Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com FÖR ALLA BILAR Det frittstående markedet i Skandinavia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com FÖR ALLA BILAR Det frittstående markedet i Skandinavia."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com FÖR ALLA BILAR Det frittstående markedet i Skandinavia

2 Sidan 2 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Rickard Grann  Konsernsjef og deleier i Meca  40 år  Lunds Universitet  Bosatt i Malmö  I bransjen siden 1990

3 Sidan 3 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Agenda  Meca Group  Utvikling Skandinviske marked, reservdelsdistribusjon  Utvikling Skandinviske marked, verkstedsleddet  Frittstående markedet vs. Merkehandel  Framtidens Servicemarked

4 Sidan 4 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com 1. 1. Meca Group © 2004 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.com

5 Sidan 5 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Meca Group - historikk 1967 MBD etablert, lokalgrossist i Malmö. 1991 Oppkjöp av Bosch grossisten i Malmö. 1998 Oppkjöp av fem grossister i SE. 1999 Selskapet omsetter 100 MSEK 2000 22 desember endrer MBD eiere 2001 5 nye grossister i Sverige + Oppkjöp av Perssons 2002 10 nye grossister i SE, 1 i DK + Meca navnet lanseres 2003 Oppkjöp av 11 grossister i SE, 16 grossister i Danmark + Oppkjöp av United Tools og Belma-lefa 2004 Nytt forretningssystem + 14 nye grossister i SE, 5 i DK, 17 NO + Oppkjöp av Bilatlas 2005 Oppkjöp av DAWA Däck

6 Sidan 6 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Meca Group - omsetningsutvikling

7 Sidan 7 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Meca Group - geografisk marked Meca Avdeling Meca Lager  Idag 98 avdelinger og 630 tilsluttede verksteder.  Virksomheten fortsetter og ekspandere med tilhörende konsepter samtdig som helt nye konsept etableres for fremtiden.

8 Sidan 8 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Meca - One stop solution  Partnerleverandör som in-house kan levere et komplett sortiment av:  Reservedeler  Verktöy og forbruksvarer  Verkstedsutrustning  Tillbehör  Dekk  Avansert Verkstedskonsept − Meca Car Service − Meca Service Center − Bosch Car Service  IT-lösninger

9 Sidan 9 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com 1. 2. Utvikling Skandinviske marked, reservdelsdistribusjon © 2004 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.com

10 Sidan 10 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Bransjen i forandring - roller og funksjoner  Rollen som importör har forandres gjennom årene  Fra produktleverantörer til systemleverantörer  Kundene krever mer og mer ”mykvarer”  Konsolidering i hele Europa  Drivs av riskkapital  Mange generasjonsskifte  Fremdeles få internasjonale aktörer

11 Sidan 11 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Importörer Skandinaviske markedet - oversikt  Konsolidering har pågått siden sluttet av 90-tallet, färre  Integrering i mot handelskjeden  Antallet frittstående lokale grossister/butikker reduseres  Tre större skandinaviske strukturerer kan synliggjöres  Meca, Mekonomen og Hella  Fortsatt mye konsolidering gjenstår.  Internasjonale aktörer på vei.

12 Sidan 12 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Margin og kostnadsstruktur - globalisering setter ökt press  Skandinavia er ”High-price-market”  Höyere kostnadsstruktur i Skandinavia i forhold til Syd- Europa  Homogen prisbilde i Europa setter pris og marginpress  Dagens aktörer må bli mer effektive  Margin reduseres og rammer alle handelsledd.  I löpet av fem år har total prisen falt med 20-30 % på deler og service  Kostnadsstrukturen må ned 30 %

13 Sidan 13 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com 1. 3. Utvikling Skandinviske marked, verkstedsleddet © 2004 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.com

14 Sidan 14 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Bransjeglidning - Tradisjonelle mönster viskes ut  Frie verksteder bredder virksomheten  Dekk, komfort og Diesel  Dekkverksteder og kjeder bredder virksomheten til ”All-bil” verksteder  Spesiallist versksteder bredder virksomheten  OES tilslutter seg til ”All-bil” konseptet  Bilhandlere fremfor alt multi-brand gjör outsourcing av bilservice  OES verksteder organiserer seg i egne verkstadskjeder

15 Sidan 15 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com OES Andel over bilens livslengde Källa: Maxton & Wormald, Time for a model change

16 Sidan 16 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Markedsfordeling ulike markeder Källa: Maxton & Wormald, Time for a model change

17 Sidan 17 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Prognose framtidens verksteds-struktur - Skandinavia fölger samme trend Källa: Maxton & Wormald, Time for a model change

18 Sidan 18 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Verkstedskonsept i Skandinavia - Oversikt, 1 februar 2006  Antallet tilsluttede verksteder öker kraftig  Sikkerhetsstiller og höyner kvaliteten på IAM

19 Sidan 19 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Posisjonering av Verkstadskonsept - Teknikk drevet respektive markedsföring

20 Sidan 20 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com 1. 4. Frittstående markedet vs. merkehandel © 2004 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.com

21 Sidan 21 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Eftermarkned vs. Merkehandel - Konkurrenssituasjonen  Tradisjonelt tenkende holder fast i gamle vurderinger  Homogenisering av prisbildet i Europa pågår, setter prispress  Större intensitet inenfor OES mot eldre segment  Fremdeles höye priser i Skandinavien  Ökt aktivitet om samarbetet mellom grensene  Fremdeles er gruppunntakets forandringer relativt ukjent  Svikten på mekanikere og systemtekniker öker  Färre serviceintervall öker konkurrensen

22 Sidan 22 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com 1. 5. Framtidens Servicemarked © 2004 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.com

23 Sidan 23 © 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com Framtidens servicemarked - endringer i gruppunntaket gir förutsetningene  Grensene mellom IAM och OES viskes ut  Nye former av samarbeide – Ettermarkedsaktörer blir Service Providers  Flere OES tilslutter seg ”All-bilskjeder” som komplement  Avhengighet av hverandre  Ny struktur innenfor Bilsalg gir nye förutsetninger på servicemarkedet  Mer effektiv distribusjon må eppnås  Nye aktörer vil ta markedsandeler  Ökt internasjonalisering


Laste ned ppt "© 2005 MECA. All rights reserved. www.mecagroup.comwww.mecagroup.com FÖR ALLA BILAR Det frittstående markedet i Skandinavia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google