Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss.

2 Ergonomisirkelen (Utarbeidet av K
Ergonomisirkelen (Utarbeidet av K. Jakobsen med utgangspunkt i Bullock,1990) Det psykososiale Arbeidsmiljø § 4-3 Det fysiske Arbeidsmiljø §4-4 Organisatoriske forhold Fysiske omgivelser Menneskelig atferd Arbeidsplass utforming Andre forhold Arbeids fysiologi

3 Organisatoriske forhold
Lønn Arbeidstid Avtaler/regler og forskrifter Fagforeninger/vernearbeid Respons Tempo Monotone arbeidsoppgaver Frihetsgrader Presisjon

4 Menneskelig atferd Grupper Normer Roller Motivasjon
Utdanning/opplæring Samarbeid

5 Andre forhold Familie Levekår Transport Fritid Sosial omgang

6 Psykiske forhold som påvirker muskel og skjelettsystemet
F.eks Tidspress Styrt arbeid Krav til oppmerksomhet, konsentrasjon og presisjon Forutsigbarhet, grad av kontroll Medvirkning, ansvar Lederstøtte og kollegial støtte Tilbakemeldinger

7 Fysiske omgivelser Lys Støy Luftforurensing Temperatur
Kjemiske stoffer

8 Arbeidsplassutforming
Møbler og inventar Redskap Maskiner Utstyr

9 Arbeidsfysiologi Arbeidsstillinger Arbeidsteknikker
Bruk av muskel og skjelettsystem Respirasjons-, nerve og sirkulasjonssystem

10 Stående arbeidshøyde AML forskrift 531

11 Rekkevidde AML forskrift 531

12 Muskel- og skjelettlidelser
Oppstår når muskler, sener og/eller ledd utsettes for en påkjenning eller belastning som over tid, intensitet eller type overskrider vevets tåleevne. Det er ikke en enkeltårsak til lidelsene, men et samspill av flere (NOU 1991:10)

13 Eksempel på en arbeidsplass som trenger ergonomisk tilrettelegging.

14 PC arbeid og plager Smerter i underarm/håndledd
Veldokumentert sammenheng i reviews. Mange positive tverrsnittstudier, som bekreftes ved prospektive studier; dokumenterer årsakssammenheng? Arbeidsteknikk av betydning; underarmstøtte og optimal museplassering reduserer risiko

15 Vil veiledningen bidra til redusert forekomst av plager?
Ja hvis den gis rammer av bedrift og følges av den enkelte. Men det forutsetter strikt data - oppfølging og kontinuerlig opplæring. Arbeidsorganisering Fleksibilitet Jobbutvidelse/jobbrotasjon, hvile og restitusjon, korte og hyppige pauser, kontroll av gen arbeidssituasjon Her er mye helse å hente, i kombinasjon med arbeidsplasstilrettelegging av arbeidsteknikk Gjelder å unngå vedvarende lavgradige muskelkontraksjoner og sene/senefestebelastning. Kan godt ha større kraftbruk i pauser?

16 Vil veiledningen bidra til redusert forekomst av plager (2)
Arbeidsplasstilrettelegging Sørg for optimal plassering av mus/tastatur på arbeidsbordet Underarmstøtte- sannsynligvis >2/3 av underarmen, støtteform mindre viktig ( eks rett/avrundet bord, armlene eller montert armstøtte) Bestrebelse for neutrale stillinger i håndledd og skulder unngå spes ulnardeviasjon i håndleddet Kunne skifte mellom flere typer mus( og annet) Individuelle løsninger – prøv deg fram?

17 Hva sier lovverket ? Arbeidsmiljøloven § 4 krav til arbeidsmiljøet
Systematisk HMS-arbeid, (F. best.nr 544) Arbeid ved dataskjerm, (F. best. nr 528, V, nr. 540) Organisering og tilrettelegging av arbeidet (V, best. nr. 327) Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel – og skjelettlidelser (V, best. nr. 538) (Forskrifter (F), veiledninger (V) fra Arbeidstilsynet) Støy er og ei utfordring her. Støy fører til stress for både vaksne og barn. Viktig å sjå på om det er område, tider på dagen eller situasjonar der støy er eit problem,- sjå om ein kan endre på noko for å redusere støyenivået. Ofte gjer ein ting av gamal vane, og då er det viktig å stanse opp for å reflektere over om ting må vere som dei er. Det finnest lyddempande matriale til å feste i tak og på veggar. Sjekk for tiltak. Støydemping er ei pedagogisk utfordring meir enn ei teknisk utfordring. Det handlar om å endre vanar. Nokre barnehagar har sett opp lys som blinkar når støynivået overstig eit visst nivå. Men ofte er det eit spørsmål om organisering. Eksempel på enkle tiltak i situasjon med mykje støy: Spisesituasjonen: Fordele spising i fleire rom Ha samlingsstund før ein spis, slik at barna fell til ro Fordele støyande barn ved ulike bord og gi dei faste plassar kvar gong Vektlegge den gode samtala rundt bordet la barna gå på do før dei spis La den vaksne site med ryggen til nabobordet slik at ho/han blie meir nærværande


Laste ned ppt "Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google