 milliarder •Det føste offshore oljefelt i nord, Prirazlomnoye i Pechora-havet er under utbygging. Gassfeltet Stockman er under evaluering. Russland

21 • Oil prices will probably maintain $22-26 OPEC range • Gas is the next big opportunity • Big oil companies exit North Sea • Global growth in deepwater / subsea / floaters/ pipelines • How to economically access small fields? • More cost reduction technologies needed • Which ‘Gamechanger’ technologies are worth backing? • Increasing competition for export markets • Growing power of Houston Conclusions – Trends & Drivers to 2010? dw-1.comdw-1.com

22 Study on subsea processing technology underway. 12 operators so far. Year 2000 comparison • Increased interest in SSP to reduce topsides • Greatly increased plans to install Gamechanger Technology Trends – Subsea Processing Data – OTM Consulting

23 Nordmenn forsker og finner opp ting, men greier ikke å selge produktene ! (Espen Holm DN 21.01.03) Hvordan skal vi komme dit ? I Norge blir salg ansett som noe ufint. Selgeren er en halvbarbert sleiping, en snakkemaskin som bare venter på å kunne ta pengene dine og stikke sin kos ! I Norge er det ingeniøren som Reodor Felgen som er helten og ikke den som som selger produktene !

24 Typiske fallgruver - internasjonalisering med basis i Norge •Tro på ”norsk” gjennomføringsmodell i alle prosjekter •Valg av lokale partnere / agenter •Teknologioverføring / lokalt innhold i leveransene •Risikoeksponering internasjonalt •Lokale skatte- og avgiftsregler •Lokal etablering / ansettelse av personell Hvordan skal vi komme dit ?

25 Hva har vi lært underveis ? •Overgang fra regional til internasjonal virksomhet krevde et nytt tankesett i hele organisasjonen •Kjøp av utenlandske virksomhet - ikke nødvendigvis mer risiko - men fordrer god kulturforståelse •Snuoperasjoner i bedriftene krever mye, koster mer enn du tror og tar lengre tid en du liker… •Internasjonalt salg er ofte for kostbart for små aktører !! •Gode distributører er avgjørende - men de blir ikke gode av seg selv ! Hvordan skal vi komme dit ?

26 Utfordringer for et lite selskap •Avstand til markedet •Markedskontakt og oppfølging •Kostnadsnivå på norske operatører (arbeidskraft) •Finne egnet personell til å etablere/drive utekontor •Myndighetskrav; skatt, toll, etc, •Valuta risiko Hvordan skal vi komme dit ?

27 Flytte produksjon utenlands? •Nei, ikke aktuelt – men det vurderes å kjøpe større mengder elektronikk og mekaniske deler ute •Produksjonslinjen inkludert testing og utvikling er så integrert at det ikke kan flyttes ut i nær fremtid •Vi har lært at kvalitet koster – altså kan vi ikke sende ansatte på hodet ut hver gang det kniper. Hvordan skal vi komme dit ?

28 Markedsføring i forhold til trinnene i beslutningsprosessen Hvordan skal vi komme dit ? Exploration Feasibility Concept selection FEED Enginee- ring, Fabrication Instal- lation Operation & Decom- missioning INTSOK produkter:•Markeds- og prosjektinformasjon •Kundemøter og tematiske arbeidsverksteder •Nettverksmøter •Lokal rådgivning i markedet Kunde gruppe: •Myndigheter •Oljeselskaper •Nasjonale- og internasjonale oljeselskaper •Oljeselskaper •Hoved- kontraktører •Verft •Hoved- kontraktører •Verft •Oljeselskaper •Operatører • DVM kontraktører

29 En gjennomarbeidet strategi er en forutsetning for å lykkes! Opsjoner for tradisjonell eksport Hvordan skal vi komme dit ? •Tradisjonell eksport - svar på forespørsel Leveranse internasjonalt fra egen bedrift til kunder i utlandet enten gjennom distribusjonsnett eller agentnettverk - kundekontakten reduseres •Tradisjonell eksport - på ”ryggen av kunder i hjemmemarkedet” på vei ut Leveranser til kunder i hjemmemarkedet som vinner kontrakter ute - kundekontakten opprettholdes •Tradisjonell eksport - prioritering av eksisterende internasjonale kunder Leveranser til internasjonale kunder en har erfaring med på hjemmemarkedet - kundekontakten opprettholdes

30 En gjennomarbeidet strategi er en forutsetning for å lykkes! Opsjoner for utetablering? Hvordan skal vi komme dit ? •Hovedkontor tilnærming Internasjonalisering med hovedkontor og minimaliserte utekontorer i form av agentnettverk og lokale samarbeidspartnere i markedet. •Multi-lokal tilnærming eventuelt med lokal produksjon Internasjonalisering ved å etablere datterbedrifter eventuelt med lokal delproduksjon i markedet eller i tredjelandsmarkeder.

31 The INTSOK network organisation

32 INTSOK secretariat 2002 Gulbrand Wangen Managing Director Mariann Marthinussen Adm. Manager Ingvild Litlabø Adm. Secretary Håkon Skretting Regional Director Australia, Asia, Canada, Caspian Sea, Russia Per Hagen Regional Director Nigeria & USA Werner G. Karlsson Regional Director UKCS, Iran, Middle East & Venezuela Gulbrand Wangen Regional Director Brazil Svein Heglund Regional Director Angola & Project Director Einar Holmefjord Consultant/ Special Advisor

33 Assistanse fra INTSOKs lokale rådgivere på veien til markedet USA: Mrs. Else Hafstad Terry Brazil: Mr. João Carlos Nunes Angola: Mr. Emilio Grion Iran: Mr. Mostafa Mansoori Nigeria: Mr. Moses Kragha Russia: Under rekruttering Hvordan skal vi komme dit ?

34 Konklusjon Hvordan skal vi komme dit ? Hvor står bedriften ? •Hvilke produkter/tjenester er ”unike” og har konkurransekraft internasjonalt? •Hvordan kan bedriften samarbeide i leverandørkjeden for å skape bedre marginer og øke verdiskapningen for kunden? •Kan produksjonen settes ut eller tjenester kjøpes utenlands til lavere pris? Hvor er markedet og hvem er de viktigste kundene ? •Bygg på eksisterende kundeforhold i hjemmemarkedet. •Analyser hvor bedriftens produkter og tjenester etterspørres Hvilken vei er best til markedet ! •Vinn konkret erfaring med kunder i de markedene som prioriteres •Hvilken etableringsstrategi har bedriften råd til ? •Kan INTSOK hjelpe til på veien ?

35


Laste ned ppt "Hvordan få Norske Offshore-Firmaer til å lykkes utenfor Norge ? Norsk Offshoredag 2003 Svein Heglund, Regional Direktør, INTSOK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google