Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 ”Tilbakemelding, oppfølging og kommunikasjon” zErfaringer med tilbakemelding i gruppe og over Internett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 ”Tilbakemelding, oppfølging og kommunikasjon” zErfaringer med tilbakemelding i gruppe og over Internett."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 ”Tilbakemelding, oppfølging og kommunikasjon” zErfaringer med tilbakemelding i gruppe og over Internett z”F2F” og WWW zTeoretisk rammeverk zLæringssyn zDialogen

3 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Læring i profesjonsutdanningene zMer enn å reprodusere et fagstoff z…forståelse, innsikt, uttrykke seg muntlig og skriftlig, tenke kritisk og kreativt, se sammenhenger, finne mening, kunne handle… zPåstand: For å tilrettelegge for optimale undervisningsopplegg trenger HiO mer kunnskap om hvordan studentene lærer!

4 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Læringsforskning zUt fra teori zUt fra praksis zOlga Dysthe (1996): Det er i skjæringspunktet mellom handling og refleksjon basert på teoretisk innsikt at vi kan komme videre. Da trenger vi både eksperimentelle studier og kasusstudier, vitenskapsteoretisk forankring og konkret analyse av praksis (s.6)

5 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Hvordan foregår læring? - Teoretiske posisjoner zIndividuell kognitiv aktivitet yLæringen foregår ”inni hodet” til den enkelte yPiaget: Kunnskapen læres og reformuleres i individet zEn sosiokulturell aktivitet yVygotsky: Sosial samhandling er ikke bare en ramme rundt læring, men en forutsetning for… Vi lærer først gjennom samspill med andre, deretter blir kunnskapen internalisert..

6 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Dialog zRommetveit: Dialogisk og sosio-interaktivt perspektiv zBakthin: Dialogen er grunnleggende for all meningsskaping zDysthe: Dialogens læringspotensiale (Skrivegr.) yDialog mellom personer yDialog mellom tekst og person yDialog mellom tekster

7 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Ytre og indre dialog zYtre dialog: Involverer levende mennesker kommuniserer med hverandre der og da yInkluderer også elektronisk samhandling ”on line” zIndre dialog: De prosessene som foregår i individet

8 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Ikke enten eller, men både og... zLæring forstått som ”…forståelse, innsikt, uttrykke seg muntlig og skriftlig, tenke kritisk og kreativt, se sammenhenger, finne mening, kunne handle….”, …… z….avhenger av både ytre og indre dialog

9 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Homo sapiens eller homo Zappiens?

10 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000

11 Læring ved HiO zLytte, lese, snakke, skrive zHvordan tror vi/mener vi studentenes tid fordeler seg over disse 4 kategoriene? zBlir det tid til dialog? yStudentundersøkelsen (HiO 1999) zBakthin: Å lære er å være i en uavsluttet dialog med andre

12 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Hvordan trene seg i å lære? zTenke yBasis: Selvstudium og undervisning zRespons yDialog mellom studenter og lærer og mellom studenter yElektronisk kommunikasjon ySkrive xaktivt forhold til stoffet (”husker bedre”) xstrukturerer tankene xoptimalt nyttig når respons gis

13 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Tanke Skrive; Strukturere tanken Ytre dialog; F2F, www Ny/utvidet læring Indre dialog; Lese, lytte

14 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Elektronisk kommunikasjon zIkke bare rasjonaliserende (tids- og stedsuavhengig, raskere, billigere) zF2F-diskusjoner kan leve videre zSkrivetrening yUferdige teksters pedagogiske potensiale xmangler autoriteten som kan forhindre utveksling og utforsking zSkaper et utvidet sosialt rom for læring

15 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 F2F zArbeidskrav zProblemorientert oppgave - Kasus zSkriftlig produkt yindividuell levering yoppfordres til samarbeide under prosessen zEvaluering ygrupper på 15 og 2 lærere ydialogen står sentralt y”de gode” eksemplene

16 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Forberedelse av tilbakemeldingen zLeser alle arbeidskrav zSkriver notater til hver enkelt oppgave zTrekker ut veiledningskommentarene som gjelder for flertallet

17 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Selve tilbakemeldingen zGjennomgår mine kommentarer zDeler ut arbeidskravene uten individuell tilbakemelding zStudentene leser arbeidskravet sitt yVurderer hvilke av plenumskommentarer som gjelder for sin oppgave yKunne evt. la de lese for sine medstudenter (ikke prøvet ut) zEtter undervisningen - individuelle kommentarer - etter behov

18 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Opplegget: Fordeler? Ulemper?

19 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 www zEvaluering av undervisningen på nett yulike evalueringsmetoder ylærer skriver et resymè på nettet xundervisningsmetoder xevalueringsmetode xkort vurdering •studentenes •lærerens zFaglige diskusjonsgrupper

20 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Litteratur zDysthe, Olga (red.) 1996: Ulike perspektiv på læring og læringsforskning zHandal, Gunnar 1996: Studentevaluering av undervisning zHaug, Kristin H. 2000: Førskolelærerutdanningens vei mot Cyberspace - IKT og nye perspektiver på læring (publ. des.) zVygotsky, Lev 1978: Mind in Society

21 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Diskusjonstema 1: Har dialogen bedre vilkår i praktiske fag? Hva kan i så fall de s.k. teoretiske fag lære av de praktiske? zPraktiske fag: zFerdigheter z”Eksperimenter” zFor eksempel naturfagene: yMan kan ta på en kongle og man kan dissekere en løk z Teoretiske fag: z Ferdigheter z Språket-skrive snakke z For eksempel samfunnsfag: yman kan ikke ”se” sosiale prosesser og hvordan kan man vise frem omsorgssvikten?

22 Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 Diskusjonstema 2: zPåstand 1: For å tilrettelegge for optimale undervisningsopplegg trenger HiO mer kunnskap om hvordan studentene lærer! zSpørsmål: Hva trenger vi å lære og hvordan skal vi lære oss dette?


Laste ned ppt "Kristin Holte Haug og Vibeke Bjarnø Høst 2000 ”Tilbakemelding, oppfølging og kommunikasjon” zErfaringer med tilbakemelding i gruppe og over Internett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google