Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt

2 Kort oversikt over hva som er nytt
Hva er nytt SAP ERP Release relaterte utvidelser Basert på SAP ERP Enhancement Package 4 Bruk av oppdatert NWBC: Nytt design Bedre ytelse 4-lags brukernavigasjon Bruk av nye personlige arbeidslister (POWL) Nye SAP Best Practices roller Verktøy- og aktiveringsrelaterte utvidelser Redusert aktiveringstid Utvidede muligheter for personlig tilpasning (cross company enterprise structure) Scenariorelatert og endringer i innhold Bytte av selvbetjent innkjøpsscenario til ny tilleggsversjon av SAP Best Practices A tool that enables partners to select, personalize and activate SAP Best Practices scenarios in an SAP system, thereby reducing the time and cost of implementation. In addition partners can create own business content using this tool as an development and deployment platform. The implementation assistant includes documentation about configuration settings and installation steps as well as the instructions for automatically or manually implementing best-practice functionality.

3 SAP Best Practices er basert på SAP Enhancement Package 4
Installering av ny funksjonalitet separert fra aktivering via Switch Framework Innledning SAP enhancement packages blir sendt ut som deltautsendelser til SAP ERP 6.0 Selektive installasjoner Hver SAP Enhancement Package inneholder nye versjoner av eksisterende software komponenter Du oppdaterer kun software komponenter som er relatert til den funksjonalitet du ønsker å benytte. Etter innstallering: Ingen endring i UI eller prosesser før en forretningsfunksjon er aktivert Ingen implikasjoner på den underliggende NetWeaver plattformen, imidlertid forutsetter SAP Enhancement Packages definerte ERP support package stack Selektiv aktivering Ny funksjonalitet må eksplisitt aktiveres for å bli aktive i systemet. Dersom aktivert: Endringer er forutsigbare, kun godt beskrevne endringer i aktiverte områder. Testing er gjort enklere med maler, tilgjengelig for alle forretningsfunksjoner Valgfri Enhancement Packages Selektiv oppdatering - eksempel ü Support Packages Obligatorisk

4 Er planlagt tilgjengelig i Q2/2010:
Bruk av oppdatert NWBC Nytt design Bedre ytelse 4-lags brukernavigasjon Er planlagt tilgjengelig i Q2/2010: NW 7.01 SPS06 vil inkludere den oppdaterte NWBC i standard for ERP EhP4

5 SAP Best Practices Baseline Package: Benyttede personlige arbeidslister (POWL‘s)
Rollenavn Brukerrolle POWL beskrivelse (norsk) POWL beskrivelse (engelsk) Appl- ID Type* Brukt i scenario Ny i EhP4 Regnskapsfører for leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-S Faktura Invoice MM-INVOICE 163, 193, 199, 208, 209, 212 X Leverandørs linje posisjoner (Hjemmeside) Vendor Line Items (Homepage) KYKOP-FIN-FI-VENDORITEMS 158 Leder leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-M Faktura Dokument Liste Invoice Document List KYKOP-P2P-INVOICES 132 Innkjøpsordrer (Hjemmeside) Purchase Orders (Homepage) KYKOP-OPS-FI-PO-W Regnskapsfører for kundereskontro SAP_NBPR_AR_CLERK-S Debitorposisjoner Customer Line Items KYKOP-FIN-FI-CUSTOMERITEMS 157 Leder kundereskontro SAP_NBPR_AR_CLERK-M Debitorer (hjemmeside) Customers Homepage KYKOP-OPS-FI-CUSTOMERS 108, 157, Kredittoversikt (hjemmeside) Credit Overview Homepage KYKOP-CRC-LIST-CUSTOMERS 132, Regnskapsfører for anleggsregnskap SAP_NBPR_ASSET-S Anlegg (hjemmeside) Assets Homepage KYKOP-FIN-FI-ASSETLIST 162 Internordre (hjemmeside) Internal Orders Homepage KYKOP-FIN-CO-INTORDER 155.12 Fakturaadministrator SAP_NBPR_BILLING-S Faktura Arbeidsliste Billing Worklist CREATE_COMPLAINTS_COMP 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 147, 148, 201, 203, 204, 205, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 212, 217 Arbeidsliste for Ressurs Relatert Fakturering Worklist for Resource Related Bills O2C-ENGAGE-POWL-WBS 195, 196 Kreditt Oversikt (Hjemmeside) Credit Overview (Homepage) 132, 203 Konstruksjonspesialist SAP_NBPR_ENGINEER-S Material Liste (Hjemmeside) Material List (Homepage) /KYK/ISQ_MM60 Vedlikeholde Endrings Nummer (Hjemmeside) Maintain Change Number (Homepage) KYKOP-OPS-PP-CHANGE-NUMBER 210 Konserncontroller SAP_NBPR_CONTROLLER-M Aktiviteter (hjemmeside) Activities Homepage KYKOP-FIN-CO-ACTTYPE 176 Økonomisjef SAP_NBPR_FINACC-M Liste over gjentakende dokumenter (hjemmeside) List of Recurring Documents (Homepage) KYKOP-FIN-FI-RECU_ENTRY_DOC 156 Regnskapsfører hovedbok SAP_NBPR_FINACC-S G/L Kontoliste (hjemmeside) G/L Account List (Homepage) KYKOP-FIN-FI-GL_ACC_LIST Vis artskontoposisjoner Display G/L Account Items KYK-FIN-FI-GLITEMS Vedlikeholdsmedarbeider SAP_NBPR_MAINTENANCE-S Arbeidsliste for Service Ordrer (Hjemmeside) Worklist for Service Order (Homepage) OPS-SERVICEPROV-SERVICE_ORDERS 193 Produksjonsplanlegger SAP_NBPR_PRODPLANNER-S Vedlikehold produksjonsordre (hjemmeside) Maintain Production Orders (Homepage) KYKOP-OPS-PP-PRODUCTION-ORDER 132, 151, 181 Vedlikehold PLanlagte Ordrer (Hjemmeside) Maintain Planned Orders (Homepage) KYKOP-OPS-PP-PLANNED-ORDER 132, 145, 146, 148

6 SAP Best Practices Baseline Package: Benyttede personlige arbeidslister (POWL‘s)
Rollenavn Brukerrolle POWL beskrivelse (norsk) POWL beskrivelse (engelsk) Appl- ID Type* Brukt i scenario Ny i EhP4 Produksjonsleder SAP_NBPR_PRODPLANNER-M Vedlikehold tilbakemelding Maintain Confirmation KYKOP-OPS-PP-CONFIRMATION 148, 151 Kapasitets Oversikt (Hjemmeside) Capacity Overview (Homepage) OPS-PRSP-POWL-CMO 146, 222 X Liste av Tilbakemeldinger List of Confirmations OPS-PRSP-POWL-CONF 148, 151, 222 Salgs Ordrer med Utsettelses Tid (Hjemmeside) Sales Orders with Delay Times (Homepage) OPS-PRSP-POWL-DELAY 147, 222 Spekter-av-Dekning Oversikt (Hjemmeside) Range-of-Coverage Overview (Homepage) OPS-PRSP-POWL-DSUP 149, 222 Arbeidsliste Worklist OPS-PRSP-POWL-WL 145, 150, 222 Innkjøper SAP_NBPR_PURCHASER-S Leverandørs Informasjon om Lokaler (Hjemmeside) Vendors Information on Premises (Homepage) KYKOP-OPS-MM-VENDOR 132 Innkjøps Dokument Purchasing Documents OPS-BUYER-POWL-PURDOC-13 128, 130, 133, 134, 163, Opprett og Prosesser Innkjøpsrekvisisjon Create and Process Purchase Requisition MMPUR_UI_PR_APP s 133 Innkjøpsleder SAP_NBPR_PURCHASER-M Frigi innkjøpsordre (Hjemmeside) Release Purchase Order (Homepage) KYKOP-P2P-REL-PO 107, 114, 115, 129, 130, 133, 138, 163 Salgsadministrator SAP_NBPR_SALESPERSON-S Kunde Cockpit Customer Cockpit O2C_CUST_COCKPIT_ETI_COMP 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 194, 195, 196, 204, 205 CUST_COCKPIT_COMP 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 204, 205 Salgsordreprosessering Sales Document Processing LO_OIF_MAIN_APP Ordrer (hjemmeside) Orders (Homepage) KYKOP-OPS-SD-ORDERS 107, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 132, 148, 194, 195, 198, 201, 203, 205 Tilbud (hjemmeside) Quotations (Homepage) KYKOP-OPS-LE-QUOTATIONS 112, 148, 200 Reklamasjoner (hjemmeside) Complaints (Homepage) KYKOP-SLS-COMPLAINTS 111

7 SAP Best Practices Baseline Package: Benyttede personlige arbeidslister (POWL‘s)
Rollenavn Brukerrolle POWL beskrivelse (norsk) POWL beskrivelse (engelsk) Appl- ID Type* Brukt i scenario Ny i EhP4 Tjenestemedarbeider SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S Tjenesteregistrering Service Entry Sheet MM-SERVICES 129, 209, 212 X Arbeidsliste for Service Ordrer (Hjemmeside) Worklist for Service Order (Homepage) OPS-SERVICEPROV-SERVICE_ORDERS 199, 212 Arbeidsliste for Ressurs Relatert Fakturering Worklist for Resource Related Bills O2C-ENGAGE-POWL-WBS 198, 212 Verkstedspesialist SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S Vedlikehold produksjonsordre Maintain Production Orders KYKOP-OPS-PP-PRODUCTION-ORDER 145, 202 Strategisk planlegger SAP_NBPR_STRATPLANNER-S Langsiktig planlegging hjemmeside LTP Homepage KYKOP-OPS-PP-LONG-TERM-PLNG 144 Lagermedarbeider SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Varemottak Goods Receipt MM-MAT-DOC 107, 115, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 150, 193, 199, 208 Ordreoppfyllelse Arbeidsliste Order Fulfillment Worklist O2C-SALESREP-FULFILL 109, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, 141, 147, 201, 203, 205, 217 * s = simplified transaction, blank = POWER List

8 Nye roller i SAP Best Practices
Role name Technical role name Leder leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-M Regnskapsfører for leverandørreskontro SAP_NBPR_AP_CLERK-S Leder kundereskontro SAP_NBPR_AR_CLERK-M Regnskapsfører for kundereskontro SAP_NBPR_AR_CLERK-S Regnskapsfører for anleggsregnskap SAP_NBPR_ASSET-S Regnskapsfører bank SAP_NBPR_BANKACC-S Fakturaadministrator SAP_NBPR_BILLING-S Konserncontroller SAP_NBPR_CONTROLLER-M Toll Agent SAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S Medarbeider (profesjonell bruker) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Konstruksjonspesialist SAP_NBPR_ENGINEER-S Økonomisjef SAP_NBPR_FINACC-M Regnskapsfører hovedbok SAP_NBPR_FINACC-S IT Administrator (Profesjonell Bruker) SAP_NBPR_IT_ADMIN-S Vedlikeholdsmedarbeider SAP_NBPR_MAINTENANCE-S Produktkostnadscontroller SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Produksjonsleder SAP_NBPR_PRODPLANNER-M Produksjonsplanlegger SAP_NBPR_PRODPLANNER-S Prosjektleder SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M Innkjøpsadministrator SAP_NBPR_PURCHASER-K Innkjøpsleder SAP_NBPR_PURCHASER-M Innkjøper SAP_NBPR_PURCHASER-S Kvalitetspesialist SAP_NBPR_QUALMGR-S Salgsleder SAP_NBPR_SALESPERSON-M Salgsadministrator SAP_NBPR_SALESPERSON-S Serviceagent SAP_NBPR_SERVAGENT-S Tjenestemedarbeider SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S Verkstedspesialist SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S Strategisk planlegger SAP_NBPR_STRATPLANNER-S Regnskapsfører reise SAP_NBPR_TRAVEL-S Kasserer SAP_NBPR_TREASURER-S Lagermedarbeider SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Lagerleder SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M Brukerroller levert med SAP Best Practices tilbyr spesifikke brukermenyer for demo- eller referanseformål. Disse er kun påkrevet dersom du benytter det oppdaterte SAP NetWeaver Business Client interfacet, og er tiltenkt brukt i demoer eller evalueringer. De nye SAP Best Practices rollene er opprettet i henhold til navnekonvensjonen SAP_NBPR_* Rollene er levert via den tekniske SAP Best Practices Add-On sammen med alle andre tekniske SAP Best Practices tekniske objekter.

9 Nytt Enablement verktøy for SAP NetWeaver Business Client
Nytt Enablement verktøy for SAP NetWeaver Business Client – V1.30: Versjonshåndteringen er tilpasset til standard SAP Best Practices versjoner: V1.30 refererer til det faktum at dette er den første versjonen av Enablement verktøy for SAP NWBC 3.0. Enablement verktøyet består av: Instruksjoner for bruk av personlige arbeidslister (POWER Lists), rapporter og roller Instruksjoner for utvikling av POWER Lists Oversikt over eksisterende POWER Lists og rappporter Styrt prosedyre for en rask og hurtig prototyping (se Guided Tour i menyen)

10 Verktøy og aktiveringsrelaterte utvidelser
Redusert aktiveringstid Utvidet mulighet for personlig tilpassing (cross company enterprise structure) i Solution Builder

11 SAP Best Practices Solution Builder: Utvidet Grafisk Scoping
Design som kjent fra Solution Configurator for SAP Business All-in-One Utvidet editor for applikasjonsområdene Scenarioene i en løsning er tilpasset dynamisk og bestilt i en løsningskart- lignende visning Applikasjonsområdene defineres i editoren for applikasjonsområdene

12 Scenariorelatert og innholdsendringer: Nye SAP Best Practices versjon for SRM
Skifte av selvbetjent innkjøpsscenario til en ny supplerende SAP Best Practices versjon for Supplier Relationship Management (SRM). SAP Best Practices for Supplier Relationship Management (SRM) er tilgjengelig fra og med mars 2010. SAP Best Practices versjon for SRM vil inneholde et supplerende nytt scenario. Den totale aktiveringstiden vil bli redusert på grunn av et økende antall automatiserte aktiveringssteg.

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Laste ned ppt "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 for Norge Hva er nytt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google