Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren. Interaktiv medisinsk indeks Status og tilbakemeldinger – frittstående versjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren. Interaktiv medisinsk indeks Status og tilbakemeldinger – frittstående versjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren

2 Interaktiv medisinsk indeks Status og tilbakemeldinger – frittstående versjon

3 Operatørvindu

4 Startkort

5

6 Lesemodus

7

8

9

10

11 Endre språk

12

13 Utskrift av hendelseslogg

14

15 Oppsummeringspanel

16 Integrasjon med AMIS • Prosjektoppstart programmering 26.03.12 • Integrasjon-grensesnitt i forhold til eksisterende AMIS definert. • Ny Hendelse: Kun fra AMIS-brukergrensesnitt • Informasjons - «utveksling»: All informasjon som kan registreres både i AMIS- og i Indeks- brukergrensesnitt vil ha simultan oppdatering. • Tltak fra Indeks: I første omgang kun Ambulanse/LV. • Indeks-spesifikk informasjon i egne tabeller.

17 Element in IndexElement in AMIS PatientFirstName fornavn PatientLastName etternavn SocialSecurityNumber fodsels_dato + pers_nr Age - Gender kjonn IncidentNumber hendelse_nr IncidentDate opprettet_tid EmergencyArea stedsnavn Address gatenavn StreetNumber husnr StreetNumberAdditional undernr PostalCode postnr Place poststed MunicipalityNumber kommunenr MunicipalityName kommunenavn ProblemDescription problem IncidentType (new) hendelsestype AdressExplanation (new) adresseforklaring CallerName innringer_fornavn + innringer_etternavn PhoneNumber innringer_telefon Criteriacode kriterie_kode Red Criteria or pushed A or choosed Ambulance – ‘default emergency response’ A (evnt. LV)/lege)-tiltak User signature (new) Logon_signatur Informasjonselementer

18 AMIS Akuttmottaksmodul • Gjeldende versjon viser: – Ventende og pågående oppdrag – Andre tiltak på hendelsen – Medisinsk info fra oppdragsbildet – Aksjonslogg • Ny versjon vil ha følgende tilleggs-funksjonalitet: – Triagering (METTS eller Manchester valgfritt) – Mulighet til å skrive inn informasjon i akuttmottaket – Mulighet for integrasjon med smartboard – Overføre prehospital journal til sykehusjournal (DIPS)

19 AMIS Ambulansejournal • Ny versjon med METTS-triagering og kompetansefunksjonalitet • Er satt i produksjon i Telemark-Vestfold og Sør- Trøndelag. • Helgeland, Finnmark, Innlandet og UNN vil ta ny versjon i bruk etter oppgradering til SyncServer.

20 AMIS Ambulansejournal - METTS- triagering

21 MTS – Manchester Triage System •51 kontaktårsaker / flytskjemaer •For hver kontaktårsak defineres et sett «diskriminatorer» som reflekterer én av fem hastegrader. •Det er definert 22 «Generelle diskriminatorer» der hastegrad er predefinert og uavhengig av kontaktårsak. •Det er definert 152 såkalte «Spesifikke diskriminatorer» der hastegrad vil variere mellom ulike kontaktårsaker. •Diskriminatorer kan være tegn, sympomer eller måleverdier.

22 MTS – Kontaktårsaker/flytskjemaer 1Abscesser og lokale infeksjoner 2Allergi 3Ansiktsproblemer 4Astma 5Bekymrede foreldre/omsorgspersoner 6Bitt og stikk 7Brannskader og skolding 8Brystsmerter 9Diabetes 10 Diaré og oppkast 11 Dårlig barn 12 Dårlig voksen 13 Eksponert for kjemikalier 14 Ekstremitetsproblemer 15 Fall 16 Fremmedlegeme 17 GI-blødning 18 Graviditet 19 Gråtende baby 20 Haltende barn 21 Hjertebank 22 Hodepine 23 Hodeskade 24 Illebefinnende (voksen) 25 Irritabelt barn 26 Kortpustethet hos barn 27 Kortpustethet hos voksne 28 Kramper 29 Magesmerter hos barn 30 Magesmerter hos voksne 31 Nakkesmerter 32 Overdose og forgiftning 33 Psykisk lidelse 34 Ryggsmerter 35 Seksuelt ervervet infeksjon 36 Selvskading 37 Sår 38 Sår hals 39 Tannproblemer 40 Testikkelsmerter 41 Tilsynelatende beruset 42 Traume 43 Trunkusskader 44 Underlig adferd 45 Urinveisproblemer 46 Utsatt for vold 47 Utslett 48 Vaginalblødning 49 Øreproblemer 50 Øyeproblemer 51 Massetilstrømning

23 MTS – Diskriminatorer DIDPRIOTEKST G11Barn som ikke reagerer G22Endret bevissthetsnivå G32Kald G41Livstruende blødning G53Mindre ukontrollerbar blødning G63Moderat smerte G74Noe varm hud G84Nylig oppstått problem G94Nylig oppstått svak smerte G101Pågående kramper G111Reagerer ikke G122Reagerer kun på smerte G132Reagerer kun på stemme G141Sjokk G152Stor ukontrollerbar blødning G162Svært kraftig smerte G172Svært varm voksen G183Sykehistorie med bevisstløshet G191Truet luftvei G201Utilstrekkelig respirasjon G213Varm voksen G222Varmt barn S1Akutt innsettende etter skade S2Akutt kjemisk øyeskade S3Akutt komplett synstap S4Akutt kortpustethet S5Akutt nevrologisk funksjonstap S6Akutt utslått tann S7Alder under 25 år S8Ansiktsødem S9Blødningsforstyrrelse S10Direkte traume mot nakke S11Direkte traume mot rygg S12Dobbeltsyn S13Dysuri S14Eksternalisering av indre organer S15Elektrisk skade S16Endret adferd S17Endret bevissthetsnivå som alene kan forklares med alkoholinntak S18Endret bevissthetsnivå som ikke alene kan forklares med alkoholinntak S19Endret sensibilitet i ansiktet S20Forgiftning med høy dødelighet S21Forgiftning med moderat dødelighet S22Forstyrrende S23Fremmedlegemefølelse S24Friskt eller gammelt blod fra rektum S25Gangren av skrotum S26Gående S27Hematom i ytre øre S28Hevelse S29Hevelse i ansiktet S30Hodepine S31Hvesende/pipende respirasjon S32Hyperglykemi S33Hyperglykemi med ketoacidose S34Hypoglykemi S35Høy dødelighet av agens S36Høyt blodtrykk

24 Se også: Bitt og stikk Kommentarer Svært kraftig smerte: Smerter som er uutholdelige – ofte beskrevet som den verste noensinne. Se kapittel om smertevurdering Truet sirkulasjon: Det vil være en kombinasjon av blekhet, kulde, endret sensibilitet og smerter, med eller uten fraværende puls distalt for skaden Subkutant emfysem: Gass under huden kan oppdages ved å kjenne etter krepitasjon (kram snø) ved berøring. Det kan være gassbobler i et markert og avgrenset område Varmt barn: Hvis huden kjennes varm sies barnet klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Svært varm voksen: Hvis huden kjennes svært varm sies pasienten klinisk å være svært varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur høyere enn 41 C er svært varm Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder eller boblende lyder ved respirasjon Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller utmattelse. Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi, hypotensjon og redusert bevissthetsnivå Smerter ved bevegelse av ledd: Dette kan gjelde smerte både ved aktiv bevegelse (av pasienten selv) eller passiv bevegelse (av den som undersøker) Varmt ledd: Enhver varme rundt et ledd oppfyller denne diskriminatoren Varm voksen: Hvis huden kjennes varm sies pasienten klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Moderat smerte: Smerte som er intens, men til å holde ut. Se kapittel om smertevurdering Nylig oppstått svak smerte: Enhver smerte som har oppstått i løpet av de siste 7 dager. Se kapittel om smertevurdering Noe varm hud: Hvis huden kjennes noe varm sies pasienten klinisk å være noe varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur høyere enn 37,5 C er noe varm Nylig oppstått problem: Et problem som har oppstått i løpet av de siste 7 dager 1. Abscesser og lokale infeksjoner Lesevisning av alle diskriminatorer for et valgt flytskjema

25 Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle Risikogrense Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder eller boblende lyder ved respirasjon Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller utmattelse. Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi, hypotensjon og redusert bevissthetsnivå 1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Vitalparametere

26 Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle Risikogrense 1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Svært kraftig smerte: Smerter som er uutholdelige – ofte beskrevet som den verste noensinne. Se kapittel om smertevurdering Truet sirkulasjon: Det vil være en kombinasjon av blekhet, kulde, endret sensibilitet og smerter, med eller uten fraværende puls distalt for skaden Subkutant emfysem: Gass under huden kan oppdages ved å kjenne etter krepitasjon (kram snø) ved berøring. Det kan være gassbobler i et markert og avgrenset område Varmt barn: Hvis huden kjennes varm sies barnet klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Svært varm voksen: Hvis huden kjennes svært varm sies pasienten klinisk å være svært varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur høyere enn 41 C er svært varm Vitalparametere

27 Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle Risikogrense Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder eller boblende lyder ved respirasjon Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller utmattelse. Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi, hypotensjon og redusert bevissthetsnivå 1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Vitalparametere Visualisering av smertestige

28 Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle Risikogrense 1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Smerter ved bevegelse av ledd: Dette kan gjelde smerte både ved aktiv bevegelse (av pasienten selv) eller passiv bevegelse (av den som undersøker) Varmt ledd: Enhver varme rundt et ledd oppfyller denne diskriminatoren Varm voksen: Hvis huden kjennes varm sies pasienten klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Moderat smerte: Smerte som er intens, men til å holde ut. Se kapittel om smertevurdering Vitalparametere

29 Åpne hendelse Problem: Kommer inn på grunn av smerter i mage, har selv målt feberen til 39 C. Smertene har vært tiltagende de siste timene. Ikke diaré eller oppkast.

30 Takk for oppmerksomheten! www.nirvaco.no firmapost@nirvaco.no


Laste ned ppt "IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren. Interaktiv medisinsk indeks Status og tilbakemeldinger – frittstående versjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google