Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren

2 Interaktiv medisinsk indeks
Status og tilbakemeldinger – frittstående versjon

3 Operatørvindu

4 Startkort

5

6 Lesemodus

7

8

9

10

11 Endre språk

12

13 Utskrift av hendelseslogg

14

15 Oppsummeringspanel

16 Integrasjon med AMIS Prosjektoppstart programmering 26.03.12
Integrasjon-grensesnitt i forhold til eksisterende AMIS definert. Ny Hendelse: Kun fra AMIS-brukergrensesnitt Informasjons - «utveksling»: All informasjon som kan registreres både i AMIS- og i Indeks-brukergrensesnitt vil ha simultan oppdatering. Tltak fra Indeks: I første omgang kun Ambulanse/LV. Indeks-spesifikk informasjon i egne tabeller.

17 Informasjonselementer
Element in Index Element in AMIS PatientFirstName fornavn PatientLastName etternavn SocialSecurityNumber fodsels_dato + pers_nr Age - Gender kjonn IncidentNumber hendelse_nr IncidentDate opprettet_tid EmergencyArea stedsnavn Address gatenavn StreetNumber husnr StreetNumberAdditional undernr PostalCode postnr Place poststed MunicipalityNumber kommunenr MunicipalityName kommunenavn ProblemDescription problem IncidentType (new) hendelsestype AdressExplanation (new) adresseforklaring CallerName innringer_fornavn + innringer_etternavn PhoneNumber innringer_telefon Criteriacode kriterie_kode Red Criteria or pushed A or choosed Ambulance – ‘default emergency response’ A (evnt. LV)/lege)-tiltak User signature (new) Logon_signatur

18 AMIS Akuttmottaksmodul
Gjeldende versjon viser: Ventende og pågående oppdrag Andre tiltak på hendelsen Medisinsk info fra oppdragsbildet Aksjonslogg Ny versjon vil ha følgende tilleggs-funksjonalitet: Triagering (METTS eller Manchester valgfritt) Mulighet til å skrive inn informasjon i akuttmottaket Mulighet for integrasjon med smartboard Overføre prehospital journal til sykehusjournal (DIPS)

19 AMIS Ambulansejournal
Ny versjon med METTS-triagering og kompetansefunksjonalitet Er satt i produksjon i Telemark-Vestfold og Sør-Trøndelag. Helgeland, Finnmark, Innlandet og UNN vil ta ny versjon i bruk etter oppgradering til SyncServer.

20 AMIS Ambulansejournal - METTS-triagering

21 MTS – Manchester Triage System
51 kontaktårsaker / flytskjemaer For hver kontaktårsak defineres et sett «diskriminatorer» som reflekterer én av fem hastegrader. Det er definert 22 «Generelle diskriminatorer» der hastegrad er predefinert og uavhengig av kontaktårsak. Det er definert 152 såkalte «Spesifikke diskriminatorer» der hastegrad vil variere mellom ulike kontaktårsaker. Diskriminatorer kan være tegn, sympomer eller måleverdier.

22 MTS – Kontaktårsaker/flytskjemaer
1 Abscesser og lokale infeksjoner 2 Allergi 3 Ansiktsproblemer 4 Astma 5 Bekymrede foreldre/omsorgspersoner 6 Bitt og stikk 7 Brannskader og skolding 8 Brystsmerter 9 Diabetes 10 Diaré og oppkast 11 Dårlig barn 12 Dårlig voksen 13 Eksponert for kjemikalier 14 Ekstremitetsproblemer 15 Fall 16 Fremmedlegeme 17 GI-blødning 18 Graviditet 19 Gråtende baby 20 Haltende barn 21 Hjertebank 22 Hodepine 23 Hodeskade 24 Illebefinnende (voksen) 25 Irritabelt barn 26 Kortpustethet hos barn 27 Kortpustethet hos voksne 28 Kramper 29 Magesmerter hos barn 30 Magesmerter hos voksne 31 Nakkesmerter 32 Overdose og forgiftning 33 Psykisk lidelse 34 Ryggsmerter 35 Seksuelt ervervet infeksjon 36 Selvskading 37 Sår 38 Sår hals 39 Tannproblemer 40 Testikkelsmerter 41 Tilsynelatende beruset 42 Traume 43 Trunkusskader 44 Underlig adferd 45 Urinveisproblemer 46 Utsatt for vold 47 Utslett 48 Vaginalblødning 49 Øreproblemer 50 Øyeproblemer 51 Massetilstrømning

23 MTS – Diskriminatorer DID PRIO TEKST G1 1 Barn som ikke reagerer
G2 2 Endret bevissthetsnivå G3 2 Kald G4 1 Livstruende blødning G5 3 Mindre ukontrollerbar blødning G6 3 Moderat smerte G7 4 Noe varm hud G8 4 Nylig oppstått problem G9 4 Nylig oppstått svak smerte G10 1 Pågående kramper G11 1 Reagerer ikke G12 2 Reagerer kun på smerte G13 2 Reagerer kun på stemme G14 1 Sjokk G15 2 Stor ukontrollerbar blødning G16 2 Svært kraftig smerte G17 2 Svært varm voksen G18 3 Sykehistorie med bevisstløshet G19 1 Truet luftvei G20 1 Utilstrekkelig respirasjon G21 3 Varm voksen G22 2 Varmt barn S1 Akutt innsettende etter skade S2 Akutt kjemisk øyeskade S3 Akutt komplett synstap S4 Akutt kortpustethet S5 Akutt nevrologisk funksjonstap S6 Akutt utslått tann S7 Alder under 25 år S8 Ansiktsødem S9 Blødningsforstyrrelse S10 Direkte traume mot nakke S11 Direkte traume mot rygg S12 Dobbeltsyn S13 Dysuri S14 Eksternalisering av indre organer S15 Elektrisk skade S16 Endret adferd S17 Endret bevissthetsnivå som alene kan forklares med alkoholinntak S18 Endret bevissthetsnivå som ikke alene kan forklares med alkoholinntak S19 Endret sensibilitet i ansiktet S20 Forgiftning med høy dødelighet S21 Forgiftning med moderat dødelighet S22 Forstyrrende S23 Fremmedlegemefølelse S24 Friskt eller gammelt blod fra rektum S25 Gangren av skrotum S26 Gående S27 Hematom i ytre øre S28 Hevelse S29 Hevelse i ansiktet S30 Hodepine S31 Hvesende/pipende respirasjon S32 Hyperglykemi S33 Hyperglykemi med ketoacidose S34 Hypoglykemi S35 Høy dødelighet av agens S36 Høyt blodtrykk

24 Lesevisning av alle diskriminatorer for et valgt flytskjema
Se også: Bitt og stikk Kommentarer 1. Abscesser og lokale infeksjoner Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder eller boblende lyder ved respirasjon Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller utmattelse. Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi, hypotensjon og redusert bevissthetsnivå Svært kraftig smerte: Smerter som er uutholdelige – ofte beskrevet som den verste noensinne. Se kapittel om smertevurdering Truet sirkulasjon: Det vil være en kombinasjon av blekhet, kulde, endret sensibilitet og smerter, med eller uten fraværende puls distalt for skaden Subkutant emfysem: Gass under huden kan oppdages ved å kjenne etter krepitasjon (kram snø) ved berøring. Det kan være gassbobler i et markert og avgrenset område Varmt barn: Hvis huden kjennes varm sies barnet klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Svært varm voksen: Hvis huden kjennes svært varm sies pasienten klinisk å være svært varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur høyere enn 41 C er svært varm Smerter ved bevegelse av ledd: Dette kan gjelde smerte både ved aktiv bevegelse (av pasienten selv) eller passiv bevegelse (av den som undersøker) Varmt ledd: Enhver varme rundt et ledd oppfyller denne diskriminatoren Varm voksen: Hvis huden kjennes varm sies pasienten klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Moderat smerte: Smerte som er intens, men til å holde ut. Se kapittel om smertevurdering Nylig oppstått svak smerte: Enhver smerte som har oppstått i løpet av de siste 7 dager. Se kapittel om smertevurdering Noe varm hud: Hvis huden kjennes noe varm sies pasienten klinisk å være noe varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur høyere enn 37,5 C er noe varm Nylig oppstått problem: Et problem som har oppstått i løpet av de siste 7 dager

25 Utilstrekkelig respirasjon Sjokk
1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder eller boblende lyder ved respirasjon Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Vitalparametere Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller utmattelse. Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi, hypotensjon og redusert bevissthetsnivå Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Risikogrense Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle

26 Utilstrekkelig respirasjon Sjokk
1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Svært kraftig smerte: Smerter som er uutholdelige – ofte beskrevet som den verste noensinne. Se kapittel om smertevurdering Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Vitalparametere Truet sirkulasjon: Det vil være en kombinasjon av blekhet, kulde, endret sensibilitet og smerter, med eller uten fraværende puls distalt for skaden Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Subkutant emfysem: Gass under huden kan oppdages ved å kjenne etter krepitasjon (kram snø) ved berøring. Det kan være gassbobler i et markert og avgrenset område Varmt barn: Hvis huden kjennes varm sies barnet klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Svært varm voksen: Hvis huden kjennes svært varm sies pasienten klinisk å være svært varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur høyere enn 41 C er svært varm Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Risikogrense Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle

27 Visualisering av smertestige
1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder eller boblende lyder ved respirasjon Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Vitalparametere Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller utmattelse. Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi, hypotensjon og redusert bevissthetsnivå Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Risikogrense Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle

28 Utilstrekkelig respirasjon Sjokk
1. Abscesser og lokale infeksjoner Se også: Bitt og stikk Kommentarer Smerter ved bevegelse av ledd: Dette kan gjelde smerte både ved aktiv bevegelse (av pasienten selv) eller passiv bevegelse (av den som undersøker) Truet luftvei Utilstrekkelig respirasjon Sjokk Ingen røde diskriminatorer aktuelle Vitalparametere Varmt ledd: Enhver varme rundt et ledd oppfyller denne diskriminatoren Varm voksen: Hvis huden kjennes varm sies pasienten klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over 38,5 C er varm Svært kraftig smerte Truet sirkulasjon Subkutant emfysem Varmt barn Svært varm voksen Ingen oransje diskriminatorer aktuelle Moderat smerte: Smerte som er intens, men til å holde ut. Se kapittel om smertevurdering Smerte ved bevegelse av ledd Varmt ledd Varm voksen Moderat smerte Ingen gule diskriminatorer aktuelle Risikogrense Nylig oppstått svak smerte Noe varm hud Nylig oppstått problem Ingen grønne diskriminatorer aktuelle

29 har vært tiltagende de siste timene. Ikke diaré eller oppkast.
Åpne hendelse Problem: Kommer inn på grunn av smerter i mage, har selv målt feberen til 39 C. Smertene har vært tiltagende de siste timene. Ikke diaré eller oppkast.

30 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "IKT-forum 2012 Tor-Ivar Lundgren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google