Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling Mette Bunting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling Mette Bunting."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling Mette Bunting

2 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Styrk norskfaget Black Debbath, ”Den femte statsmakt” Det norske språket går fløyten og trenger sårt en oppstramming for å forhindre ytterlige forfall og forvitring. Ungdommen sakker akterut og sliter skikkelig med å ordlegge seg propert, både muntlig og skriftlig. I vår teknologiske samtid har vårt språk meldt pass til fordel for grove forenklinger og snarveier en masse. Her må det tas rev i seilene, en endring må komme straks, før sms og anglisismer radbrekker norsk syntaks.

3 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Oh! Yeah! La oss se å få styrket norskfaget! Yeah! Før hver bidige nordmann er en analfabet! Yeah! Husk at språket det er tankenes trompet! Yeah! Ressurser må tas fra gym- og formingsfag! Vi må få mer stil og diktat! Tentamen må avholdes ukentlig! Logopeden må få mer å si! Allmennlæringutdanningen er for svak på mangt et punkt. Der går mang en ulv i fåreklær blant lektor og adjunkt. Hvilke elever kan vel i dag sin pluskvamperfektum? Og 1. og 2. kondisjonalis og futurum? Orddeling er på ville veier, og skj- og kj- lyden med. Og få eller ingen vet forskjell på accent aigu og grave.

4 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Oh! Yeah! Nå må vi se å få styrket norskfaget! Yeah! Før hver bidige nordmann er en analfabet! Yeah! Husk språket det tankenes er trompet! Yeah! Undervisningsministeren bør trekkes i lønn, Skolesjefens kontor bli plombert. Ja, slik no’ må til hvis tendensen skal snu. Finn Erik Vinje, si meg, hvor står du? Oh! Yeah! Nå la oss se å få styrke norskfaget! Yeah! Før hver bidige nordmann er en analfabet! At språk er makt,det er noe alle vet! Yeah! Vi må snart få ny læreboknormal! Slutt på fusentasteri! Fra nå følger vi slavisk rettskrivingsform av 07, 38 og 59!

5 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling

6 Hva er en læringsstil? ”Er den måten vi konsentrere oss på, bearbeider, tilegner og husker ny og vanskelig informasjon.”

7 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling

8 5 elementer som påvirker 70% av elevene •Lys •Design •Tid •V-A-K-T •Analytisk - global

9 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Psykologiske faktorer •Impulsiv/reflekterende •Globalt/analytisk

10 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Analytikere •Alene. •Ikke avbrytes. •Klare, konkrete oppgaver. •Struktur og forutsigbarhet. •Karakterer, detaljert tilbakemelding. •Disposisjoner.

11 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Globalt •Hele ideen. •Gruppeaktiviteter •Hovedmomenter •Personlige erfaringer. •Mange ting på en gang. •“Det kommer an på…” •Oppsummeringer •Verbale tilbakemeldinger

12 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling AnalytiskGlobal •Lineær •Sekvensiell •Detaljert •Spesifikk •Analyse •Ut av sammenheng konsentrert •Induktiv •Sirkulær •Helhetlig •Generaliserende •Samtidig •Syntese •I sammenheng konsentrert •Deduktiv

13 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling AnalytiskGlobal •Hva forventes? •Hvordan? •Mål •Forklaringer •Prosedyre •Produkt •Generelle mål •Hvorfor? •Varierte ressurser •Spenning og mysterier •Forskjellige arbeidsmåter •Produkt

14 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Analytisk og globalt? Fra del til helhet, eller motsatt? •LYD: stille •LYS: sterkt •INNREDNING: formell •INNTAK: etter arbeidet •UTHOLDENHET: en arbeidsoppgave og gjøre den helt ferdig •LYD: bakgrunnslyd •LYS: dempet •INNREDNING: uformell •INNTAK: småspise under arbeidet •UTHOLDENHET: flere arbeids- oppgaver, men pauser

15 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Elementer som hindrer: analytiskglobal •Humor og fortellinger uten mål •Dårlig lys •For mye lyd og forstyrrelser •Tvunget til gruppearbeid når de vil jobbe alene •Uorganisert, ingen klare retningslinjer •Ingen maler •Undervisning uten pauser •Ikke noe mat og drikke •Taktilt materiell kun etter å ha hørt en lang stund •Hard pult og stol •Ingen lyd •Sterkt lys •Minimalt gruppearbeid

16 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Hva som hjelper AnalytikereGlobale •Fakta •Nummer •Forklaringer •Ord •Avsnitt •Detaljer •Spesifikke retningslinjer •Disposisjoner •Komplette moduler •Humor •Anekdoter •Fortellinger •Bilder •Diagrammer •Farge •Fantasi •Generelle mål •Ferdige produkter

17 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Global tilnærming til tema •Fengende og humoristiske titler •Bilder/diagrammer som illustrerer og gir oversikt •Gode innledninger •Sammenhengen er tydelig •Spill/konkurranse oppgaver •Taktile og kinestetiske oppgaver •Flere måter å løse oppgaven på •Bruk i dagliglivet •Gjenkjennbart

18 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling To be or not to be that is a verb Verb

19 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Andre titler •Olympiaden, den nakne sannhet •Brøk, en delt virkelighet •Blind date, likninger med to ukjente •Matematikk som religion, Pytagoras.

20 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Oppgave 1 Finn en global tittel for følgende emner: •Den amerikanske revolusjon •Concord (eng.grammatikk) •Geometri (areal, for eksempel) •Henrik Ibsens forfatterskap •Buddisme

21 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling

22 Holistisk introduksjon

23 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling

24 Innledninger •Får opp interessen •Motivasjonen øker •Inngang til læring

25 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Analytisk undervisning •Forklar og gi visuell støtt. IForklar alle framgangsmåtene du skal benytte. ISkriv nøkkelord på tavlen. ISvar på spørsmålene i detalj. •Skriv opp forklaringer, mål, prøvedatoer på ark eller tavle. •Bruk direkte undervisningsmetoder. ITa ett skritt av gangen gjennom materiale. ISkriv opp nøkkelord. IUnderstrek viktig fakta på det du deler ut. IHa ofte spørsmål og svar deler I timen. •Ta jevnlige prøver og gi tilbakemeldinger på detaljer og sekvenser.

26 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Global undervisning •Holistisk introduksjon. IBegynn med en historie, vits eller anekdote. ISett den i sammenheng med temaet. IVis en oversikt over begrepet og hvor dere skal ende opp hen. •Opplevelseslæring. ISmågrupper, samarbeidslæring, kunnskapssirkel, teamarbeid, tankekart. IRelater fakta til hverandre og til realistiske erfaringer. •Forskjellige typer materiale. ITaktile spill IKinestetiske spill og oppgaver – rollespill ol. •Gi positiv respons hele tiden.

27 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling En fordel for alle, en nødvendighet for noen

28 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Grunnforståelse for bruk av læringsstiler •Ingen læringsstil er bedre enn en annen •Utgangspunkt i styrker •Forandrer seg •Øker mestring og læringsutbytte. •Læringsstil skal ikke forstyrre. •Avtaler må ligge i bunn •Sammenheng læringsstil - undervisningsstil

29 © Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling www.milliskien.net


Laste ned ppt "© Pedagogisk senter, Skien skole- og barnehageavdeling Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling Mette Bunting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google