Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.Mars 2012. ”En gang etter at han hadde voldtatt meg, krøp jeg ut på badet. Jeg husker at det var blod på gulvet, at jeg besvimte. Jeg trodde at hjertet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.Mars 2012. ”En gang etter at han hadde voldtatt meg, krøp jeg ut på badet. Jeg husker at det var blod på gulvet, at jeg besvimte. Jeg trodde at hjertet."— Utskrift av presentasjonen:

1 12.Mars 2012

2 ”En gang etter at han hadde voldtatt meg, krøp jeg ut på badet. Jeg husker at det var blod på gulvet, at jeg besvimte. Jeg trodde at hjertet mitt skulle stoppe, og var sikker på at jeg skulle dø. Jeg tryglet mannen om å ringe til ambulanse. Men han satt bare ved telefonen og så på meg og flirte. Jeg lå hele natten på sofaen og gipset etter luft. Jeg ville bare dø. Noen dager etter rømte jeg. En mann plukket meg opp på veien, og skaffet meg hjelp.”

3 Visjon  Alle har rett til et liv uten vold.  Østre Agder krisesenter har fokus på  Forhindre vold i lokalsamfunnet  Sikre et godt krisesentertilbud i regionen

4 Krisesenterets tilbud  Lavterskeltilbud  Døgnåpent beredskapstilbud uten krav om henvisning eller betaling  Kan kontaktes direkte og anonymt  Døgnåpen telefonvakt/krisetelefon – informasjon om rettigheter, råd, veiledning  Botilbud for kvinner, menn og deres barn i en krisesituasjon – samtaler, bistand til kontakt med hjelpeapparatet, praktisk hjelp, støtte, råd, veiledning osv  Dagtilbud – samtaler, råd, veiledning og følge til hjelpeapparatet osv  Oppfølging i reetableringsfasen/ettervern  Samtalegrupper  Utadrettet virksomhet i form av informasjon og opplæring

5 Hva er vold? ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.” Psykolog Per Isdal

6 ”De brukte meg alle sammen som en ”hore”. Ikke bare slo de meg, men de lekte med meg og gjorde ting for å skade meg – som å slukke sigarettene sine på armen min. Jeg har mange merker på kroppen som jeg kan få hjelp til å helbrede, men ingen kan helbrede sårene på hjertet mitt.”  Ulike former for vold:  Seksuell trakassering  Økonomisk vold  Sosial vold  Psykisk vold/trusler  Materiell vold  Fysisk vold  Seksuelle overgrep  Tvangsekteskap

7 Konsekvenser av volden:  Lavt selvbilde  Skam  Angstproblemer  Konsentrasjonsproblemer  Depresjoner  Søvnproblemer  Traumer  Stort forbruk av medisiner og alkohol  Selvmordstanker/ selvmordforsøk  Isolasjon  Selvskading  Frykt  Indre og ytre fysiske skader  Drap  Osv.

8

9 Vold mot barn  Livsvilkårene for barna er forskjellig.  Barn som opplever vold i hjemmet opplever den med alle sine sanser, ser, hører, materielle skader, redsel  Gjennomgang av studier som fokuserer på de psykologiske konsekvensene av volden, viser entydig at det å oppleve vold i hjemmet kan få negative psykologiske konsekvenser for barn, som økt aggresjon og fare for depresjon, angst og uro. Det er like skadelig for et barn å se at mor blir slått, som selv å bli slått! Solveig Bø Vatnar, doktoravhandling

10 Hvordan hjelpe barn som har vært utsatt for vold/traumer?  Være et trygt, stabilt og godt sted for barna å være  At barna blir :  Sett  Hørt  Forstått  Tatt vare på av stabile voksne Det er ALDRI barnets skyld!

11 Det er også viktig for barna å:  Få ro og stabilitet  Få ”her og nå” opplevelser som å lage mat, vaske, bake, brette tøy osv.  Være med på morsomme, spennende og meningsfylte aktiviteter

12 Barns symptomer er et uttrykk VOLD AVLER VOLD: VOLDEN KOMMER UT ET ANNET STED ENN DER DEN KOMMER INN Vold inn Reaksjoner ut UTFORDRINGEN ER Å KLARE Å SE SAMMENHENGEN Barn tar ut sine reaksjoner der det ikke er farlig!

13 Antall beboereOvernattingsdøgn År:KvinnerMennBarnKvinnerMennBarnTotalt 2007350401506021943700 2008360271621015383159 2009400341734019813715 2010360382041021104151 2011501392385732055589

14 AntallProsent Norsk beboer 2957% Utenlandsk beboer 2243% AntallProsent Norsk overgriper 3467% Utenlandsk overgriper 1733%

15 Dagbrukere ÅrDagbrukereDagbesøk 200871388 200979467 201075295 201197361 Av disse 71 brukerne kom 46 (65%) fra Arendal. 23 (32 %) kommer fra annen kommune 2 (3%) har ingen kommunetilhørighet. 25 (35%) av kvinnene har utenlandsk opprinnelse, 46 (65 %) er norske. I 2011 har 97 brukere vært på 361 dagsamtaler. Fordeler seg på 67 kvinner, 4 menn og 26 barn. Antall dagbrukere har økt betydelig i 2011. Noen dagbrukere kommer til krisesenteret en – to ganger, mens mange kan ha kontakt med krisesenteret over flere år. Det gjelder både kvinner og barn.

16 Etter oppholdet AntallProsent Hjem til egen bolig uten overgriper714% Ny eller annen bolig918% Tilbake til overgriper1835% Slektninger/venner816% Flyktninginstans12% Annet sted714% Ubesvart12%

17 Utfordringer:  Nye lokaler  Brudd på taushetsplikt  Manglende kontorplass/samtalerom  Trangt for brukere, tross 2 eksterne leiligheter  2 bad/wc til opptil 20 brukere  Kvinner uten barn blir veldig forstyrret av barn  Store utfordringer for miljøarbeiderne  Rotter  Forfallen bygning  Vanskelig å betjene krisesenter på 3 forskjellige steder

18 Utfordringer:  Barn/ungdom  Lekerom  Ungdomsrom  Uteplass  Bemanning  Hvis økning av antall brukere fortsetter er det for lite bemanning  Bør være minst 2 på jobb til enhver tid


Laste ned ppt "12.Mars 2012. ”En gang etter at han hadde voldtatt meg, krøp jeg ut på badet. Jeg husker at det var blod på gulvet, at jeg besvimte. Jeg trodde at hjertet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google