Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler fra bruk av SCORM i undervisning og læring med referanse til Kvalitetsreformen i høgre utdanning og lokale prosjekter i Rogaland. Atle Løkken,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler fra bruk av SCORM i undervisning og læring med referanse til Kvalitetsreformen i høgre utdanning og lokale prosjekter i Rogaland. Atle Løkken,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler fra bruk av SCORM i undervisning og læring med referanse til Kvalitetsreformen i høgre utdanning og lokale prosjekter i Rogaland. Atle Løkken, Nettop, Høgskolen i Stavanger Nettop,

2 •Reusability –Independent of learning context –Used in numerous training situations or for many different learners •Durability –No modifications required to operate as software systems and platforms are changed or upgraded. •Interoperability –Functions in multiple applications, environments, and hardware and software configurations • Accessibility –Identifiable and locatable when and as needed •Affordability –Increases learning effectiveness significantly while reducing time and costs Diskusjonen må dreie seg om det SCORM er laget for å løse (the ”ilities”): Nina Pasini Senior Instructional Systems Designer, Learning Systems Architecture Lab Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213 USA Web: http://www.lsal.cmu.edu/ Email: lsal@cmu.edu For innholdskomponenter!

3 La oss avlive noen myter… •Gjenfinning av innhold og kurs •Flytting, deling og gjenbruk av innhold og kurs •Respons og tilrettelegging basert på individuelle behov •Samarbeid mellom elever •Problembasert læring •Elevstyrt læring •Kollektive studieforløp

4

5

6

7 Metode og virkemidler må velges etter hva som er målet for et studieopplegg

8 Potensialet i SCORM ligger i egenskapene for sporing og tilrettelegging av innhold og studieopplegg •Gjenfinning •Flytting, deling og gjenbruk •Individuell respons og tilrettelegging = metadata = LOM = content packaging = tracking & sequencing

9 Et enkelt eksempel fra høgskolesektoren 20 : 80 NettstudenterOrdinære studenter

10 Et enkelt eksempel fra høgskolesektoren: Engelsk grammatikk Lærer LMS Student (eller gruppe) Legger ut øving, kollektivt Henter øving, individuelt (eller pr gruppe) Innlevering, individuelt Tilbakemelding, individuelt Distribusjon Interaksjon

11 Et enkelt eksempel fra høgskolesektoren: Engelsk grammatikk Lærer LMS Legger ut øving, kollektivt Henter øving, individuelt (eller pr gruppe) Distribusjon Interaksjon: manuelt, pr. e-post Innlevering, individuelt Tilbakemelding, individuelt Student (eller gruppe)

12 Et enkelt eksempel fra høgskolesektoren: Engelsk grammatikk Lærer LMS Legger ut øving, kollektivt Automatisk tilbakemelding og tilrettelegging Interaksjon Veiledning og debatt SCORM Student (eller gruppe)

13 I praksis dreier dette seg om loggføring og tilgangskontroll Kontroll Ikke OK OK Dette er det samme som lærerne allerede gjør vha LMS, men manuelt! Logg / resultater Lærer Student Forbedre kursetForbedre resultat

14 Kvalitetsreformen, målsetninger SCORM kan gi løsninger på: •Bedre veiledning for alle studenter •Studieavtale mellom student og studiested •Mer studentaktive undervisningsformer •Jevnlige tilbakemeldinger gjennom studieåret •Nye og varierte evalueringsformer •Mindre bruk av store eksamener ved semesterslutt http://odin.dep.no/ufd/norsk/utdanning/hogreutdanning/kvalitetsreformen/

15 St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning 2.4 Nye studentgrupper …. Offentlige utdanningsinstitusjoner som skal opprettholde sin legitimitet, må derfor ta inn over seg at de vil bli presset fra mer krevende brukergrupper, der kravene til kvalitet og til differensiering både i tjenesteinnhold og - organisering øker. …. Etter- og videreutdanning rettet inn mot arbeidslivet er et voksende marked. Dette feltet krever en annen logikk, dynamikk og oppbygning. Voksne arbeidstakere som tar utdanning vil være langt mer krevende både med hensyn til innhold, tilrettelegging, oppbygning og struktur. …. Økte og nye kompetansekrav resulterer både i at det er kommet en mer mangeartet studentgruppe inn i grunnutdanningene, og at det er behov for rekvalifisering gjennom yrkeslivet for å fungere i en jobbsituasjon, eller for å realisere mål om endrede arbeidsoppgaver. Institusjonene må utvikle fleksible opplæringstilbud som også er tilpasset voksnes kompetanse, forutsetninger og særskilte behov. Innholdsmessig og organisatorisk må studietilbudene utvikles slik at de gir muligheter for effektiv opplæring i kombinasjon med arbeid. Individuell, spesiell tilpasning Uavhengig av tid og sted

16 St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning 2.7 Teknologisk endring IKT øker mengden og tilgjengeligheten av kunnskap. Enorme mengder opplysninger, meninger, data og forskningsresultater som tidligere var forbeholdt et fåtall, blir tilgjengelig for alle. Dette globale informasjonssamfunnet demokratiserer mye kunnskap, og stiller de nasjonale akademiske autoriteter og institusjoner overfor nye krav og utfordringer. Samtidig krever det økt evne til å finne og sile ut relevant informasjon. IKT har sprengt lokale, regionale og nasjonale rammer for mange virksomheter ved at de kan komme i kontakt med kunder lokalisert hvor som helst i verden. Det samme gjelder utdanningsinstitusjoner. Internett har gjort det mulig for nasjonale utdanningsinstitusjoner å tilby undervisning til studenter i alle deler av landet og over hele verden. Dette gjøres i stadig økende grad. Teknologien er spesielt anvendelig for å skape fleksible og brukertilpassede utdanningstilbud for voksne, og for å ta i bruk arbeidsplassen som læringsarena. Strukturering og tilrettelegging Uavhengig av tid og sted Individuell, spesiell tilpasning

17 St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning 5.3.4 Nye undervisningsmetoder Innenfor flere fagtradisjoner brukes et begrenset spekter av undervisningsmetoder. Ofte er det kun en kombinasjon av enveis forelesninger og studentenes selvstudier, kanskje med et begrenset omfang av seminargrupper. Det er i hovedsak slike studier som har relativt høy strykprosent, frafall og lav gjennomstrømning. Det er nødvendig å gjennomgå studienes undervisningsmetoder og finne nye løsninger som fremmer større intensitet i studiene og bedre oppfølging av alle studenter. Undervisningsmetodene i norsk høyere utdanning må baseres på en stor grad av mangfold. Det må anvendes ulike metoder, sammensatt på måter som styrker læringsforløpet, for eksempel gjennom bruk av kombinasjoner av forelesning, skriftlige arbeider, IKT-basert undervisning, gruppearbeid, seminarer, veiledning, praksis/utplassering, laboratoriearbeid og problembasert læring. Individuell, hurtig tilbakemelding Ulike metoder

18 Et studietilbud verden over: PetBachelor 24 : 7 Alltid tilgjengelig (dvs når det passer studentene) •Oppstart etter studentens eget ønske •Gjennomføring i studentens eget tempo •Eksamen på ulike tidspunkt •Og selvfølgelig: ingen ekstra ressursbruk hos oss...!

19 Et studietilbud verden over: PetBachelor LMS og verktøy Synkron samhandling eller gruppearbeid praktisk umulig Individuell, automatisk tilrettelegging Kursansvarlig Forfattere, produsenter Kursstruktur Innholds- komponenter 24:7 FAQ Brukergrupper Debatter Veiledning og informasjon Pakke kurs på CD (Pakke kurs på CD)

20 Et studietilbud verden over: PetBachelor LMS og verktøy Synkron samhandling eller gruppearbeid praktisk umulig Individuell, automatisk tilrettelegging Kursansvarlig Forfattere, produsenter Kursstruktur Innholds- komponenter 24:7 FAQ Brukergrupper Debatter Veiledning og informasjon Pakke kurs på CD (Pakke kurs på CD)

21 SCORM, verktøy for individuell kompetanseutvikling Common timeline Assessment of competence Final evaluation of competence level – only Individual timeline Individual development Definite level of competence Identified level of competence Competence development path Definite level of competence

22 Når trenger man SCORM? You do want to be SCORM conforming if: 1. You want to design learning content that tracks learner performance and progress and adapts accordingly 2. You plan to use an LMS to deliver and manage learning content 3. You are designing content that might be reused in other learning contexts 4. You want to create a library of learning objects You probably don't need to be SCORM conforming if: 1. The content is short lived and won't be reused 2. You never plan to use an LMS to deliver and track content 3. You do not have content that has complex behaviors such as remediation 4. You want only simple, static, hyperlinked content as reference material

23 Den største svakheten med SCORM er ikke teknisk eller pedagogisk Utviklingen av SCORM er ikke basert på prinsippet om ”konsensus” Til gjengjeld gir dette: •Rask utvikling •Utvikling og tilgang til spec uten kostnader for brukerne •Kommersiell utbredelse

24 SCORM er ikke best, men en operativ løsning: certified products WebMentor Avilar Technologies, Inc. AV-8B Navigation Systems Courseware D.P. Associates Inc. Knowledge Centre Meridian Knowledge Solutions, Inc. Semvra ACORDE Media, S.A. Contenido Demo ACORDE Media, S.A. Kontext Advanced Learning Lab, Ltd. NetCampus21 Alex IT Desire2Learn SCORM Component Desire2Learn Inc. WebAula Corporate Zargon Computacao Ltda. aka Zargon & Poliedro e-Le NEP (Next Education Platform) K1system co. Ltd. Aspen Learning Management Server Click2learn ANGEL CyberLearning Labs, Inc. S-3B AMTCS Web-Based Courseware Logistics Service International (LSI) Crossroads Portable LMS and Packager ManTech Advanced Development Group, Inc. SpeedLearn Miraenet Co. Ltd KnowledgeWorks techniques.org Atlas Pro Booz Allen Hamilton Inc. In.Form@ DIDAGROUP SPA Learn eXact GIUNTI Interactive Labs e-Learning Management System Shinewave International Inc. TopClass WBT Systems Pathlore LMS Pathlore Corporation CH-53 Maintenance Interactive Courseware Naval Air Systems Command - Lockheed Martin E-6 AMTCS Courseware Naval Air Systems Command - AERA Aviation Support Equipment Courseware Naval Air Systems Command - Logistics Service International LearningTrack The Learning Touch, LLC WebCT Vista WebCT Saba Learning Enterprise Saba Software Sample Content Produced by Thesis Hunter Stone, Inc. L5 DigitalThink ACADEMUS Alternativa Virtual SL sample content produced by RoboDemo eHelp Corporation CLIX IMC AG Docent Enterprise Docent, Inc. The Selling Experience from Experience Builders Experience Builders LLC Blackboard Learning System Blackboard, Inc. Collaborate Mkt Seal Sistemas e Tecnologia da Informacao LTDA THINQ TrainingServer LMS THINQ Learning Solutions Sample content produced by SmartBuilder Suddenly Smart

25 SCORM er ikke best, men en operativ løsning: registered adopters Product Name Vendor Name ReadyGo Web Course Builder ReadyGo, Inc InTrain AUTHOR! and InTrain TUTOR! Sonalysts, Inc. WebMentor Enterprise Avilar Technologies, Inc. Semvra ACORDE Media, S.A. Anark Studio Anark Corporation SCOmaker Boxer Technologies Aspen Click2learn, Inc. Learn Exact Giunti Interactive Labs Knowledge Pathways Global Knowledge Previa Acorde Media S.A ACORDE SCORM Contents ACORDE Media, S.A. TCmanager SoftDeCC Software GmbH IDEA Enterprise Institute for Information Industry(taiwan) Metasoft Semantic Registry - An enterprise meta-data repository platform Digital Concepts, Inc. TrainingASP Acer Enrich Technology Corporation SCORM Consulting, SCORM conversion, Metadata Generator, Repository Design Learning Objects Network, Inc. Fundamentals of Quality Management Laragh Courseware PHP and MySQL on the Web eLearning Forge FORMARE Portugal Telecom Inovação S.A. KMx KMSI bvLMS Brainvisa Tech. Ltd. Convertor Series Recombo Inc. BISCUE e-Learning Series Shubiki Corporation Competence Assessment Modules Graphic Education Corporation Enlight Aesthetic Technologies Desire2Learn Desire2Learn Inc. NetCampus21 ALEX IT SOF 1 - Heritage & History UNITECH THINQ TrainingServer LMS THINQ Learning Solutions Centra Knowledge Products Centra Software, Inc. HF Systems Maintenance Anteon Corporation ActiveTutor 4C Soft Inc. Pathlore LMS Pathlore Software Corp Online Mentored Courses Online-Learning.com Requirements Development Management Exercise Northrop Grumman Information Technology mGen Enterprise mGen, Inc. Questionmark Perception Questionmark UK (development team) Hiring and Training Course Content Vucom Automated Storyboarding Self-Extraction Tool Galaxy Scientific Corporation ICUS SCORM Content ICUS Pte Ltd WebMentor LMS Avilar Technologies, Inc. Docent Enterprise Docent MeritScholar IIC Technologies Authoring Instructional Materials (AIM) NAVAIR Orlando Training Systems Division Kallidus e2train SmartSpace CLINETECH co. ltd TopClass WBT Systems NetTutor II NRI Learning Network,Ltd. Saba Learning Enterprise Saba LMS+ InfoTops AltEd SCORM Editor 1.2 AltEd INC. SWOSC Engineering Logistic Services International, Inc. Sumatra/LMS ST&C Software Tools & Consulting GmbH Oil Spill Prevention: Systems Level Training Concurrent Technologies Corporation Wisdom Master SUNNET CREsys Credu Co.Ltd. L5 Learning Delivery System DigitalThink KONTEXT Advanced Learning Lab Contents Magic KIMOS Information Technology Co., Ltd. Kallidus Author e2train NEP K1system Sculptoris eLearning Authoring and Design Tool Imaira Digital Media Blackboard Learning System Blackboard Inc. Sales Training NovoLogic, Inc. Shinewave e-Learning Management System Shinewave International Inc. EduWeb+ Mediopia Technology Co., Ltd. TDC Norsul treinamento e educação AltEd LCMS Alternated Education(AltEd) Inc. WBT Manager Integrity eLearning eLearn Now eTraining Solutions MyLearn Nexgen Associates ABC Academy Logecis SCORM Content CrimsonLogic Pte Ltd Logecis LMS CrimsonLogic Pte Ltd Xtention Xtention Inc. Help Centre GPM Dunet2003 Dunet Lectora Publisher Trivantis Maniwiz 4C Soft Inc. Metawiz 4C Soft Inc. KnowledgePlanet ReadyGo WCB ReadyGo Inc IBM Lotus Learning Management System IBM Lotus Software Group FLEXeLEARN® EDITOR FLEXeLEARN BISCUE LMS Shubiki Corporation Course Creation Toolkit Graphic Education Corporation Element K Content Element K LLC Evolution Learner Manager Outstart, Inc. schenck visions schenck.de AG Omni LMS CyberMBA MindLeaders Courseware MindLeaders edu2web eArts Consulting FZ LLC LearningTrack The Learning Touch, LLC ALMA AdVal Group PLC

26 Kontakt NettOp-HiS: atle.lokken@his.no


Laste ned ppt "Eksempler fra bruk av SCORM i undervisning og læring med referanse til Kvalitetsreformen i høgre utdanning og lokale prosjekter i Rogaland. Atle Løkken,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google