Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EFFIN, 10.9.2007: Fra Odin til regjeringen.no Per Biørn Amundsen Departementenes servicesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EFFIN, 10.9.2007: Fra Odin til regjeringen.no Per Biørn Amundsen Departementenes servicesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 EFFIN, 10.9.2007: Fra Odin til regjeringen.no Per Biørn Amundsen Departementenes servicesenter

2 2 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Mål for presentasjonen •Hvorfor et nytt nettsted for regjeringen og departementene? –Strategi og hovedmål •Målgrupper og brukervennlighet –En positiv brukeropplevelse for alle målgrupper •Prosjektfase –Konseptutvikling og utviklingsløp •Hvem er brukeren? –Utfordringer med store organisasjoner og flere målgrupper •Tilbakemeldinger fra sluttbruker –Brukertester, samarbeid og kontaktflater mot brukerne

3 3 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Aller først litt om meg selv... •Bakgrunn fra informasjonsformidling siden 1983 •Jobbet med web siden 1998 som redaktør og salgssjef i Schibsteds nettbokhandel bokkilden.no •Begynte i DSS i mars 2006 som portalredaktør/seniorrådgiver •Ivareta helhetlig presentasjon, utforming, funksjonalitet og navigasjon på regjeringen.no

4 4 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Hvorfor et nytt nettsted for regjeringen og departementene? •Man hadde et nettsted med: –Departementenes og SMK sine hjemmesider –Et imponerende stort antall dokumenter –Omtale av organisasjoner, personer og etater –Departementale temasider –Stor trafikk med tanke på besøk og sidevisninger –Stort sett veldig fornøyde og trofaste brukere

5 5 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER •Regjeringen var ikke-eksisterende •Statsministeren var nesten usynlig •Det var klare grenser mellom departementene •Det var begrenset samarbeid •Det var ingen informasjon på tvers •Brukere måtte kjenne ansvarsforhold og strukturer Men man hadde også et nettsted hvor: I tillegg til å kjenne ansvarsforhold for å vite hvor man skulle lete etter relevant informasjon, måtte brukere også kjenne ulike former for navigasjon og begreper på de forskjellige departementenes sider.

6 6 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Hva var mest aktuelt? Var Hurtigvalg aktuelle lenker? Var Snarveier enda hurtige lenker? Var Lenker ikke så hurtige og så aktuelle? Og hva var Utvalgte hurtigvalg og Andre tjenester?

7 7 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

8 8 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Nytt strategidokument vedtatt av regjeringen i april 2006: Hovedmål: regjeringen.no skal være regjeringens og departementenes hovedkanal på nettet for kommunikasjon med befolkningen slik at det er mulig å finne informasjon de trenger – uten å ta personlig kontakt Delmål: •Bidra til at regjeringens politiske budskap kommer fram •Legge til rette for informasjon og dokumenter fra departementene – for å muliggjøre deltakelse i den demokratiske prosessen •Teknologien legger til rette for toveiskommunikasjon •Informere om beslutninger og politikk som er grunnlaget for borgernes rettigheter, plikter og muligheter •Informasjon om aktiviteter i departementene – hovedkanal for informasjon fra Regjeringen og departementene

9 9 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Brukervennlighet •Brukervennlig portal som tilbyr tilgjengelighet på tvers av departementene •God navigasjonsstruktur som viser til informasjon på de departementale sidene •Oppgraderte departementale sider •Helhetlig presentasjon, utforming og navigasjon •regjeringen.no skal gi en positiv brukeropplevelse for alle brukergrupper – språk, synshemninger, tale

10 10 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Målgrupper •Befolkningen •Profesjonelle eksterne brukere (inkl. media) •Profesjonelle interne brukere •Andre målgrupper gis tilbud, prioriteres ikke spesielt Alle prioriterte målgrupper skal tilbys navigasjon og innganger tilpasset deres behov og kunnskapsnivå

11 11 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Konvertering Sikre tilgjengelighet for alle Søkemotor Import Utvikling: Hvem gjør hva – og hvorfor? 3 parallelle utviklingsløp i prosjektet: Teknologi Hastighet Emnekart KonverteringDatabaser Publiseringsløsning - CMS Søk og gjenfinning Teknologivalg Sikkerhet Stabilitet Organisasjon og innhold Roller og rettigheter Temavalg og emnekart Kvalitetssikring Bildebehandling Brukerstøtte Publisering Opplæring Administrasjon Løsningsutvikling Brukertesting Funksjonalitet Konvertering Database Sikre tilgjengelighet for alle Søkemotor Enkel å bruke Sikkerhet Redaktørkurs Søkemotoroptimalisering Struktur Tematisering av innhold Referansegruppe Brukerforum Åpne dager WAI-krav Interaksjon Drift Maskiner Linjer Skrive, godkjenne Samspill Indeksering Import Domene Informasjonssjefmøter

12 12 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Involverte faggrupper •Utviklere •Interaksjonsdesignere •Grafiske designere •Sentral enhet (DSS) •Informasjonsavdelinger •Nettredaktørere Departementene •Publiserere •Dess bedre felles forståelse for målene, dess bedre sjanse for å nå målene •Dess større organisasjon, dess viktigere å involvere interne brukere

13 13 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Konvertering Sikre tilgjengelighet for alle Søkemotor Import Forståelse og aksept: Suksesskriterier for brukervennlighet Samarbeidsflater internt Teknologi Hastighet Emnekart KonverteringDatabaser Publiseringsløsning - CMS Søk og gjenfinning Teknologivalg Sikkerhet Stabilitet Organisasjon og innhold Roller og rettigheter Temavalg og emnekart Kvalitetssikring Bildebehandling Brukerstøtte Publisering Opplæring Administrasjon Løsningsutvikling Brukertesting Funksjonalitet Konvertering Database Sikre tilgjengelighet for alle Søkemotor Enkel å bruke Sikkerhet Redaktørkurs Søkemotoroptimalisering Struktur Tematisering av innhold Referansegruppe Brukerforum Åpne dager WAI-krav Interaksjon Drift Maskiner Linjer Skrive, godkjenne Samspill Indeksering Import Domene Informasjonssjefmøter

14 14 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Forankring av struktur, innhold og navigasjon •Ukentlig møter i referansegruppen –5 departementer og evt. eksterne konsulenter •Hver tredje uke møter i Brukerforum –Alle nettredaktørerne samt andre publiserere •Plenumsgjennomganger i storsaler om ny og viktig funksjonalitet •”Åpne dager” to ganger i uken •Informasjon om konsept og framdrift på SMK sine informasjonssjefsmøter

15 15 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Redaksjonelle retningslinjer •Visuelt design •Fast struktur – felles menyer •Felles begreper – f.eks. på interne og eksterne lenker •Forslag til fellestekster under de ulike menyvalg •Sidetyper og maler •Retningslinjer for redaksjonelt innhold – som f.eks. på temasider

16 16 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Dokumentasjon nå tilgjengelig på web for brukere

17 17 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Brukertest 1: Hva betyr menyvalg •Representanter for de ulike målgruppene ble intervjuet og deltok i brukertester før menyer/begreper ble implementert i løsningen: •Ble bedt om å ”tolke innhold” i eksisterende forslag til global meny •Ble bedt om sortere innhold/lapper under samme forslag til global meny •Ble bedt om å tolke begreper som eksiterte eller var foreslått –Hva forventer du å finne under Aktuelt? –Hva er en NOU og hvor tror du du finner det? –Hva finner du under Snarveier? –Hva finner du under Hurtigvalg? –Hvor vil du lete etter pressemeldinger? –Hva finner du i arkivet? –Hva finner du under tema?

18 18 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Brukertest 2: Søk og navigasjon •Når innhold, design og struktur var implementert, ble representanter for de ulike målgruppene bedt om å gjøre oppgaver de normalt kunne tenke seg å bruke regjeringen.no til: –Spesifikk saksopplysninger –Relevante dokumenter –Informasjon om ulike temaer –Kontaktflater –Navigasjonsakser –Samt komme med kommentarer/innspill – både egne og som svar på spørsmål

19 19 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Gjennomføring av brukertestene •I en prosjektfasen fant vi det effektivt og ressursbesparende å gjennomføre mindre tester ved hjelp av interne krefter –Problemstillinger var kjent fra tidligere tester – og føringer om endringer var lagt i f.eks. strategidokumentet •Det var viktig med ekstern hjelp til å tolke adferd og til å foreslå utbedringer •DSS planla og gjennomførte testene, men eksterne observatører deltok og oppsummerte brukertestene

20 20 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER 12. februar 2007: regjeringen.no lanseres

21 21 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

22 22 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

23 23 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

24 24 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

25 25 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER

26 26 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Lang vei frem... •DSS planlegger en større brukertest dette halvåret •Vi vil nå bruke eksterne konsulenter for å sikre kvalitet, objektivitet, rapporter og forlag til gode tiltak Men vi har også andre hjelpemidler for å kommunisere med brukerne i det daglige

27 27 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Egen e-postadresse til redaksjonen på alle portalsider

28 28 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Departementenes infohjørne Svarer på henvendelser og videreformidler innspill fra brukere til Sentral enhet

29 29 InformasjonsforvaltningsavdelingenDEPARTEMENTENES SERVICESENTER Statistikker Statistikker kan kreve kunn- skap og ressurser, men kan enkelt også brukes til å visualisere brukeradferd...

30 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "EFFIN, 10.9.2007: Fra Odin til regjeringen.no Per Biørn Amundsen Departementenes servicesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google