Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo likningskontor 1 Medlemsmøte NARF 6. desember 2006 Oslo likningskontor v/ligningssjef Inger-Berit Andersen og rådgiver Arne Birketvedt v/direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo likningskontor 1 Medlemsmøte NARF 6. desember 2006 Oslo likningskontor v/ligningssjef Inger-Berit Andersen og rådgiver Arne Birketvedt v/direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo likningskontor 1 Medlemsmøte NARF 6. desember 2006 Oslo likningskontor v/ligningssjef Inger-Berit Andersen og rådgiver Arne Birketvedt v/direktør Jan-Egil Kristiansen v/underdirektør Monica Sivertsen  Nyheter i Altinn, samt utsettelser  Beholdningsoppgavene – konsekvenser og muligheter  Regnskapsførere/revisorer  Gjennomgående feil ved bransjekontroller, konsekvenser av bokføringsfeil  Ulovlig utbytter – lån oppgjort etter årsskiftet  Ny bestemmelse i skatteloven § 14-90 – erfaringer  Grensen kapitalinntekt/virksomhetsinntekt (tomter, aksjer mm)  Indre selskap og meglere – omklassifisering til personinntekt

2 Oslo likningskontor 2 Elektroniske leveranser Utsettelser & AltInn Inger-Berit Andersen ligningssjef Oslo likningskontor Arne Birketvedt rådgiver Oslo likningskontor

3 Oslo likningskontor 3 Elektronisk innlevering

4 Oslo likningskontor 4 Status elektronisk innlevering  Andelen som benytter AltInn til innlevering er høy • Etterskuddspliktige 75 % • Deltakerlignede selskaper 54 % • Enkeltpersonsforetak 67 % • Aksjonæroppgaven 76 %  Svært mange selvangivelser leveres sent Ved ordinær frist 31.05 var det kun innlevert følgende: • Etterskuddspliktige 40,8 % av pliktige oppgaver levert (48,5 % i fjor) • Enkeltpersonforetak 50,5 % av pliktige oppgaver levert (49,3 % i fjor)

5 Oslo likningskontor 5 Elektronisk innlevering for næringsdrivende  Etterskuddspliktige – Inntektsåret 2003: 12 857 leverer elektronisk - 40 % – Inntektsåret 2004: 21 421 leverer elektronisk – 67 % – Inntektsåret 2005: 28 480 leverer elektronisk – 75 % ( 85% av de som leverte)  Forskuddspliktige – Inntektsåret 2003: 10 300 leverer elektronisk - 29 % – Inntektsåret 2004: 18 268 leverer elektronisk – 51,5 % – Inntektsåret 2005: 23 469 leverer elektronisk – 67 % ( 72,5 % av de som leverte)  Deltakerlignede selskaper – Inntektsåret 2003: 832 leverer elektronisk - 28 % – Inntektsåret 2004: 1 571 leverer elektronisk - 50 % – Inntektsåret 2005: 2 065 leverer elektronisk - 54 %  AR oppgaven* – Inntektsåret 2003: 8 300 leverer elektronisk - 27 % – Inntektsåret 2004: 19 226 leverer elektronisk - 54 % – Inntektsåret 2005: 24 314 leverer elektronisk - 76 % *tallet for el innlevert er imidlertid er for lavt da elektroniske leveranser endres til en papiroppgave når den korrigeres

6 Oslo likningskontor 6 Elektronisk leveranse 2003 - 2005

7 Oslo likningskontor 7 Innleveringstakten inntektsåret 2005  Etterskuddspliktige ( Tall for inntektsåret 2004 i parentes) TidspunktPapirElektroniskSum levertLevert i % av manntall 31.031 548 (4 459)993 (614)2 541 (5 073)6,7 % (15,9 %) 30.043 104 (4 859)2 945 (2 046)6 049 (6 905)16,0 % (21,6 %) 31.053 838 (6 345)11 565 (9 148)15 403( 15 493)40,8 % (48,5 %) 30.064 438 (6 472)24 970 (18 270)29 408 (24 742)78,0 % (77,8 %) 14.095 228 (8 040)28 041 (21 991)33 269(30 031)88,2 % (94,1 %) 06.105 484 (8 144)28 480 (22 134)33 964 (30 278)90,0 % (95,0 %)  Forskuddspliktige (Tall for inntektsåret 2004 i parentes) TidspunktPapirElektroniskSum levertLevert i % av manntall 31.032 400 (3 500)603 (323)3 003 (3 823)8,6 % (11 %) 30.046 000 (7 560)3 070 (2 183)9 070 (9 743)25,8 % (28 %) 31.056 960 (8 500)10 794 (8 619)17 754 (17 119)50,5 % (49,3%) 30.068100 (9 914)21 663 (16 611)29 763 (26 525)84,8 % (76,4 %) 14.098 820 (10 200)23 343 (18 236)32 163 (28 436)91,6 % (81,9 %) 06.108 888 (13 454)23 469 (18 268)32 357 (31722)92,3 % (91,4 %)

8 Oslo likningskontor 8 Utsettelser

9 Oslo likningskontor 9 Utsettelser  Erfaringer med årets ordning med utsettelser • Ny ordning med mulighet for elektronisk søknad om utsettelse, samt automatisk godkjennelse inntil en måned - kun ift el innlevering •Ordningen gjaldt både lønnstakere, pensjonister, næringsdrivende samt regnskapsførere og revisorer på vegne av deres klienter •Etterskuddspliktige •9 620 er innrømmet utsettelse med elektronisk selvangivelse mot 4 685 i fjor ( dvs 25,5 % av manntallet for 2005 mot 14,7 % av manntallet for 2004). Ca 7 700 av søknadene ble automatisk innrømmet via AltInn • Anslagsvis 60% av søknadene kommer fra R/R mot 80% i fjor ( 10% regel) •Forskuddspliktige ( både L/P og næringsdrivende) •3 528 er innrømmet utsettelse via AltInn med elektronisk selvangivelse •Øvrige utsettelser som er godkjent: 10 960, hvorav 2 417 fra regnskapsførere og revisorer

10 Oslo likningskontor 10 Utsettelser  Kommentarer til årets ordning med utsettelser • Ordningen med elektronisk søknadsbehandling synes å ha ført til en betydelig økning i antall søknader og derigjennom en forskyvning av innleveringen av selvangivelser • For etterskuddspliktige var f. eks kun 41 % levert pr ordinær innleveringsfrist 31.5 og kun 78 % levert pr 30.06 • Det er på tross av den store økningen i utsettelsene ilagt 4 488 forsinkelsesavgifter på etterskuddspliktige mot 4 038 i fjor og 2 920 forsinkelsesavgifter på forskuddskuddspliktige mot 2 535 i fjor

11 Oslo likningskontor 11 Utsettelser  Særlig om E-søk • Det er varslet endringer i ordningen for inntektsåret 2006. Disse vil også gjelde søknader levert på papir • Viktig at regnskapsfører/revisor holder seg innenfor kravet andel av klientmassen det kan søkes utsettelse for • Søknad på enkeltpersonforetak skal sendes på fødselsnummer • Søknad på aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper skal sendes på organisasjonsnummer • Dersom ikke e-søk benyttes, skal godkjent søknad følge med ved innlevering av den enkelte selvangivelsen for å unngå forsinkelsesavgift (ved elektronisk levering – scannes)

12 Oslo likningskontor 12 Nyheter i AltInn

13 Oslo likningskontor 13 Altinn 4.0 (juni 2006)  Imøtekomme krav i planverkene ”Et enklere Norge 2005 – 2009” og eForvaltningsforskriften.  Nyheter:  Timeglass ved venting  Hvilket felt har feilen  Direkte oversikt over tabeller  Roller/rettigheter:  Vise hvem som har tildelt roller  Kunne eksportere rolletildelinger til kommaseparert fil  Kunne nullstille roller ved opplasting av regneark

14 Oslo likningskontor 14 Altinn 4.1 (satt i produksjon 23. oktober 2006)  Nyheter:  LTO (06.01.2007)  Felles flyttemelding med Posten (01.01.2007)  Skattekonto/Mitt mellomværende (medio 2007)  Endringer i KLIENTSTATUSRAPPORTEN  Annen produksjonssatt funksjonalitet:  eKlage Næring  AR (Beholdningsoppgaven)  MVA (Utleievirksomhet)

15 Oslo likningskontor 15 eKlage – elektronisk klage  Elektronisk klage for næringsdrivende fra utlegg høsten 2006  Egen tjeneste i Altinn  RF-1116 gjelder lønnstakere og pensjonister  RF-1117 gjelder næringsdrivende  Viktig at det brukes riktig skjema

16 Oslo likningskontor 16 ALTUT  ALTUT – elektronisk tilbakemelding fra Skatteetaten  Gjelder elektronisk lønns- og trekkoppgave, aksjonærregisteroppgaven og ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” (beholdningsoppgaven)  Alle med roller og rettigheter tilknyttet selskapet har tilgang til ALTUT-meldinger  ALTUT-melding varsles på SMS  ALTUT-melding ikke tilgjengelig i fagsystemer

17 Oslo likningskontor 17 Aksjonærregisteroppgaven 2006 Nyheter i AltInn

18 Oslo likningskontor 18 Aksjonærregisteroppgaven – aktuelle datoer  15.12.06Altinn åpner for registrering  15.12.06Forhåndsutfylte oppgaver med godkjente tall fra 2005 tilgjengelig i AltInn  31.01.07Frist papirinnlevering  08.02.07Frist elektronisk innlevering

19 Oslo likningskontor 19 15.12. 31.01./ 08.02 Innlevering av Aksjonærregisteroppgaven Purringer & feilbrev til selskapene Utsendelse av ”Oppgave over aksjer” Kontroll og fastsetting ved nyerverv i 2006 Skjønnsfastsetting ved nyerverv i 2006 15.03. 31.03. 31.05. 31.12. 01.03. Årshjul Aksjonær- registeret 2007 Innlevering av ”Oppgave over aksjer” med selvangivelsen 31.03 / 30.04 / 31.05 Endelig fastsatt kostpris ved ligningen AKSJONÆRREGISTERET OG AKSJONÆRERE 2007

20 Oslo likningskontor 20 Aksjonærregisteroppgaven 2006 - nyheter  Poster knyttet til overgangsregel E er tatt ut  Post for avsatt utbytte tatt ut av skjema (post 7)  Tatt inn nye poster for skattemessig kontinuitet  Elektroniske feilbrev (ALTUT-melding)  Godkjenningsbekreftelse (ALTUT-melding)  Egen ID for utenlandske aksjonærer uten norsk f.nr./org.nr. (ALTUT-melding)

21 Oslo likningskontor 21 Aksjonærregisteroppgaven – ALTUT  Godkjenningsbrev, feilbrev og egen ID for utenlandske aksjonærer uten norsk f.nr./org.nr. sendes som ALTUT- meldinger  Sendes ut fortløpende, etter 3-4 dager  Godkjenningsbrevet gjelder kun godkjennelse av oppgaven i Altinn (teknisk kvalitet)  Godkjenner ikke tallene i oppgaven

22 Oslo likningskontor 22 Skattemessig kontinuitet (1)  Ny transaksjonstype fra 2006  Avgiftsfri arv/gave med skattemessig kontinuitet  Gavesalg  Avgiftspliktig arv/gave med skattemessig kontinuitet  Overføring med skattemessig kontinuitet (selskap)  Omfatter postene 23 og 25 i RF-1086

23 Oslo likningskontor 23 Skattemessig kontinuitet (2)  Felt for givers/mottakers f.nr./org.nr. er tatt inn i henholdsvis post 23 og 25  Viktig å påse at oppgitt f.nr./org.nr. som oppgis gjelder en av aksjonærene i selskapet  Det må være sammenheng i postene både for giver og mottaker

24 Oslo likningskontor 24 Aksjonærregisteroppgaven (1)  Samsvar mellom alle beholdninger/hendelser på selskapsnivå (post 1-18) og aksjonærnivå (post 19-29)  Samsvar mellom alle selskaps- og aksjonæropplysninger som er oppgitt pr. 31. desember 2005 (oppgaven for 2005) og tilsvarende opplysninger som oppgis pr. 1. januar 2006 (oppgaven for 2006)  Korrekt fødselsnummer/organisasjonsnummer/ID fra aksjonærregisteret for alle aksjonærer

25 Oslo likningskontor 25 Aksjonærregisteroppgaven(2)  Ved flere selskapshendelser i 2006 må hendelsene oppgis med ulike tidspunkter (dato/klokkeslett)  Viktig at oppgaven leveres korrekt utfylt innen fristen  Feil i aksjonærregisteroppgaven kan føre til feil skjermingsgrunnlag for personlige aksjonærer

26 Oslo likningskontor 26 Nyheter i AltInn Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (beholdningsoppgaven) – konsekvenser og muligheter

27 Oslo likningskontor 27 Innrapporteringsrutiner (1)  RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis  Erstatter RF-1088 beholdningsoppgaven  Erstatter RF-1089 realisasjonsoppgaven

28 Oslo likningskontor 28 Innrapporteringsrutiner (2)  Alle aksjonærer, også de som omfattes av fritaksmodellen får tilsendt ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” for 2006  Kun personlige aksjonærer har plikt til å returnere oppgaven  Innleveringsfristen = innleveringsfristen for selvangivelsen  31. mars 2007, 30. april 2007 eller 31. mai 2007

29 Oslo likningskontor 29 Innrapporteringsrutiner (3)  Bruk Altinn til å returnere ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis”  Versjon av papiroppgave er også tilgjengelig i Altinn som ALTUT-melding (PDF)  Ved endringer i ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” er det viktig at den leveres i god tid før selvangivelsesfristen

30 Oslo likningskontor 30 Innrapporteringsrutiner (4)  Aksjonærregisteret vil motta de korrigerte verdiene og vil foreta omberegninger  Korrigert ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” kommer som ALTUT-melding innen 3-4 dager  Overfør tallene fra ”oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” til selvangivelsen

31 Oslo likningskontor 31 Fastsettelse av kostpris - for skjermingsgrunnlag og realisasjon (1) Kostprisen som fastsettes skal benyttes både i forbindelse med skjermingsgrunnlag samt som hovedregel som inngangsverdi ved realisasjon  Alle vil få presentert et forslag til kostpris i ”Oppgave over aksjer” som sendes ut primo mars 2007

32 Oslo likningskontor 32 Fastsettelse av kostpris - for skjermingsgrunnlag og realisasjon (2) Opplysningene her kommer enten fra aksjonæren selv eller er fastsatt ved skjønn. Ved skjønnsfastsettelsen der blant annet opplysninger fra selskapet, børskurser eller annen informasjon kan benyttes. Ved manglende opplysninger kan kostprisen settes til kr 0 For nyerverv i 2006 vil det fremkomme på oppgaven hvilken beholdning selskapene har oppgitt, samt eventuell kostpris dersom denne er kjent

33 Oslo likningskontor 33 Fastsettelse av kostpris - for skjermingsgrunnlag og realisasjon (3)  Konsekvenser for aksjonæren  Endelig kostpris blir fastsatt ved ligningen for inntektsåret 2006 Hvis aksjonæren ikke kommer med andre opplysninger innen fristen, vil forslaget til kostpris fra mars bli lagt til grunn.  Etter dette gjelder ordinær klageregler og frister, som regnes fra utlegg av ligningen  For nye erverv vil kostprisen måtte fastsettes hvert år

34 Oslo likningskontor 34 Nyheter i AltInn Oppgaver for ulike næringsdrivende

35 Oslo likningskontor 35 Selvangivelsen for næringsdrivende – aktuelle datoer  Medio februar 2007 Altinn klar til bruk  31.03.07Frist papirinnlevering  31.05.07Frist elektronisk innlevering

36 Oslo likningskontor 36 Ikke registreringspliktige deltakerlignede selskaper  Indre selskaper (IS) og NOKUS med deltakere har tidligere ikke hatt tilgang til å levere elektronisk via Altinn  Fra og med inntektsåret 2006 åpnes det for levering fra Altinn med utgangspunkt i identifikasjonsnummer tildelt av likningskontoret  Utstedelse og vedlikehold av identifikasjonsnummer gjøres av likningskontorene  Brev sendes ut til alle som tidligere har vært registrert med eget identifikasjonsnummer fra likningskontoret i november/desember  Viktig å kontrollere at identifikasjonsnummer er tilknyttet riktige roller for å muliggjøre elektronisk innrapportering.  Opplysningene overføres til Altinn fra 1. januar 2007

37 Oslo likningskontor 37 Nytt fra skjemarevisjonen 2006  Selvangivelsen for næringsdrivende endret for å ta hensyn til skattereformen – Tillegg i alminnelig inntekt fra DLS føres i post 2.7 – Inntektssiden har fått flere nye poster ifm aksjonærmodellen  Deltakeroppgavene er svært omarbeidet som følge av deltakermodellen  Personinntektskjema er endret som følge av foretaksmodellen  Nytt skjema for skogtaksering (RF-1016) skal legges ved for alle som eier skog. Nytt felt også i selvangivelsen.

38 Oslo likningskontor 38 Aksjeselskap med utenlandsk styreleder/daglig leder  Den utenlandske adressen og d.nr. til daglig leder/styreleder må være registrert i Enhetsregisteret etter 1. mai 2005  PIN-koder kan bestilles fra Altinn  PIN-kodene sendes til adressen i Enhetsregisteret  Selvangivelsen kan leveres elektronisk

39 Oslo likningskontor 39 Selvangivelsen  System for likning av næringsdrivende setter høyere krav til oppgavekvalitet  Alle pliktige skjemaer og poster skal fylles ut  Alle pliktige RF-skjemaer skal leveres elektronisk via Altinn, og ikke som et vedlegg  Dette gjelder spesielt deltakeroppgave i deltakerliknet selskap  Mange nye kvalitetskontroller

40 Oslo likningskontor 40 Innrapportering av regnskapsførere (RF)/revisorer  Antall innrapportert til KRT i 2006 pr. nov. (2005)  11 RF/RF-selskap (0 ) – 4 ikke autoriserte (0) – 7 autoriserte (0) – Mottatt 13 tilbakemeldinger fra KRT i 2006 på innrapporterte RF. 9 innrapportert i 2003/2004 og 4 innrapportert i 2006.  0 revisor (1) – 0 registrerte (0) – 0 statsautorisert (1) – 1 sak ferdig behandlet hos KRT

41 Oslo likningskontor 41 Innrapportering av RF/revisorer  Saker som vurderes innrapportert  Pga manglende innlevert selvangivelse for 2005 Ikke autorisert RF16 (6 ENK/10 AS) Autorisert RF 2 (AS) Revisor 2 (AS) Sum 20  På grunn av manglende signering av klienters oppgaver ­ 4 revisorer som har glemt å signere næringsoppgave for flere enn en klient

42 Oslo likningskontor 42 Innrapportering av RF  Årsak til innrapporteringene i 2006 - reaksjoner fra KRT  4 innrapportert for ulovlig RF-virksomhet – 1 vedtak om stans i 2005, til oppfølging hos KRT etter innrapportering i 2006 – 1 pålegg om stans i 2006 – 2 under arbeid hos KRT  4 innrapportert pga ikke levert s/a 2004 – alle 4 under behandling hos KRT  1 innrapportert for feil ved utfylling av klients s/a Fradragsført gjeld som rentekostnad (kr 300 000) – avsluttet hos KRT uten reaksjon, men kritikk for at feilen ikke ble oppdaget

43 Oslo likningskontor 43 Innrapportering av RF  1 innrapportert for manglende kontroll av klients omsetning. 620 000 for lite bokført iht. skiftlapper – under arbeid hos KRT  1 innrapportert for medvirkning til skatteunndragelse, produksjon av falske skiftlapper mv. – autorisasjon tilbakekalt (påanket)

44 Oslo likningskontor 44 Tilbakemeldinger fra KRT  Tilbakemeldinger fra KRT på saker innrapportert i 2003/2004 (9 saker)  Sak 1 (ikke aut. RF) – RF innrapporter pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos 3 klienter – KRT innvilget dispensasjon for del av virksomhet (ikke autorisasjonsplikt) – Ingen reaksjon fra KRT

45 Oslo likningskontor 45 Tilbakemeldinger fra KRT  Sak 2 (ikke aut. RF AS) – Innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos klient – KRT gitt pålegg om stans av virksomhet i 2001 til AS’et – Til oppfølging hos KRT  Sak 3 (aut. RF AS) – Innrapportert pga ikke levert s/a 2000-2002, samt manglende omsetningsoppgave en periode og manglende mva registrering annen periode – KRT tilbakekalt autorisasjon

46 Oslo likningskontor 46 Tilbakemeldinger fra KRT  Sak 4 (ikke aut. RF) – RF innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos en klient med stor omsetning (3,6 mill første halvår 2004) – KRT avsluttet saken uten reaksjoner – ikke dokumentert tilstrekkelig omfang og varighet.  Sak 5 (ikke aut. RF) – RF innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter ettersyn hos to klienter – KRT gitt vedtak om stans av virksomhet

47 Oslo likningskontor 47 Tilbakemeldinger fra KRT  Sak 6 (aut. RF AS) – Innrapportert pga ikke levert s/a 2003 – KRT tilbakekalt autorisasjonen  Sak 7 (ikke aut. RF AS) – Innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet – AS fått ny autorisert daglig leder og står til oppfølging – Selskapets revisor fikk kritikk av KRT i 2005

48 Oslo likningskontor 48 Tilbakemeldinger fra KRT  Sak 8 (aut. RF) – RF innrapportert pga ikke levert s/a 2001-2003 – KRT gitt sterk kritikk  Sak 9 (ikke aut. RF) – RF innrapportert pga ulovlig RF-virksomhet etter begrenset kontroll hos klient – Oppgitt å være RF og undertegnet som RF på tilbakemeldingsskjema – Hevder selv å være konsulent – KRT gitt pålegg om å gjennomgå portefølje/oppdrag iht. RF-loven

49 Oslo likningskontor 49 Konsekvenser av bokføringsfeil  Skjønn inntekt - ligningsloven § 8-2 nr. 1 a – ”..regnskapet som oppgavene bygger på ikke er ført i samsvar med lov og forskrifter, og disse forholdene svekker tilliten til oppgavene eller regnskapet i sin alminnelighet.”  Skjønn mva - mval. § 55 (1) nr. 2 – ”..bygger på regnskap som finnes å ikke være ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.”

50 Oslo likningskontor 50 Konsekvenser av bokføringsfeil  Tilleggsskatt inntil 60 %  Tilleggsavgift inntil 100 %  Renter – etterligning 7 % pa. – Etterberegning mva. 3 %-poeng > forsinkelsesrenten  Forhøyelse av utgående mva med 3 %, max kr 5.000 pr. termin når regnskapspålegg ikke er etterkommet, jf. mval. § 54 (3)  Forslag om betinget tvangsmulkt med 1 R pr. dag

51 Oslo likningskontor 51 Konsekvenser av bokføringsfeil  Straff – Bokføringsloven § 15 = årsregnskapsl. § 8-5 –Strafferamme inntil 6 år ved vesentlige regnskapsovertredelser under særlig skjerpende omstendigheter. Ved gjentagelse kan straffen økes til 9 år. – Lignl. § 12-1 nr. 1 b –Utferdiger uriktig dokument som er egnet som legitimasjon for å oppnå skatte- eller avgiftsmessige fordeler

52 Oslo likningskontor 52 Gjennomgående erfaringer fra bransjekontroller  Mangelfull salgsdokumentasjon, særlig av kontantsalget  Ikke kontroll med kontantstrømmene  Manglende ajourhold  Manglende eller mangelfull dokumentasjon av privatuttak  Mangler ved varetellingslister  Manglende reskontroføringer, særlig av kontantsalg og -kjøp  Mangelfull utgiftsdokumentasjon  Manglende oppbevaring

53 Oslo likningskontor 53 Kontrollerte bransjer  OLKs bransjekontroller  Drosjer  Tannleger  Tannteknikere  Bruktbil  Dagligvare/frukt og grønt  Leger  Frisører

54 Oslo likningskontor 54 Drosjer  OLK og Økokrim aksjonerte i juni 2003 mot en regnskapsfører og hans klienter  Stort omfang; ca. 400 klienter (drosjeeiere) og ca. 2 000 ansatte sjåfører (ca 25% av eierne og 50% av sjåførene i Oslo kontrolleres for årene 2000 - 2002)  Totale ressurser (inkl. avsatte ressurser i år) ca. 90 årsverk og 5 fylker deltar i tillegg til Oslo. I år bruker vi 52 årsverk!  Regnskapsføreren ble dømt i Oslo tingrett til 7 års fengsel, tap av retten til å drive næring for alltid og inndragning av kr 660 000. To andre medvirkere dømt til hhv. 3 år og 2 års fengsel, hvorav ett år betinget for dem begge + inndragning med kr 120 000 hver. Anket. Avvist av LR på skyldspørsmålet.

55 Oslo likningskontor 55 Drosjer  Drosjeeiere kontrollert (bokettersynsrapport ferdig):  Unndratt omsetning med ca. 371 mill. for 306 eiere (fordelt som eierinntekter og svart sjåførlønn)  Gjennomsnittlig økning på ca. 1,2 mill.  Største enkeltsak hittil 17,9 mill. (4 år)  1 sak på 13,1 mill, 2 saker over 10 mill, flere på 3 - 6 mill.  Antall sjåfører ferdig (vedtak ligningsnemnda): 543  Total økning inntekt på disse: 106 mill.  Gjennomsnittlig økning pr. sjåfør: ca. kr 200 000  Største enkeltsak ca. 1,2 mill. (uføretrygd 4 år)  Minst 4 enkeltsaker over 1 mill (uføretrygd 4 år)

56 Oslo likningskontor 56 Drosjer  Anmeldt 20 drosjeeiere for grove regnskapsbrudd (ilagt 60% tilleggsskatt i ligningsnemnda) – potensiale på inntil 400 anmeldelser  Ca. 250 trygdemisbruksaker fra RTV  A-etat 86 saker ??  Sosialsvindel 110 saker - Oslo kommune har anmeldt 48 saker til nå  10 tatt for valutasmugling (kr 1,5 mill. i kontanter) på Gardermoen  Forsikringssvindel, jf. Aftenposten 24.9.06 - omfang?  Tallene er pr. november 2006

57 Oslo likningskontor 57 Tannleger – utvikling 1999 til 2004

58 Oslo likningskontor 58 Tannteknikere – utvikling 2000 til 2005

59 Oslo likningskontor 59 Bruktbilbransjen  Prosjektet startet i 2004  8 bokettersyn hittil, hvorav 7 er ferdig  Meget store saker, 500 mill. i svart omsetning, netto inntekt ca. 100 mill. (kjøper og selger bruktbiler svart i stort omfang) - av de verste enkeltsakene vi har sett!  Stor relativ andel av salget er svart; 20, 40, 50, 80 %  1 sak anmeldt hittil  Trygdemisbruk i en ”helsvart” sak med unndratt inntekt på kr 750.000 (7 år). Trygdesvindel kr 375 000 - straffesak.

60 Oslo likningskontor 60 Frisører  Ny bransjekontroll igangsatt 30.11.06 med uvarslede kontroller av 10 frisørforetak  Foreløpige resultater:  En helsvart salong og en svart filial  Mistanke om at 3 ansatte jobber svart, hvorav 2 med ulovlig opphold  9 av 10 mangler dokumentasjon av kasseavstemmingen  De samme 9 har avvik i kassetellingen, dvs. mer i kassa enn det som er slått på kassaapparatet. ”Åpne kasser” ble påvist.

61 Oslo likningskontor 61 Frisører  3 av 10 mangler kassaruller (sladreruller) i kassaapparatet  1 innrømmer at salg av salgsvarer ikke slås inn på kassaapparatet  2 av 10 mangler timebøker og 5 hevder at de bare har drop-in  6 har ikke varetellingslister  4 av 10 mangler prislister og  6 har prislister som er mangelfulle

62 Oslo likningskontor 62 Oppsummering  Overtredelser av bokføringsbestemmelsene - også rene formalovertredelser - kan få alvorlige konsekvenser for både hovedmann og medvirker  Fengselsstraff, bøter, næringsforbud  Skjønn, tilleggsskatt og -avgift, tvangsmulkt (forslag)  Rettighetstap, omdømmetap  Myndighetene prioriterer nå bekjempelse av økonomisk kriminalitet - må derfor regne med enda strengere håndhevelse av bokføringsreglene og flere kontroller i tiden som kommer

63 Oslo likningskontor 63 Beregning av utbyttegrunnlag  etter at generalforsamlingsvedtaket var fattet, men før innlevering av selskapets selvangivelse, foretok selskapet en intern gjennomgang av regnskapet som avdekket at deler av utbyttet var ulovlig pga lån til nærstående selskaper  innsendt aksjonærbeskatningsoppgave ga en oversikt over utdelt utbytte med rett til godtgjørelse og annet utbytte Betydelig utbytte juni 2002 Avsatt i regnskapet for 2001 AS Investering juni 200231.12.01 31.12.02 31.03.03 Lån til nærstående selskaper

64 Oslo likningskontor 64  hovedaksjonæren hadde ikke tatt med noen del av utbyttet i sin selvangivelse for 2002. Han ble tilskrevet av ligningskontoret  ville reversere utbyttet. Opplyste senere at lånene var oppgjort før utbyttet ble utbetalt. Dette måtte kunne anses tilstrekkelig til at utbyttet likevel var lovlig 10.06.02 høsten 2002 16.12.02 17.12.02 general- gjennomgang innfrir utbyttet forsaml. av regnskapet lån utbetales Beregning av utbyttegrunnlag (forts)

65 Oslo likningskontor 65  skattyters anførsler - utbytteutbetalingen kunne ikke være i strid med loven dersom feilen repareres, jf LR kjennelse av 16.07.02 (Hovden) hvor det er uttalt at ”….. vurderingen må skje i forhold til utbetalingstidspunktet og den nærmeste tiden etter dette.”  det ble anført at det ikke hadde vært lovgivers intensjon å beskatte utbyttet når man hadde fjernet utbyttehindringen før utbetalingen  ligningsnemnda tok først stilling til om utbyttet var lovlig. Avgjørende vekt på Justisdepartementets uttalelse av 17.12.01. Forholdet på balansedagen for det sist fastsatte årsregnskap er grunnlaget for beregning av fri egenkapital. Det kan ikke tas hensyn til positive endringer etter dette tidspunkt Beregning av utbyttegrunnlag (forts)

66 Oslo likningskontor 66  nemnda tok deretter stilling til om utbyttet kunne reverseres  utbyttet innvinnes på generalforsamlingstidspunktet  etterfølgende disposisjoner er beskatningen uvedkommende, jf lagmannsrettsdom av 23.06.03 (AF Ragnar Evensen) og Hovden kjennelsen som også gjaldt utbytte  på generalforsamlingstidspunktet var lånene ikke oppgjort  forelå derfor ikke tilstrekkelig utbyttegrunnlag. Når utbytte likevel vedtas utdelt, må det anses innvunnet. Senere disposisjoner måtte anses som nye disposisjoner Beregning av utbyttegrunnlag (forts)

67 Oslo likningskontor 67  skattyter tok ut stevning for Oslo tingrett og fikk medhold  avklarte at lån til nærstående gjorde utbytteutbetalingen ulovlig. De to lånene ble innfridd innenfor samme år som generalforsamlingens vedtaket ble fattet, og utbyttet ble holdt tilbake til lånene var gjort opp  det ble lagt vesentlig vekt på at alt skjedde innenfor samme år og at det var selskapet selv som avklarte og løste situasjonen uten at ligningsmyndighetene var kjent med saken. Det ble også lagt vekt på at utbytte etter det tidligere skatteregime ikke ble beskattet på aksjonærens hånd  saken er anket Beregning av utbyttegrunnlag (forts)

68 Oslo likningskontor 68 Avskjæring av underskudd – sktl § 14-90 Innført med virkning fra 06. oktober 2004 - Ot prp nr 1 (2004-2005)  Skatteposisjoner til: - fradragsføring - faller bort - inntektsføring - ikke rett til avregning mot underskudd, hvis utnyttelse av skatteposisjonen er det overveiende motiv  ikke krav om illojale tilpasninger  Tidligere regler - skatteloven § 11-7 nr 4, fusjon/fisjon, samt ulovfestet gjennomskjæring  Mange saker – ca. 100 MNOK hittil i 2006.

69 Oslo likningskontor 69 Avskjæring av underskudd – sktl § 14-90  Utsikten AS ble stiftet 2000 som et single-purpose selskap med 34 % eierandel i Hyttefeltet AS  Hyttefeltet AS skulle utvikle et eiendomsprosjekt for fritidsboliger  Prosjektet vanskelig omsatt – tiltrådt pant av kreditor i 2002  I løpet av 2003 ble aksjene i Hyttefeltet AS realisert til en investorgruppe. Utsikten fikk ikke være med. Prosjektet ble realisert.  Aksjene fradragsført som tapt – underskudd 30 MNOK ikke øvrige eiendeler Hyttefeltet AS Utsikten AS aksjer realisert i 2003 2000 Kreditor tiltrådte pant i 2002 Investorgruppe

70 Oslo likningskontor 70 Avskjæring av underskudd – sktl § 14-90 (forts)  Utsikten AS vurderte søksmål mot de øvrige aksjonærer i Hyttefeltet AS ble vurdert, men ikke iverksatt Utsikten AS desember 2004 aksjer overdratt 2 MNOK Balkongen AS  Skatteposisjonen skal falle bort dersom utnyttelsen av denne er et overveiende motiv for transaksjonen, jf skatteloven § 14-90  det objektive hovedmotiv vil være avgjørende for om det foreligger adgang til å avskjære skatteposisjonen  overveiende motiv forretningsmessig – sannsynlighetsovervekt  Forretningsmessig motiv: Mulig erstatningskrav – ingen ytre tegn  underskuddet avskåret etter skatteloven § 14-90

71 Oslo likningskontor 71 Kapitalinntekt/næringsinntekt  deltakermodellen og foretaksmodellen i skattereformen gjør grensedragningen mellom virksomhetsinntekt og passiv kapitalavkastning langt viktigere enn før  personinntekt skal fastsettes uavhengig av aktivitet, så sant det utøves virksomhet i skattelovens forstand. Personinntekt er grunnlaget for utligning av toppskatt og trygdeavgift. Prinsipielt sett er beregnet personinntekt lik avkastningen av virksomheten redusert med beregnet skjermingsfradrag og faktiske renteutgifter (opp til en viss grense)  gevinster og tap på driftmidler inngår i beregningen og det finnes ikke lenger noe personinntektstak  for å kunne omdanne skattefritt – fritaksmetoden  Bolig, tomter, aksjer

72 Oslo likningskontor 72  Hvorfor omdanne?  Aksjonærmodellen:  28% skatt på selskapets hånd + skatt på utbytte, dvs inntil 48,16 %  Mulighet for skatteutsettelse  Foretaksmodellen:  28 % skatt som alminnelig inntekt + trygdeavgift/toppskatt = inntil 50,7 %  28 % på kapitalinntekt  Utleie av fast eiendom:  kan være økonomisk gunstig å omdanne for å slippe beskatning etter foretaksmodellen  Salg av aksjer  Fritaksmetoden - dvs ikke skatteplikt for gevinst, men heller ikke fradragsrett for tap Omdanning til aksjeselskap ?

73 Oslo likningskontor 73 Omdanning til AS - utleie fast eiendom  16 seksjoner i bygård eiet av skattyter - 14 leiligheter - utleieinntekter ca 1 MNOK pr år - 2 seksjoner butikklokaler - utleiet til skattyters heleide aksjeselskap for kr 800 000 pr år - leiet ut videre til tre næringsdrivende for kr 900 000  overskuddet var tidligere beskattet som kapitalinntekt  ønsker å overføre virksomheten med utleie av leilighetene samt overdra de 14 seksjonerte leilighetene til et nystiftet aksjeselskap skattefritt ved omdanning, jf skatteloven § 11-20 (1) a og FSFIN  dvs krav om overføring av virksomhet  ekstern forvalter av arbeidet knyttet til utleien og oppfølging  butikklokalene beholdes på privat hånd

74 Oslo likningskontor 74 Omdanning til AS - utleie fast eiendom (forts)  utleie av fast eiendom er inntekt fra passiv kapitalplassering - vurdering av aktivitetsnivået  Lignings-ABC - helhetsvurdering om virksomhet med utg pkt i - mer enn 500 kvm til forretningsformål, eller - 5 leiligheter eller mer til boligformål  ekstern forvalter ikke av betydning ved vurderingen av virksomhet  konklusjon - Virksomhet, dvs kunne omdannes skattefritt til AS  de øvrige seksjoner kunne beholdes på personlig hånd så lenge omfanget av den delen som ønskes omdannet var tilstrekkelig i henhold til virksomhetskravet, jf FSFIN § 11-20-5 (2)  konsekvens - utleie beskattes som kapitalinntekt med 28 %

75 Oslo likningskontor 75 Omdanning til AS - utleie tomter  sameie ca 100 tomter - de fleste bortfestet  av 80 festekontrakter er 60 knyttet til tomtefestelån, de øvrige svarer en årlig festeavgift  langvarige festekontrakter - 60-99 år  årlige driftsinntekter ca 1 MNOK/kostnader ca NOK 100 000 - hovedsaklig forretningsførerhonorar som utbetales uavhengig av hvor mye arbeid som faktisk utføres i tilknytning til forvaltning av eiendommene

76 Oslo likningskontor 76 Omdanning til AS – utleie tomter (forts)  utgangspunkt - passiv kapitalplassering  et visst omfang, enten i areal eller utleieinntekter, kan føre til at aktiviteten blir ansett som virksomhet  leieobjektene og leieforholdenes langsiktige karakter  aktiviteten rundt festeforholdene av beskjeden karakter, selv om betydelig antall tomter og et stort areal, jf BFU 02/029, hvor SKD konkluderer med at bortfeste av 68 hyttetomter ikke er næringsvirksomhet  Sjelden oppregulering  Store inntekter – høyere enn i BFU02/029  Avkastningen av festetomtene skyldtes kapitalverdien av tomtene og ikke den aktivitet som ble utøvet i sameiet. Vilkårene for omdanning ikke oppfylt, jf skatteloven § 11-20 og FSFIN

77 Oslo likningskontor 77 Omdanning til AS – kjøp og salg av aksjer  en skattyter investerte ca 8 MNOK i 2000  ekstern forvalter - porteføljen økt til ca 27 MNOK  gevinster av varierende størrelse, ikke realisert noen tap  11 og 19 transaksjoner siste 2 år – økende (verdi fra 4- 9 mnok)  uttalelse av FIN - Utv. 1993 side 495 - kjøp og salg av aksjer kan være virksomhet hvis aktiviteten går ut over det som regnes som passiv kapitalplassering  konklusjon - systematisk og vedvarende aktivitet - tilfredsstilte kravene til virksomhet i skattelovens forstand - kunne omdannes skattefritt etter skatteloven § 11-20, jf FSFIN

78 Oslo likningskontor 78 Indre selskap AS og hovedmann IS Stille deltakere Hva kjennetegner de indre selskapene ?  et selskap som ikke fremtrer utad, det er kun hovedmannen som fremtrer utad  hovedmannen er som regel et aksjeselskap som tidligere drev virksomheten i aksjeselskaps form  ingen lovkrav om egenkapital eller innskudd  kan tømme hele kassa hvert år. Det er ingen begrensninger på uttak av overskudd i motsetning til i aksjeselskapet  deltakerne kan begrense sitt ansvar/risiko så lenge hovedmannen har et ubegrenset ansvar  forvaltningen av selskapet hører inn under hovedmannen alene, dvs hovedmannens styre og daglige ledelse (deltakerne har ingen medbestemmelsesrett)  de stille deltakerne plikter å yte sin fulle arbeidskapasitet i det indre selskapet/ hovedmannen  overskudd/underskudd fordeles i henhold til selskapsavtalen  andelene omsettes ikke på vanlig måte, deltakere blir tatt opp/og trer ut i henhold til nærmere bestemmelser i selskapsavtalen IS’et står fritt til å forme sin selskapsavtale og sin overskuddsfordeling Fremstår utad som ansatt/ledende funksjon i hovedmannen og er ofte eiere i hovedmannen

79 Oslo likningskontor 79 Indre selskap (forts)  kontroll av i underkant av 30 indre selskap i meglerbransjen, med følgende erfaringer:  lave innskuddsforpliktelser for de stille deltakerne - ned til kr 10 000  høy prosentvis avkastning på innskutt kapital - 70 - 3 100 %  tilnærmet lik prosentvis kapitalavkastning som hovedmannen  kapitalinntekten stor i forhold til de stille deltakernes totale inntekt fra det indre selskapet - 48 - 58 %  ”naken inn - naken ut”  andeler omfordeles etter arbeidsinnsats  virksomheten er overdratt til det indre selskapet til bokførte verdier, dvs ikke tatt hensyn til store immaterielle verdier  virksomheten blir stilt til disposisjon for det indre selskapet, uten at det blir avtalt eller betalt leie til hovedmannen

80 Oslo likningskontor 80 200220032004Totalt Omklass beløp66 939 819209 255 662267 959 915544 155 396 Antall deltakere 38160146344 Indre selskap (forts)


Laste ned ppt "Oslo likningskontor 1 Medlemsmøte NARF 6. desember 2006 Oslo likningskontor v/ligningssjef Inger-Berit Andersen og rådgiver Arne Birketvedt v/direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google