Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Kvalitetsmålinger ved hjelp av paradata Øyvin Kleven og Gustav Haraldsen Seksjon for planlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Kvalitetsmålinger ved hjelp av paradata Øyvin Kleven og Gustav Haraldsen Seksjon for planlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Kvalitetsmålinger ved hjelp av paradata Øyvin Kleven og Gustav Haraldsen Seksjon for planlegging og brukertesting Avdeling for datafangst Statistisk sentralbyrå, Norge

2 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 ”Nye datamuligheder” i kvalitetsarbeidet

3 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Datainnsamlingsprosessen • Foregår ”utenfor institusjonen” • Vanskeligere å måle enn en del andre ”interne prosesser” • Men er svært avgjørende for kvaliteten i statistikken • I metodelitteraturen ofte pekt at det er svært begrenset hva vi vet om hva som foregår ”ute hos respondenten”

4 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Datainnsamlingsprosessen • Vi forsøker gjerne å lage gode innsamlingsprosesser ved testing i forkant • Siden 1980 tallet vanlig å benytte kognitive intervjuer for å få innblikk i svarprosessen • Behov for å utvikle metoder som kan gi oss informasjon om svarprosessen direkte • Paradata kan brukes til dette

5 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Pradata hva er det? • Paradata kan defineres som data som beskriver hvordan respondenten fylte ut et spørreskjema i motsetttning til hva de fylte in • Server Side Paradata (SSP) er informasjon som genereres i serveren og dreier seg om hvilke websider brukeren klikker seg inn på. • Client Side Paradata (CSP) er informasjon om hva som foregår innenfor en webside.

6 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Bindeledd mellom kvalitative tester og kvalitetsindikatorer for svarprosessen • I SSB har vi benyttet paradata som et supplement til tradisjonelle kvalitative tester av skjema, der hvor vi identifiserer problemer i skjemaet i små strategiske tester kan vi etterprøve det ved paradata. • Paradata kan benyttes til å kvantifisere kognitive problemer eller for å identifisere spørsmål som bør testes kvalitativt. • Paradata kan dermed sies å ”avsløre” dårlige spørsmål og byrdefulle prosesser som ellers er gjemt inne i elektroniske skjemaer.

7 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Cognitive process Test observations Client side Para data Quality indicators QDET Survey In depth interview Bindeledd mellom kvalitative tester og kvalitetsindikatorer for svarprosessen

8 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Paradata kan si noe om hvor enkelt respondentene synes det er å svare på et spørsmål Very satisfied SatisfiedNeither satisfied nor dissatisfied DissatisfiedVery dissatisfied Don’t know Not applic able Avverage response­time with and without outliers Percent who canged their answers The time it took to get in contact with the right person 423684028 129.14.0 The service given 454171023 2.52.13.7 Proffesional competence 4238101054 2.11.73.3 Statistics Norway’s ability to keep deadlines 4134125115 2.62.25.2 The time it took from first contact to delivery 3733145317 3.43.0 The price you had to pay 12313610532 7,04.48.1 The product compared with expectations 3545133022 4.33.84.8 Internal coordination of the service given 2327135116 3.83.41.8 Thinking about last time you bought something from Statistics Norway, were you satisfied or dissatisfied with the following? Give one answer on each line.

9 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Eytracker lar oss komme enda lenger inn i hodene på respondentene ved bruk av paradata

10 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Fokusområder

11 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Adferdsregistrering og client side paradata ved Eyetracker

12 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Oppsummering • Innenfor kvalitetsarbeidet i statistikkbyråene er det viktig å forsøke å måle kvaliteten i de ulike produksjonsprosessene. • Den ”eksterne” prosessen å samle inn data er spesielt viktig å måle siden den er helt avgjørende også for kvaliteten på sluttproduktet. • Etter elektronifiseringen av datafangsten de siste 10 – 15 år har vi fått nye datakilder som kan hjelpe oss til å måle denne prosessen. • Paradata kan sammen med teori og kvalitative metoder bidra til å kaste lys over spørsmål og svar prosessen i datafangst • Eytracker teknologi utnytter både tradisjonell kognitiv testing og paradata, sammen gir dette et sterkt måleinstrument for å avdekke målefeil og forbedre våre skjemaer i planleggingsprosessen.

13 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Nordisk Statistikermøde - København. Danmark 11-14 August 2010 Kvalitetsmålinger ved hjelp av paradata Øyvin Kleven og Gustav Haraldsen Seksjon for planlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google