Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling
Mette Bunting

2 Styrk norskfaget Black Debbath, ”Den femte statsmakt”
Det norske språket går fløyten og trenger sårt en oppstramming for å forhindre ytterlige forfall og forvitring. Ungdommen sakker akterut og sliter skikkelig med å ordlegge seg propert, både muntlig og skriftlig. I vår teknologiske samtid har vårt språk meldt pass til fordel for grove forenklinger og snarveier en masse. Her må det tas rev i seilene, en endring må komme straks, før sms og anglisismer radbrekker norsk syntaks.

3 Oh! Yeah! La oss se å få styrket norskfaget!
Yeah! Før hver bidige nordmann er en analfabet! Yeah! Husk at språket det er tankenes trompet! Yeah! Ressurser må tas fra gym- og formingsfag! Vi må få mer stil og diktat! Tentamen må avholdes ukentlig! Logopeden må få mer å si! Allmennlæringutdanningen er for svak på mangt et punkt. Der går mang en ulv i fåreklær blant lektor og adjunkt. Hvilke elever kan vel i dag sin pluskvamperfektum? Og 1. og 2. kondisjonalis og futurum? Orddeling er på ville veier, og skj- og kj- lyden med. Og få eller ingen vet forskjell på accent aigu og grave.

4 Oh! Yeah! Nå må vi se å få styrket norskfaget!
Yeah! Før hver bidige nordmann er en analfabet! Yeah! Husk språket det tankenes er trompet! Yeah! Undervisningsministeren bør trekkes i lønn, Skolesjefens kontor bli plombert. Ja, slik no’ må til hvis tendensen skal snu. Finn Erik Vinje, si meg, hvor står du? Oh! Yeah! Nå la oss se å få styrke norskfaget! At språk er makt,det er noe alle vet! Yeah! Vi må snart få ny læreboknormal! Slutt på fusentasteri! Fra nå følger vi slavisk rettskrivingsform av 07, 38 og 59!

5

6 Hva er en læringsstil? ”Er den måten vi konsentrere oss på, bearbeider, tilegner og husker ny og vanskelig informasjon.”

7

8 5 elementer som påvirker 70% av elevene
Lys Design Tid V-A-K-T Analytisk - global

9 Psykologiske faktorer
Impulsiv/reflekterende Globalt/analytisk

10 Analytikere Alene. Ikke avbrytes. Klare, konkrete oppgaver.
Struktur og forutsigbarhet. Karakterer, detaljert tilbakemelding. Disposisjoner.

11 Globalt Hele ideen. Gruppeaktiviteter Hovedmomenter
Personlige erfaringer. Mange ting på en gang. “Det kommer an på…” Oppsummeringer Verbale tilbakemeldinger

12 Analytisk Global Lineær Sekvensiell Detaljert Spesifikk Analyse
Ut av sammenheng konsentrert Induktiv Sirkulær Helhetlig Generaliserende Samtidig Syntese I sammenheng konsentrert Deduktiv

13 Analytisk Global Generelle mål Hvorfor? Hva forventes?
Varierte ressurser Spenning og mysterier Forskjellige arbeidsmåter Produkt Hva forventes? Hvordan? Mål Forklaringer Prosedyre Produkt

14 Analytisk og globalt? Fra del til helhet, eller motsatt?
LYD: bakgrunnslyd LYS: dempet INNREDNING: uformell INNTAK: småspise under arbeidet UTHOLDENHET: flere arbeids-oppgaver, men pauser LYD: stille LYS: sterkt INNREDNING: formell INNTAK: etter arbeidet UTHOLDENHET: en arbeidsoppgave og gjøre den helt ferdig

15 Elementer som hindrer: analytisk global
Humor og fortellinger uten mål Dårlig lys For mye lyd og forstyrrelser Tvunget til gruppearbeid når de vil jobbe alene Uorganisert, ingen klare retningslinjer Ingen maler Undervisning uten pauser Ikke noe mat og drikke Taktilt materiell kun etter å ha hørt en lang stund Hard pult og stol Ingen lyd Sterkt lys Minimalt gruppearbeid

16 Hva som hjelper Analytikere Globale
Fakta Nummer Forklaringer Ord Avsnitt Detaljer Spesifikke retningslinjer Disposisjoner Komplette moduler Humor Anekdoter Fortellinger Bilder Diagrammer Farge Fantasi Generelle mål Ferdige produkter

17 Global tilnærming til tema
Fengende og humoristiske titler Bilder/diagrammer som illustrerer og gir oversikt Gode innledninger Sammenhengen er tydelig Spill/konkurranse oppgaver Taktile og kinestetiske oppgaver Flere måter å løse oppgaven på Bruk i dagliglivet Gjenkjennbart

18 To be or not to be that is a verb Verb

19 Andre titler Olympiaden, den nakne sannhet Brøk, en delt virkelighet
Blind date, likninger med to ukjente Matematikk som religion, Pytagoras.

20 Oppgave 1 Finn en global tittel for følgende emner:
Den amerikanske revolusjon Concord (eng.grammatikk) Geometri (areal, for eksempel) Henrik Ibsens forfatterskap Buddisme

21 matematikk som religion
Pytagoras matematikk som religion

22 Holistisk introduksjon

23

24 Innledninger Får opp interessen Motivasjonen øker Inngang til læring

25 Analytisk undervisning
Forklar og gi visuell støtt. Forklar alle framgangsmåtene du skal benytte. Skriv nøkkelord på tavlen. Svar på spørsmålene i detalj. Skriv opp forklaringer, mål, prøvedatoer på ark eller tavle. Bruk direkte undervisningsmetoder. Ta ett skritt av gangen gjennom materiale. Skriv opp nøkkelord. Understrek viktig fakta på det du deler ut. Ha ofte spørsmål og svar deler I timen. Ta jevnlige prøver og gi tilbakemeldinger på detaljer og sekvenser.

26 Global undervisning Holistisk introduksjon. Opplevelseslæring.
Begynn med en historie, vits eller anekdote. Sett den i sammenheng med temaet. Vis en oversikt over begrepet og hvor dere skal ende opp hen. Opplevelseslæring. Smågrupper, samarbeidslæring, kunnskapssirkel, teamarbeid, tankekart. Relater fakta til hverandre og til realistiske erfaringer. Forskjellige typer materiale. Taktile spill Kinestetiske spill og oppgaver – rollespill ol. Gi positiv respons hele tiden.

27 En fordel for alle, en nødvendighet for noen

28 Grunnforståelse for bruk av læringsstiler
Ingen læringsstil er bedre enn en annen Utgangspunkt i styrker Forandrer seg Øker mestring og læringsutbytte. Læringsstil skal ikke forstyrre. Avtaler må ligge i bunn Sammenheng læringsstil - undervisningsstil

29


Laste ned ppt "Global og analytisk tilnærming – en praktisk vinkling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google