Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss.

2 Ergonomisirkelen (Utarbeidet av K. Jakobsen med utgangspunkt i Bullock,1990) Organisatoriske forhold Arbeids fysiologi Menneskelig atferd Andre forhold Fysiske omgivelser Arbeidsplass utforming Det fysiske Arbeidsmiljø §4-4 Det psykososiale Arbeidsmiljø § 4-3

3 Organisatoriske forhold •Lønn •Arbeidstid •Avtaler/regler og forskrifter •Fagforeninger/vernearbeid •Respons •Tempo •Monotone arbeidsoppgaver •Frihetsgrader •Presisjon

4 Menneskelig atferd •Grupper •Normer •Roller •Motivasjon •Utdanning/opplæring •Samarbeid

5 Andre forhold •Familie •Levekår •Transport •Fritid •Sosial omgang

6 Psykiske forhold som påvirker muskel og skjelettsystemet F.eks • Tidspress • Styrt arbeid • Krav til oppmerksomhet, konsentrasjon og presisjon • Forutsigbarhet, grad av kontroll • Medvirkning, ansvar • Lederstøtte og kollegial støtte • Tilbakemeldinger

7 Fysiske omgivelser •Lys •Støy •Luftforurensing •Temperatur •Kjemiske stoffer

8 Arbeidsplassutforming •Møbler og inventar •Redskap •Maskiner •Utstyr

9 Arbeidsfysiologi •Arbeidsstillinger •Arbeidsteknikker •Bruk av muskel og skjelettsystem •Respirasjons-, nerve og sirkulasjonssystem

10 Stående arbeidshøyde AML forskrift 531

11 Rekkevidde AML forskrift 531

12 Muskel- og skjelettlidelser Oppstår når muskler, sener og/eller ledd utsettes for en påkjenning eller belastning som over tid, intensitet eller type overskrider vevets tåleevne. Det er ikke en enkeltårsak til lidelsene, men et samspill av flere (NOU 1991:10)

13 Eksempel på en arbeidsplass som trenger ergonomisk tilrettelegging.

14 PC arbeid og plager •Smerter i underarm/håndledd –Veldokumentert sammenheng i reviews. Mange positive tverrsnittstudier, som bekreftes ved prospektive studier; dokumenterer årsakssammenheng? •Arbeidsteknikk av betydning; underarmstøtte og optimal museplassering reduserer risiko

15 Vil veiledningen bidra til redusert forekomst av plager? •Ja hvis den gis rammer av bedrift og følges av den enkelte. Men det forutsetter strikt data - oppfølging og kontinuerlig opplæring. •Arbeidsorganisering –Fleksibilitet –Jobbutvidelse/jobbrotasjon, hvile og restitusjon, korte og hyppige pauser, kontroll av gen arbeidssituasjon –Her er mye helse å hente, i kombinasjon med arbeidsplasstilrettelegging av arbeidsteknikk –Gjelder å unngå vedvarende lavgradige muskelkontraksjoner og sene/senefestebelastning. Kan godt ha større kraftbruk i pauser?

16 Vil veiledningen bidra til redusert forekomst av plager (2) •Arbeidsplasstilrettelegging –Sørg for optimal plassering av mus/tastatur på arbeidsbordet –Underarmstøtte- sannsynligvis >2/3 av underarmen, støtteform mindre viktig ( eks rett/avrundet bord, armlene eller montert armstøtte) –Bestrebelse for neutrale stillinger i håndledd og skulder unngå spes ulnardeviasjon i håndleddet –Kunne skifte mellom flere typer mus( og annet) –Individuelle løsninger – prøv deg fram?

17 Hva sier lovverket ? •Arbeidsmiljøloven § 4 krav til arbeidsmiljøet •Systematisk HMS-arbeid, (F. best.nr 544) •Arbeid ved dataskjerm, (F. best. nr 528, V, nr. 540) •Organisering og tilrettelegging av arbeidet (V, best. nr. 327) •Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel – og skjelettlidelser • (V, best. nr. 538) •(Forskrifter (F), veiledninger (V) fra Arbeidstilsynet)


Laste ned ppt "Hva er ergonomi? Ergonomi er et samspill mellom mennesker og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google