Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drift og forvaltning av MinID og ID-porten Olav Skarsbø 6.mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drift og forvaltning av MinID og ID-porten Olav Skarsbø 6.mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drift og forvaltning av MinID og ID-porten Olav Skarsbø olav.skarsbo@difi.no 6.mai 2010

2 Direktoratet for forvaltning og IKT Difi vart oppretta 1.1.2008 og er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet Difi har kontor i Oslo og Leikanger Vi er ca 180 tilsette Vår visjon Utvikling gjennom samarbeid Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Difi skal bidra til en helhetlig og effektiv IKT-utvikling, slik at offentlig sektor kan samhandle elektronisk og levere brukervennlige og sikre tjenester med god kvalitet. Et hovedmål er at IKT-utviklingen skal bli mer standardisert og koordinert, og i større grad være basert på gjenbruk og fellesløsninger. Arbeidet skal være basert på god kunnskap og kompetanse og gjennomføres i tett dialog med virksomhetene. Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Samarbeid ved gjenbruk og sambruk Mange av oppgavene i offentlig kan løses mer rasjonelt dersom virksomhetene samarbeider, og gjerne ved at de kan gjenbruke og sambruke felles IKT-løsninger. Samtidig må det tas hensyn til at det allerede finnes betydelige IKT-systemer i offentlig sektor. Disse er utviklet over lang tid, og er slett ikke alltid bygget med tanke på samhandling med andre. Direktoratet for forvaltning og IKT

5 IKT-samordning IKT i offentlig sektor handler ikke bare om å tilrettelegge applikasjoner og saksbehandlingssystemer Det handler om at IKT skal understøtte de oppgaver som offentlig sektor er satt til å forvalte på vegne av fellesskapet. En IKT-løsning for en offentlig virksomhet skal derfor ikke bare bidra til effektiv ressursbruk, men også at saksbehandlingen i hver enkelt sak er forsvarlig og at rettssikkerheten til den enkelte ivaretas. Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Difis mandat Etablere ein felles infrastruktur for bruk av elektronisk ID (eID) i offentleg sektor

7 Felles infrastruktur for eID i offentlig sektor Direktoratet for forvaltning og IKT Nasjonalt ID-kort Annen eID Kommunal sektor ……

8 Direktoratet for forvaltning og IKT

9 eID infrastruktur ide og mål Direktoratet for forvaltning og IKT eID infrastruktur Teneste MinID eID-1 eID-2 Teneste Brukar Nasjonal eID

10 eID nivå 3 – kun nivå 3 tenester Direktoratet for forvaltning og IKT eID Nivå 3 Teneste Brukar eID nivå 4 Teneste MinID

11 eID nivå 4: Også tilgang til nivå 3-tenester Direktoratet for forvaltning og IKT eID Nivå 3 Teneste Brukar eID nivå 4 Teneste Buypass Commfides Nasjonal eID

12 MinID Noregs raskast veksande eID Offentleg eID på sikkerheitsnivå 3 2,1 millionar brukarar (april 2010) 2 millionar innloggingar i april 2010 Enkel å bruke Sikker Direktoratet for forvaltning og IKT

13 2,13 mill

14 innloggingar pr mnd Direktoratet for forvaltning og IKT

15

16

17

18

19

20 MinID bruksområde i dag (utval) TenesteTenesteeigar Innlevering av sjølvmelding og skatteoppgjer, skattekortSkatteetaten Søke lån og stipend, betalingsutsetting, fastrenteLånekassen Meldekort, Pensjon, Arbeid, UbetalingarNav Få oversikt over pensjonen dinNorsk Pensjon Melde adresseendring og flyttingPosten Energimerking av byggNVE Ei rekke kommunale skjema120 kommunar Vigo (søknad til vidaregåande opplæring)Fylkeskommunane Samordna Opptak (søknad til høgare utdanning)Universitet og h.skule AltinnBrønnøysundreg. Melde bivirkningar av medisinLegemiddelverket MiSideDifi

21 Avtaler Driftsavtale med Basefarm Avtale om kjøp av driftstenester knytt til maskinvare, infrastruktur og programvare Samarbeidsavtale Avtale med Tenesteeigararne Avtale med Skattedirektoratet Bestilling, produksjon og distrubusjon av PIN-kodar Avtale med eID leverandørar Direktoratet for forvaltning og IKT

22

23 Service Level Agreement Type feilTilbakemeldingPåbegynt feilrettingLøysingstid Kritisk feil15 min30 min2 arbeidstimer Alvorlig feil2 timer4 arbeidstimer24 arbeidstimer Normale feilIla neste arbeidsdagI veke Tilgjengelegheit produksjon: 99.9% Krav til feilretting

24 Oppfølging av driftsleverandør Forvaltningsmøte kvar månad Servicerapport med status på SLA Incident Service Request Change Request Gjennomgang av uteståande saker Driftsstatus neste periode Oppfølging ved behov Rådgiving og konsulenttenester Kundeweb / ServiceDesk Vi har tett dialog og godt samarbeid! Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Avtale med Tenesteeigar Tjenesteeiere som benytter ID-porten har muligheten til å påvirke utviklingen av ID-porten gjennom å delta i de ulike samarbeidsorganene som er opprettet i forbindelse med ID-porten. Styringsråd Styringsrådet er et rådgivende organ for Difi og skal særlig behandle saker av strategisk viktighet vedrørende ID-porten, herunder tilknytning av nye eID-er, utvikling av ny funksjonalitet og avtaleendringer Brukerråd Brukerrådet er et saksforberedende organ til Styringsrådet og et rådgivende organ for Difi. Brukerrådet skal diskutere status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for ID-porten samt annet av relevans i forholdet mellom Tjenesteeierne og ID-porten. Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Avtale med Tenesteeigar Integrasjons- og sikkerhetsforum Integrasjons- og sikkerhetsforum skal bidra til å holde integrasjonsansvarlige hos Tjenesteeierne oppdatert på de tekniske løsningene i ID-porten, gi tilbakemeldinger på integrasjonsveiledninger og retningslinjer fra Difi, adressere og diskuterer felles sikkerhetsutfordringer med mer. Brukerstøtteforum Brukerstøtteforum skal bidra til å effektivisere og koordinere brukerstøtten mot Sluttbruker og er et forum for informasjons- og erfaringsutveksling mellom Difis og Tjenesteeiernes brukerstøttefunksjoner. Direktoratet for forvaltning og IKT

27 Oppfølging av Tenesteeigar Samarbeidsportal Ved inngåelse avtale får Tjenesteeier tilgang til Samarbeidsportalen - en portalløsning for å kommunisere og dele informasjon knyttet til samarbeidet rundt ID-porten God brukerstøtte Difi drifter en sluttbrukerorientert brukerstøtte for ID-porten. Brukerstøtten besvarer spørsmål fra Sluttbruker om bruk av ID- porten og tilhørende tjenester. God dialog og tett oppfølging Utvikling gjennom samarbeid Direktoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "Drift og forvaltning av MinID og ID-porten Olav Skarsbø 6.mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google