Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt

2 © SAP 2009 / Page 2 Hva er nytt  SAP ERP Release relaterte utvidelser  Basert på SAP ERP Enhancement Package 4  Bruk av oppdatert NWBC:  Nytt design  Bedre ytelse  4-lags brukernavigasjon  Bruk av nye personlige arbeidslister (POWL)  Nye SAP Best Practices roller  Verktøy- og aktiveringsrelaterte utvidelser  Redusert aktiveringstid  Utvidede muligheter for personlig tilpasning (cross company enterprise structure)  Scenariorelatert og endringer i innhold  Bytte av selvbetjent innkjøpsscenario til ny tilleggsversjon av SAP Best Practices Kort oversikt over hva som er nytt

3 © SAP 2008 / Page 3 SAP Best Practices er basert på SAP Enhancement Package 4 Innledning SAP enhancement packages blir sendt ut som deltautsendelser til SAP ERP 6.0 Selektive installasjoner  Hver SAP Enhancement Package inneholder nye versjoner av eksisterende software komponenter  Du oppdaterer kun software komponenter som er relatert til den funksjonalitet du ønsker å benytte.  Etter innstallering:  Ingen endring i UI eller prosesser før en forretningsfunksjon er aktivert  Ingen implikasjoner på den underliggende NetWeaver plattformen, imidlertid forutsetter SAP Enhancement Packages definerte ERP support package stack Selektiv aktivering  Ny funksjonalitet må eksplisitt aktiveres for å bli aktive i systemet.  Dersom aktivert:  Endringer er forutsigbare, kun godt beskrevne endringer i aktiverte områder.  Testing er gjort enklere med maler, tilgjengelig for alle forretningsfunksjoner Obligatorisk Valgfri Enhancement Packages Selektiv oppdatering - eksempel Support Packages Installering av ny funksjonalitet separert fra aktivering via Switch Framework 

4 Bruk av oppdatert NWBC  Nytt design  Bedre ytelse  4-lags brukernavigasjon Er planlagt tilgjengelig i Q2/2010:  NW 7.01 SPS06 vil inkludere den oppdaterte NWBC i standard for ERP EhP4

5 SAP Best Practices Baseline Package: Benyttede personlige arbeidslister (POWL‘s) RollenavnBrukerrolle POWL beskrivelse (norsk) POWL beskrivelse (engelsk)Appl- IDType*Brukt i scenario Ny i EhP4 Regnskapsfører for leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-S FakturaInvoiceMM-INVOICE 163, 193, 199, 208, 209, 212 X Leverandørs linje posisjoner (Hjemmeside) Vendor Line Items (Homepage)KYKOP-FIN-FI-VENDORITEMS 158 Leder leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-M Faktura Dokument ListeInvoice Document ListKYKOP-P2P-INVOICES 132 Innkjøpsordrer (Hjemmeside)Purchase Orders (Homepage)KYKOP-OPS-FI-PO-W 132 Regnskapsfører for kundereskontroSAP_NBPR_AR_CLERK-S Debitorposisjoner Customer Line Items KYKOP-FIN-FI- CUSTOMERITEMS 157 Leder kundereskontroSAP_NBPR_AR_CLERK-M Debitorer (hjemmeside)Customers HomepageKYKOP-OPS-FI-CUSTOMERS 108, 157, 155.18 Kredittoversikt (hjemmeside)Credit Overview Homepage KYKOP-CRC-LIST- CUSTOMERS 132, 155.18 Regnskapsfører for anleggsregnskapSAP_NBPR_ASSET-S Anlegg (hjemmeside)Assets HomepageKYKOP-FIN-FI-ASSETLIST 162 Internordre (hjemmeside)Internal Orders HomepageKYKOP-FIN-CO-INTORDER 155.12 FakturaadministratorSAP_NBPR_BILLING-S Faktura ArbeidslisteBilling WorklistCREATE_COMPLAINTS_COMP 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 147, 148, 201, 203, 204, 205, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 212, 217 X Arbeidsliste for Ressurs Relatert Fakturering Worklist for Resource Related Bills O2C-ENGAGE-POWL-WBS 195, 196X Kreditt Oversikt (Hjemmeside)Credit Overview (Homepage) KYKOP-CRC-LIST- CUSTOMERS 132, 203 KonstruksjonspesialistSAP_NBPR_ENGINEER-S Material Liste (Hjemmeside)Material List (Homepage)/KYK/ISQ_MM60 132 Vedlikeholde Endrings Nummer (Hjemmeside) Maintain Change Number (Homepage) KYKOP-OPS-PP-CHANGE- NUMBER 210 Konserncontroller SAP_NBPR_CONTROLLE R-M Aktiviteter (hjemmeside)Activities HomepageKYKOP-FIN-CO-ACTTYPE 176 Internordre (hjemmeside)Internal Orders HomepageKYKOP-FIN-CO-INTORDER 155.12 ØkonomisjefSAP_NBPR_FINACC-M Liste over gjentakende dokumenter (hjemmeside) List of Recurring Documents (Homepage) KYKOP-FIN-FI- RECU_ENTRY_DOC 156 Regnskapsfører hovedbokSAP_NBPR_FINACC-S G/L Kontoliste (hjemmeside)G/L Account List (Homepage)KYKOP-FIN-FI-GL_ACC_LIST 156 Vis artskontoposisjonerDisplay G/L Account ItemsKYK-FIN-FI-GLITEMS 156 Vedlikeholdsmedarbeider SAP_NBPR_MAINTENANC E-S Arbeidsliste for Service Ordrer (Hjemmeside) Worklist for Service Order (Homepage) OPS-SERVICEPROV- SERVICE_ORDERS 193X Produksjonsplanlegger SAP_NBPR_PRODPLANN ER-S Vedlikehold produksjonsordre (hjemmeside) Maintain Production Orders (Homepage) KYKOP-OPS-PP- PRODUCTION-ORDER 132, 151, 181 Vedlikehold PLanlagte Ordrer (Hjemmeside) Maintain Planned Orders (Homepage) KYKOP-OPS-PP-PLANNED- ORDER 132, 145, 146, 148

6 SAP Best Practices Baseline Package: Benyttede personlige arbeidslister (POWL‘s) RollenavnBrukerrolle POWL beskrivelse (norsk) POWL beskrivelse (engelsk)Appl- IDType*Brukt i scenario Ny i EhP4 ProduksjonslederSAP_NBPR_PRODPLANNER-M Vedlikehold tilbakemeldingMaintain ConfirmationKYKOP-OPS-PP-CONFIRMATION 148, 151 Kapasitets Oversikt (Hjemmeside) Capacity Overview (Homepage)OPS-PRSP-POWL-CMO 146, 222 X Liste av TilbakemeldingerList of ConfirmationsOPS-PRSP-POWL-CONF 148, 151, 222 X Salgs Ordrer med Utsettelses Tid (Hjemmeside) Sales Orders with Delay Times (Homepage)OPS-PRSP-POWL-DELAY 147, 222 X Spekter-av-Dekning Oversikt (Hjemmeside) Range-of-Coverage Overview (Homepage)OPS-PRSP-POWL-DSUP 149, 222 X ArbeidslisteWorklistOPS-PRSP-POWL-WL 145, 150, 222 X InnkjøperSAP_NBPR_PURCHASER-S Leverandørs Informasjon om Lokaler (Hjemmeside) Vendors Information on Premises (Homepage) KYKOP-OPS-MM-VENDOR 132 Innkjøps DokumentPurchasing DocumentsOPS-BUYER-POWL-PURDOC-13 128, 130, 133, 134, 163, 155.72 X Opprett og Prosesser Innkjøpsrekvisisjon Create and Process Purchase Requisition MMPUR_UI_PR_APPs133X InnkjøpslederSAP_NBPR_PURCHASER-M Frigi innkjøpsordre (Hjemmeside) Release Purchase Order (Homepage) KYKOP-P2P-REL-PO 107, 114, 115, 129, 130, 133, 138, 163 SalgsadministratorSAP_NBPR_SALESPERSON-S Kunde CockpitCustomer CockpitO2C_CUST_COCKPIT_ETI_COMPs 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 194, 195, 196, 204, 205 X Kunde CockpitCustomer CockpitCUST_COCKPIT_COMPs 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 204, 205 X SalgsordreprosesseringSales Document ProcessingLO_OIF_MAIN_APPs 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 204, 205 X Ordrer (hjemmeside)Orders (Homepage)KYKOP-OPS-SD-ORDERS 107, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 132, 148, 194, 195, 198, 201, 203, 205 Tilbud (hjemmeside)Quotations (Homepage)KYKOP-OPS-LE-QUOTATIONS 112, 148, 200 Reklamasjoner (hjemmeside) Complaints (Homepage)KYKOP-SLS-COMPLAINTS 111

7 SAP Best Practices Baseline Package: Benyttede personlige arbeidslister (POWL‘s) RollenavnBrukerrolle POWL beskrivelse (norsk) POWL beskrivelse (engelsk)Appl- IDType* Brukt i scenarioNy i EhP4 TjenestemedarbeiderSAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S TjenesteregistreringService Entry SheetMM-SERVICES 129, 209, 212X Arbeidsliste for Service Ordrer (Hjemmeside) Worklist for Service Order (Homepage) OPS-SERVICEPROV- SERVICE_ORDERS 199, 212X Arbeidsliste for Ressurs Relatert Fakturering Worklist for Resource Related Bills O2C-ENGAGE-POWL- WBS 198, 212X VerkstedspesialistSAP_NBPR_SHOPFLOOR-SVedlikehold produksjonsordre Maintain Production Orders KYKOP-OPS-PP- PRODUCTION-ORDER 145, 202 Strategisk planleggerSAP_NBPR_STRATPLANNER-S Langsiktig planlegging hjemmesideLTP Homepage KYKOP-OPS-PP-LONG- TERM-PLNG 144 LagermedarbeiderSAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S VaremottakGoods ReceiptMM-MAT-DOC 107, 115, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 150, 193, 199, 208 X Ordreoppfyllelse ArbeidslisteOrder Fulfillment Worklist O2C-SALESREP- FULFILL 109, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, 141, 147, 201, 203, 205, 217 X * s = simplified transaction, blank = POWER List

8 Nye roller i SAP Best Practices • Brukerroller levert med SAP Best Practices tilbyr spesifikke brukermenyer for demo- eller referanseformål. Disse er kun påkrevet dersom du benytter det oppdaterte SAP NetWeaver Business Client interfacet, og er tiltenkt brukt i demoer eller evalueringer. • De nye SAP Best Practices rollene er opprettet i henhold til navnekonvensjonen SAP_NBPR_* • Rollene er levert via den tekniske SAP Best Practices Add-On sammen med alle andre tekniske SAP Best Practices tekniske objekter. Role nameTechnical role name Leder leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-M Regnskapsfører for leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-S Leder kundereskontro SAP_NBPR_AR_CLERK-M Regnskapsfører for kundereskontro SAP_NBPR_AR_CLERK-S Regnskapsfører for anleggsregnskap SAP_NBPR_ASSET-S Regnskapsfører bank SAP_NBPR_BANKACC-S Fakturaadministrator SAP_NBPR_BILLING-S Konserncontroller SAP_NBPR_CONTROLLER-M Toll Agent SAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S Medarbeider (profesjonell bruker) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Konstruksjonspesialist SAP_NBPR_ENGINEER-S Økonomisjef SAP_NBPR_FINACC-M Regnskapsfører hovedbok SAP_NBPR_FINACC-S IT Administrator (Profesjonell Bruker) SAP_NBPR_IT_ADMIN-S Vedlikeholdsmedarbeider SAP_NBPR_MAINTENANCE-S Produktkostnadscontroller SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Produksjonsleder SAP_NBPR_PRODPLANNER-M Produksjonsplanlegger SAP_NBPR_PRODPLANNER-S Prosjektleder SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M Innkjøpsadministrator SAP_NBPR_PURCHASER-K Innkjøpsleder SAP_NBPR_PURCHASER-M Innkjøper SAP_NBPR_PURCHASER-S Kvalitetspesialist SAP_NBPR_QUALMGR-S Salgsleder SAP_NBPR_SALESPERSON-M Salgsadministrator SAP_NBPR_SALESPERSON-S Serviceagent SAP_NBPR_SERVAGENT-S Tjenestemedarbeider SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S Verkstedspesialist SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S Strategisk planlegger SAP_NBPR_STRATPLANNER-S Regnskapsfører reise SAP_NBPR_TRAVEL-S Kasserer SAP_NBPR_TREASURER-S Lagermedarbeider SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Lagerleder SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M

9 Nytt Enablement verktøy for SAP NetWeaver Business Client  Nytt Enablement verktøy for SAP NetWeaver Business Client – V1.30: Versjonshåndteringen er tilpasset til standard SAP Best Practices versjoner: V1.30 refererer til det faktum at dette er den første versjonen av Enablement verktøy for SAP NWBC 3.0.  Enablement verktøyet består av:  Instruksjoner for bruk av personlige arbeidslister (POWER Lists), rapporter og roller  Instruksjoner for utvikling av POWER Lists  Oversikt over eksisterende POWER Lists og rappporter  Styrt prosedyre for en rask og hurtig prototyping (se Guided Tour i menyen)

10 Verktøy og aktiveringsrelaterte utvidelser  Redusert aktiveringstid  Utvidet mulighet for personlig tilpassing (cross company enterprise structure) i Solution Builder

11 SAP Best Practices Solution Builder: Utvidet Grafisk Scoping Utvidet Grafisk Scoping  Design som kjent fra Solution Configurator for SAP Business All-in-One  Utvidet editor for applikasjonsområdene  Scenarioene i en løsning er tilpasset dynamisk og bestilt i en løsningskart- lignende visning  Applikasjonsområdene defineres i editoren for applikasjonsområdene

12 Scenariorelatert og innholdsendringer: Nye SAP Best Practices versjon for SRM  Skifte av selvbetjent innkjøpsscenario til en ny supplerende SAP Best Practices versjon for Supplier Relationship Management (SRM).  SAP Best Practices for Supplier Relationship Management (SRM) er tilgjengelig fra og med mars 2010.  SAP Best Practices versjon for SRM vil inneholde et supplerende nytt scenario.  Den totale aktiveringstiden vil bli redusert på grunn av et økende antall automatiserte aktiveringssteg.

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google